Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании Межведомственной комиссии по вопросам охраны детства

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.2000 № 1200
редакция действует с 06.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2000 р. N 1200

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 1004
,
 від 21 січня 2003 року N 106
,
 від 16 червня 2003 року N 906
,
 від 26 листопада 2003 року N 1830
,
 від 26 липня 2004 року N 946
,
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
 від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 1 лютого 2006 року N 86
,
 від 31 травня 2012 року N 483
,
 від 5 червня 2013 року N 399
,
від 1 жовтня 2014 року N 504
,
від 26 квітня 2017 року N 294
,
від 14 листопада 2018 року N 955
,
від 30 вересня 2020 року N 901

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Реорганізувати Міжвідомчу комісію з координації дій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Національної програми "Діти України", утворену постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 767, у Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства (додається).

3. Абзац перший пункту 3 виключено

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1004,
від 21.01.2003 р. N 106
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 16.06.2003 р. N 906)

Голові Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 767 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 392), крім абзацу першого пункту 1;

постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 262).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства

(У тексті Положення та додатка до нього слова "Держкоммолодьспорттуризм" в усіх відмінках замінено словами "Держкомсім'ямолодь" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року N 906)

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року N 1572) 

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 року N 305)

(У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року N 86)

1. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства (далі - Комісія) є тимчасовим консультативним, дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань охорони дитинства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері охорони дитинства.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері охорони дитинства;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її повноважень;

3) підпункт 3 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 955)

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері охорони дитинства;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

6) схвалює та подає в установленому порядку на розгляд Президента України щорічну державну доповідь про становище дітей в Україні та стан реалізації державної політики у сфері охорони дитинства згідно з додатком.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) з метою підготовки пропозицій та рекомендацій з актуальних питань правового і соціального захисту дітей;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними міжнародними організаціями та органами зарубіжних країн.

7. До складу Комісії входять Міністр соціальної політики (голова Комісії), Міністр охорони здоров'я (заступник голови Комісії), Міністр освіти і науки (заступник голови Комісії), Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою), Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою), заступники Міністра закордонних справ, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Міністра культури та інформаційної політики, Міністра молоді та спорту, Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністра розвитку громад та територій, заступники керівників Національної поліції, Державної служби статистики, а також за згодою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, перші віце-президенти Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, представник Інституту демографії та соціологічних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук, постійний представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, представники громадських та міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав дітей (за згодою).

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2003 р. N 906
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2004 р. N 946,
 від 17.11.2004 р. N 1572
,
 від 20.04.2005 р. N 305
,
 від 01.02.2006 р. N 86
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399,
від 01.10.2014 р. N 504
,
від 26.04.2017 р. N 294
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 955
,
від 30.09.2020 р. N 901)

8. Персональний склад Комісії формує та затверджує її голова.

9. Голова, його заступники та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не менше ніж один раз на три місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за тиждень до засідання.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

Засідання Комісії веде голова або за дорученням голови - один з його заступників.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Засідання Комісії може бути скликане позачергово за ініціативою голови Комісії або його заступника у разі виникнення надзвичайних ситуацій або необхідності невідкладного вирішення питань у сфері охорони дитинства.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 955)

11. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії він направляє на засідання представника, який за дорученням має повноваження брати участь у голосуванні.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 901)

12. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації, що належать до її повноважень.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

13. Пропозиції та рекомендації схвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 901)

14. Пропозиції та рекомендації Комісії оформляються протоколом, який підписується її головою і надсилається всім членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінсоцполітики.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади повідомляють Комісії про наслідки розгляду пропозицій та рекомендацій.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2020 р. N 901)

15. Голова Комісії (заступник голови Комісії) затверджує зміст державної доповіді про становище дітей в Україні у попередньому році та рекомендації з її підготовки.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 901)

16. Про свою діяльність і прийняті рішення Комісія систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.

17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінсоцполітики.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

 

ПОРЯДОК
підготовки і розповсюдження щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні

1. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні (далі - доповідь) є офіційним документом, що готується з метою забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадськості України об'єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище дітей та тенденції його змін у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень і містить відомості про економічні, правові, соціальні та інші заходи, які вживаються в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. 

Доповідь покликана сприяти уточненню пріоритетів у розв'язанні проблем дитинства, а також формуванню плану дій щодо забезпечення прав дітей, їх виживання, захисту і розвитку.

2. У доповіді використовуються офіційні дані державної статистичної звітності та аналітичні розробки центральних органів виконавчої влади, відповідних наукових установ, інших організацій.

Для підготовки доповіді використовуються матеріали Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про становище дітей у регіонах, а також результати наукових досліджень з питань життєдіяльності та розвитку дітей. 

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 906
,
 виключено згідно з постановою Кабінету

4. Мінсоцполітики організовує підготовку проекту доповіді на основі пропозицій, поданих заінтересованими органами виконавчої влади, науковими установами та громадськими і міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав дітей.

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 901)

Пропозиції подаються Мінсоцполітики щороку до 1 липня.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 906
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483
,
від 14.11.2018 р. N 955)

5. Координація дій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку відповідних розділів та доповіді в цілому, здійснюється Міжвідомчою комісією з питань охорони дитинства.

6. Після схвалення на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства доповідь подається в установленому порядку Президентові України у квітні наступного року.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. N 1830,
від 01.10.2014 р. N 504)

До доповіді додаються підготовлені в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення становища дітей.

7. Розповсюдження доповіді здійснює Мінсоцполітики.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 483)

____________

Опрос