Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о государственном департаменте - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения

КМ Украины
Постановление КМ от 11.08.2000 № 1263
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 серпня 2000 р. N 1263

Київ

Про Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 березня 2004 року N 381
,
 від 30 листопада 2004 року N 1607
,
 від 10 червня 2005 року N 443
,
 від 31 травня 2006 року N 773

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 393/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додається).

Уповноважити державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення надавати в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на тих територіях, з яких відселено жителів та припинено діяльність рад, для цілей, визначених Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими нормативно-правовими актами.

(постанову доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. N 381)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

1. Державний департамент - Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація зони відчуження) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і йому підпорядковується.

2. Адміністрація зони відчуження у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

3. Основними завданнями Адміністрації зони відчуження є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, у сфері поводження з радіоактивними відходами;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

організація, координація і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, залучених до здійснення обов'язкових заходів у зоні відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, з метою мінімізації шкідливого впливу цих територій на здоров'я громадян та довкілля;

додержання вимог законодавства щодо здійснення обов'язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та на Чорнобильській АЕС;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

4. Адміністрація зони відчуження відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює у встановленому порядку управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та управління цими територіями відповідно до законодавства, забезпечує проведення робіт, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

координує роботи із збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів промисловості, медицини, науково-дослідних установ та тих, що утворюються під час проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; організовує діяльність спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами;

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773,
 у зв'язку з цим абзаци третій - двадцять четвертий вважати
 відповідно абзацами четвертим - двадцять п'ятим)

здійснює у визначених МНС межах управління майном підприємств, що належать до сфери управління МНС;

надає в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на тих територіях, з яких відселено жителів та припинено діяльність рад, для цілей, визначених Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими нормативно-правовими актами;

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. N 381,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять
 четвертий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять п'ятим)

вирішує питання фінансування всіх заходів на території зони відчуження зони безумовного (обов'язкового) відселення;

організовує, координує і контролює діяльність підприємств, установ та організацій, залучених до здійснення обов'язкових заходів у зоні відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення за такими напрямами:

поводження з радіоактивними відходами;

екологічний моніторинг природного середовища;

реабілітація земель;

запобігання виносу радіонуклідів за межі зони відчуження;

догляд за лісами, а також захист їх від пожеж, хвороб та шкідників;

здійснення водоохоронних заходів;

додержання контрольно-пропускного режиму;

додержання норм радіаційної безпеки та санітарної охорони;

забезпечення належного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, що належать до сфери управління МНС;

(пункт 4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. N 381,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять четвертий вважати
 відповідно абзацами
сімнадцятим - двадцять п'ятим)

додержання правоохоронного режиму та протипожежної безпеки;

створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, з метою охорони його здоров'я;

вносить пропозиції у межах своїх повноважень підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють обов'язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, щодо скасування їх наказів, інших рішень, якщо ці рішення суперечать законодавству;

надає дозволи на проведення передбачених законодавством у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи робіт або заходів, обмежує, призупиняє чи забороняє в межах своєї компетенції проведення робіт або заходів, які виконуються з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, погіршують радіаційний та санітарний стан зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

несе відповідальність за оперативне, об'єктивне і повне інформування громадськості про екологічний стан у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань, що віднесені до її компетенції, подає у встановленому порядку пропозиції щодо його удосконалення;

бере участь у розробленні державних цільових програм з питань, що віднесені до її компетенції, готує пропозиції щодо визначення основних напрямів перспективної та поточної діяльності з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

(абзац двадцять третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1607)

вирішує питання захисту наукових і економічних інтересів держави у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань;

організовує і координує проведення науково-дослідних та конструкторських робіт із забезпечення захисту територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами;

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

забезпечує проведення робіт з визначення радіаційного стану зони відчуження, включаючи промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, і зони безумовного (обов'язкового) відселення, додержання норм радіаційної безпеки, проведення радіоекологічного моніторингу та радіаційного контролю на таких територіях та об'єктах, що розташовані в їх межах;

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

організовує збір інформації про радіаційний стан на зазначених територіях та об'єктах і його вплив на населення прилеглих територій, рівень опромінення персоналу та узагальнює її;

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

вживає заходів до збереження національної культурної спадщини на територіях зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

бере участь у межах своєї компетенції у підготовці проектів міжнародних договорів.

(пункт 4 доповнено абзацом тридцятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

5. Адміністрація зони відчуження має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї обов'язків;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції;

Адміністрація зони відчуження може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, виконання яких є обов'язковим для юридичних осіб, розміщених на підпорядкованій їй території або залучених для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

6. Адміністрацію зони відчуження очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення під наслідків Чорнобильської катастрофи.

Начальник Адміністрації зони відчуження є членом колегії МНС.

7. Начальник Адміністрації зони відчуження має трьох заступників, у тому числі першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з начальником Адміністрації зони відчуження.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2005 р. N 443)

Розподіл обов'язків між заступниками проводить начальник Адміністрації зони відчуження.

8. Начальник Адміністрації зони відчуження:

здійснює керівництво діяльністю Адміністрації зони відчуження, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на Адміністрацію зони відчуження завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Адміністрації зони відчуження, крім заступників начальника Адміністрації зони відчуження;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Адміністрації зони відчуження та керівників структурних підрозділів Адміністрації зони відчуження;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Адміністрації зони відчуження, крім заступників начальника Адміністрації зони відчуження;

затверджує програми і плани роботи Адміністрації зони відчуження та контролює їх виконання;

(пункт 8 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати
 відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

підписує видані в межах компетенції Адміністрації зони відчуження накази, розпорядження, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації зони відчуження;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Адміністрація зони відчуження для реалізації покладених на неї завдань може за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Адміністрації зони відчуження. Призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положення про територіальні органи здійснюється начальником Адміністрації зони відчуження.

10. В Адміністрації зони відчуження може утворюватися колегія у складі начальника Адміністрації зони відчуження, його заступників (за посадою) та керівників структурних підрозділів Адміністрації зони відчуження.

Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Адміністрації зони відчуження.

Для розгляду науково-технічних та інших питань, що належать до її компетенції, в Адміністрації зони відчуження можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує начальник Адміністрації зони відчуження.

(пункт 10 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

11. Граничну чисельність працівників та структуру Адміністрації зони відчуження затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у межах граничної чисельності працівників МНС, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

12. Штатний розпис, кошторис Адміністрації зони відчуження затверджує її начальник за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Мінфіном.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

13. Адміністрація зони відчуження утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МНС.

14. Умови оплати праці працівників Адміністрації зони відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Адміністрація зони відчуження є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки у Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 773)

____________

Опрос