Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы противодействия контрабанде и реализации на внутреннем рынке незаконно ввезенных товаров на 2000 - 2001 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 26.10.2000 № 1608
действует с 26.10.2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2000 р. N 1608

Київ

Про затвердження Програми протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання заходів затвердженої згідно з цією постановою Програми, інформувати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про стан справ.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 29

 

ПРОГРАМА
протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки

I. Загальна частина

Незважаючи на комплекс організаційно-практичних заходів, здійснених центральними органами виконавчої влади (насамперед правоохоронними і контролюючими) з метою посилення боротьби з контрабандою, негативні процеси тривають і набувають організованих форм. Це завдає значної шкоди економіці.

Основними причинами активізації контрабандної діяльності в Україні є:

недосконалість законодавства з питань протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів;

відсутність дієвої системи контролю за реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів.

Метою цієї Програми є:

виявлення причин збільшення обсягу контрабанди та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, низької ефективності боротьби з цими явищами;

посилення контролю з боку центральних органів виконавчої влади за додержанням вимог законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, здійсненням заходів щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон товарів та їх реалізації на внутрішньому ринку;

удосконалення форм і методів протидії організованим злочинним угрупованням, пов'язаним з контрабандою;

поліпшення взаємодії підрозділів правоохоронних органів України між собою та відповідними органами суміжних держав.

Основними завданнями Програми є:

визначення заходів, необхідних для створення дієвого механізму боротьби з контрабандою, та умов, які унеможливлять реалізацію на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, у тому числі шляхом активізації дій державних органів для припинення контрабанди;

об'єднання заходів організаційного, оперативно-розшукового, правового та інформаційного характеру з метою створення системи надійного захисту від контрабандного переміщення товарів через митний кордон та запобігання їх реалізації на внутрішньому ринку;

активізація роботи, пов'язаної з виявленням та викриттям злочинних угруповань, окремих осіб, які займаються контрабандною діяльністю або сприяють її провадженню.

II. Правове забезпечення виконання Програми

1. Сприяти прискоренню розроблення та прийняття:

а) нової редакції Митного кодексу України.

б) проектів законів України:

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо часткової декриміналізації статті 70.

про внесення змін до статей 10, 11, 29, 34, 35, 38, 208 і 209 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Розробити проект нормативно-правового акта, який передбачав би виплату винагороди особам, які посприяли виявленню чи припиненню факту контрабанди або порушень митних правил, у розмірі певного відсотка загальної вартості товарно-матеріальних цінностей, конфіскованих в результаті розгляду справи про адміністративне правопорушення або кримінальної справи.

3. Підготувати пропозиції про внесення змін до актів законодавства з питань запровадження дієвого механізму відрахування відповідного відсотка коштів, отриманих від реалізації затриманих товарів, для правоохоронних органів із спрямуванням цих сум на придбання нової техніки, стимулювання працівників, які безпосередньо брали участь у затриманні контрабанди.

4. Підготувати пропозиції щодо удосконалення правової бази стосовно захисту прав інтелектуальної власності з метою запобігання незаконному виготовленню, введенню в господарський обіг та переміщенню контрафактної продукції.

5. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до:

Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. N 30 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".

постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 щодо запровадження супроводу товарів копіями сертифікатів відповідності державної системи сертифікації, захищених голографічними елементами.

Закону України "Про захист прав споживачів"

Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо  визначення повноважень митних органів з питань боротьби з контрабандою  та порушеннями митних правил. 

6. Вирішити в установленому порядку питання щодо доцільності створення зони митного контролю в межах контрольованих прикордонних районів.

7. Розробити і затвердити Правила торгівлі на ринках, передбачивши, зокрема, порядок реалізації меблів, одягу та головних уборів з натурального хутра, а також електропобутових і телерадіотоварів (за наявності гарантійного терміну) у пристосованих для цього приміщеннях з обов'язковим застосуванням реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі.

8. Розробити проект Правил оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, передбачивши, зокрема, вимоги щодо перекриття каналів надходження в роздрібну мережу та на ринки незаконно ввезених (виготовлених) на територію України товарів.

III. Робота з поліпшення взаємодії правоохоронних органів

9. З метою недопущення дублювання функцій, проведення узгодженої роботи та визначення відповідальності правоохоронних органів за стан ведення боротьби з контрабандою забезпечити розроблення спільних нормативно-правових актів з цих питань.

10. Разом з відповідними органами суміжних з Україною держав забезпечити проведення перевірок реального надходження товарів до митниць призначення. На підставі аналізу інформації вживати заходів до недопущення порушень законодавства.

11. Продовжити практику здійснення правоохоронними та митними органами скоординованих заходів щодо припинення незаконного переміщення товарів через митний кордон (проведення спеціальних цільових спільних операцій на державному кордоні, у межах конкретних ділянок прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів та виключної (морської) економічної зони тощо).

IV. Організаційні заходи

12. Провести експеримент із створення на нафтопереробному заводі акціонерного товариства "Нафтохімік Прикарпаття" зон митного контролю, визначити його ефективність та доцільність створення таких зон на всіх вітчизняних нафтопереробних заводах.

13. Розробити план правових та організаційних заходів щодо реалізації Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

14. Розробити та здійснити спільні заходи щодо виявлення фактів продажу на внутрішньому ринку незаконно ввезених (виготовлених) товарів.

15. Вивчити питання щодо розповсюдження в Україні друкованої періодики, ввезеної на територію держави з порушенням законодавства. Вжити дієвих заходів до припинення ввезення в Україну друкованих видань інших держав без виконання податкових та митних формальностей.

16. Організувати роз'яснювальну роботу щодо негативних наслідків контрабанди для національної економіки та суспільства в цілому, установлення відповідальності за цей вид злочину.

17. Започаткувати регулярне проведення "круглих столів" з представниками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - імпортерів товарів в Україну з метою роз'яснення змісту законодавства, суті заходів, здійснюваних в Україні для посилення боротьби з контрабандою та реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, і врахування можливих пропозицій таких суб'єктів, спрямованих на підвищення ефективності цієї боротьби.

18. Удосконалити механізм розв'язання проблеми вилучення, реалізації та знищення або утилізації залежалих і невитребуваних товарів, які тривалий час знаходяться в контейнерах у морських портах, аеропортах та на залізничних станціях.

19. Вжити заходів до удосконалення електронного контролю за переміщенням експортних/імпортних та транзитних вантажів.

20. Для забезпечення дієвого митного та прикордонного контролю (в тому числі проведення огляду та переогляду) опрацювати питання щодо можливості відправлення вантажів, які переміщуються в багатотонних контейнерах, через пункти пропуску на державному кордоні, облаштовані електрокозловими кранами.

____________

Опрос