Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения объектов концессии, концессионерам которых могут предоставляться льготы относительно концессионных платежей, дотации, компенсации, и условий их предоставления

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2000 № 1114
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2000 р. N 1114

Київ

Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1047)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про концесії" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання (додається).

Уповноважити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства давати роз'яснення з питань застосування цього Порядку.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.11.2019 р. N 916)

2. Міністерству економіки, Фонду державного майна, Міністерству фінансів проаналізувати ефективність практичної реалізації Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання і подати до 1 грудня 2000 р. Кабінетові Міністрів України висновки з пропозиціями про внесення у разі потреби до нього відповідних змін і доповнень.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації можуть надаватись концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, які мають важливе соціальне значення.

2. Визначення об'єктів концесії як таких, що мають важливе соціальне значення, здійснюється:

щодо об'єктів права державної власності Мінекономіки та Мінфіном за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

щодо об'єктів права комунальної власності - виконавчим органом відповідної ради.

3. Для отримання пільг, дотацій та компенсацій концесіонер подає концесієдавцю заяву та такі документи щодо діяльності об'єкта концесії:

аналіз причин збитковості або низької рентабельності об'єкта концесії;

бухгалтерський звіт (форми N 1, 2 і 3 річного звіту);

розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;

довідку з банку про наявність коштів на рахунках, у тому числі валютних;

перелік організаційних, технічних, інвестиційних заходів щодо поліпшення функціонування об'єкта концесії із визначенням термінів їх впровадження;

розрахунок обсягу коштів, необхідних для здійснення цих заходів і можливих джерел фінансування;

розрахунок техніко-економічних показників, що їх планується досягти;

пропозиції про розмір пільг, дотацій та компенсацій із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати;

інші матеріали, необхідні для обгрунтування концесіонером пропозицій про надання пільг, дотацій та компенсацій.

4. У разі коли заяву подано без дотримання вимог, викладених у пункті 3 цього Порядку, концесієдавець зобов'язаний у триденний термін з дня її отримання повідомити концесіонера про необхідність подання у встановлений концесієдавцем термін додаткових матеріалів.

Якщо у встановлений термін концесіонер не надає зазначених матеріалів, заява не розглядається.

5. Концесієдавець у п'ятиденний термін з дня надходження заяви та інших документів і матеріалів разом із своїм висновком щодо можливості надання пільг надсилає копії документів і матеріалів Мінекономіки та Мінфіну - щодо об'єктів права державної власності, а стосовно об'єктів концесії комунальної власності - виконавчому органу відповідної ради.

6. Мінекономіки та Мінфін або виконавчий орган відповідної ради у місячний термін з дня одержання документів та матеріалів надсилають концесієдавцю висновки щодо важливого соціального значення об'єкта концесії та можливості надання пільг, дотацій та компенсацій.

7. Пільги щодо концесійних платежів можуть надаватись концесіонерам у разі, коли протягом останнього звітного року до укладення договору концесії діяльність об'єкта концесії, який має важливе соціальне значення, була збитковою або рівень рентабельності (відношення прибутку до собівартості) був нижчим ніж 25 відсотків від середньої за галуззю (підгалуззю).

Пільги щодо сплати концесійних платежів можуть надаватись зокрема за таких умов:

якщо сума збитків від діяльності об'єкта концесії перевищує розмір річного концесійного платежу, концесіонеру надається відстрочка у сплаті концесійних платежів на період до 2 років;

якщо сума збитків від діяльності об'єкта концесії менше ніж розмір річного концесійного платежу, концесіонеру надається відстрочка у сплаті концесійного платежу на період до 1 року;

якщо сума прибутку, отриманого концесіонером від діяльності об'єкта концесії після сплати податків та інших обов'язкових платежів, менша від розміру річних концесійних платежів, концесіонер сплачує 50 відсотків розміру концесійних платежів з відстрочкою у сплаті решти платежів на період до 2 років;

якщо сума прибутку, отриманого концесіонером від діяльності об'єкта концесії після сплати податків та інших обов'язкових платежів, перевищує розмір річних концесійних платежів, концесіонер сплачує 50 відсотків річних концесійних платежів з відстрочкою у сплаті решти платежів на період до 1 року.

Відповідно до умов договору концесії концесіонерам можуть надаватись і інші пільги.

У окремих випадках з урахуванням загальнодержавних інтересів або інтересів регіону в максимальному забезпеченні споживачів товарами (роботами, послугами) пільги щодо концесійних платежів, дотації і компенсації можуть надаватись концесіонерам на новостворюваних низькорентабельних об'єктах концесії, якщо протягом останнього звітного року перед поданням концесіонером заяви, документів та матеріалів щодо отримання пільг, дотацій і компенсацій рентабельність діяльності об'єкта концесії була на рівні, встановленому в абзаці першому цього пункту.

Пільги можуть бути надані на термін до 2 років або до досягнення визначених концесієдавцем техніко-економічних показників діяльності об'єкта концесії, але не більш як на 2 роки.

Надання пільг не повинно призводити до монополізації ринку певних товарів (робіт, послуг).

8. Концесієдавець протягом 15 днів після отримання відповідних висновків має прийняти рішення про:

надання пільг, дотацій та компенсацій на умовах, зазначених концесіонером;

відмову у наданні пільг, дотацій та компенсацій;

відмову у наданні пільг, дотацій та компенсацій із зазначенням можливих умов, за яких такі пільги, дотації та компенсації можуть бути надані.

9. Концесієдавець у п'ятиденний термін повідомляє концесіонера про прийняте ним рішення.

У разі прийняття рішення про надання пільг, дотацій та компенсацій у ньому зазначаються розмір пільг, дотацій та компенсацій, терміни та умови їх надання.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні пільг, дотацій та компенсацій або відмови із зазначенням можливих умов, за яких такі пільги можуть бути надані, концесієдавець подає концесіонеру обгрунтування прийнятого рішення.

10. Перегляд рішення про відмову у наданні пільг, дотацій та компенсацій здійснюється концесієдавцем відповідно до цього Порядку.

11. Копія рішення про надання пільг, дотацій та компенсацій надсилається концесієдавцем Мінекономіки та Мінфіну - у разі надання пільг, дотацій та компенсацій концесіонеру об'єктів права державної власності або відповідному органу місцевого самоврядування - у разі надання пільг, дотацій та компенсацій концесіонеру об'єктів права комунальної власності.

____________

Опрос