Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О представительствах генерального заказчика - Государственного космического агентства на предприятиях космической отрасли

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2000 № 908
редакция действует с 18.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. N 908

Київ

Про представництва генерального замовника - Державного космічного агентства на підприємствах космічної галузі 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 611)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2009 року N 1107
,
 від 11 липня 2012 року N 611

На виконання Указу Президента України від 27 жовтня 1998 р. N 1190 "Про заходи щодо підвищення ефективності космічної діяльності" та з метою подальшого розвитку космічної галузі, забезпечення її структурної перебудови, реалізації державної політики у сфері досліджень і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про представництва генерального замовника - Державного космічного агентства на підприємствах космічної галузі (додається). 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 611)

2. Національному космічному агентству України утворити протягом 2000 року представництва генерального замовника - Національного космічного агентства України на підприємствах космічної галузі.

3. Формування зазначених представництв провести в межах загальної чисельності Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Утримання представництв здійснювати за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті відповідного року на фінансування Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про представництва генерального замовника - Державного космічного агентства на підприємствах космічної галузі

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 611)

(У тексті Положення слова "Національного космічного агентства України" і "НКАУ" замінено словом "ДКА", а слова "Генеральний директор" в усіх відмінках замінено словом "Голова" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 611)

1. Це Положення визначає основні права та обов'язки представництв генерального замовника - ДКА на промислових підприємствах, в науково-дослідних, проектних, конструкторських установах та на інших підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, які провадять космічну діяльність, наукові дослідження, створюють і застосовують космічну техніку (далі - підприємства космічної галузі).

2. Представництва генерального замовника - ДКА на підприємствах космічної галузі (далі - представництва генерального замовника) є підрозділами ДКА, підпорядковуються йому і діють на підприємствах космічної галузі.

Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію представництва генерального замовника приймається Головою ДКА за погодженням з керівником відповідного підприємства космічної галузі. Кількість цих представництв, їх організаційно-штатна структура, кошториси витрат на утримання та дислокація затверджуються Головою ДКА.

3. У своїй діяльності представництва генерального замовника керуються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами ДКА.

4. Основними завданнями представництв генерального замовника є:

контроль за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки;

приймання від підприємств продукції згідно з державними та зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а також міжнародними договорами;

забезпечення режиму секретності й технічного захисту інформації під час виконання ними робіт, пов'язаних з державною таємницею.

5. Представництва генерального замовника відповідно до покладених на них завдань:

контролюють виконання науково-дослідних робіт, аванпроектів, дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх проведення;

здійснюють контроль за якістю продукції на всіх стадіях наукових досліджень, конструкторських робіт, за додержанням технології виробництва, за поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки відповідно до вимог нормативної та технічної документації;

узгоджують з підприємствами космічної галузі тактико-технічні вимоги, тактико-технічні (технічні) завдання на дослідно-конструкторські та науково-дослідні роботи, дослідні вироби (агрегати, системи, прилади), замовлення на виготовлення яких за кооперацією виконується іншими підприємствами чи організаціями - співвиконавцями; подають пропозиції щодо застосування в дослідних розробках стандартизованих і уніфікованих деталей, вузлів і комплектуючих елементів (компонентів) та використання їх у режимах та умовах, передбачених стандартами і технічними умовами, іншою технічною документацією; узгоджують проектну документацію на будівництво об'єктів ракетно-космічної техніки;

беруть участь у підготовці матеріалів договорів (контрактів) на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, візують їх та здійснюють контроль за оформленням і виконанням;

беруть участь у розгляді та узгодженні методик і програм випробувань і досліджень, що проводяться підприємством на всіх стадіях розроблення та виготовлення зразків ракетно-космічної техніки, здійснюють контроль за випробуваннями цих зразків і оформленням їх результатів;

узгоджують зміни, що вносяться до технічної документації на вироби та ракетно-космічну техніку, передані у серійне виробництво чи поставлені замовнику та споживачам;

опрацьовують технічну документацію на ракетно-космічну техніку та контролюють відповідність цієї документації умовам договорів (контрактів) і спільних рішень генеральних державних замовників або інших замовників і виконавців, узгоджують зміни до затвердженої або узгодженої технічної документації, періодично перевіряють її оригінали;

забезпечують запровадження нормативної та технічної документації, додержання її вимог у процесі виробництва;

перевіряють якість опрацювання і беруть участь в узгодженні технічних умов, технічних описів, інструкцій з експлуатації та іншої технічної документації;

приймають дослідні зразки (партії) ракетно-космічної техніки для випробувань згідно з нормативною і технічною документацією;

пломбують прийняті й підготовлені для відвантаження на випробування дослідні зразки (партії) ракетно-космічної техніки і до відправлення адресатові передають їх підприємству на відповідальне зберігання;

проводять приймально-здавальні випробування та приймають готову продукцію у терміни, передбачені договором (контрактом) або іншим відповідним документом;

проводять у разі потреби вибіркову перевірку, розбирання та випробування виробів, вузлів, агрегатів і систем у порядку та за методикою, що встановлюються нормативно-технічною документацією або спільними рішеннями представництв генерального замовника і підприємств космічної галузі;

беруть участь у проведенні періодичних та інших спеціальних випробувань ракетно-космічної техніки з метою перевірки її якості, надають висновки за результатами випробувань;

контролюють своєчасність виконання заходів за результатами випробувань дослідних зразків ракетно-космічної техніки та якість опрацювання технічної документації на зразки продукції, що передаються у серійне виробництво (будівництво), повноту і достовірність внесення до неї змін за результатами дослідного виробництва та випробувань продукції;

здійснюють контроль за своєчасністю проведення державної та відомчої повірок контрольно-вимірювальних приладів, обладнання, інструменту, пристроїв і випробувальних установок, що застосовуються під час виробництва, приймання та випробування ракетно-космічної техніки і за метрологічним забезпеченням виробництва ракетно-космічної техніки, а також введенням в дію і виконанням нормативних документів;

беруть участь в оформленні рекламацій на недоброякісну та некомплектну продукцію, одержану від постачальників;

перевіряють умови зберігання науково-технічної продукції, що перебуває на відповідальному зберіганні та у використанні, реалізації матеріальних цінностей, які залишились у виконавця після виконання замовлення;

здійснюють контроль за витрачанням коштів державного бюджету, за рахунок яких виконуються державні договори (контракти) виконавцями і співвиконавцями, аналіз собівартості та трудомісткості продукції, перевірку цін на продукцію, що поставляється за договорами (контрактами), перевірку та узгодження розрахунково-калькуляційних матеріалів до проектів цін, ведуть облік матеріальних цінностей, що залишилися після виконання замовлень, у тому числі у співвиконавців;

у встановленому порядку беруть участь у сертифікації ракетно-космічної техніки;

узгоджують пропозиції базових організацій із стандартизації ракетно-космічної техніки, підприємств - розробників нормативної документації до проекту річного плану стандартизації ракетно-космічної техніки і технічні завдання на розроблення нормативних документів;

контролюють виконання технічних завдань на розроблення нормативних документів і річних планів стандартизації ракетно-космічної техніки, в тому числі на розроблення таких документів базовими організаціями із стандартизації та підприємствами - розробниками нормативних документів;

отримують у встановленому порядку дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

виконують інші функції відповідно до законодавства України.

6. Представництва генерального замовника відповідно до укладеного договору (контракту) мають право:

ознайомлюватися з документами, матеріалами і нормативно-технічною документацією стосовно замовлень на розроблення та виробництво ракетно-космічної техніки;

узгоджувати з підприємствами космічної галузі проекти тактико-технічних вимог і завдань, програми випробувань і технічну документацію, звіти про результати випробувань, плани заходів щодо усунення дефектів і недоліків, виявлених під час випробувань;

брати участь у науково-технічних і виробничих нарадах з питань розроблення та виробництва ракетно-космічної техніки;

відхиляти від приймання науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за узгодженням із замовником у разі:

а) невиконання затверджених тактико-технічних вимог і тактико-технічних завдань;

б) невідповідності виготовлених зразків нормативним документам на ракетно-космічну техніку, затвердженим ескізним, технічним і робочим проектам, технічній документації, а також невиконання спільно прийнятих рішень замовника і підприємства;

в) некомплектності поданих проектних матеріалів і технічної документації, передбачених договором (контрактом), нормативною документацією та відповідними рішеннями;

г) незадовільних результатів випробувань;

д) невиконання вимог режиму секретності та технічного захисту інформації;

призупиняти приймання та відвантаження продукції у разі невиконання умов договорів (контрактів) або прийнятих рішень щодо забезпечення якості та надійності продукції, а саме у разі:

а) виявлення невідповідності виготовленої продукції вимогам нормативної та технічної документації;

б) випуску виробів, вузлів, агрегатів і деталей без внесення в них у встановлений термін змін, передбачених договором (контрактом) чи іншими документами та рішеннями;

в) порушення встановленого технологічного процесу виробництва, обумовленого технічною документацією чи договором (контрактом);

г) виявлення в процесі експлуатації дефектів, які призводять до аварії (виходу з ладу), якщо ці дефекти є також у продукції, що перебуває у виробництві;

д) порушення встановленого режиму секретності та вимог до технічного захисту інформації.

7. Представництва генерального замовника можуть залучатися до контролю за якістю виконання робіт підприємствами космічної галузі за замовленнями заінтересованих міністерств, державних установ і організацій, а також будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності. Представництва генерального замовника здійснюють контроль за якістю виконання робіт для замовників на основі договорів (контрактів). Замовник здійснює оплату послуг представництва генерального замовника відповідно до укладеного між ними договору (контракту).

Виконання робіт з контролю якості та прийняття продукції оборонного призначення здійснюється представництвами генерального замовника відповідно до Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, установах і організаціях, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. N 1107)

Представництва генерального замовника можуть бути в установленому законодавством порядку залучені до виконання робіт у галузі експортного контролю України.

8. Поставка ракетно-космічної техніки підприємствами та контроль за поставкою представництвами генерального замовника здійснюються у порядку, встановленому законодавством України і міжнародними стандартами.

9. Підприємства космічної галузі, на яких не створено представництво генерального замовника, обслуговуються діючими представництвами генерального замовника за розпорядженням Голови ДКА.

За встановленим порядком до цих підприємств направляються працівники діючих представництв генерального замовника для приймання продукції, здійснення контролю за виконанням договорів (контрактів). На зазначених працівників поширюються передбачені цим Положенням права та обов'язки, що стосуються виконання доручених їм завдань.

10. Підставою для здійснення контролю за якістю та прийманням продукції представництвом генерального замовника є наявність письмового доручення державного генерального замовника - ДКА.

11. Представництва генерального замовника і підприємства космічної галузі розглядають і приймають у межах своїх повноважень спільні рішення у питаннях, пов'язаних з розробленням, виготовленням, випробуванням, прийманням ракетно-космічної техніки.

12. Представництво генерального замовника очолює керівник, якого призначає Голова ДКА.

Керівник представництва:

організовує роботу представництва генерального замовника з урахуванням правил внутрішнього розпорядку та режиму секретності, встановлених на підприємстві космічної галузі;

організовує та здійснює об'єктивний контроль за якістю та комплектацією продукції, що поставляється замовникові;

координує роботу, спрямовану на забезпечення своєчасної підготовки висновків щодо аванпроектів, ескізних і технічних проектів, іншої документації, а також щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у цілому, які підлягають пред'явленню представництву генерального замовника підприємством;

забезпечує повноту та якість проведення усіх видів випробувань дослідних зразків і серійної продукції відповідно до нормативної та технічної документації, а також достовірність їх результатів та своєчасне подання висновків про результати цих випробувань;

контролює правильність і своєчасність оформлення документів, що підтверджують якість, кількість та комплектність прийнятої ракетно-космічної техніки;

аналізує разом з керівництвом підприємств космічної галузі рекламації на ракетно-космічну техніку з метою вивчення характеру дефектів у виробах ракетно-космічної техніки, які перебувають у стадії виробництва та в експлуатації, а також з метою вжиття заходів для їх усунення;

забезпечує участь працівників представництва генерального замовника у розробленні та організації виконання заходів щодо додержання режиму секретності та технічного захисту інформації;

організовує роботу представництв генерального замовника із забезпечення безперебійного приймання продукції в обсязі, запланованому на розрахунковий рік;

контролює виконання підприємством космічної галузі вимог нормативної та технічної документації з питань підвищення якості, надійності й довговічності ракетно-космічної техніки, а також додержання нормативної та технічної документації щодо консервації, пакування і зберігання прийнятої ракетно-космічної техніки на складах підприємств космічної галузі, виконання рознарядок на відвантаження продукції та своєчасність оформлення в установленому порядку приймально-здавальної супровідної документації;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

13. Питання, пов'язані з розміщенням і забезпеченням діяльності представництв генерального замовника на конкретному підприємстві, узгоджуються з керівником цього підприємства.

Методичне забезпечення представництв генерального замовника, зокрема нормативною документацією щодо проведення контролю за якістю та надійністю ракетно-космічної техніки, експлуатаційною придатністю об'єктів космічної діяльності, а також за додержанням вимог до суб'єктів космічної діяльності згідно з діючими нормами і стандартами, здійснює ДКА.

14. Грошове та матеріальне забезпечення працівників представництв генерального замовника здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті відповідного року на фінансування Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

На працівників представництв генерального замовника, які беруть участь у виконанні на підприємствах космічної галузі робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, поширюються гарантії щодо їх правового та соціального захисту і пільги, передбачені законодавством для працівників таких підприємств.

15. Працівники представництва генерального замовника в установленому на підприємстві космічної галузі порядку допускаються до ознайомлення з документами, а також забезпечуються перепустками до службових і виробничих приміщень за письмовою заявою керівника представництва генерального замовника.

16. Працівники представництва генерального замовника не мають права втручатися у діяльність підприємства, крім виконання повноважень, передбачених цим Положенням.

17. Спори, що виникають між підприємством і представництвом генерального замовника у питаннях, пов'язаних з розробленням, виготовленням, поставкою і визначенням якості ракетно-космічної техніки, а також з інших питань діяльності представництва, вирішуються в установленому законодавством порядку.

18. Представництва генерального замовника є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України, бланки та штампи із своїм найменуванням. 

____________

Опрос