Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте регулирования производства и оборота алкоголя и табака

КМ Украины
Постановление КМ от 04.10.2000 № 1514
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2000 р. N 1514

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 серпня 2001 року N 940)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну (додається).

2. Міністерству фінансів подати у місячний термін пропозиції щодо приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з нормами, що випливають із цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну

1. Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну (Держалкогольтютюн) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінфіну і підпорядковується йому.

2. Держалкогольтютюн у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінфіну.

3. Основними завданнями Держалкогольтютюну є:

участь у реалізації державної політики у сфері виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим (далі - спирт), алкогольними напоями і тютюновими виробами, здійсненні міжгалузевої координації у цій сфері;

узагальнення практики застосування законодавства, участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державного регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

затвердження норм втрат і виходу спирту, алкогольних напоїв та порядку їх розроблення і застосування;

погодження стандартів, технічних умов та рецептур на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

забезпечення ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

здійснення контролю за додержанням технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій щодо виробництва спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної, виноробної і тютюнової галузей промисловості.

4. Держалкогольтютюн відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у проведенні державної політики у сфері виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, спрямованої на захист економічної безпеки держави, вітчизняних товаровиробників і прав споживачів;

здійснює відповідно до законодавства в межах наданих йому повноважень державне регулювання і контроль у сфері виробництва, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

бере участь у розробленні проектів законодавчих актів та в установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 

бере участь у розробленні державних програм виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів та механізмів їх виконання;

готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

забезпечує розподіл етилового та коньячного спирту між споживачами за напрямами використання, визначеними Мінекономіки, оформляє наряди на одержання та здійснює контроль за його цільовим використанням;

видає відповідно до законодавства суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов, у випадках, передбачених законодавством, переоформляє, анулює ліцензії, видає дублікати ліцензій, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;

формує і веде реєстр виданих, переоформлених, анульованих ліцензій, виданих дублікатів ліцензій та ліцензій, визнаних недійсними;

здійснює контроль за показниками автоматичних приладів щодо обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв на їх відповідність даним первинних документів бухгалтерського обліку, за наявністю справних засобів виміру спирту, станом спиртового господарства;

здійснює контроль за технічним станом спиртовимірювальних апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах;

проводить перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо переміщення спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів на підставі первинних документів бухгалтерського обліку, інвентаризацію цієї продукції та сировини на підприємствах усіх форм власності, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

проводить відповідно до законодавства перевірку виробничих, складських та інших приміщень суб'єктів підприємницької діяльності, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів;

здійснює контроль за якістю спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, наявністю на алкогольних напоях і тютюнових виробах марок акцизного збору, в тому числі під час оптової і роздрібної торгівлі ними;

бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення ставок акцизного збору на спирт, алкогольні напої і тютюнові вироби та механізму його справляння;

аналізує звітні і статистичні дані, результати перевірок на місцях, інформацію, одержану від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

вносить пропозиції щодо організації та ведення обліку і звітності з питань виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

подає в установленому порядку відповідним центральним органам виконавчої влади інформацію про порушення, виявлені у сфері виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування, реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вивчає досвід роботи у цій сфері;

бере у межах наданих повноважень за дорученням Кабінету Міністрів України та Мінфіну участь у підготовці міжнародних договорів України, укладає договори галузевого характеру;

створює інформаційно-технічну базу даних, що стосується виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, веде реєстр найменувань алкогольних напоїв і тютюнових виробів, охоронних документів на них та їх власників;

застосовує у випадках і порядку, передбачених законодавством, фінансові санкції до суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення ними законодавства з питань виробництва, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

забезпечує збереження державної та комерційної таємниці в апараті Департаменту і його територіальних органах;

погоджує в установленому порядку зразки етикеток та упаковок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

бере участь у проведенні атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на підприємствах, що розташовані на території України, та іноземних підприємствах, які виробляють зазначену продукцію для ввезення на митну територію України;

здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінфіном, функції управління об'єктами державної власності;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держалкогольтютюн має право:

відповідно до законодавства забороняти або зупиняти виробництво та обіг спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

направляти спеціалістів з безперешкодним доступом до виробничих та складських приміщень суб'єктів підприємницької діяльності, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби, для проведення перевірок з метою виконання покладених на Департамент завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

у межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держалкогольтютюн очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра фінансів.

Голова Держалкогольтютюну є членом колегії Мінфіну.

7. Голова Держалкогольтютюну:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром фінансів за виконання покладених на Держалкогольтютюн завдань;

призначає на посади і звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Голова Держалкогольтютюну має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів, погодженим з головою Департаменту.

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює голова Держалкогольтютюну.

9. Держалкогольтютюн для реалізації покладених на нього завдань за погодженням з Міністром фінансів утворює, реорганізує та ліквідує територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту. Призначення на посади і звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється головою Держалкогольтютюну відповідно до законодавства.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держалкогольтютюну, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі голови (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держалкогольтютюну.

Персональний склад колегії затверджує Міністр фінансів за поданням голови Держалкогольтютюну.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держалкогольтютюну.

11. Граничну чисельність працівників та структуру Держалкогольтютюну затверджує Міністр фінансів у межах граничної чисельності працівників Мінфіну, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту затверджує голова Держалкогольтютюну за погодженням з Міністром фінансів.

13. Держалкогольтютюн утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінфіну.

14. Умови оплати праці працівників Держалкогольтютюну визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Держалкогольтютюн є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос