Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Комиссии по вопросам государственной поддержки деятельности технологических парков "Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника", "Институт электросварки имени Е. О. Патона", "Институт монокристаллов"

КМ Украины
Постановление КМ от 04.08.2000 № 1216
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 2000 р. N 1216

Київ

Про утворення Комісії з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів"

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 961)

З метою реалізації Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", сприяння ефективній діяльності технологічних парків та вдосконалення нормативно-правової бази з цього питання Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Комісію з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів" (далі - Комісія) у складі згідно з додатком.

Надати голові Комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів" (додається).

3. Комісії у двотижневий термін подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю та сприяння діяльності технологічних парків.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів"

1. Комісія з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів" (далі - Комісія) утворена з метою сприяння ефективній діяльності технологічних парків, забезпечення реалізації механізму запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків та вдосконалення нормативно-правової бази з цього питання.

2. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи показників і критеріїв економічної та соціальної ефективності інвестиційних та інноваційних проектів, що виконуються технологічними парками за затвердженими пріоритетними напрямами їх діяльності;

сприяння реалізації механізму нарахування та цільового використання коштів, що акумулюються на спеціальних рахунках технологічних парків, здійсненню контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, комплектуючих виробів та інших товарів, що ввозяться технологічними парками в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів;

підготовка пропозицій щодо підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що виконуються технологічними парками, за рахунок позабюджетних джерел фінансування;

узагальнення досвіду роботи технологічних парків та підготовка пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності, зокрема науково-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення, а також щодо створення нових технологічних парків;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму ведення оперативного бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні та інноваційні проекти, запровадження системи контролю та державної статистичної і бухгалтерської звітності технологічних парків.

3. Комісія має право:

готувати пропозиції щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади відповідно до покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її повноважень;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4. Комісію очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

5. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого плану.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

8. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, за відсутності голови - його заступником.

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

10. Комісія готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції відповідно до покладених на неї завдань, а в разі потреби вносить до Кабінету Міністрів України проекти відповідних рішень.

 

СКЛАД
Комісії з питань державної підтримки діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів"

ЛИСИЦЬКИЙ
Віктор Іванович 

- Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України, голова Комісії 

ЯЦКІВ
Ярослав Степанович 

- перший заступник Міністра освіти і науки, перший заступник голови Комісії 

НОВИЦЬКИЙ
Володимир Станіславович

- Голова Держпромполітики, заступник голови Комісії 

ШПАК
Анатолій Петрович 

- перший віце-президент Національної академії наук, заступник голови Комісії 

АВКСЕНТЬЄВ
Юрій Анатолійович 

- голова комітету "Назустріч третьому тисячоліттю", заступник голови Комісії (за згодою) 

ДОВГАЛЬ
Геннадій Миколайович 

- головний спеціаліст Управління гуманітарного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії 

ВЕНГЕР
Євген Федорович 

- президент технологічного парку "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (за згодою) 

ГЕРМАНЧУК
Петро Кузьмович 

- перший заступник Міністра фінансів 

ГОЛОВКО
Віктор Анатолійович 

- перший заступник Голови Держкомстату 

ЄГОРОВ
Олександр Борисович 

- перший заступник Голови Держмитслужби 

ЄФІМЕНКО
Леонід Васильович 

- заступник Міністра юстиції 

ЖОВНІР
Григорій Іванович 

- віце-президент технологічного парку "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (за згодою) 

ЛУЗАН
Юрій Якович 

- перший заступник Міністра аграрної політики 

МАЗУР
Олександр Анатолійович 

- директор з інноваційної діяльності технологічного парку "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона" (за згодою) 

МАРИНСЬКИЙ
Георгій Сергійович 

- виконавчий директор технологічного парку "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона" (за згодою)

ОПЕРЕНКО
Григорій Миколайович 

- заступник Голови Державної податкової адміністрації 

ПОРЕЧКІНА
Лідія Степанівна 

- голова правління Української державної інноваційної компанії 

САВІЦЬКИЙ
Сергій Семенович 

- начальник Управління гуманітарного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України 

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович 

- президент технологічного парку "Інститут монокристалів" (за згодою) 

СЕНИЩ
Павло Миколайович 

- заступник Голови Правління Національного банку (за згодою) 

СЛЮСАРЕНКО
Оксана Олександрівна 

- виконуюча обов'язки голови правління ЗАТ "Кредитно-гарантійна установа" (за згодою) 

ШИШКІН
Олег Валерійович 

- директор технологічного парку "Інститут монокристалів" (за згодою) 

ШУМИЛО
Ігор Анатолійович 

- заступник Міністра економіки.

 

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України
 

 
В. ЛИСИЦЬКИЙ
 

Опрос