Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 20.10.2000 № 1578
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2000 р. N 1578

Київ

Питання Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 лютого 2001 року N 124
,
 від 9 серпня 2001 року N 965
,
 від 9 серпня 2001 року N 1004
,
 від 27 листопада 2001 року N 1577
,
 від 26 вересня 2002 року N 1453
,
 від 21 січня 2003 року N 106
,
 від 12 березня 2003 року N 325
,
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2004 року N 454-р
,
 від 23 квітня 2005 року N 126-р
,
 від 12 жовтня 2005 року N 424-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2006 року N 147
,
 від 1 серпня 2006 року N 1074
,
 від 20 квітня 2007 року N 648

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року N 180)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною та затвердити її склад, що додається.

Установити, що Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України очолює Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних обов'язків.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Надати право голові Комісії в разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія), що додається.

3. Утворити у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України апарат Комісії у складі 5 одиниць, відповідно збільшивши чисельність працівників Секретаріату.

За умовами оплати праці, матеріального, соціально-побутового та медичного забезпечення керівник апарату Комісії прирівнюється до завідуючого відділом у складі управління, а інші працівники Комісії - до відповідних працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється Кабінетом Міністрів України.

4. Міністерству фінансів врахувати додаткові видатки по фонду оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у проекті Державного бюджету України на 2001 рік.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 26

 

СКЛАД
Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень 

- голова Комісії

САХАНЬ
Іван Якович 

- Міністр праці та соціальної політики, заступник голови Комісії 

ІВАНКЕВИЧ
Віктор Вікторович 

- начальник управління стратегії реформування соціальних відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України 

МАТВІЙЧУК
Володимир Макарович 

- заступник Міністра фінансів 

ХАНДУРІН
Микола Іванович 

- заступник Міністра юстиції 

СУШКЕВИЧ
Валерій Михайлович 

- голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (за згодою) 

ГОШОВСЬКА
Валентина Андріївна 

- голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (за згодою) 

ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ
Сергій Васильович 

- Голова Державного комітету у справах ветеранів 

ЮХНОВСЬКИЙ
Ігор Рафаїлович 

- голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів (за згодою) 

ГЕРАСИМОВ
Іван Олександрович 

- голова ради Організації ветеранів України (за згодою) 

ЖОЛОБОВ
Віталій Михайлович 

- голова громадської організації "Об'єднання Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, повних кавалерів орденів Слави і Трудової Слави та членів їх сімей" (за згодою) 

ПАТОН
Борис Євгенович 

- президент Національної академії наук (за згодою) 

КАДЕНЮК
Леонід Костянтинович 

- перший космонавт України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України (за згодою) 

ГНИБІДЕНКО
Іван Федорович 

- завідуючий відділом з питань економічної підтримки соціальних заходів Головного управління з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою) 

ЧМІЛЬ
Ганна Павлівна 

- заступник Міністра культури і мистецтв 

АЛЕЩЕНКО
Віктор Іванович 

- перший заступник начальника Головного управління виховної роботи Міноборони 

СОРОКІН
Анатолій Полікарпович 

- перший заступник голови правління Пенсійного фонду 

ПОЖИДАЄВ
Валентин Володимирович 

- перший заступник голови Федерації професійних спілок України (за згодою) 

МІРОШНИЧЕНКО
Олексій Валентинович 

- перший заступник голови Координаційної ради роботодавців України, віце-президент УСПП (за згодою). 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1004,
 від 21.01.2003 р. N 106
,
 
розпорядженнями Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2005 р. N 126-р
,
 від 12.10.2005 р. N 424-р
,
 постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.02.2006 р. N 147)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

(У тексті Положення слова "Урядовим Секретарем" замінено словами "Державним Секретарем" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 року N 1577)

(У тексті Положення слова "Державний Секретар" в усіх відмінках замінено словом "Міністр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1106)

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія) є постійним органом з питань установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) особам, зазначеним у пунктах 1, 3 - 5 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, зазначеним у пунктах 1, 3 - 5 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей;

розгляд скарг щодо відмови у встановленні пенсій за особливі заслуги комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, прийняття стосовно них рішення;

надання методичної допомоги комісіям з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325)

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладеного на неї завдання;

вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку пропозиції до Кабінету Міністрів України;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

створювати при Комісії галузеві дорадчі робочі органи, що працюють на громадських засадах, до роботи в яких залучати представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, творчих спілок, профспілок, інших громадських організацій, і доручати їм у разі потреби розгляд та підготовку в 20-денний термін рекомендацій щодо окремих клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги. Персональний склад цих органів затверджує голова Комісії;

(пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 124)

видавати рекомендації з питань, що належать до компетенції Комісії;

(пункт 4 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 124)

здійснювати перевірки щодо дотримання комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях законодавства з питань призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

(пункт 4 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325)

5. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

6. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

7. Комісія правоможна приймати рішення за участі в засіданні не менш як 70 відсотків її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.

Член Комісії, який з поважних причин не може брати участі у роботі Комісії, може передати свій голос іншому члену Комісії. Передача голосу має бути оформлена довіреністю. При цьому кожний член Комісії може голосувати тільки за одного відсутнього члена Комісії.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 965)

8. Рішення Комісії оформляється протоколом. У разі прийняття позитивного рішення щодо призначення пенсії за особливі заслуги витяг з протоколу надсилається органу, який провадить виплату пенсій.

9. Як виняток рішення Комісії може бути прийнято без проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення з членами Комісії. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у голосуванні взяли участь не менш як 70 відсотків членів Комісії і більшість з них його схвалили.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 965,
 від 26.09.2002 р. N 1453)

Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до протоколу чергового засідання Комісії.

Член Комісії у разі його відсутності може передавати іншому члену Комісії за довіреністю право письмового погодження проекту рішення. При цьому кожний член Комісії може погоджувати проект рішення тільки за одного відсутнього члена Комісії. 

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 965)

10. Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії та керівником її апарату.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1453)

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії (вивчення клопотань, підготовка документів на розгляд Комісії, а також оформлення протоколів засідань і витягів із них тощо) здійснюється апаратом Комісії, який є її робочим органом.

Штатний розпис апарату Комісії затверджується Міністром Кабінету Міністрів України.

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників апарату Комісії здійснюється Міністром Кабінету Міністрів України.

12. Пенсії за особливі заслуги встановлюються Комісією за клопотанням Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, голів обласних, Київської та Севастопольської міських рад. 

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1453)

13. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги, додаються:

1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

3) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;

4) довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа працює - також довідка про заробітну плату за минулий календарний рік;

5) копія сторінки паспорта, де прізвище, ім'я, по батькові особи зазначені українською мовою.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України  від 09.08.2001 р. N 965
,
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 26.09.2002 р. N 1453)

14. До клопотання про встановлення пенсії членам сім'ї померлої особи, яка мала особливі заслуги, додаються:

1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;

2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої особи;

3) копія свідоцтва про смерть;

4) документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду, про встановлення родинних стосунків);

5) підпункт 5 пункту 14 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325)

6) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;

7) довідка навчального закладу про навчання дітей, братів, сестер і внуків, які досягли 18-річного віку;

8) довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено клопотання;

9) копії документів, що підтверджують факт загибелі військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби під час виконання службових обов'язків (смерті внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових обов'язків).

(підпункт 9 пункту 14 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1453
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074,
 від 20.04.2007 р. N 648)

15. Копії документів, що додаються до клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги, засвідчуються в установленому порядку.

16. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги повинне бути розглянуто протягом місяця з дня надходження до Комісії всіх необхідних документів.

Рішення Комісії оформляється протоколом. Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні повідомляється не пізніше ніж через 10 днів після його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання.

(абзац другий пункту 16 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 325)

17. Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або про відмову у її призначенні може бути оскаржено в судовому порядку.

18. Розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянуто в кожному окремому випадку за клопотанням осіб, зазначених у пункті 12 цього Положення.

19. Відмітка про призначення пенсії за особливі заслуги та її розмір робиться у пенсійному посвідченні органом, який провадить виплату пенсії.

20. Виплата пенсії за особливі заслуги провадиться відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

____________

Опрос