Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений по вопросам распространения экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограм, компьютерных программ, баз данных

КМ Украины
Постановление КМ от 13.10.2000 № 1555
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 жовтня 2000 р. N 1555

Київ

Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2000 року N 1732
,
 від 29 квітня 2002 року N 600
,
 від 17 травня 2002 року N 637
,
 від 24 березня 2004 року N 369
,
 від 9 лютого 2011 року N 86
,
 від 14 вересня 2011 року N 957
,
 від 28 грудня 2011 року N 1391
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 6 листопада 2019 року N 916

(У назві постанови слова "аудіовізуальних творів та фонограм" та у назві і тексті положень, затверджених цією постановою, слова "аудіовізуальних творів чи фонограм" замінено відповідно словами "аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року N 369)

На виконання статті 14 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1391)

Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;

Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

(У тексті Порядку слово "МОН" і слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Загальна частина

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють розповсюдження, імпорт, експорт, а також прокат примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

Виробництво контрольних марок

3. Контрольні марки виробляються на замовлення Мінекономіки суб'єктом господарювання (далі - виробник), визначеним відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 86,
 від 14.09.2011 р. N 957
,
від 13.12.2017 р. N 998)

4. Мінекономіки подає виробнику зведену заявку-розрахунок за встановленою формою на виробництво необхідної кількості контрольних марок.

5. Витрати, пов'язані з виробництвом контрольних марок та організацією їх видачі, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

6. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист. Розмір контрольної марки 18 х 26 міліметрів.

7. Контрольна марка має серію та номер.

8. Виробляються контрольні марки таких серій:

A - для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків;

B - для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки;

K - для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв.

9. Контрольні марки мають наскрізну нумерацію.

Номер контрольної марки складається з восьми знаків - шести цифр і двох літер українського алфавіту, які розміщуються на контрольній марці послідовно. Літери в номері контрольної марки є кодовим позначенням тиражу і замінюються після виготовлення кожного мільйона контрольних марок.

На контрольну марку наноситься інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний примірник аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, на який наклеєна ця марка.

10. Зразки та технічний опис контрольних марок затверджуються Мінекономіки за погодженням з МВС і СБУ.

Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за порушення вимог до виробництва контрольних марок.

Зберігання контрольних марок

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.02.2011 р. N 86)

12. Право на зберігання контрольних марок мають:

виробник - з моменту їх виробництва до моменту передачі Мінекономіки, яка є замовником контрольних марок;

Мінекономіки - з моменту одержання контрольних марок від виробника до моменту видачі одержувачу контрольних марок;

одержувач контрольних марок - з моменту їх одержання від Мінекономіки до моменту маркування ними примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Видача контрольних марок

13. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

14. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в пункті 13 цього Порядку, з урахуванням вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права" подають до Мінекономіки такі документи:

заяву встановленого зразка за формою, затвердженою Мінекономіки (у двох примірниках);

перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка за формою, затвердженою Мінекономіки, із зазначенням їх кількості, серії контрольних марок, якими маркуватимуться ці примірники, назв творів, зафіксованих на них, прізвища, імені їх авторів та виконавців (мовою оригіналу твору, у тому числі аудіовізуального, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних);

абзац четвертий пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1391)

копії установчих документів (у випадках, передбачених законодавством);

(абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1391)

абзац шостий пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1391)

копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів;

копію державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договорів про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження їх примірників, починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у разі виникнення цих прав на території України передаються від первинних суб'єктів зазначених прав. Заявник подає копії таких договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. До договору, складеного іноземною мовою, додається переклад українською мовою, засвідчений в установленому порядку.

У разі неможливості підтвердження наявності дозволу авторів на відтворення та розповсюдження примірників фонограм заявник може подати копію договору з визначеною Мінекономіки організацією колективного управління, яким надається право на відтворення та розповсюдження усіх зазначених у переліку до заяви творів з цих фонограм, крім творів, правомірність використання яких підтверджується іншими поданими заявником договорами.

У разі коли заявник є фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності та водночас автором аудіовізуального твору, комп'ютерної програми чи бази даних, зазначених у переліку до заяви, для підтвердження правомірності використання їх примірників може подаватися копія державного свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Заява та копії документів посвідчуються:

у разі подання заяви юридичною особою - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою;

у разі подання заяви фізичною особою - особистим підписом заявника або підписом уповноваженого ним представника. Заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу. Представник пред'являє документ, що посвідчує його особу, та документ, що підтверджує його повноваження.

Оригінали документів повертаються заявнику разом з примірником рішення про видачу або про відмову у видачі контрольних марок.

Відповідальність за достовірність документів, поданих для одержання контрольних марок, несе заявник.

Забороняється вимагати від заявника документи та відомості, не передбачені цим пунктом.

У разі звернення у подальшому заявника до Мінекономіки з питань одержання контрольних марок документи, зазначені в абзацах четвертому - сьомому цього пункту, не вимагаються.

У разі внесення змін до документів, зазначених у цьому пункті, заявник зобов'язаний подати до Мінекономіки документи з внесеними до них змінами.

15. У заяві на одержання контрольних марок зазначаються дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано за договорами, кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників.

16. Мінекономіки, приймаючи заяву на одержання контрольних марок, робить відмітку про її одержання із зазначенням дати і номера реєстрації на другому примірнику цієї заяви, який залишається у заявника. Відмітка скріплюється підписом уповноваженої особи Мінекономіки, яка здійснила прийом документів, і штампом Мінекономіки.

Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви видає заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або про відмову у їх видачі. Форма рішення затверджується Мінекономіки.

У разі необхідності у перевірці інформації, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжено, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що заявник повідомляється у письмовій формі.

17. У рішенні про видачу контрольних марок зазначається дата занесення даних про заявника до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та його реєстраційний номер.

18. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є:

подання заявником не всіх документів, зазначених в абзацах другому - дев'ятому пункту 14 цього Порядку;

оформлення документів на одержання контрольних марок з порушенням вимог цього Порядку;

зазначення у документах на одержання контрольних марок недостовірних відомостей;

порушення заявником прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Рішення про відмову у видачі контрольних марок оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в Мінекономіки, а другий видається заявникові.

Обидва примірники рішення про відмову у видачі контрольних марок для засвідчення ознайомлення з ним підписуються:

від заявника - юридичної особи - посадовою особою заявника;

від заявника - фізичної особи - особисто заявником або уповноваженим ним представником.

Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

19. Мінекономіки на підставі рішення про видачу контрольних марок після подання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України протягом двох робочих днів забезпечує виробництво та видачу контрольних марок заявникові.

У разі неподання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України протягом одного календарного місяця після подання заяви Мінекономіки анулює рішення про видачу контрольних марок, про що заявник повідомляється у письмовій формі.

За кожну контрольну марку заявник сплачує суму в розмірі одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Забороняється встановлення та справляння із заявників будь-яких інших платежів за одержання і використання контрольних марок.

20. Контрольні марки видаються заявнику у тій кількості, вартість яких сплачено, але не більше ніж зазначено у рішенні про їх видачу.

Видача контрольних марок здійснюється безпосередньо заявникам або їх представникам за умови подання ними відповідних документів, що підтверджують їх повноваження (довіреності на одержання контрольних марок), та пред'явлення документа, що посвідчує особу заявника або представника.

Контрольні марки видаються Мінекономіки. Відповідно до статті 4 Закону України "Про авторське право і суміжні права" Мінекономіки може залучати до видачі контрольних марок заклади, що належать до сфери його управління і входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

(абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957)

Будь-яка посередницька діяльність з одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.

Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

21. Контрольні марки наклеюються на всі примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних перед їх розповсюдженням, прокатом, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 8 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

На імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних контрольні марки наклеюються після митного оформлення на території України цих примірників.

На примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, контрольні марки наклеюються перед митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.

22. На кожну упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних їх імпортерами, експортерами та відтворювачами наклеюється одна контрольна марка на зворотний бік упаковки (поліграфічну вкладку, целофанову обгортку тощо).

У разі коли кілька примірників різних за змістом аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або розміщені на кількох носіях частини одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних укладено в одну упаковку, яка є їх невід'ємною частиною, на неї наклеюється одна контрольна марка.

Контрольна марка наклеюється на упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних таким чином, щоб її лицьовий бік під час візуального огляду упаковки було видно повністю і чітко.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами 
Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 р. N 1732,
від 29.04.2002 р. N 600,
 від 17.05.2002 р. N 637)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

1. Це Положення визначає порядок зберігання вилучених у встановленому порядку з обігу немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та порядок знищення таких примірників, конфіскованих за рішенням суду, і застосовується тільки до тих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які згідно із законом підлягають маркуванню контрольними марками.

2. У цьому Положенні використовуються такі поняття:

зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - зберігання вилучених з обігу у передбаченому законодавством порядку немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних компетентними державними органами;

знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - дії органів державної виконавчої служби, спрямовані на фізичне знищення конфіскованих згідно з рішенням суду примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, а також марковані підробними контрольними марками. 

3. Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється лише до моменту набрання законної сили рішенням суду про їх конфіскацію або повернення власнику.

Вартість зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних визначається в установленому порядку компетентними державними органами, які здійснюють їх зберігання.

Нарахування плати за зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється за період з дня вилучення цих примірників до дня набрання законної сили рішенням суду про їх конфіскацію включно.

Кошти за зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають перерахуванню до державного бюджету.

Кошти за зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають до сплати протягом 15 календарних днів після прийняття документа про необхідність їх сплати.

4. Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, щодо яких набрало законної сили рішення суду про їх конфіскацію, підлягають знищенню.

Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюють органи державної виконавчої служби у порядку, встановленому законодавством.

5. Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється за рахунок особи, у якої ці примірники було вилучено.

Вартість знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних визначається за розцінками, що діють на підприємстві чи в організації, на базі чи з використанням обладнання яких за дорученням органу державної виконавчої служби було здійснено знищення.

Кошти за знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають до сплати протягом 15 календарних днів після вручення документа про необхідність їх сплати.

Орган державної виконавчої служби, який здійснив знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, протягом 3 банківських днів здійснює перерахування цих коштів на користь того підприємства чи організації, на базі чи з використанням обладнання яких було здійснено знищення.

6. Не сплачені у встановлені пунктами 3 і 5 цього Положення терміни кошти за зберігання чи знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають примусовому стягненню в установленому порядку.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок

(У тексті Положення слова "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Це Положення визначає форму та порядок ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр), перелік осіб та даних про них, що підлягають внесенню до цього Реєстру.

2. Реєстр - це спеціалізована система обліку, яка містить у собі дані про одержувачів контрольних марок, реквізити заявки, за якою були одержані (видані) контрольні марки, назви примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість виданих контрольних марок (із зазначенням їх серій, номерів і дати видачі).

3. Ведення Реєстру здійснюється Мінекономіки безкоштовно.

4. Занесенню до Реєстру підлягають особи (імпортери, експортери або відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних), які вперше звернулися до спеціально уповноваженого органу із заявою про одержання контрольних марок і щодо яких було прийнято рішення про видачу контрольних марок. Особам, внесеним до Реєстру, присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

5. До Реєстру заносяться такі відомості:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, дата державної реєстрації та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса, дата державної реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1391)

дата занесення особи до Реєстру та її індивідуальний реєстраційний номер;

номер заяви на одержання контрольних марок;

назви примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

кількість виданих контрольних марок із зазначенням їх серій та номерів і дати їх одержання.

Під час наступних звернень занесеної до Реєстру особи з питань одержання контрольних марок до реєстрових даних такої особи заносяться лише номери заяв на одержання контрольних марок, кількість виданих за цими заявами контрольних марок із зазначенням їх серій, номерів і дати одержання.

Зазначені у цьому пункті дані повинні бути занесені до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви на одержання контрольних марок.

6. У кожному рішенні про видачу контрольних марок спеціально уповноважений орган повинен зазначати дату занесення заявника до Реєстру і його реєстраційний номер.

7. Дані Реєстру є конфіденційною інформацією. Ці дані Мінекономіки має право надавати тільки на вимогу державних органів згідно із законодавством, а також занесеній до Реєстру особі в частині, що її стосується.

Вимога про надання даних Реєстру подається до Мінекономіки занесеною до Реєстру заінтересованою особою у письмовій формі.

Мінекономіки надає витребувані дані занесеній до Реєстру заінтересованій особі у письмовій (або електронній) формі.

8. Державні органи, на які законодавством покладено функції контролю за додержанням законодавства про авторське право та суміжні права, в межах своєї компетенції мають право на безкоштовне одержання будь-яких даних Реєстру без згоди на це занесених до нього осіб.

Витребувані дані Мінекономіки надає у письмовій (у вигляді довідок) або електронній (на матеріальному носії або електронною поштою) формі не пізніше наступного дня після одержання вимоги про їх надання.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

9. Мінекономіки та його посадові особи, а також державні органи, на які законодавством покладено функції контролю за додержанням законодавства про авторські та суміжні права, та їх посадові особи, винні у розголошенні або передачі третім особам даних Реєстру, несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. N 998)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

1. Порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, визначений цим Положенням, застосовується тільки до тих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які згідно із законодавством підлягають маркуванню контрольними марками перед реалізацією на території України, та таких, що перевозяться через територію України транзитом.

2. У цьому Положенні використовуються такі поняття:

немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які не марковані контрольними марками шляхом їх наклеювання на упаковку примірника у порядку, передбаченому законодавством;

перевезення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - будь-яке їх транспортування територією України.

3. Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами цих примірників.

Зазначені особи здійснюють зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у складських приміщеннях, які належать їм або якими вони користуються (за договорами оренди або іншими цивільно-правовими договорами).

Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у складських приміщеннях їх виробника, який здійснив їх виготовлення на замовлення відтворювача, визнається таким, що здійснюється їх відтворювачем.

4. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних дозволяється лише у разі, коли ці примірники перевозяться з метою їх зберігання до складських приміщень, що належать відтворювачам або імпортерам цих примірників, а також у разі перевезення таких примірників через митну територію України транзитом.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1302 "Про затвердження Порядку видачі атестатів на право імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальними творами та примірниками фонограм" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1255).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1389 "Про Порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами та примірниками фонограм" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1328).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1982 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1302" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2148).

____________

Опрос