Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выполнения земельно-кадастровых работ и предоставления услуг на платной основе государственными органами земельных ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ от 01.11.2000 № 1619
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 листопада 2000 р. N 1619

Київ

Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 квітня 2003 року N 617
,
 від 26 березня 2008 року N 256
,
від 5 серпня 2009 року N 844
,
від 24 лютого 2010 року N 179
,
від 21 червня 2010 року N 477

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 березня 2017 року N 109)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів (додається).

2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством фінансів і Міністерством економіки затвердити розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг державними органами земельних ресурсів, бюджетними установами та організаціями, які належать до сфери їх управління (далі - державні органи земельних ресурсів), на платній основі.

2. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг здійснюється на платній основі відповідно до поданих заяв та укладених договорів.

Розгляд таких заяв проводиться в порядку, встановленому Держкомземом.

3. Земельно-кадастрові роботи виконуються, а послуги надаються відповідно до законодавства та вимог нормативно-технічної документації із забезпеченням достовірності та цілісності кадастрової інформації про землю, доступності та відкритості зведених статистичних даних.

Інформація стосовно земельних ресурсів органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також юридичним і фізичним особам у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування надається безоплатно.

4. Державні органи земельних ресурсів, що виконують земельно-кадастрові роботи та надають послуги на платній основі юридичним і фізичним особам, зобов'язані відповідно до законодавства забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниці. 

5. Державні органи земельних ресурсів можуть виконувати та надавати на платній основі такі види земельно-кадастрових робіт і послуг:

розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації з питань землевпорядних, грунтових, геоботанічних, радіологічних, лісотипологічних, містобудівних та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;

виготовлення планово-картографічних матеріалів; 

проведення спеціальних обстежень і розвідувань, в тому числі збирання, обробка, аналіз, зберігання, надання та публікація земельно-кадастрової інформації; 

проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, у тому числі грошова оцінка земель та експертна грошова оцінка земельних ділянок;

проведення робіт з паспортизації земельних ділянок;

внесення записів до державного реєстру земель; 

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 617)

розроблення проектів оптимізації структури земельних угідь новостворених господарств; 

складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обгрунтувань з використання й охорони земельних ресурсів, визначення меж земельних ділянок, а також виконання інших робіт щодо проведення землеустрою;

проведення державної землевпорядної експертизи;

надання консультацій з питань оформлення прав на земельні ділянки, державного земельного кадастру, кількісної та якісної характеристики земельних угідь, економічної та грошової оцінки земель, інших питань використання та охорони земель;

підготовка дублікатів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, сертифікатів на право на  земельну частку (пай);

публікація матеріалів статистичних даних про стан та склад земельних угідь;

розповсюдження статистичної та іншої інформації на паперових і електронних носіях; 

підготовка та видання довідників, збірників, бюлетенів, брошур, буклетів тощо;

підготовка та надання аналітичних записок щодо стану земельних ресурсів України, земельно-кадастрової інформації на замовлення, відомостей з бази даних державного земельного кадастру;

розроблення програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних;

запровадження та експлуатація програмно-технічних комплексів для збирання, обробки, систематизації, зберігання та аналізу земельно-кадастрової інформації;

підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів-землевпорядників, супроводження процесу автоматизованого ведення державного земельного кадастру, інших спеціалістів у галузі використання, оцінки та охорони земель;

надання витягів з державного земельного кадастру;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 617)

надання витягів з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 256)

6. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг, вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними договорами.

При цьому розмір оплати цих робіт і послуг не повинен перевищувати реальної вартості їх підготовки.

7. Кошти, отримані за виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням робіт з ведення Державного земельного кадастру, на здійснення заходів, пов'язаних з організацією виконання земельно-кадастрових робіт і наданням платних послуг державними органами земельних ресурсів і органами Держземінспекції, та заходів з утримання таких органів.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844,
від 24.02.2010 р. N 179
,
від 21.06.2010 р. N 477)

8. Відповідальність за дотримання встановленого порядку надання земельно-кадастрової інформації та послуг на платній основі, визначення їх вартості несуть державні органи земельних ресурсів.

____________

Опрос