Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения концессионного конкурса на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог

КМ Украины
Постановление КМ от 04.10.2000 № 1521
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2000 р. N 1521

Київ

Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 травня 2004 року N 605

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1047)

З метою реалізації положень Законів України "Про концесії" і "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 25 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 2, ст. 60).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки і проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних (позаміських) доріг загального користування, що надаються у концесію, згідно з переліками, затверджуваними Кабінетом Міністрів України.

2. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної особи, яка забезпечить створення найкращих умов під час будівництва та експлуатації автомобільної дороги.

3. У цьому Порядку використовуються такі поняття:

концесійна заявка - письмово оформлений в установленому порядку намір, поданий у терміни, зазначені в оголошенні про участь у концесійному конкурсі на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги (далі - концесійний конкурс);

конкурсна комісія - колегіальний орган, створений концесієдавцем для проведення концесійного конкурсу;

претендент - юридична особа, концесійну заявку якої зареєстровано згідно з цим Порядком; 

конкурсна документація - комплект документів, що містять інформацію про об'єкт концесії, умови та процедуру проведення концесійного конкурсу;

конкурсна пропозиція - пропозиція щодо умов укладення концесійного договору, яка готується та подається на конкурс претендентом відповідно до вимог конкурсної документації;

альтернативна пропозиція - інша пропозиція, що може бути подана будь-яким претендентом і має відмінності від основної;

реєстраційний внесок - плата, що вноситься претендентом за реєстрацію його участі у концесійному конкурсі та використовується на підготовку концесійного конкурсу. Розмір реєстраційного внеску встановлюється концесієдавцем і поверненню не підлягає.

Конкурсна комісія

4. Концесієдавець протягом трьох місяців після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги (затвердження переліку об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування) організовує проведення концесійного конкурсу (далі - конкурс). 

5. Для організації і проведення конкурсу концесієдавець утворює конкурсну комісію у складі не менш як п'ять осіб, призначає голову і відповідального секретаря комісії та затверджує положення про комісію.

До складу конкурсної комісії входять представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також можуть входити фахівці заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

6. Голова і відповідальний секретар конкурсної комісії обов'язково повинні бути представниками концесієдавця.

7. Конкурсна комісія:

визначає відповідно до законодавства та цього Порядку терміни проведення конкурсу;

розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення конкурсу і подає їх на затвердження концесієдавцем;

реєструє концесійні заявки на участь у конкурсі; 

надає претендентам необхідну інформацію (документацію, роз'яснення) для підготовки пропозицій;

розглядає конкурсні пропозиції, подані претендентами концесійного конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

за дорученням концесієдавця залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов'язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;

готує висновки щодо визначення найкращих умов для провадження концесійної діяльності, а також визначення переможця конкурсу;

повідомляє переможця за дорученням концесієдавця про результати конкурсу.

8. Засідання конкурсної комісії є правоможним за участі в ньому не менш як 2/3 складу комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

9. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо конкурсних пропозицій відповідного претендента конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях його пояснення.

Конкурсна документація

10. Конкурсна документація включає:

інструкцію для претендентів;

основні умови концесійного договору; 

інформацію про максимальний розмір плати за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії; 

інші документи (за рішенням концесієдавця).

11. Інструкція для претендентів містить інформацію і вимоги щодо умов конкурсу, порядку його проведення, розроблення, оформлення і подання пропозицій, а також інформацію стосовно об'єкта концесії.

Вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення пропозицій включають:

процедурні питання (адреса, за якою комісія приймає пропозиції, остаточний термін їх подання, умови реєстрації та відхилення пропозицій, порядок повідомлення претендентів про результати конкурсу, порядок проведення переговорів з переможцями конкурсу);

вимоги щодо складу документації та порядок оформлення пропозицій (повнота документації, що надається, порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок внесення змін до пропозицій).

Інформація щодо умов конкурсу повинна містити відомості про:

основні критерії і порядок оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу;

умови надання земельної ділянки;

перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню;

умови повернення об'єкта концесії із строкового платного володіння.

Конкурсні пропозиції претендента повинні включати:

умови встановлення, зміни розміру плати за проїзд для користувачів автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії;

умови найму, використання праці працівників - громадян України;

умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

(абзац тринадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх компенсації;

умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

вимоги щодо будівництва та експлуатації автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії, відомості про діючі нормативи щодо об'єкта концесії або особливі вимоги, встановлені концесієдавцем;

умови прийняття в експлуатацію автомобільної дороги (або її частин), побудованої на умовах концесії;

умови страхування концесіонером об'єкта концесії;

відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з проектування, будівництва та експлуатації об'єкта концесії, розрахунки вартості робіт з будівництва та експлуатації об'єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу конкурсанта забезпечити виконання основних умов концесійного договору.

До складу документації, необхідної для проведення конкурсу пропозицій, входить:

запрошення для участі у конкурсі пропозицій;

пропозиція, оформлена згідно з установленим порядком;

пояснювальна записка.

12. У разі коли претендент вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (підрядників, співінвесторів, кредиторів, постачальників), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про домовленість претендента із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, гарантійні листи тощо).

За рішенням концесієдавця перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі пропозицій, може бути доповнений.

Оголошення про конкурс

13. Інформацію про оголошення конкурсу щодо надання нових концесій чи поновлення концесій, термін дії яких закінчився, концесієдавець публікує в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування.

14. Інформація про оголошення конкурсу повинна містити відомості про:

концесієдавця;

об'єкт концесії (найменування, характеристики тощо);

абзац четвертий пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац п'ятий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац шостий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац сьомий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац восьмий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац дев'ятий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац десятий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

розмір реєстраційного внеску та умови його сплати;

термін, на який надається концесія;

абзац тринадцятий пункту 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

термін, до якого подаються заявки на участь у конкурсі та конкурсна пропозиція;

термін, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

комісію, до якої слід звертатися для отримання додаткової інформації.

У разі звернення претендентів до комісії їм надається додаткова інформація про:

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

умови надання земельної ділянки;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

обсяги робіт, послуг, виконання і надання яких гарантує концесіонер;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

обсяги відомостей про претендента;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

основні обов'язки концесіонера;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

фінансові та інші гарантії концесієдавця;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

форму концесійної заявки на участь у концесійному конкурсі.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту для участі у концесійному конкурсі.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Подання і розгляд заявок на участь у конкурсі та визначення претендентів

15. Після оголошення конкурсу будь-яка юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, надсилає конкурсній комісії концесійну заявку на участь у конкурсі.

Відсутність у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації може бути підставою для недопущення претендента до участі у конкурсі.

16. Концесійна заявка на участь у конкурсі повинна містити такі відомості про претендента:

повне найменування, місцезнаходження, телефон, факс;

загальні відомості про посадових осіб.

До конценсійної заявки додаються:

засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших засновницьких документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

дані, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

баланс підприємства (форма 1) - для резидентів;

звіт про фінансові результати (форма 2) - для резидентів;

звіт про фінансово-майнове становище підприємства (форма 3) - для резидентів;

розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати її виникнення;

відомості про наявність досвіду і можливість технологічного та організаційного забезпечення концесійної діяльності.

За рішенням концесієдавця у концесійній заявці можуть наводитися й інші відомості.

Концесійна заявка підписується уповноваженими посадовими особами претендента (у необхідних випадках - також головним бухгалтером) і скріплюється печаткою претендента.

17. Конкурсна комісія реєструє концесійні заявки на участь у конкурсі у порядку, встановленому концесієдавцем, розглядає їх і готує висновки щодо їх відповідності умовам конкурсу.

18. Концесієдавець на підставі висновків конкурсної комісії приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі.

19. Конкурсна комісія протягом двох тижнів після прийняття рішення концесієдавцем повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі з обґрунтування причин відмови.

20. Конкурсна документація надається претенденту за наявності документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

Кошти від реєстраційних внесків використовуються на підготовку конкурсу і поверненню не підлягають.

Проведення конкурсу та оголошення переможця

21. Порядок, термін подання та правила оформлення пропозицій визначаються конкурсною документацією.

22. Претендент може разом з основною подати альтернативну пропозицію.

23. Концесієдавець зобов'язаний відхилити від участі у конкурсі претендента у разі:

подання ним свідомо неправдивої інформації;

подання ним неповної або неточної інформації.

Інформація про відхилення від подальшої участі у конкурсі претендента та мотиви прийняття такого рішення доводяться до його відома.

24. За результатами конкурсу конкурсна комісія готує висновки для визначення переможця.

Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови для провадження концесійної діяльності, відповідно до умов конкурсу.

25. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів;

найбільш вигідна та надійна пропозиція щодо порядку та обсягів фінансування проекту (на стадіях будівництва та експлуатаційного утримання об'єкта концесії);

намір претендента вкласти у фінансування об'єкта концесії найбільшу частку власних коштів;

забезпечення оптимальної прибутковості від експлуатації об'єкта концесії, його самоокупності;

найкоротші терміни окупності об'єкта концесії;

найкоротші терміни будівництва об'єкта концесії; 

найкращі умови використання об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб;

максимальне використання у концесійній діяльності працівників - громадян України.

За рішенням концесієдавця можуть бути встановлені й інші критерії визначення переможця конкурсу.

26. Рішення щодо визначення переможця конкурсу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

27. Після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс не відбувся, діяльність конкурсної комісії зупиняється на підставі рішення концесієдавця.

28. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

протягом терміну прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

усі подані пропозиції оформлено з порушенням умов, визначених у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;

вимоги конкурсної комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами конкурсної документації не виконані усіма претендентами в установлений термін.

29. За результатами конкурсу конкурсна комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначаються:

склад присутніх на засіданні членів конкурсної комісії;

найменування об'єкта концесії;

термін дії концесійного договору;

відомості про претендентів;

пропозиції претендентів;

результати голосування за кожною конкурсною пропозицією;

обґрунтування визначення переможця конкурсу і претендентів, що зайняли друге та третє місця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії. Конкурсна комісія надсилає не пізніше ніж через три дні після підписання протокол концесієдавцю для прийняття рішення про переможця конкурсу.

30. До оголошення результатів конкурсу конкурсна комісія не має права вести будь-які переговори з претендентами чи іншими особами про предмет конкурсу, але може звертатися до претендентів за роз'ясненнями щодо змісту пропозицій.

31. Концесієдавець під час розгляду результатів конкурсу може прийняти рішення:

про затвердження результатів конкурсу, переможця конкурсу та запрошення його на процедуру підписання концесійного договору;

про відхилення результатів конкурсу.

У разі відхилення рішення конкурсної комісії концесієдавець повинен надати їй обґрунтовану відповідь.

32. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець приймає рішення про переможця конкурсу у тижневий термін з дати отримання протоколу конкурсної комісії. Конкурсна комісія за дорученням концесієдавця повідомляє у п'ятиденний термін переможця конкурсу про прийняте рішення.

33. У разі коли на об'єкт концесії є лише один претендент, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про надання йому концесії шляхом прямих переговорів за умови, що пропозиції претендента відповідають умовам конкурсу.

34. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розв'язуються відповідно до законодавства.

35. Концесієдавець і конкурсна комісія несуть відповідальність за дотримання законодавства та цього Порядку.

Укладення концесійного договору

36. У п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу конкурсна комісія за дорученням концесієдавця повинна надіслати повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження остаточного варіанта концесійного договору та його підписання і протягом десяти робочих днів опублікувати результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених у пункті 13 цього Порядку.

Сторони за домовленістю можуть внести до проекту концесійного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.

37. Концесієдавець не має права вести переговори про укладення концесійного договору з іншими особами, в тому числі з іншими претендентами, від дня прийняття рішення про переможця конкурсу до дня підписання концесійного договору.

38. Якщо переможець конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні для концесієдавця умови підписання концесійного договору або не надав установлених у конкурсній документації гарантій, які підтверджують змогу переможця конкурсу забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності, рішення про переможця конкурсу анулюється, а конкурсна комісія разом з концесієдавцем має право розпочати переговори з іншими претендентами з числа тих, хто запропонував найкращі умови провадження концесійної діяльності.

39. Підписання концесійного договору здійснюється концесієдавцем і переможцем конкурсу в тижневий термін після узгодження проекту концесійного договору.

40. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

41. Концесієдавець у триденний термін після підписання сторонами тексту договору повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна, який веде реєстр концесійних договорів.

42. Концесійний договір набирає чинності з дня його підписання.

____________

Опрос