Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 г. N 998

КМ Украины
Постановление КМ от 21.06.2000 № 1004
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2000 р. N 1004

Київ

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою активізації роботи, пов'язаної з виконанням статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998 "Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови", що додаються.

2. Віце-прем'єр-міністрові України Жулинському М. Г. затвердити новий персональний склад Науково-експертної ради з питань контролю за дотриманням норм української мови.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998

1. У постанові:

у пункті 4 слова "Державний комітет у справах національностей та міграції" замінити словами "Міністерство культури і мистецтв";

пункт 6 виключити.

2. Розділ II Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, затверджених постановою, викласти у такій редакції:

"Розділ II

Організувати широке роз'яснення Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. N 10 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України.

Проводити перевірки дотримання органами державної влади та органами місцевого самоврядування конституційних вимог щодо застосування державної мови під час здійснення ними своїх повноважень (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших сферах суспільного життя.

Продовжити вивчення української мови:

державними службовцями;

керівним складом військовослужбовців;

працівниками засобів масової інформації, редакцій та видавництв;

підприємцями та працівниками сфери обслуговування;

працівниками банківсько-кредитної сфери;

працівниками науково-виробничих та науково-дослідних організацій;

інженерно-технічними працівниками;

працівниками національно-культурних товариств.

Продовжувати роботу, пов'язану з приведенням мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність з національним складом населення в регіонах та потребами громадян.

Вивчити питання про застосування державної мови в роботі загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків і садків інтернатного типу та у разі потреби надати їм практичну допомогу щодо активного впровадження української мови у навчально-виховний процес.

Розробити та реалізувати концепцію "Викладання української мови та визначення державних вимог до змісту, обсягів знань з української мови і засвоєння їх студентами", передбачивши організаційно-методичне забезпечення роботи вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації і форм власності державною мовою.

Визначити оптимальне співвідношення, перелік і порядок вивчення навчальних предметів та курсів інваріантної та варіативної частини типових навчальних планів, які мають вивчатися державною мовою та мовою національних меншин.

Щороку проводити всеукраїнські наради вчителів та викладачів української мови і літератури.

Розширювати мережу навчальних закладів нового типу (ліцеїв, гімназій, колегіумів тощо) з поглибленим вивченням української мови і літератури.

Розробити і ввести в дію нові навчальні програми з української мови та літератури для учнів та студентів навчальних закладів усіх типів відповідно до державних стандартів освіти.

Збільшити кількість і тиражі видань українською мовою художніх творів національної і світової класики, науково-популярної, довідкової літератури для різних вікових категорій населення.

Проводити культурно-мистецькі фестивалі, концерти, етнографічні експедиції, конкурси української пісні.

Проводити фестивалі української патріотичної пісні.

Вжити заходів щодо активізації та розширення сфери діяльності українського культурно-інформаційного центру в м. Севастополі.

Забезпечити державну підтримку українських театрів, зокрема в м. Києві, східних та південних областях, поповнення їх труп висококваліфікованими мистецькими кадрами.

Здійснювати заходи щодо підтримки видання національної кіно-, відео-, аудіопродукції, тиражування кращих українських фільмів, а також дублювання і озвучення українською мовою творів світового кіномистецтва.

Заснувати п'ять щорічних стипендій для студентів та аспірантів-україністів із зарубіжних країн.

Проаналізувати дотримання норм української мови в телерадіопрограмах державних, недержавних (приватних) та громадських телерадіоорганізацій, зокрема телерадіопрограмах, що стосуються функціонування, розвитку і застосування державної мови, мов національних меншин.

Розробити скоординовану програму дій щодо реалізації єдиної державної мовної політики засобами масової інформації.

Здійснити заходи щодо державної підтримки україномовних засобів масової інформації.

Організувати в засобах масової інформації широке обговорення актуальних питань сучасного стану української мови та завдань щодо підвищення її авторитету і престижності, посилення суспільно-консолідуючої ролі.

Продовжити роботу з формування та захисту українського національного інформаційного простору.

Забезпечити розширення участі України у міжнародному співробітництві у сфері книговидання та зв'язку.

Організувати цикли телерадіоуроків з вивчення української мови.

Забезпечити технічні умови для трансляції українських телерадіопрограм на зарубіжні держави.

Здійснити комплекс заходів щодо відкриття українських культурно-інформаційних центрів за кордоном, передусім у місцях, де значну кількість населення становлять українці, та надати практичну допомогу центрам, які уже діють.

Розробити навчальні програми та забезпечити роботу спеціальних курсів, гуртків і семінарів з вивчення української мови та підвищення рівня володіння українською мовою різними категоріями громадян України, в тому числі представниками національних меншин.

Розробити програми подальшого утвердження української мови у Збройних Силах, судових та правоохоронних органах, закладах та установах охорони здоров'я, спорту, туризму, а також у побуті.

Проаналізувати відповідність порядку оподаткування друкованої продукції, яка надходить на ринок України із-за кордону, нормам міждержавних угод з питань розвитку співробітництва і культурних зв'язків та подати в установленому порядку відповідні пропозиції щодо його вдосконалення.

Визначити конкретні плани-графіки реалізації завдань, визначених Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. N 967 "Про розвиток національної словникової бази".

Закінчити роботу над підготовкою Етимологічного словника української мови та забезпечити його видання.

Здійснити підготовку до друку багатотомного видання Національної енциклопедії України та активізувати видання галузевих енциклопедій, розпочати видання дитячих україномовних енциклопедій.

Видати енциклопедичний словник "Українська мова".

Створити в Інституті української мови імені О. О. Потебні Національної академії наук відділ комп'ютерної лексикографії.

Підготувати нову редакцію "Українського правопису" та забезпечити його видання.

Розробити чітку систему моніторингу, провести аналіз динаміки та характерних тенденцій розвитку етномовних процесів функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Організувати постійно діючу (з пересувним фондом) виставку "Українська мова: історія та сучасність".

Провести міжнародну науково-практичну конференцію "Державна мова України як фактор формування національної ідеї".

Вивчити досвід захисту і застосування державних мов у зарубіжних країнах з метою творчого використання його під час підготовки пропозицій щодо удосконалення системи державного регулювання мовних відносин в Україні. Провести міжнародну наукову конференцію "Державність української мови і досвід країн світу".

Провести мовну естафету "Малі міста України".

____________

Опрос