Идет загрузка документа (262 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого перечней отходов

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2000 № 1120
редакция действует с 17.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2000 р. N 1120

Київ

Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 вересня 2000 року N 1481
,
 від 11 жовтня 2002 року N 1518
,
 від 7 серпня 2013 року N 544
,
від 16 грудня 2015 року N 1173
,
від 21 листопада 2018 року N 1212
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (1989 р.) та з метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;

Жовтий перелік відходів;

Зелений перелік відходів.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016 "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів та їх утилізацією/видаленням" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 16).

Дозволи на транскордонне перевезення небезпечних відходів, отримані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016, є чинними в межах термінів, на які вони були видані.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2000 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

(У тексті Положення слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року N 544)

(У тексті Положення слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

(У тексті Положення слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року N 826)

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відходи

- будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи 

- відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Міндовкіллям, та до Зеленого переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей; 

транскордонне перевезення 

- будь-яке переміщення відходів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав; 

компетентний орган 

- спеціально уповноважений державний орган, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (далі - Базельська конвенція); 

поводження з відходами 

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення; 

видалення 

- будь-яка операція, зазначена у розділі А додатка 1 до цього Положення; 

утилізація 

- будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка 1 до цього Положення; 

екологічно обґрунтоване поводження 

- вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами; 

санкціоновані об'єкти для утилізації/видалення 

- об'єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких з цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів; 

виробник відходів 

- будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль; 

особа 

- будь-яка фізична чи юридична особа; 

імпорт відходів 

- будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит; 

транзит відходів 

- безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів; 

експорт відходів 

- будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит; 

реімпорт відходів 

ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів; 

особа, що відповідає за утилізацію/видалення 

- будь-яка особа, якій відвантажуються відходи і яка здійснює їх утилізацію/видалення; 

імпортер 

- будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів; 

експортер 

- будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів; 

перевізник 

- будь-яка особа, яка здійснює транспортування відходів; 

заінтересована держава 

- будь-яка держава експорту, імпорту чи транзиту відходів. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

3. Функції компетентного органу з питань контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням в Україні виконує Міндовкілля.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

4. Дія пунктів 6 - 33 цього Положення поширюється на такі відходи, що є об'єктом транскордонного перевезення:

а) небезпечні відходи, що включені до розділу А Жовтого переліку відходів;

б) відходи, які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;

в) відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Міндовкіллям), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.

В інших випадках відходи, що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення.

Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, чи не підпадають, надає Міндовкілля.

Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів і відповідно не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.

Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

5. Дія пунктів 6 - 33 цього Положення не поширюється також на небезпечні відходи, що імпортуються з метою проведення досліджень у кількостях, які не можуть вплинути на стан здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

6. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням (додаток 1 до цього Положення) базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих держав про будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на здійснення перевезення.

Повідомником може бути:

виробник відходів;

експортер;

компетентний орган держави експорту (особа, призначена компетентним органом).

Основними документами, що застосовуються у процедурі повідомлення та для отримання письмової згоди на перевезення, а також для супроводження транскордонних перевезень небезпечних відходів, є повідомлення, у якому засвідчується згода на транскордонне перевезення (додаток 3 до цього Положення), і документ про перевезення, у якому засвідчується факт відвантаження, проходження пунктів пропуску через державний кордон, отримання одержувачем і завершення утилізації/видалення відходів (додаток 4 до цього Положення).

Інструкцію щодо заповнення цих документів затверджує Міндовкілля.

Експорт небезпечних відходів

7. Експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається до Міндовкілля з офіційним листом щонайменше за 70 днів до запланованої дати їх першого перевезення і подає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав) та додатково:

а) підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення;

б) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Міндовкілля) протокол аналізу;

в) відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об'єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію);

г) нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов'язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

ґ) опис шляху транспортування відходів;

д) відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

9. Міндовкілля надсилає або доручає експортеру надіслати повідомлення компетентним органам заінтересованих держав.

10. Експорт небезпечних відходів не дозволяється:

а) у будь-який пункт на південь від 60 південної широти;

б) до будь-якої держави, яка заборонила імпорт таких відходів і повідомила про це Україну;

в) до будь-якої держави, яка не є Стороною Базельської конвенції, якщо з нею не укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;

г) до будь-якої держави, якщо є підстави вважати, що утилізація/видалення таких відходів не буде здійснюватися екологічно обґрунтованим способом;

ґ) до будь-якої держави, яка не дала письмової згоди на імпорт таких відходів.

11. Експорт небезпечних відходів дозволяється у разі, коли в Україні немає технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом (у разі, коли небезпечні відходи експортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина у державі імпорту.

Наявність в Україні потужностей для утилізації небезпечних відходів (операції R1 - R13 розділу Б додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх видалення (операції D1 - D15 розділу А додатка 1 до цього Положення).

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 р. N 1212)

Наявність в Україні потужностей для видалення небезпечних відходів (операції D1 - D15 розділу А додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх утилізації (операції R1 - R13 розділу Б додатка 1 до цього Положення).

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 р. N 1212)

12. У разі коли експорт дозволяється відповідно до пункту 11, Міндовкілля може дати згоду на експорт відходів за таких умов:

а) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, відповідає вимогам екологічно обґрунтованого поводження з відходами і містить необхідні зобов'язання сторін;

б) тара, маркування та транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;

в) оформлено (заповнено пункти 1, 2, 5 - 9, 13 - 16, 19, 20) документ про перевезення;

г) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів;

ґ) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення відходів від компетентних органів заінтересованих держав (якщо держава транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла вимогу про надання письмової згоди, через 60 днів після підтвердження отримання державою транзиту запиту з боку експортера чи Міндовкілля допускається перевезення за "мовчазної згоди", якщо відповідна держава транзиту в цей 60-денний період не встановить будь-яких інших умов або не висловить заперечення).

13. Письмова згода на багаторазовий експорт небезпечних відходів може надаватися у разі наявності письмової згоди на це заінтересованих держав терміном щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з України і на в'їзді у державу імпорту; 

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

14. Експортер/повідомник за три дні до кожного відправлення небезпечних відходів надсилає копії документа про перевезення компетентним органам заінтересованих держав.

Абзац другий пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 544)

15. Якщо транскордонне перевезення небезпечних відходів, на яке заінтересовані держави дали згоду, не може бути закінчене відповідно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти відходи назад, якщо інші можливості для їх утилізації/видалення екологічно обґрунтованим способом не буде знайдено протягом 90 днів від того моменту, коли компетентний орган держави імпорту поінформував про це Міндовкілля або виробника, чи в будь-який інший термін, погоджений заінтересованими сторонами.

Імпорт небезпечних відходів

16. Небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Міндовкілля.

Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

17. Для розгляду питання про надання згоди на імпорт небезпечних відходів до Міндовкілля подаються оригінал повідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортуються, не підлягає такому контролю в державі експорту, зобов'язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення:

а) офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням;

б) підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення;

в) нотаріально засвідчена копія контракту, який повинен відповідати вимогам підпункту "г" пункту 7 цього Положення;

г) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Міндовкілля) протокол аналізу;

ґ) опис способу утилізації/видалення;

д) потужність і місце знаходження об'єкта для утилізації/видалення;

е) підпункт "е" пункту 17 виключено

(підпункт "е" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 544
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

є) висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації;

ж) заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення;

з) відомості про забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

и) опис шляху транспортування відходів.

18. У разі потреби Міндовкілля може зажадати подання додаткової інформації.

19. Пункт 19 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

20. Міндовкілля може дати письмову згоду на імпорт небезпечних відходів у разі дотримання таких умов:

а) держава експорту є Стороною Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням або з нею укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;

б) держава експорту не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом (у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина в Україні;

в) імпортер має можливість утилізувати/видаляти такі відходи екологічно обґрунтованим способом на санкціонованому об'єкті;

г) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, містить необхідні зобов'язання сторін і відповідає вимогам екологічно обґрунтованого поводження з відходами;

ґ) тара, маркування і транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;

д) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

е) імпортер або інший агент, який діє від його імені, є резидентом або має відділення в Україні.

21. Письмова згода на багаторазовий імпорт небезпечних відходів може надаватися одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з держави (держав) експорту і на в'їзді в Україну;

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

22. Письмова згода на імпорт відходів може бути анульована з підстав, у порядку та строки, визначені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

23. Особа, відповідальна за утилізацію/видалення, повинна інформувати Міндовкілля, компетентний орган держави експорту та експортера після отримання кожної поставки про факт отримання і про відповідність поставлених відходів інформації, що міститься у повідомленні (протягом трьох робочих днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 24) та про завершення їх утилізації/видалення (протягом 180 днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 25).

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 544)

Транзит небезпечних відходів

24. Транзит небезпечних відходів через територію України не може здійснюватися без попередньої письмової згоди Міндовкілля.

Міндовкілля має право відмовити в будь-якому транзиті небезпечних відходів через територію України з обґрунтуванням причин такої відмови.

25. Міндовкілля має бути письмово повідомлене українською або російською мовою про будь-які можливі транскордонні перевезення небезпечних відходів через територію України.

У повідомленні повинні міститися такі детальні відомості:

а) про відходи, їх походження, склад і кількість;

б) початковий і кінцевий пункти транспортування відходів;

в) зазначення можливих дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України;

г) документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені здійснювати операції, пов'язані з транскордонним перевезенням та утилізацією/видаленням небезпечних відходів;

ґ) гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.

26. Пункт 26 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

27. Тара, маркування і транспортування повинні відповідати вимогам міжнародних норм, стандартів і практики.

28. Пункт 28 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

29. Митні органи забезпечують у разі потреби пломбування контейнера з небезпечними відходами в пункті пропуску через державний кордон на в'їзді в Україну, а також перевіряють схоронність пломби в пункті пропуску через державний кордон на виїзді з України.

(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 826)

Класифікація небезпечних відходів

30. Небезпечні відходи у разі їх транскордонного перевезення підлягають класифікації згідно з Міжнародним кодом ідентифікації відходів (далі - МКІВ), крім випадків, коли транскордонне перевезення здійснюється на підставі відповідного міжнародного договору, у якому зазначається інший метод класифікації.

Інструкція з отримання МКІВ затверджується Міндовкіллям.

Незаконний обіг небезпечних відходів

31. Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів вважається незаконним обігом, якщо воно здійснюється:

а) без повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

б) без згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

в) із згодою, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;

г) як таке, що не відповідає зазначеному у документах, які регламентують це перевезення;

ґ) способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад, скиду) небезпечних відходів на порушення цього Положення і відповідних норм міжнародного права.

32. Особа вчиняє правопорушення відповідно до цього Положення, якщо вона:

а) здійснює транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;

б) сприяє будь-якій іншій особі, підбурює її або входить у змову з нею для здійснення транскордонного перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;

в) намагається здійснити транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення.

33. Особа, винна у вчиненні правопорушення відповідно до цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

ОПЕРАЦІЇ
з видалення та утилізації відходів*

____________
*
Відповідає додатку IV до Базельської конвенції.

А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів

Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які здійснюються на практиці:

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А

D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання

Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у розділі А:

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів

R6 Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б.

 

КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ,
які підлягають регулюванню*

____________
* Відповідає додатку I до Базельської конвенції.

Групи відходів:

Y1 Медичні відходи, отримані в результаті лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках

Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції

Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати

Y4 Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів і фітофармацевтичних препаратів

Y5 Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини

Y6 Відходи виробництва, одержання і застосування органічних розчинників

Y7 Відходи термічної обробки та карбідизації, які містять ціаніди

Y8 Непотрібні мінеральні масла, що не придатні для використання за призначенням

Y9 Відходи у вигляді сумішей та емульсій масла/вода, вуглеводні/вода

Y10 Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) та/або поліхлоровані терфеніли (ПХТ) та/або полібромовані біфеніли (ПББ) або забруднені ними

Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки, дистиляції або будь-якої піролітичної обробки

Y12 Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи

Y13 Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів

Y14 Непотрібні хімічні речовини, отримані в ході науково-дослідних робіт чи учбового процесу, природа яких ще не виявлена, та/або які є новими, і чий вплив на людину та/або навколишнє середовище невідомий

Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру, що не підпадають під інше законодавство

Y16 Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів

Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас

Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів

Відходи, що містять:

Y19 Карбоніли металів

Y20 Берилій; сполуки берилію

Y21 Сполуки шестивалентного хрому

Y22 Сполуки міді

Y23 Сполуки цинку

Y24 Миш'як; сполуки миш'яку

Y25 Селен; сполуки селену

Y26 Кадмій; сполуки кадмію

Y27 Сурма; сполуки сурми

Y28 Телур; сполуки телуру

Y29 Ртуть; сполуки ртуті

Y30 Талій; сполуки талію

Y31 Свинець; сполуки свинцю

Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію

Y33 Неорганічні ціаніди

Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані

Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані

Y36 Азбест (пил та волокна)

Y37 Органічні сполуки фосфору

Y38 Органічні ціаніди

Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли

Y40 Ефіри

Y41 Галогеновані органічні розчинники

Y42 Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників

Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану

Y44 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензо-п-діоксину

Y45 Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених у цьому додатку.

 

  

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ - Повідомлення

БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

К
о
п
і
я

д
л
я

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


1. Експортер (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


3. Повідомлення
стосується (1):
 

N
 i) разового перевезення 

iii) видалення без утилізації 

ii) загального повідомлення 

iv) операції з утилізації 

Об'єкт для утилізації/видалення, на який раніше отримано  

дозвіл (1) 

так  

ні  

  


2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


4. Загальна кількість поставок, що передбачається 

5. Орієнтовна кількість відходів (3) 
_____________ кг
_____________ л 

7. Передбачувані перевізники (назва, адреса) (2)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


6. Передбачувані дати чи терміни відвантаження 

10. Виробники відходів (назва, адреса) (2)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


Інформація про виробничий процес 

8. Особа, що відповідає за видалення/утилізацію (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


9. Методи видалення/утилізації (4)
Код D     Код R
Спосіб видалення 

11. Вид(и) перевезення (4) 

12. Упаковка (4)
Вид
Кількість 

13. i) Визначення і хімічний склад відходів
     ii) спеціальні вимоги до поводження 

14. Фізичні властивості (4) 

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту  

МКІВ 

у країні імпорту 

ЄКО 

ГС 

інше (зазначити) 


  

17. Номер Y 

18. Номер H (4) 

16. Класифікація ОЕСР (1): 

жовтий  червоний  номер 

  

інше  

  

(додати детальний опис) 

ii) Номер БК (згідно з переліками A, B) 


19. Ідентифікаційний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування 

20. Заінтересовані держави, кодові номери компетентних органів, пункти ввезення і вивезення:

Держава експорту 

Держави транзиту 

Держава імпорту 


  

  

  

  

  

21. Митні пункти ввезення та/чи вивезення

Ввезення
Вивезення 

22. Додатки
кількістю 23. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація є повною і достовірною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну та позовну силу, і що є документи про відповідне страхування чи інші фінансові гарантії, які охоплюють транскордонне перевезення

Прізвище
Дата 

Підпис 


Для використання компетентними органами 

24. Заповнюється компетентним органом
 
 

Дата отримання повідомлення

Дата відправки підтвердження
 

Назва компетентного органу 

Печатка та підпис 


25. Згода компетентного органу на перевезення
(якої держави) 

Згоду дано (дата) 

Термін дії згоди до 

Чи передбачені конкретні умови згоди (1)
26 

 так 

Див. пункт 

 ні 

на звороті 

Назва компетентного органу 

Печатка та/чи підпис   

(i) 

Поставити хрестик у відповідному квадраті (2). Якщо їх більше одного, додати перелік (3). Якщо здійснюються багаторазові перевезення, додати докладний перелік (4). Див. коди на звороті. 

 

Перелік скорочень, використаних у повідомленні

  

Видалення (без утилізації) (пункт 9) 

D1 

Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо) 

D2 

Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо) 

D3 

Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо) 

D4 

Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо) 

D5 

Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо) 

D6 

Скидання у водойми, крім морів/океанів 

D7 

Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні 

D8 

Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D9 

Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо) 

D10 

Спалювання на суші 

D11 

Спалювання в морі 

D12 

Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо) 

D13 

Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D14 

Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D15 

Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 


  

Операції з утилізації (пункт 9) 

R1 

Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії 

R2 

Утилізація/регенерація розчинників 

R3 

Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники 

R4 

Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук 

R5 

Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів 

R6 

Регенерація кислот та основ 

R7 

Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення 

R8 

Рекуперація компонентів каталізаторів 

R9 

Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання 

R10 

Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку 

R11 

Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10 

R12 

Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11 

R13 

Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1 - R12 


Клас ООН і номер H (пункт 19)
клас номер 

ООН 

Характеристики 

H1 

Вибухові речовини 

H3 

Вогненебезпечні рідини 

4.1 

H4.1 

Вогненебезпечні тверді речовини 

4.2 

H4.2 

Речовини чи відходи, здатні самозайматися 

4.3 

H4.3 

Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою 

5.1 

H5.1 

Окислюючі речовини 

5.2 

H5.2 

Органічні пероксиди 

6.1 

H6.1 

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

6.2 

H6.2 

Інфікуючі речовини 

8. 

H8 

Корозійні речовини 

H10 

Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою 

H11 

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

H12 

Екотоксичні речовини 

H13 

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей 


Фізичні характеристики (пункт 14)

1. 

Порошок 

5. 

Рідкий стан 

2. 

Твердий стан 

6. 

Газоподібний стан 

3. 

Паста/в'язкий стан 

7. 

Інше (зазначити) 

4. 

Грязеподібний стан 

  

  


Вид упаковки (п. 18) 

5. 

Мішок 

1. 

Бочка 

6. 

Комбінована тара 

2. 

Дерев'яна бочка 

7. 

Резервуар під тиском 

3. 

Металічна каністра 

8. 

Навалом 

4. 

Ящик 

9. 

Інше (зазначити) 


Вид перевезення (пункти 10 - 12) 

R - автомобільне 

T - залізничне 

S - морське 

A - повітряне 

W - внутрішніми водними шляхами 


Коди країн: 

Данія: DK 

Молдова: MD 

Росія: RU 

Україна: UA 

Австрія: AT 

Іспанія: ES 

Нідерланди: NL 

Румунія: RO 

Франція: FR 

Бельгія: BE 

Італія: IT 

Німеччина: DE 

Великобританія: GB 

Фінляндія: FI 

Білорусь: BY 

Казахстан: KZ 

Норвегія: NO 

США: US 

Швейцарія: CH 

Болгарія: BG 

Латвія: LV 

Польща: PL 

Туреччина: TR 

Швеція: SE 

Греція: GP 

Литва: LT 

Португалія: PT 

Угорщина: HU 

  

Коди інших країн див. ISO3166 


26. Конкретні умови, що передбачені під час надання згоди на перевезення

 

 

  

 

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ -
Документ про перевезення  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
О
П
І
Я
 
Д
Л
Я 

1i) Експортер (назва, адреса) 

Телефон 

Факс


Контактна особа 

3i) Згідно з повідомленням

4. Серійний номер 
поставки 

3ii) Перевезення згідно з (2)
разовим повідомленням 
загальним повідомленням  

1ii) Виробник відходів (назва, адреса) (1) 

Місце виробництва

Телефон 

Факс


Контактна особа 

8. Об'єкт для видалення/утилізації (назва, адреса) 

Телефон

Факс


Контактна особа 

2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон 

Факс


Контактна особа 

9. Метод(и) видалення/утилізації 

Код D (3) 

 

Код R 


5. Перший перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер 

Телефон

Факс 


6. Другий перевізник (назва, адреса) (4)

Реєстраційний номер

Телефон 

Факс


7. Останній перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер  

Телефон

Факс


10. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

11. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

12. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

13. Назва та хімічний склад відходів 

14. Фізичні властивості (3) 

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту 

ЄКВ 

у країні імпорту 

ГС 

МКІВ 

інше (зазначити) 


17. Фактична кількість

_________________ кг

_________________ л 

18. Упаковка

Тип (3)            кількість  

  
  
  
  
  
  

16. i) Класифікація ОЕСР (2): 

жовтий 

червоний  

інше 

номер 

ii) Номер БК (згідно з переліками А, В) 


19. Ідентифікаційний номер ООН

Клас ООН (3)

Вантажне найменування

номер H (3)                   номер Y  

20. Спеціальні вимоги до поводження з вантажем (у тому числі при аваріях) 

22. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація в пунктах 1- 9 та 13 - 21, наведених вище, є повною і точною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну силу, що необхідні страхові чи інші фінансові гарантії набрали чинності, включаючи транскордонне перевезення, а також, що отримано письмову згоду з боку компетентних органів усіх заінтересованих держав
Дата                  Підпис і прізвище 

21. Фактична дата відвантаження

Підпис 

Заповнюється імпортером/особою, що відповідає за видалення/утилізацію 

23. Поставка отримана імпортером (якщо це не особа, що відповідає за видалення/утилізацію): Отримана кількість               кг/л        прийнято 

відмовлено  (5)

Дата
Прізвище                                 Підпис

25. Я засвідчую, що видалення/ утилізацію зазначених вище відходів закінчено

Дата
Прізвище

Підпис і печатка 

  

24. Поставка отримана особою, що відповідає за видалення/утилізацію: 
Отримана кількість                кг/л         прийнято 

 відмовлено  (5)

Дата
Прізвище                                    Підпис  
Дата видалення/утилізації, що передбачається
Метод видалення/утилізації  

(1)   Якщо виробників декілька, додається їх перелік. (2) Поставити хрестик у відповідному квадраті. (3) Див. коди на звороті. (4) Якщо перевізників більше трьох, додається інформація, зазначена у пунктах 6 і 11. (5) Негайно зв'яжіться з компетентними органами.

Перелік скорочень, використаних у документі про перевезення

Видалення (без утилізації) (пункт 9) 

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

Операції з утилізації (пункт 9)

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники  

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів 

R6 Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення  

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання 

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку 

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10 

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11 

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1 - R12 

Клас ООН і номер H (пункт 19) 

Клас

номер 

  

ООН 

Характеристики 

H1 

Вибухові речовини 

H3 

Вогненебезпечні рідини 

4.1 

H4.1 

Вогненебезпечні тверді речовини 

4.2 

H4.2 

Речовини чи відходи, здатні самозайматися 

4.3 

H4.3 

Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою 

5.1 

H5.1 

Окислюючі речовини 

5.2 

H5.2 

Органічні пероксиди 

6.1 

H6.1 

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

6.2 

H6.2 

Інфікуючі речовини 

H8 

Корозійні речовини 

H10 

Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою 

H11 

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

H12 

Екотоксичні речовини 

H13 

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей 


Фізичні характеристики (пункт 14)

1. Порошок 

5. Рідкий стан 

2. Твердий стан 

6. Газоподібний стан 

3. Паста/в'язкий стан 

7. Інше (зазначити) 

4. Грязеподібний стан 

  


 

Вид упаковки (пункт 18) 

5. Мішок 

1. Бочка 

6. Комбінована тара 

2. Дерев'яна бочка 

7. Резервуар під тиском 

3. Металічна каністра 

8. Навалом 

4. Ящик 

9. Інше (зазначити) 


Вид перевезення (пункти 10 - 12)

R - автомобільне
T - залізничне
S - морське
A - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами 

Заповнюється компетентними органами, що здійснюють контроль за транскордонним перевезенням відходів 

26. Країна відправлення/експорту чи митний пункт на виїзді

Вищезазначені відходи вивезено з країни

Печатка

Підпис 

27. Відбитки печаток компетентних органів, що здійснюють контроль за транскордонними перевезеннями відходів країн транзиту 

Назва країни: 

Назва країни: 

Ввезення 

Вивезення 

Ввезення 

Вивезення 

28. Країна призначення/імпорту

Вищезазначені відходи ввезено в країну:

Печатка  
Підпис

Назва країни: 

Назва країни: 

Ввезення 

Вивезення 

Ввезення 

Вивезення 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 544)

 

ЖОВТИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ

  

  

Номер згідно з переліком A Базельської конвенції 

Номер Y 

Код ОЕСР 

Код ГС 

А. Відходи, визначені як небезпечні1 

  

  

  

  

  
  

Відходи металів та металовмісні відходи 

A1 

  

  

  

Відходи металів та відходи, що складаються із сплавів будь-яких з нижченаведених речовин (за винятком відходів, включених до Зеленого переліку відходів): 

A1010 

  

  

  

1. 

Сурма 

  

Y27 

  

  

2. 

Арсен 

  

Y24 

AA090 

280480 

3. 

Берилій 

  

Y20 

  

  

4. 

Кадмій 

  

Y26 

  

  

5. 

Свинець 

  

Y31 

AA030 

262020 

6. 

Ртуть 

  

Y29 

AA100 

280540 

7. 

Селен 

  

Y25 

  

280490 

8. 

Телур 

  

Y28 

  

280450 

9. 

Талій 

  

Y30 

AA080 

  

  

Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин, за винятком відходів металів у кусковій (масивній) формі: 

A1020 

  

  

  

10. 

Сурма; сполуки сурми 

  

Y27 

  

  

11. 

Берилій; сполуки берилію 

  

Y20 

  

  

12. 

Кадмій; сполуки кадмію 

  

Y26 

  

  

13. 

Свинець; сполуки свинцю 

  

Y31 

  

  

14. 

Селен; сполуки селену 

  

Y25 

  

  

15. 

Телур; сполуки телуру 

  

Y28 

  

  

  

Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин: 

A1030 

  

  

  

16. 

Арсен; сполуки арсену 

  

Y24 

  

  

17. 

Ртуть; сполуки ртуті 

  

Y29 

  

  

18. 

Талій; сполуки талію 

  

Y30 

  

  

  

Відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: 

A1040 

  

  

  

19. 

Карбоніли металів 

  

Y19 

  

  

20. 

Сполуки шестивалентного хрому 

  

Y21 

  

  

21. 

Гальванічний шлам 

A1050 

Y17 

AA120 

  

22. 

Розчини після травлення металів 

A1060 

Y17 

AA130 

  

23. 

Залишки вилуговування після обробки цинку у вигляді пилу, шламу (ярозит, гематит і т. ін.) 

A1070 

  

AA140 

  

24. 
  
  
  

Цинкові залишки, не включені 
до Зеленого переліку відходів, 
що містять свинець і кадмій в кількості, достатній для 
виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у Переліку2 

A1080 

Y23 

  

  

  

Y31 

  

  

  

Y26 

  

  

 

 

 

 

25. 

Зола від спалювання ізольованого мідного дроту 

A1090 

Y22 

  

  

26. 

Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок 

A1100 

Y22 

AA040 

262030 

27. 
  

Відпрацьовані розчини 
електролітів процесів електролітичного очищення та виділення міді 

A1110 

Y22 

  

  

  

Y34 

AD110 

  

28. 

Шламові відходи, за винятком анодних шламів, із систем електролітичного очищення та виділення міді 

A1120 

Y22 

  

  

29. 

Відпрацьовані травильні розчини, що містять розчинну мідь 

A1130 

Y22 

AA130 

  

30. 
  

Відходи каталізаторів, що 
містять хлорид або ціанід міді 

A1140 
  

Y22 

  

  

Y33 

  

  

31. 

Зола, яка містить дорогоцінні метали, що утворюється після спалювання печатних плат і містить сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює її у небезпечну 

A1150 

  

AA161 

  

32. 

Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані 

A1160 

Y31 

AA170 

  

33. 

Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює їх у небезпечні 

A1170 

  

AA180 

  

34. 
  

Відходи і брухт електричних та електронних вузлів4, що містять компоненти такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення3 (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони 
можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку2, 5 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [43]) 

A1180 
  

  
  

  
  

  
  

  

Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали 

A2 

  

  

  

35. 

Відходи скла від електронно-променевих трубок та іншого активованого скла 

A2010 

  

AB040 

700100 

36. 

Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору у вигляді рідини або шламу, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів 

A2020 

Y32 

AB060 

  

37. 
  

Відпрацьовані каталізатори, за 
винятком зазначених у Зеленому переліку відходів 

A2030 
  

  
  

AB080 
AC140 

  
  

38. 

Відходи гіпсу, що утворюється у процесі хімічного виробництва, у разі, якщо вони забруднені компонентами, зазначеними у додатку 2 до Положення3, до такого ступеня, коли виявляються небезпечні властивості, наведені у Переліку2 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [79]) 

A2040 

  

AB140 

  

39. 

Відходи азбесту (пил та волокна) 

A2050 

Y36 

RB010 

  

40. 

Летюча зола від енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, достатній для того щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у Переліку2 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [76]) 

A2060 

  

  

2621 

  

Відходи, що містять переважно органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали і неорганічні матеріали 

A3 

  

  

  

41. 

Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму 

A3010 

  

AC010 

271390 

42. 

Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) 

A3020 

Y8 

AC030

  

43. 

Відходи, які містять, складаються або забруднені шламами антидетонаційних сполук з доданням свинцю 

A3030 

  

RC030 

  

44. 

Відходи рідких теплоносіїв 

A3040 

  

AC050 

  

45. 

Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [127]) 

A3050 

Y13 

AC090 

  

46. 

Відходи нітроцелюлози 

A3060 

  

AC100 

391590 

47. 

Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді рідин або шламів 

A3070 

Y39 

AC110 

  

48. 

Відходи ефірів, які не включені до Зеленого переліку відходів 

A3030 

Y40 

AC130 

  

49. 
  

Шкіряні пил, зола, шлами, 
порошок, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [121]) 

A3090 
  

Y21 
Y4 

AC180 
  

411000 
  

50. 
  

Обрізки та інші відходи шкіри 
або композиційної шкіри, непридатні для виробництва шкіряних виробів, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [120]) 

A3100 
  

Y21 
Y4 

  
  

411000 
  

51. 
  

Відходи хутра, які містять 
сполуки шестивалентного хрому чи біоциди, або збудників інфекцій (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [122]) 

A3110 
  

Y21 
Y4 

  
  

  
  

52. 

Пух - легка фракція після подрібнення 

A3120 

  

  

  

53. 

Відходи фосфорорганічних сполук 

A3130 

Y37 

AC200 

  

54. 
  

Відходи негалогенованих 
органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів 

A3140 
  

Y42 
Y6 

AC210 
  

  
  

55. 
  

Відходи галогенованих 
органічних розчинників 

A3150 
  

Y41 
Y6 

AC220 
  

  
  

56. 

Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції 

A3160 

Y45 

AC230 

  

57. 

Відходи, які утворюються в процесі виробництва аліфатичних галогенованих вуглеводнів (таких, як хлорметан, дихлоретан, вінілхлорид, вініліденхлорид алілхлорид, епіхлоргідрин) 

A3170 

Y45 

AC240 

  

58. 

Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше6 

A3180 

Y10 

RA010 

  

59. 

Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів 

A3190 

Y11 

RA020 

  

60. 

Шлами бензину, що містять свинець 

  

Y31 

AC040 

  

  

Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти 

A4 

  

  

  

61. 

Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів 

A4010 

Y2

Y3 

AD010 

  

62. 

Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт 

A4020 

Y1 

  

  

63. 

Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності7 чи не придатні для використання за призначенням 

A4030 

Y4 

AD020 

  

64. 
  

Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини8 

A4040 

Y5 

AD030 

  

Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин: 

A4050 

  

  

 

65. 

Неорганічні ціаніди, за винятком залишків у твердій формі, що містять дорогоцінні метали і сліди неорганічних ціанідів 

  

Y33

Y7 

AD040 

  

66. 

Органічні ціаніди 

  

Y38

Y7 

AD050 

  

67. 

Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії 

A4060 

Y9 

AD060 

  

68. 

Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [126]) 

A4070 

Y12 

AD070 

  

69. 

Відходи вибухонебезпечного характеру (за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів) 

A4080 

Y15 

AD080 

  

70. 

Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [83]) 

A4090 

Y34

Y35 

AD110

AD110 

  

71. 
  

Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів 

A4100 

  

AD140 

  

Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин: 

A4110 

  

  

  

72. 

Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензофурану 

  

Y43 

RC010 

  

73. 

Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензодіоксину 

  

Y44 

RC020 

  

74. 

Відходи, що містять, складаються або забруднені пероксидами 

A4120 

  

RC040 

  

75. 

Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку2 

A4130 

  

  

  

76. 

Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності7, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення3, та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку2 

A4140 

  

  

  

77. 

Відходи хімічних речовин, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий 

A4150 

Y14 

  

  

78. 

Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77]) 

A4160 

  

  

2803 

79. 

Залишки від операцій з видалення промислових відходів 

  

Y18 

  

  

80. 

Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів 

  

Y16 

AD090 

  

Б. Відходи, які потребують окремого розгляду9  

81. 

Залишки в результаті спалювання побутових відходів 

  

Y47 

AB020 

  

82. 

Побутові відходи 

  

Y46 

AD160 

  

83. 

Каналізаційний мул 

  

  

AC270 

  

84. 

Відходи пневматичних шин  

B3140 

  

GK020 

401220 

____________
1 В основу розділу А покладено перелік А Базельської конвенції (додаток VIII до Базельської конвенції). Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 1 Базельської конвенції відходи, перелічені у цьому розділі, є небезпечними. Додатково до нього включено три позиції (порядкові номери 60, 79, 80).

Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС).

2 Перелік небезпечних властивостей, який затверджує Мінекоресурсів.

3 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

4 Ця позиція не включає брухт агрегатів електрогенераторів.

5 Концентрація ПХБ на рівні 50 мг/кг чи більше.

6 Рівень концентрації 50 мг/кг розглядається як міжнародно визнаний рівень для всіх видів відходів. Однак для деяких видів відходів окремі країни встановлюють нижчі нормативи (наприклад 20 мг/кг).

7 Прострочений термін придатності означає, що речовину не використано протягом періоду, визначеного виробником.

8 Ця позиція не включає відходи деревини, оброблені хімічними консервантами деревини.

9 До розділу Б включені відходи, зазначені у додатку II до Базельської конвенції, які вважаються для цілей Конвенції "іншими відходами", і додатково ще дві позиції (83 і 84).

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

 

ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ1

  

  

Номер згідно з переліком B Базельської конвенції 

Код ОЕСР 

Код ГС 

  
  

Відходи металів і металовмісні відходи 

B1 

  

  

Відходи металів та їх сплавів у металічній недиспергованій формі: 

B1010 

  

  

1. 
  
  
  

Брухт дорогоцінних металів та їх сплавів: 

  

  

 

золота 

  

GA010 

711210 

срібла 

  

GA030 

711290 

металів платинової групи, крім ртуті 

  

GA020 

711220 

2. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Брухт заліза та сталі: 

  

  

  

брухт чавуну 

  

GA040 

720410 

брухт нержавіючої сталі 

  

GA050 

720421 

брухт інших легованих сталей 

  

GA060 

720429 

брухт лудженого заліза і сталі 

  

GA070 

720430 

стружка токарна, обрізки, відходи фрезерування, ошурки, зняті задирки, відходи штампування (в пакетах чи не в пакетах) 

  

GA080 

720441 

інші відходи і брухт чорних металів 

  

GA090 

720449 

зливки переплавлення браковані 

  

GA100 

720450 

старі залізні і стальні рейки 

  

GA110 

730210 

3. 

Брухт міді 

  

GA120 

740740 

4. 

Брухт нікелю 

  

GA130 

750300 

5. 

Брухт алюмінію 

  

GA140 

760200 

6. 

Брухт цинку 

  

GA160 

790200 

7. 

Брухт олова 

  

GA170 

800200 

8. 

Брухт вольфраму 

  

GA180 

810191 

9. 

Брухт молібдену 

  

GA190 

810291 

10. 

Брухт танталу 

  

GA200 

810310 

11. 

Брухт магнію 

  

GA210 

810420 

12. 

Брухт кобальту 

  

GA220 

810510 

13. 

Брухт вісмуту 

  

GA230 

810600 

14. 

Брухт титану 

  

GA250 

810810 

15. 

Брухт цирконію 

  

GA260 

810910 

16. 

Брухт марганцю 

  

GA280 

811100 

17. 

Брухт германію 

  

GA310 

811230 

18. 

Брухт ванадію 

  

GA320 

811240 

19. 
  
  
  
  
  

Брухт: 

  

  

  

гафнію 

  

GA330, 

  

індію 

  

GA340, 

  

ніобію 

  

GA350, 

  

ренію 

  

GA360, 

  

галію 

  

GA370 

  

20. 

Брухт торію 

  

GA390 

284430 

21. 
  

Брухт рідкісноземельних металів 

  

GA420 

280530 

Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в об'ємній формі (листи, плити, балки, прутки та ін.): 

B1020 

  

  

22. 

Брухт сурми 

  

GA270 

811000 

23. 

Брухт берилію 

  

GA290 

811211 

24. 

Брухт кадмію 

  

GA240 

810710 

25. 

Брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів) 

  

GA150 

780200 

26. 

Брухт селену 

  

GA400 

280490 

27. 

Брухт телуру 

  

GA410 

280450 

28. 

Тугоплавкі метали, що містять залишки 

B1030 

  

  

29. 

Брухт вузлів електрообладнання, не забруднений мастилами, поліхлорованими біфенілами (ПХБ) та поліхлорованими терфенілами (ПХТ) до такого ступеня, коли він стає небезпечним 

B1040 

GC010 

  

30. 

Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у
переліку3, 4 

B1050 

  

  

31. 
  

Відходи селену і телуру в металічній 
формі, включаючи порошок 

B1060 

GA400 

280490 

  

GA410 

280450 

32. 

Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3 

B1070 

  

  

33. 

Зола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавів у дисперсній формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3, або ж не викликають прояву небезпечної властивості H4.35 

B1080 

  

  

34. 
  

Відходи гальванічних елементів (батарей), які відповідають специфікації, за винятком тих, до складу яких входять свинець, кадмій або ртуть 

B1090 

  

  

Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: 

B1100 

  

  

35. 

Чушковий гартцинк 

  

GB010 

262011 

36. 
  
  
  
  
  
  
  

Цинкові дроси: 

  

GB020 

  

залишки цинкової пластинчастої 
заготовки, верхні (> 90 % Zn) 

  

GB021 

  

  

GB022 

  

залишки цинкової пластинчастої 
заготовки, нижні (> 92 % Zn) 

  

GB023 

  

  

GB024 

  

залишки цинкового лиття у форму
(> 85 % Zn) 

  

GB025 

  

залишки цинкової пластинчатої заготовки у ваннах гарячого цинкування зануренням (партіями)
(> 92 % Zn) 

  

  

  

згар цинку 

  

  

  

37. 

Шлак алюмінію, за винятком сольового шлаку 

  

GB030 

  

38. 

Шлак після обробки міді для подальшої переробки чи очищення, що не містить арсену, свинцю або кадмію в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3 

  

GB040 

262090 

39. 

Відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді 

  

  

  

40. 

Шлак після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення 

  

GB040 

262090 

41. 
  

Шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 % 

  

GB050 

262090 

Електричні та електронні вузли: 

B1110 

  

  

42. 

Електронні вузли, що складаються тільки з металів або їх сплавів 

  

GC010 

  

43. 

Відходи і брухт електричних та електронних вузлів6 (печатні плати включно), які не містять таких компонентів, як акумулятори та інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні перемикачі, скло від електронно-променевих трубок та інше активоване скло та ПХБ-конденсатори, або не забруднені складовими, зазначеними у додатку 2 до Положення2 (наприклад кадмій, ртуть, свинець, поліхлоровані біфеніли) в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3 (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [34]) 

  

GC020 

  

44. 

Електричні та електронні вузли (печатні плати, електронні елементи і провід включно), придатні для безпосереднього повторного використання7, а не для переробки чи кінцевого видалення8 

  

  

  

45. 
  
  
  
  

Відпрацьовані каталізатори (за винятком рідин, які використовуються як каталізатори), що містять будь-яку з нижченаведених складових: 

B1120 

  

  

Перехідні метали, за винятком відходів каталізаторів (відпрацьованих каталізаторів, рідин, використаних як каталізатори або інших каталізаторів), зазначених у Жовтому переліку відходів: 

  

GC053 

  

скандій, титан, ванадій, хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, ітрій, цирконій, ніобій, молібден, гафній, тантал, вольфрам, реній 

  

  

  

Лантаноїди (рідкісноземельні метали): 

  

  

  

лантан, церій, празеодим, неодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій 

  

  

 

46. 

Очищені відпрацьовані каталізатори, які містять дорогоцінні метали 

B1130 

GC052 

  

47. 

Відходи дорогоцінних металів та їх сплавів (золото, срібло, метали платинової групи, але без вмісту ртуті) у диспергованій не рідкій формі з відповідними пакуванням і маркуванням 

B1150 

  

  

48. 

Зола, що утворюється після спалювання печатних плат (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [31]) і містить дорогоцінні метали 

B1160 

  

  

49. 

Зола, що утворюється після спалювання фотоплівки і містить дорогоцінні метали 

B1170 

  

  

50. 

Відходи фотоплівки, що містять галоїди срібла і металічне срібло 

B1180 

  

  

51. 

Відходи фотопаперу, що містять галоїди срібла і металічне срібло 

B1190 

  

  

52. 

Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі 

B1200 

GC060 

261800 

53. 

Шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі, включно із шлаками, які використовуються як джерела діоксиду титану і ванадію 

B1210 

GC070 

261900 

54. 

Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва цинку, хімічно стабілізований, з високим (понад 20 %) вмістом заліза (наприклад DIN 4301) і використовується переважно у будівництві 

B1220 

  

  

55. 

Окалина, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі 

B1230 

  

  

56. 

Оксид міді як окалина 

B1240 

  

  

  

Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, які можуть містити метали та органічні матеріали 

B2 

  

  

  

Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: 

B2010 

  

  

57. 

Відходи природного графіту 

  

GD010 

  

58. 

Відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом 

  

GD020 

251400 

59. 

Відходи слюди 

  

GD030 

252530 

60. 

Відходи лейциту, нефеліну або нефелінового сієніту 

  

GD040 

252930 

61. 

Відходи польового шпату 

  

GD050 

252910 

62. 

Відходи плавкового шпату 

  

GD060 

25292 

63. 

Відходи кремнезему у твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві 

  

GD070 

281122 

  

Відходи скла в недиспергованій формі: 

В2020  

 GE010 

700100  

64. 

Склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла 

 

 

 

  

Керамічні відходи в недиспергованій формі: 

B2030 

  

  

65. 

Відходи і брухт металокераміки (композиційні металокерамічні матеріали) 

  

GF020 

811300 

66. 
  

Волокна на керамічній основі, не специфіковані або не включені до інших категорій 

  

GF030 

  

Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: 

B2040 

  

  

67. 

Частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (FGD) 

  

GG010 

  

68. 

Відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель 

  

GG020 

  

69. 

Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований, з високим (понад 20 %) вмістом заліза (наприклад DIN 4301 і DIN 8201), і використовується переважно у будівництві та для виробництва абразивів 

  

GG080 

262100 

70. 

Сірка у твердій формі 

  

GG090 

  

71. 

Вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) 

  

GG100 

  

72. 

Хлориди натрію, калію і кальцію 

  

GG120 

  

73. 

Карборунд (карбід кремнію) 

  

GG130 

  

74. 

Уламки бетону 

  

GG140 

  

75. 

Бій скла, що містить літій-тантал і літій-ніобій 

  

GG150 

262090 

76. 

Летюча зола з енергоустановок, які працюють на вугіллі, не включена до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [40]) 

B2050 

GG040 

2621 

77. 

Відпрацьоване активоване вугілля, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [78]) 

B2060 

GG060 

2803 

78. 

Шлам фториду кальцію 

B2070 

AB050 

252921 

79. 

Відходи гіпсу, що утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [38]) 

B2080 

  

  

80. 

Відходи анодних блоків від виробництва сталі або алюмінію, виготовлені з нафтового коксу чи бітуму і очищені до стандартних технічних вимог (за винятком анодних блоків від виробництва хлору методом лужного електролізу та від металургійного виробництва) 

B2090 

GG050 

  

81. 

Відходи гідроксиду алюмінію, глинозему та залишки виробництва глинозему (за винятком тих матеріалів, які використовуються для очищення газів, як флокулянти та в процесах фільтрування) 

B2100 

  

  

82. 

Залишки бокситів ("червоні шлами") (з pH менш як 11,5) 

B2110 

GG110 

262100 

83. 
  
  
  

Відходи розчинів кислот чи основ із значенням рН більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [70]) 

B2120 

  

  

Відходи, що містять переважно органічні складові, які можуть містити метали і неорганічні матеріали 

B3 

  

  

Тверді пластмасові відходи: 

B3010 

  

  

Нижченаведені полімерні матеріали чи суміші полімерних матеріалів, якщо вони не змішані з іншими відходами і відповідають технічним умовам: 

  

  

  

84. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Уламки пластмас із негалогенованих полімерів і сополімерів, включно з нижченаведеними, але не тільки9

  

  

  

етилен 

  

GH011 

391510 

стирол 

  

GH012 

391520 

поліпропілен 

  

GH014 

391590 

поліетилентерефталат 

  

- " - 

- " - 

акрилонітрил 

  

- " - 

- " - 

бутадієн 

  

- " - 

- " - 

поліацеталі 

  

- " - 

- " - 

поліаміди 

  

- " - 

- " - 

полібутилентерефталат 

  

GH014 

391590 

полікарбонати 

  

- " - 

- " - 

поліефіри 

  

- " - 

- " - 

поліфенілсульфіди 

  

- " - 

- " - 

поліакрилати 

  

- " - 

- " - 

алкани з C10 - C13 (пластифікатори) 

  

- " - 

- " - 

поліуретан (що не містить CIFC5

  

- " - 

- " - 

полісилоксани 

  

- " - 

- " - 

поліметилметакрилат 

  

- " - 

- " - 

полівініловий спирт 

  

- " - 

- " - 

полівінілбутираль 

  

- " - 

- " - 

полівінілацетат 

  

- " - 

- " - 

85. 

Відходи вулканізованих смол чи продуктів конденсації, що містять нижченаведені сполуки:

карбамідформальдегідні смоли

фенолформальдегідні смоли

меламінформальдегідні смоли

епоксидні смоли

алкідні смоли
 
поліаміди 

  

GH015 

391590 

86. 
  
  

Нижченаведені відходи полімерів, що містять фтор10:

перфторетилен/пропілен (FEP)

перфторалкоксіалкан (PFA)

перфторалкоксіалкан (MFA)

полівінілфторид (PVF)

полівініліденфторид (PVDF) 

  

  

  

Відходи паперу, картону і паперових виробів 

B3020 

  

  

Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами: 

  

  

  

87. 

Відходи і макулатура паперова та картонна: 

  

GI010 

4707 

88. 

Небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон 

  

GI011 

470710 

89. 

Інші відходи паперу чи картону, виготовлених переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбованої в масі 

  

GI012 

470720 

90. 

Папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція) 

  

GI-13 

470730 

91. 

Інші, в тому числі, але не тільки: 

  

GI014 

470740 

  

ламінований картон 

  

  

  

  

несортовані відходи і макулатура 

  

  

  

  

Текстильні відходи 

B3030 

  

  

  

Нижченаведені матеріали, не змішані з іншими відходами і виготовлені згідно з технічними умовами: 

  

  

  

92. 
  
  

Шовкові відходи (в тому числі кокони, непридатні для мотання, відходи пряжі та розволокнена сировина): 

  

GJ010 

5003 

непрочесані 

  

GJ011 

500310 

інші 

  

GJ012 

500390 

93. 
  
  
  

Відходи вовни або тонкого чи грубого тваринного волосу, в тому числі відходи пряжі, за винятком розволокненої сировини: 

  

  

5103 

гребінні пачоси вовни чи тонкого тваринного волосу 

  

GJ021 

510310 

інші відходи вовни чи тонкого тваринного волосу 

  

GJ022 

510320 

відходи грубого тваринного волосу 

  

GJ023 

510330 

94. 
  
  
  

Відходи бавовни (в тому числі відходи пряжі, розволокнена сировина): 

  

GJ030 

5202 

відходи пряжі (в тому числі відходи ниток) 

  

GJ031 

520210 

розволокнена сировина 

  

GJ032 

520291 

інші відходи 

  

GJ033 

520299 

95. 

Льняна кужіль і відходи 

  

GJ040 

530130 

96. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина коноплі справжньої (Cannabis sativa L.) 

  

GJ050 

530290 

97. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) джуту та інших текстильних луб'яних волокон (за винятком льону, коноплі справжньої і рамі) 

  

GJO60 

530390 

98. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) сизалю та інші текстильні відходи роду Agave 

  

GJ070 

530490 

99. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) кокосового горіха 

  

GJ080 

530519 

100. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) абаки (манільська конопля або Musa textilis Nee) 

  

GJ090 

530529 

101. 

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) рамі та інших рослинних текстильних волокон, не зазначені і не включені до інших переліків 

  

GJ100 

530599 

102. 
  
  

Відходи синтетичних і штучних волокон (у тому числі гребінні вичіски, відходи пряжі і розволокнена сировина): 

  

  

5505 

синтетичних волокон 

  

GJ111 

550510 

штучних волокон 

  

GJ112 

550520 

103. 

Зношений одяг та інші зношені текстильні вироби 

  

GJ120 

630900 

104. 
  
  
  
  

Уживані килими, бракований шпагат, канатно-мотузкові вироби, мотузки чи канати з текстильних матеріалів: 

  

GJ130 

6310 

розсортовані 

  

GJ131 

631010 

інші 

  

GJ132 

631090 

Ґумові відходи 

B3040 

  

  

Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з іншими відходами: 

  

  

  

105. 

Відходи і уламки твердої ґуми (наприклад ебоніту) 

  

GK030 

401700 

106. 

Інші ґумові відходи (за винятком тих, що наведені в іншому місці) 

  

  

  

  

Необроблені відходи пробкової та іншої деревини: 

B3050 

  

  

107. 

Відходи та уламки деревини агломеровані чи неагломеровані у колоди, брикети, гранули чи інші подібні форми 

  

GL010 

440130 

108. 
  

Пробкові відходи і подрібнена, гранульована чи перетерта пробка 

  

GL020 

450190 

Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: 

B3060 

  

  

109. 

Винні осади 

  

GM070 

2307 

110. 

Висушені і стерилізовані рослинні відходи, залишки і побічні продукти у вигляді гранул чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені в іншому місці і не включені до інших позицій 

  

GM080 

2308 

111. 

Дегра: залишки, що утворюються в процесі обробки жирних речовин або тваринного чи рослинного воску 

  

GM090 

152200 

112. 

Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані 

  

GM100 

050690 

113. 

Рибні відходи 

  

GM110 

051191 

114. 

Шкаралупа какао-бобів, лушпайки, шкурки та інші відходи переробки какао-бобів 

  

GM120 

180200 

115. 
  

Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормативам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин 

  

  

  

Нижченаведені відходи: 

B3070 

  

  

116. 

Відходи волосся людини 

  

GO010 

050100 

117. 

Відходи соломи 

  

GO020 

  

118. 

Дезактивований грибний міцелій від виробництва пеніциліну, який можна використовувати як корм тваринам 

  

GO030 

  

119. 

Ґумові відходи у вигляді обрізків і залишків 

B3080 

GK010 

400400 

120. 

Обрізки та інші відходи вичиненої шкіри або композиційної шкіри, непридатні для виробництва шкіряних виробів, за винятком шкіряних шламів, що не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [50]) 

B3090 

  

411000 

121. 

Пил, зола, шлами, порошки, що утворюються у процесі виробництва шкіри і не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [49]) 

B3100 

  

  

122. 

Відходи хутра, що не містять сполук шестивалентного хрому, біоцидів чи збудників інфекційних хвороб (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [51]) 

B3110 

  

  

123. 

Відходи, що містять харчові барвники 

B3120 

  

  

124. 
  

Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди 

B3130 

  

  

Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти 

B4 

  

  

125. 

Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лаків, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [68]) 

B4010 

  

  

126. 

Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, не зазначених у Жовтому переліку відходів, що не містять розчинників та інших забруднювачів у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3, наприклад, на водній основі або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [45]) 

B4020 

  

  

127. 

Використані одноразові фотокамери з батарейками, що не включені до Жовтого переліку відходів 

B4030 

  

АD130 

____________
1 До Зеленого переліку відходів включено відходи, зазначені у переліку В Базельської конвенції (додаток IX до Базельської конвенції), за винятком позиції B3140, яка включена у зміненій редакції до Жовтого переліку відходів (порядковий номер 84).

Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС).

2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

3 Перелік небезпечних властивостей.

4 Слід зазначити, що навіть якщо первісно існують низькі рівні забруднення речовинами, зазначеними у додатку 2 до Положення, наступні процеси, у тому числі процеси рециклювання, можуть призвести до появи окремих фракцій, що містять значно вищі концентрації речовин, наведених у додатку 2 до Положення.

5 Статус золи цинку у даний час ще розглядається, хоча є рекомендація Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) щодо віднесення золи цинку до безпечних товарів.

6 Ця позиція не включає брухт електрогенераторів.

7 Повторне використання може включати ремонт, оновлення чи удосконалення, без значного повторного складання.

8 У деяких країнах матеріали, призначені для безпосереднього повторного використання, не розглядаються як відходи.

9 Слід розуміти, що такі уламки є повністю полімеризованими.

10 Відходи споживання виключено з цієї позиції.

Відходи не повинні змішуватися.

Слід розглянути проблеми, пов'язані з відкритим спалюванням.

____________

Опрос