Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования, ведения и пользования сведениями лицензионного реестра и представления их в Единый лицензионный реестр

КМ Украины
Постановление КМ от 08.11.2000 № 1658
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2000 р. N 1658

Київ

Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2009 року N 496
,
 від 13 липня 2011 року N 816
,
 від 28 листопада 2012 року N 1107
,
від 23 серпня 2016 року N 553

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2020 року N 755)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру

1. Ліцензійний реєстр (далі - реєстр) - це список суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів.

2. Реєстр формується на основі національної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:

ведення у повному обсязі обліку суб'єктів господарювання - ліцензіатів, а також виданих, переоформлених, визнаних недійсними, анульованих ліцензій та їх копій або дублікатів;

реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єктів господарювання - ліцензіатів для заінтересованих користувачів;

проведення аналітичних досліджень.

3. Реєстр формується органом ліцензування окремо за кожним видом господарської діяльності.

4. До реєстру вносяться:

відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата (найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, номер телефону, факсу);

відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);

вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;

дата і номер рішення про видачу ліцензії;

серія та номер ліцензії;

термін дії ліцензії;

відомості про переоформлення ліцензії, видачу її копії або дубліката;

підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;

підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.

5. Відомості до реєстру вносяться не пізніше ніж наступного робочого дня після:

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу копії або дубліката, анулювання чи визнання ліцензії недійсною, розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

надходження повідомлення від ліцензіата про внесення змін до документів, що додавалися ним до заяви про видачу ліцензії чи її копії.

6. Єдиний ліцензійний реєстр - це автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних з питань ліцензування певних видів господарської діяльності.

Розпорядником та держателем Єдиного ліцензійного реєстру є ДРС, що веде такий реєстр, здійснює нормативно-методичне забезпечення його функціонування.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1107,
від 23.08.2016 р. N 553)

Адміністратор Єдиного ліцензійного реєстру - державне підприємство, що належить до сфери управління Мін'юсту, що здійснює заходи з адміністрування та супроводження програмного забезпечення Єдиного ліцензійного реєстру, забезпечує його функціонування в межах окремої віртуальної мережі, відповідає за збереження даних та їх захист від несанкціонованого доступу до Єдиного ліцензійного реєстру, має повний прямий доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних і відповідає за збереження даних у Єдиному ліцензійному реєстрі, захист даних від руйнування.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 553)

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2009 р. N 496
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. N 816)

7. Органи ліцензування зобов'язані щомісяця не пізніше ніж 15 числа наступного періоду подавати відомості до Єдиного ліцензійного реєстру із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних засобів в електронній формі.

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 496)

Абзац другий пункту 7 виключено

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 496
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1107)

71. Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та реєстрах, є відкритою.

На офіційних веб-сайтах органів ліцензування та Держпідприємництва розміщується інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та реєстрах, а саме:

(абзац другий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1107)

відомості про орган ліцензування (найменування, адреса);

відомості про суб'єкта господарювання (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця);

відомості про ліцензію (номер ліцензії, строк дії, вид господарської діяльності).

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 496)

8. Користувачами відомостей з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм власності, міжнародні об'єднання та організації, іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянства.

9. Відомості з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру можуть надаватися користувачам з використанням електронних засобів зв'язку чи електронно-магнітних носіїв інформації.

10. За користування відомостями з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру справляється плата, розміри якої затверджує Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 496,
 від 28.11.2012 р. N 1107)

Органи державної влади звільняються від плати за користування відомостями з реєстрів та Єдиного ліцензійного реєстру.

11. Кошти, одержані від плати за користування відомостями з реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, зараховуються до Державного бюджету України у порядку, встановленому Мінфіном.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 364 "Про Єдиний ліцензійний реєстр" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 276).

2. Пункт 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1257 "Питання Ліцензійної палати" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79).

3. Пункт 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 "Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457). 

____________

Опрос