Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной межведомственной комиссии по производству и внедрению приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ от 12.05.2000 № 799
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2000 р. N 799

Київ

Питання Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 28 "Про Державну міжвідомчу комісію з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів" затвердити новий склад Комісії (додається).

2. Затвердити Положення про Державну міжвідомчу комісію з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 28 "Про Державну міжвідомчу комісію з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 21

 

СКЛАД
Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

ТИМОШЕНКО
Юлія Володимирівна 

- Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії 

МЕРКУШОВ
Віктор Тимофійович 

- Голова Держкоменергозбереження, перший заступник голови Комісії 

РОЗГОНЮК
Василь Васильович 

- заступник голови правління НАК "Нафтогаз України", заступник голови Комісії 

СЕМЧУК
Григорій Михайлович 

- заступник Голови Держбуду, заступник голови Комісії 

БОНДАРЕНКО
Валентин Степанович 

- заступник начальника управління НАК "Нафтогаз України", секретар Комісії 

МАЛХОЗОВ
Магомет Фуадович 

- головний інженер заводу "Акорд" ДП "Завод "Генератор" (м. Київ), секретар Комісії 

КРАВЧЕНКО
Леонід Олексійович 

- начальник відділу Держбуду, секретар Комісії 

БЕРНАЦЬКИЙ
Болеслав Едуардович 

- головний інженер державного комунального підприємства "Київгаз" 

ДАРЧУК
Володимир Антонович 

- виконуючий обов'язки голови департаменту Мінпаливенерго 

ЗУБАРЄВ
Валерій Володимирович 

- начальник управління Держпромполітики 

КУЛІКОВ
Петро Мусійович 

- директор департаменту економічного та соціального розвитку Міністерства освіти і науки 

ЛИХОШВА
Юрій Володимирович 

- заступник Голови Держкоменергозбереження 

МІХАЛЄВСЬКИЙ
Олександр Григорович 

- головний спеціаліст Управління експертизи та аналізу розвитку паливно-енергетичного комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України 

ПАДАЛКО
Віктор Григорович 

- перший заступник Голови Держпромполітики 

ПРАХОВНИК
Артур Веніамінович 

- директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту 

РЕГУРЕЦЬКИЙ
Василь Васильович 

- заступник Міністра фінансів 

РУДИЙ
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст Управління аналізу, експертизи та дерегуляції розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України 

САЛГАНИК
Борис Шулимович 

- начальник управління метрології Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації 

СИДОРЕНКО
Горислав Степанович 

- заступник Голови Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації 

СИМОНЕНКО
Леонід Степанович 

- директор технічного управління НКРЕ 

ФОМЕНКО
Іван Андрійович 

- заступник голови Київської міськдержадміністрації 

ШКРІБЛЯК
Микола Васильович 

- заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації 

ШЛАПАК
Олександр Віталійович 

- заступник Міністра економіки 

ЯКИМЧУК
Валерій Онисимович 

- генеральний директор концерну "Укргазифікація". 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну міжвідомчу комісію з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

1. Державна міжвідомча комісія з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

реалізація державної політики та координація роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;

контроль за впровадженням приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, заслуховування звітів керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій з цих питань.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє концептуальні підходи до налагодження системи обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;

організовує, вивчає та забезпечує удосконалення механізмів фінансування робіт з впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;

розробляє та забезпечує впровадження механізмів економічної заінтересованості споживачів у встановленні приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, підготовку пропозицій щодо підвищення їх ефективності;

проводить аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства України щодо виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;

організовує проведення досліджень з визначення ефективності застосування приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів;

приймає рішення щодо проведення державних приймальних випробувань приладів обліку іноземного виробництва з метою внесення їх до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати у разі потреби робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

вносити пропозиції Кабінетові Міністрів України з питань, що належать до її повноважень.

6. До складу Комісії входять представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств і організацій, що виготовляють прилади обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, здійснюють їх сервісне обслуговування та розроблення нових моделей.

7. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Обов'язки голови Комісії покладаються на Віце-прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу.

Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її складу.

8. Комісія провадить свою діяльність за планами, що затверджуються її головою.

Засідання Комісії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах без права заміни.

9. Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії здійснюють Держпромполітики - щодо виробництва приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, Мінпаливенерго і НАК "Нафтогаз України" - щодо впровадження приладів обліку електроенергії та газу, Держбуд - щодо впровадження приладів обліку споживання теплової енергії та води.

____________

Опрос