Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка изготовления, выдачи и регистрации личных именных удостоверений медицинского персонала, использующего эмблему Красного Креста

КМ Украины
Постановление КМ от 12.06.2000 № 939
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2000 р. N 939

Київ

Про затвердження Порядку виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 травня 2010 року N 339
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Відповідно до статей 6, 14 Закону України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 р. N 339)

Затвердити Порядок виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста

1. Цей Порядок регулює питання виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу Збройних Сил, цивільного медичного персоналу та медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України, що використовують емблему Червоного Хреста як розпізнавальний та захисний знак (далі - посвідчення).

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус особи, яка перебуває під захистом і заступництвом відповідно до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколів до них.

3. Бланки посвідчень медичного персоналу Збройних Сил та медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України, який під час збройного конфлікту надається у розпорядження медичної служби Збройних Сил, виготовляються Міноборони за рахунок асигнувань та в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил, за зразком згідно з додатком 1.

4. Бланки посвідчень цивільного медичного персоналу виготовляються МОЗ за рахунок асигнувань та в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на охорону здоров'я, за зразком згідно з додатком 2.

5. Бланки посвідчень медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України виготовляються цим Товариством за рахунок власних коштів.

6. Бланки посвідчень виготовляються із стійких до вологи матеріалів з метою запобігання їх псуванню розміром 74 х 105 міліметрів і нумеруються друкарським способом.

7. На лицьовому боці посвідчення у лівому і правому верхніх кутках містяться зображення червоного хреста на білому тлі, у центрі між ними надруковано слова:

а) для медичного персоналу Збройних Сил та медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України, який під час збройного конфлікту надається у розпорядження медичної служби Збройних Сил -

"УКРАЇНА

Міністерство оборони України

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ

члена медичного персоналу
Збройних Сил України". 

  

Далі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, звання, військовий номер власника і окремо надруковано текст: "Власник цього посвідчення перебуває під заступництвом Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року як" і вказуються підстави, що дають на це право власникові посвідчення.

Внизу проставляється дата видачі та номер посвідчення.

На зворотному боці посвідчення міститься фотокартка власника, розміром 30 х 40 міліметрів, правий нижній куток якої скріплюється гербовою печаткою Міноборони. Праворуч від фотокартки ставиться особистий підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше.

Нижче зазначаються дані про зріст, колір очей і волосся та інші особливі прикмети власника посвідчення:

б) для цивільного медичного персоналу -

"УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров'я України

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
члена цивільного медичного персоналу". 

  

Далі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, особистий номер власника (якщо такий є) і окремо надруковано текст: "Власник цього посвідчення перебуває під захистом Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу 1 до них як" і вказуються підстави, що дають на це право власникові посвідчення.

Внизу проставляється дата видачі та номер посвідчення, а також зазначається термін, до якого воно дійсне.

Записи у посвідченні завіряються підписом Міністра охорони здоров'я.

На зворотному боці посвідчення зазначаються дані про зріст, колір очей і волосся та інші особливі прикмети власника посвідчення.

Нижче міститься фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів, лівий нижній куток якої скріплюється гербовою печаткою МОЗ. Праворуч від печатки ставиться особистий підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше;

в) для медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України:

посвідчення виготовляються за таким само зразком, як і посвідчення для працівників Товариства Червоного Хреста України, з урахуванням вимог Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та Додаткового протоколу 1 до них і Закону України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні".

(абзац другий підпункту "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 р. N 339)

8. Записи у посвідченнях робляться без скорочень. Дата видачі зазначається цифрами та словами.

9. Посвідчення медичного персоналу Збройних Сил видаються:

особам офіцерського складу кадрової військової служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовцям строкової військової служби - штабами військових частин за місцем проходження служби (роботи);

військовослужбовцям запасу - першими відділами (відділеннями) військкоматів за місцем перебування на військовому обліку;

медичному персоналу Товариства Червоного Хреста України, який під час збройного конфлікту надається в розпорядження медичної служби Збройних Сил, - першими відділами (відділеннями) військкоматів за місцем перебування особи на військовому обліку.

10. Посвідчення цивільному медичному персоналу видаються Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

11. Посвідчення медичному персоналу Товариства Червоного Хреста України видаються організаціями Товариства Червоного Хреста Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

12. Бланки посвідчень виготовляються і зберігаються у порядку, який встановлюється відповідно Міноборони, МОЗ і Товариством Червоного Хреста України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

13. Номер, дата видачі посвідчення вносяться до спеціального журналу реєстрації посвідчень, в якому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано посвідчення, дата народження, посада власника посвідчення у медичному формуванні, звання, військовий або особистий номер (якщо такі є), а також міститься підпис власника про одержання посвідчення.

14. Якщо посвідчення стало не придатним для користування або було втрачене, власник посвідчення має право отримати його дублікат за відповідною заявою.

15. Посвідчення видаються безплатно і є дійсними на період збройного конфлікту. Після закінчення збройного конфлікту власник зобов'язаний здати посвідчення органу чи установі, що його видали.

 

Зразок

Лицьовий бік

 
 
  

УКРАЇНА

Міністерство оборони України

Посвідчення особи
члена медичного персоналу
Збройних Сил України 

 
 
  

Прізвище __________________________________________________

Ім'я та по батькові ___________________________________________

___________________________________________________________ 

Дата народження ____________________________________________ 

Звання _____________________________________________________ 

Військовий номер ____________________________________________

Власник цього посвідчення перебуває під заступництвом Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року як __________________________________

__________________________________________________________________

Дата видачі
"___" _______________ 20__ р. 

Посвідчення N ______ 

Зворотний бік

 
 
Фотокартка 
власника

М. П. 


  

_____________________________
Підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше 

Зріст 

Очі 

Волосся 

  

  

  

Інші особливі прикмети:

__________________________________________________________________

 

Зразок

Лицьовий бік

 
 
  

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров'я України

Посвідчення особи
члена цивільного медичного персоналу

 
 
  

Прізвище __________________________________________________

Ім'я та по батькові ___________________________________________

___________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________

Особистий номер (якщо такий є) ______________________________

Власник цього посвідчення перебуває під захистом Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу 1 до них як

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата видачі
"___" _______________ 20__ р. 

Посвідчення N ______ 

Дійсне до "___" _____________ 20__ р. 

____________________________
Підпис Міністра охорони здоров'я України 

Зворотний бік

Зріст 

Очі 

Волосся 

  

  

  

Інші особливі прикмети:

__________________________________________________________________

 
 
Фотокартка 
власника

М. П. 


  

 
 
 
_____________________________
Підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше 

____________

Опрос