Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка депонирования средств, не оплаченных участникам ликвидируемых инвестиционных фондов и взаимных фондов инвестиционных компаний в связи с непредъявлением этими участниками для выкупа в установленный срок принадлежащих им инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов и инвестиционных компаний

КМ Украины
Постановление КМ от 06.05.2000 № 766
редакция действует с 06.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. N 766

Київ

Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 грудня 2002 року N 1854
,
 від 28 березня 2012 року N 256

На виконання статті 2 Указу Президента України від 7 серпня 1999 р. N 968 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній (додається).

2. Визначити відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" уповноваженим банком з обслуговування і виплати коштів за інвестиційними сертифікатами ліквідованих інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній.

3. Взяти до відома, що контроль за порядком депонування та виплати коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній

(У тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словом "НКЦПФР" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 256)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови і механізм депонування та виплати коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються відповідно до законодавства, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів.

2. Депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів, здійснюється з метою розрахунків з цими учасниками. Учасники інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній можуть пред'являти до виплати інвестиційні сертифікати або сертифікати на сумарну вартість інвестиційних сертифікатів чи виписку з рахунка у цінних паперах у зберігача (далі - документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати), або інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення НКЦПФР і які передбачені Договором про депонування призначених для виплати за інвестиційними сертифікатами коштів (далі - інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення).

3. Депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів, здійснюється у разі ліквідації:

закритих інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній після закінчення терміну їх діяльності, визначеного інвестиційною декларацією;

інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній у випадках, передбачених законодавством.

4. Депонуванню підлягають кошти, не сплачені учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються (далі - фонди), у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення.

5. Депонування та виплата коштів, не сплачених учасникам фондів, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів (далі - кошти), за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, здійснюється уповноваженим банком (далі - банк), визначеним Кабінетом Міністрів України.

6. Плата за обслуговування банком учасників фондів, які не пред'явили до викупу в установлений термін належні їм інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення, згідно з цим Порядком не справляється.

Поштові витрати банку, пов'язані з обслуговуванням виплати коштів, які згідно з цим Порядком депоновано інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, відшкодовуються за рахунок коштів, що підлягають виплаті, під час отримання банком платіжних документів, які підтверджують фактичні поштові витрати.

Депонування коштів

7. Депонування коштів здійснюється на підставі Договору про депонування призначених для виплат за інвестиційними сертифікатами коштів (далі - Договір), що укладається між ліквідаційною комісією фонду (інвестиційною компанією - у разі ліквідації її взаємного фонду) і регіональним структурним підрозділом банку за місцем знаходження фонду, що ліквідується.

8. У Договорі сторони мають передбачити:

а) зобов'язання ліквідаційної комісії передати банку:

реєстр учасників фонду, які не пред'явили до викупу в установлений термін належні їм інвестиційні сертифікати (додаток 1), завірений підписами уповноважених посадових осіб та печатками реєстратора, ліквідаційної комісії (для інвестиційного фонду), ліквідаційної комісії та інвестиційної компанії (для інвестиційної компанії), в друкованому вигляді та на електронних носіях, бланки інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, випущених фондом, з описом їх зовнішнього вигляду, переліком реквізитів, ступенем захисту (за умови його наявності) - в разі випуску іменних інвестиційних сертифікатів у документарній формі:

реєстр учасників фонду, які не пред'явили до викупу в установлений термін належні їм інвестиційні сертифікати (додаток 2), завірений підписами уповноважених посадових осіб та печатками депозитарію цінних паперів, ліквідаційної комісії (для інвестиційного фонду), ліквідаційної комісії та інвестиційної компанії (для інвестиційної компанії), в друкованому вигляді та на електронних носіях, бланки документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати або інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, випущених фондом, з описом їх зовнішнього вигляду, переліком реквізитів, ступенем захисту (за умови його наявності) - в разі випуску іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі;

реєстр інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, які не були пред'явлені до викупу в установлений термін (додаток 3), завірений підписами уповноважених посадових осіб та печатками депозитарію інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), який має дозвіл НКЦПФР на здійснення діяльності зберігача, ліквідаційної комісії (для інвестиційного фонду), ліквідаційної комісії та інвестиційної компанії (для інвестиційної компанії), в друкованому вигляді та на електронних носіях, бланки інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, випущених фондом, з описом їх зовнішнього вигляду, переліком реквізитів, ступенем захисту (за умови його наявності) - в разі випуску інвестиційних сертифікатів на пред'явника;

б) зобов'язання банку здійснювати виплати коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, ліквідованого фонду протягом встановленого терміну в межах задепонованих коштів;

в) терміни перерахування коштів та передачі розрахункових документів на перерахування коштів, призначених для депонування у відповідному обсязі, з поточного рахунка ліквідаційної комісії на відповідний рахунок у банку, які не повинні перевищувати термін діяльності ліквідаційної комісії.

9. У разі ненадходження в установлений термін коштів від ліквідаційної комісії банк у триденний термін письмово повідомляє про це НКЦПФР. У цьому випадку банк звільняється від зобов'язання виплачувати кошти учасникам фондів.

10. Банк має забезпечити для всіх учасників ліквідованих фондів, депонування коштів яких він здійснював (відповідно до Договору), доступ до інформації про порядок виплати задепонованих коштів.

Виплата банком коштів за інвестиційними сертифікатами

11. Виплата коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, здійснюється банком протягом трьох років з дня ліквідації фонду (дати виключення фонду з державного реєстру).

12. Для одержання коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, учасник (довірені особи учасника, опікуни - для недієздатних осіб, піклувальники (опікуни) - для неповнолітніх осіб, спадкоємці) ліквідованого фонду протягом встановленого терміну подає банку заяву за встановленою формою (додаток 4) з пред'явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854)

Разом із заявою учасник фонду повинен передати банку наявні у нього інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення. Відмітка про одержання банком інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, робиться на другому примірнику заяви, який повертається заявнику.

13. Для виплати депонованих коштів банк звіряє реквізити пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, з описом їх зовнішнього вигляду та відповідними реквізитами зразків, а також з інформацією, зазначеною у відповідному реєстрі учасників фонду або реєстрі інвестиційних сертифікатів, та перевіряє автентичність пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення.

14. Задепоновані кошти у визначеній реєстром сумі:

видаються готівкою учасникам фонду - фізичним особам за пред'явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

перераховуються на банківський рахунок учасника фонду - юридичної або фізичної особи (у разі наявності банківського рахунка та бажання отримати кошти на зазначений рахунок).

Банк має виплатити кошти учаснику фонду за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, не пізніше двох тижнів з дня подання заяви.

15. Банк без виплати задепонованих коштів повертає інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення, учаснику фонду не пізніше тижня з дня подання заяви у разі:

відсутності у відповідному реєстрі реквізитів пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення;

коли інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення, з такими реквізитами вже були викуплені;

невідповідності пред'явлених інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення, їх зразкам, описам зовнішнього вигляду та реквізитам.

16. Банк несе відповідальність лише за своєчасність перерахування коштів (видачі готівки) учасникам фонду за пред'явленими інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, згідно з вимогами цього Порядку.

Банк не несе відповідальності за підстави розрахунку і обсяги виплати коштів за одним інвестиційним сертифікатом або документом, що підтверджує право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншим документом, щодо якого прийнято відповідне рішення, передбачені відповідним реєстром, переданим банку ліквідаційною комісією.

17. На інвестиційних сертифікатах або документах, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документах, щодо яких прийнято відповідне рішення, за якими здійснена виплата, ставиться штамп "Сплачено".

Банк має вилучити в учасника фонду інвестиційні сертифікати або документи, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення, за якими він виплатив кошти.

Зазначені документи разом із заявами повинні зберігатися протягом трьох років з дня одержання їх банком, після чого вони підлягають знищенню у порядку, встановленому законодавством.

18. Після закінчення терміну виплати коштів за інвестиційними сертифікатами або документами, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи іншими документами, щодо яких прийнято відповідне рішення, залишки депонованих коштів перераховуються банком до державного бюджету відповідно до законодавства.

 

РЕЄСТР
учасників інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, які не пред'явили до викупу в установлений термін належні їм іменні інвестиційні сертифікати, випущені у документарній формі

___________________________________________________________________________

(найменування інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

___________________________________________________________________________

(адреса інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

N
п/п 

Прізвище,
ім'я, по
батькові або
найменування 

Паспортні
дані 

Адреса
власника
інвестиційних
сертифікатів 

Порядкові номери інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати 

Загальна
сума виплат,
гривень 

У тому числі: 

за інвес-
тиційними
сертифі-
катами 

за неви-
плаченими дивіден-
дами 

 

Усього за списком загальна сума виплат _____________________ гривень

Підписи уповноважених посадових осіб та печатки:

реєстратора

ліквідаційної комісії

івестиційної компанії (тільки для взаємного фонду інвестиційної компанії)

 

РЕЄСТР
учасників інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії, які не пред'явили до викупу в установлений термін належні їм іменні інвестиційні сертифікати, випущені у бездокументарній формі

___________________________________________________________________________

(найменування інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

___________________________________________________________________________

(адреса інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

N
п/п 

Прізвище,
ім'я, по
батькові або
найменування 

Паспортні
дані 

Адреса
власника
інвестиційних
сертифікатів 

Порядкові номери документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати 

Загальна
сума виплат,
гривень 

У тому числі: 

за інвес-
тиційними
сертифі-
катами 

за неви-
плаченими дивіден-
дами 

 

Усього за списком загальна сума виплат _______________________ гривень

Підписи уповноважених посадових осіб та печатки:

депозитарію цінних паперів

ліквідаційної комісії

інвестиційної компанії (тільки для взаємного фонду інвестиційної компанії)

 

РЕЄСТР
інвестиційних сертифікатів на пред'явника або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, чи інших документів, щодо яких прийнято відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які не були пред'явлені до викупу в установлений термін

___________________________________________________________________________

(найменування інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

___________________________________________________________________________ 

(адреса інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

N
п/п 

Порядкові номери інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати 

Загальна сума
виплат,
гривень 

У тому числі: 

за інвестиційними сертифікатами 

за невиплаченими дивідендами 

 

Усього за списком загальна сума

виплат ___________________________________ гривень

Підписи уповноважених посадових осіб та печатки:

депозитарію інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

ліквідаційної комісії

інвестиційної компанії (тільки для взаємного фонду інвестиційної компанії)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

 

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені _______________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування учасника)

належні суми за інвестиційними сертифікатами інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

___________________________________________________________________________ 

(адреса інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії)

Інвестиційні сертифікати (сертифікати інвестиційних сертифікатів), виписка з рахунку у цінних паперах N ______, відкритого в

___________________________________________________________________________, 

(найменування та реквізити зберігача)

інші документи, щодо яких прийнято відповідне рішення НКЦПФР і які передбачені Договором про депонування призначених для виплати за інвестиційними сертифікатами коштів з N ______ по N ______ додаються.

1. Грошові кошти прошу видати мені готівкою.

2. Грошові кошти прошу перерахувати на поточний рахунок N __________,

рахунок установи банку N _______________ в ________________________

МФО _________________________, КОД ____________________________.

 

"___" _______________ ____ р. 

___________________
(підпис одержувача) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

____________

Опрос