Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации Указа Президента Украины от 3 июля 2000 г. N 849 "О содействии подготовке управленческих кадров для сферы предпринимательства"

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2000 № 1358
редакция действует с 22.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2000 р. N 1358

Київ

Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 року N 158
,
 від 1 березня 2003 року N 274
,
 від 2 жовтня 2003 року N 1566
,
 від 23 серпня 2005 року N 809
,
 від 15 лютого 2006 року N 147
,
 від 4 жовтня 2006 року N 1379
,
 від 3 травня 2007 року N 697
,
 від 4 березня 2013 року N 143

Дію постанови продовжено до 2012 року
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 травня 2007 року N 697)

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 158)

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 року N 809)

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року N 143)

На виконання Указу Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566,
 від 03.05.2007 р. N 697
,
 від 04.03.2013 р. N 143)

2. Утворити Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр). Затвердити Положення про Центр та його склад (додаються).

Абзац другий пункту 2 виключено

(абзац другий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 р. N 809
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

4. Центру в місячний термін визначити базовий навчальний заклад для забезпечення виконання Програми.

5. Покласти функції державного замовника Програми на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

6. Визначити як специфічні послуги, пов'язані з організацією і проведенням перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, закупівля яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 55 "Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 133).

(постанову доповнено новим пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566
,
 у зв'язку з цим пункти 6 - 9 вважати відповідно пунктами 7 - 10)

7. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів передбачати у видатках державного бюджету на відповідний рік кошти для виконання Програми.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566)

8. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) утворити в межах граничної чисельності працівників Міністерства окремий підрозділ для забезпечення діяльності Центру та реалізації Програми, поклавши на нього функції секретаріату Центру;

2) разом з Міністерством освіти і науки в місячний термін розробити та внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проекти Положення про конкурсний відбір вищих навчальних закладів для реалізації Програми та Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку відповідно до Програми;

3) разом з Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки розглянути у місячний термін питання щодо проведення у 2000/2001 навчальному році на базі 1 - 2 вищих навчальних закладів випробування Програми.

9. Міністерству закордонних справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і науки ініціювати проведення міжурядових переговорів та підписання угод з іноземними державами, міжнародними організаціями щодо надання технічної допомоги у фінансуванні стажування українських спеціалістів за кордоном відповідно до Програми.

10. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів для виділення в установленому порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 19

 

ПРОГРАМА
заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2015 року

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566,
 від 03.05.2007 р. N 697
,
 від 04.03.2013 р. N 143)

1. Загальні положення

Основним завданням цієї Програми є організація широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, формування нової генерації молодих управлінців, здатних створити якісні ринкові засади економіки України, надання їм можливості набути сучасні економічні знання та практичні навички роботи в умовах ринкової економіки.

Програма розрахована на 2001 - 2015 роки з випробуванням в 2000/2001 навчальному році. Відповідний курс перепідготовки на базі вищих навчальних закладів України щороку будуть проходити не менше ніж 1500 слухачів віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня (керівники, заступники керівників підприємств, установ, організацій України та їх структурних підрозділів) не менше одного року.

(абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566,
 від 03.05.2007 р. N 697
,
 від 04.03.2013 р. N 143)

Важливим елементом Програми є стажування кращих випускників у зарубіжних фірмах країн з розвинутою ринковою економікою з метою запозичення досвіду їх діяльності в умовах конкурентного середовища.

2. Перепідготовка фахівців за галузями знань

(назва розділу 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

Перепідготовка фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде проводитися протягом шести місяців на базі вищих навчальних закладів за спеціальностями галузей знань "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст".

(абзаци перший - третій розділу 2 замінено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

У процесі перепідготовки слухачам буде запропоновано пройти інтенсивний курс вивчення однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

3. Організаційні заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає здійснення таких заходів:

організація та проведення конкурсного відбору серед спеціалістів вищого та середнього рівнів управлінських кадрів підприємств та організацій;

організація та проведення конкурсного відбору вищих навчальних закладів України для перепідготовки управлінських кадрів сфери підприємництва;

організація процесу перепідготовки управлінських кадрів у вищих навчальних закладах, що пройшли конкурсний відбір;

визначення освітнього та фахового рівня підприємницьких кадрів та потреб у їх перепідготовці;

формування та ведення баз даних щодо фахівців, які проходять перепідготовку відповідно до цієї Програми, а також підприємств і організацій, які направляють фахівців на перепідготовку;

узагальнення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми;

залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння реалізації Програми в частині проведення стажування за кордоном;

взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення питань перепідготовки управлінських кадрів та інше.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:

державного бюджету в рамках державного замовлення на перепідготовку кадрів;

місцевих бюджетів;

коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на перепідготовку;

внесків спонсорів, міжнародної технічної допомоги тощо;

коштів фізичних осіб, які проходитимуть перепідготовку (за їх заявою) у разі, коли такі особи не відповідають вимогам, передбаченим абзацом другим розділу 1 Програми, або не пройшли конкурсний відбір.

(розділ 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим
)

За рахунок державного бюджету фінансуватимуться:

перепідготовка фахівців для підприємницької сфери в навчальних закладах України (крім витрат на проїзд та проживання в період проходження перепідготовки);

проїзд фахівців за кордон та назад при направленні на стажування;

діяльність Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в частині проведення засідань Українсько-німецького координаційного комітету з питань підтримки програми заходів щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

(абзац десятий розділу 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

За рахунок місцевих бюджетів рекомендується фінансувати:

проведення конкурсного відбору фахівців;

проїзд територією України фахівців, які направляються на перепідготовку до навчальних закладів України;

проживання фахівців у період проходження перепідготовки в навчальних закладах України.

5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

покращення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом зміцнення існуючих та встановлення нових взаємовигідних економічних зв'язків між вітчизняними та іноземними підприємствами;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом:

- підвищення кваліфікації фахівців, які беруть участь у Програмі;

- стимулювання впровадження інноваційних проектів на підприємствах різних форм власності;

- поліпшення якості управління підприємствами різних форм власності в Україні.

(Програму доповнено розділом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

1. Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється для забезпечення здійснення своїх повноважень.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566,
 від 03.05.2007 р. N 697
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань виконання Програми;

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим
)

вивчення потреби в перепідготовці управлінських кадрів у сфері підприємництва, а також аналіз спроможності навчальних закладів здійснювати перепідготовку фахівців вищої й середньої ланок управління;

розроблення пропозицій щодо реалізації Програми;

розроблення пропозицій щодо формування державного замовлення на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва;

абзац шостий виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

абзац сьомий виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

узагальнення та застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань виконання Програми;

(абзац другий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

створює експертні ради, регіональні робочі групи, визначає порядок їх діяльності;

вносить пропозиції щодо залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми.

5. Центр має право:

визначати чисельність спеціалістів, які направляються на перепідготовку від кожного регіону України;

уточнювати чисельність спеціалістів, які направляються для перепідготовки за різними спеціальностями, в межах загальної чисельності, передбаченої державним замовленням.

51. Центр утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, відповідального секретаря і членів Центру.

Головою Центру є Міністр економічного розвитку і торгівлі, який затверджує персональний склад Центру та у разі потреби вносить до нього зміни. У разі відсутності голови Центру його обов'язки виконує один з його заступників.

(Положення доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

6. Пункт 6 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2005 р. N 809)

7. Організаційною формою роботи Центру є засідання, які проводяться за планом, що затверджується щороку головою Центру.

Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Центру.

8. Головує на засіданні голова Центру або його заступник.

9. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися в робочому порядку.

10. На своїх засіданнях Центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

11. Пропозиції та рекомендації Центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінекономрозвитку.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Центру здійснює відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку (секретаріат Центру).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

13. Пункт 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

 

СКЛАД
Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчого центру

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Міжвідомчого центру

Керівник структурного підрозділу Мінекономрозвитку, відповідальний секретар Центру

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Міністерства освіти і науки

Представник Мінфіну

Представник МЗС

Представник Мінсоцполітики

Представник Держпідприємництва

Представник Торгово-промислової палати України (за згодою)

Представник Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань (за згодою)

Представник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою).

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 158
,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2003 р. N 274
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 р. N 809,
 від 15.02.2006 р. N 147
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.03.2013 р. N 143)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

1. Наглядову раду Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - наглядова рада) утворено з метою здійснення контролю за діяльністю Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр), а також сприяння реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2012 року (далі - Програма).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1566,
 від 03.05.2007 р. N 697)

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. На наглядову раду покладається:

контроль за діяльністю Центру щодо реалізації Програми;

аналіз ефективності реалізації Програми та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення цієї діяльності;

контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих на фінансування Програми;

подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення процесу перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

участь у підготовці нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Програми;

координація взаємодії Центру з центральними та місцевими органами виконавчої влади, організаціями та установами, представники яких беруть участь у роботі Центру.

4. Наглядова рада має право:

одержувати від Центру інформацію, що стосується реалізації Програми;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади (за згодою їх керівників) до перевірки результатів діяльності Центру;

залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі наукових (за згодою їх керівників), а також експертів, у тому числі іноземних;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

проводити наради, конференції та симпозіуми з питань, що належать до її компетенції, із залученням представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

5. Головою наглядової ради є Перший віце-прем'єр-міністр України.

Голова наглядової ради має одного заступника.

Голова, його заступник та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

6. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови наглядової ради.

7. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал за рішенням голови наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Засідання наглядової ради проводить її голова або за його дорученням - заступник голови.

8. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови.

Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

 

СКЛАД
наглядової ради Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова Ради 

ОЛЕЩЕНКО
В'ячеслав Іванович 

- перший заступник керівника Головного державно-правового управління Адміністрації Президента України, заступник голови Ради (за згодою) 

ЄХАНУРОВ
Юрій Іванович 

- голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України, президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств (за згодою) 

КІНАХ
Анатолій Кирилович 

- президент УСПП (за згодою) 

КРЕМЕНЬ
Василь Григорович 

- Міністр освіти і науки 

КУЖЕЛЬ
Олександра Володимирівна 

- Голова Держпідприємництва 

СОЛДАТЕНКО
Микола Олексійович 

- заступник Державного секретаря Мінпраці 

ХОМУТИННИК
Віталій Юрійович 

- голова Ради молодих підприємців, народний депутат України (за згодою). 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 158)

____________

Опрос