Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении статистических наблюдений и предоставлении органами государственной статистики услуг на платной основе

КМ Украины
Постановление КМ от 08.11.2000 № 1659
редакция действует с 30.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2000 р. N 1659

Київ

Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 року N 820
,
 від 21 листопада 2013 року N 842

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1179);

пункт 15 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 18

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

1. Це Положення визначає порядок і умови проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі органами державної статистики.

2. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі здійснюється за рахунок коштів замовників.

3. Статистичні спостереження (інші роботи), послуги на платній основі можуть проводитися (надаватися) органами державної статистики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на підставі поданих заявок та укладених договорів за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, а також за контрактними цінами.

4. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі повинне здійснюватися з використанням методології, що ґрунтується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях, і забезпечувати достовірність та цілісність статистичної інформації, а також відкритість зведених статистичних даних згідно із законодавством. 

5. Органи державної статистики зобов'язані забезпечити збереження і захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

6. Контроль за проведенням статистичних спостережень (інших робіт) та наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування цін і тарифів здійснюють у межах своєї компетенції відповідні органи державної статистики та інші органи виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

7. Органи державної статистики можуть проводити статистичні спостереження (інші роботи) та надавати послуги на платній основі за переліком згідно з додатком.

8. Кошти, одержані від статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики та територіальними органами державної статистики зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

 

ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються органами державної статистики на платній основі

1. Проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень.

2. Розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організовуваних статистичних обстежень.

3. Підготовка статистичних оглядів і довідок за запитами.

4. Проведення перевірки правильності посилань у публікаціях, документах, монографіях, дисертаціях, доповідях, а також їх редагування та переклад у частині, що стосується статистичної діяльності.

5. Надання послуг методичного характеру з питань обліку та статистики.

6. Опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами, та проведення її статистичного аналізу.

7. Надання послуг читальними залами для роботи із статистичними виданнями.

8. Надання відомостей з ЄДРПОУ, в тому числі підготовка, видання і розповсюдження телефонних та інших довідників.

9. Друкування та розповсюдження статистичної інформації, надання поліграфічних послуг у частині, що стосується статистичної діяльності.

10. Створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення доступу до них, у тому числі в режимі реального часу.

11. Розроблення, впровадження, супроводження та обслуговування програмного забезпечення для оброблення статистичних даних, а також надання відповідних роз'яснень.

12. Комп'ютерне оброблення статистичних даних та проведення навчання користувачів щодо технології їх оброблення.

13. Упровадження, супроводження та обслуговування програмно-технічних комплексів для збирання, опрацювання, зберігання і проведення аналізу статистичних даних.

14. Проведення науково-практичних (у тому числі міжнародних) симпозіумів, конференцій, короткострокових семінарів і нарад з питань обліку та статистики.

____________
Примітка. Послуги, зазначені у пунктах 9 - 13 переліку, не надаються Держстатом.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 820
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. N 842)

____________

Опрос