Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения о Секретариате Кабинета Министров Украины и Временного положения о Службе Премьер-министра Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 06.05.2000 № 761
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. N 761

Київ

Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем'єр-міністра України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 березня 2005 року N 223
,
 від 11 жовтня 2006 року N 1451
,
 від 2 листопада 2006 року N 1532

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 серпня 2009 року N 850)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасове положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасове положення про Службу Прем'єр-міністра України (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1987 р. N 401 "Про вдосконалення роботи у Раді Міністрів УРСР і структуру її апарату";

постанову Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1989 р. N 155 "Про затвердження Положення про Управління Справами Ради Міністрів УРСР і Загального положення про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1989 р., N 6, ст. 33); 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. N 397.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 36

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Кабінету Міністрів України

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади.

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Секретаріат виконує такі функції:

1) координує розроблення та виконання органами виконавчої влади планів роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, у тому числі законопроектних робіт відповідно до пріоритетів урядової політики;

2) координує роботу органів виконавчої влади, пов'язану з підготовкою проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

3) проводить роботу з підготовки засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, здійснює контроль за своєчасним поданням відповідних матеріалів міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади;

4) забезпечує розроблення аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядатимуться Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами, Прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України;

5) забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформлення та проходження документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

6) готує експертні висновки щодо документів, поданих міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, стосовно відповідності цих документів пріоритетам урядової політики, визначеним у планах роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

7) повертає документи, подані міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, для доопрацювання у разі порушення вимог щодо їх оформлення;

8) сприяє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у доопрацюванні повернутих документів шляхом проведення консультацій з працівниками апарату зазначених органів;

9) складає протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечує їх направлення членам Кабінету Міністрів України;

10) організовує контроль за виконанням органами виконавчої влади рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, а також доручень Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України;

11) організовує проведення органами виконавчої влади моніторингу соціально-економічного стану та у разі потреби - розроблення пропозицій щодо коригування урядової політики;

12) здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

13) організовує вивчення та візування в органах виконавчої влади законів України, що надійшли на підпис Президентові України;

14) готує для Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України висновки та довідки з правових питань і надає їм правові консультації;

15) здійснює редагування проектів нормативно-правових актів та інших документів;

16) здійснює облік і систематизацію нормативно-правових актів та підтримує їх тексти у контрольному стані;

17) організовує опрацювання документів, що надходять до Секретаріату від судів;

18) організовує підготовку органами виконавчої влади матеріалів для проведення Прем'єр-міністром України та віце-прем'єр-міністрами України переговорів з представниками іноземних держав, міжнародних організацій, союзів та угруповань;

19) здійснює протокольне забезпечення зустрічей Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України;

20) опрацьовує за дорученням Прем'єр-міністра України матеріали щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління та їх заступників, а також керівників місцевих органів виконавчої влади;

21) забезпечує ведення діловодства;

22) забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці;

23) здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

24) забезпечує наступність у діяльності Кабінету Міністрів України у разі зміни його персонального складу та відповідне інформування нових членів Кабінету Міністрів України;

25) виконує інші функції відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та доручень Прем'єр-міністра України.

5. Секретаріат у своїй діяльності взаємодіє з Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Верховної Ради України, іншими державними органами, об'єднаннями громадян та недержавними організаціями.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. N 1532)

6. Організаційна структура Секретаріату включає керівництво в особі Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, департаменти, самостійні управління, відділи.

До структури Секретаріату як самостійні підрозділи входять:

служби віце-прем'єр-міністрів України, які є патронатними підрозділами, що забезпечують діяльність віце-прем'єр-міністрів України і підпорядковуються їм безпосередньо;

Служба Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України, яка забезпечує діяльність Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України і підпорядковується йому безпосередньо.

7. Робота Секретаріату організовується згідно з цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи Секретаріату, наказами Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України.

8. Очолює Секретаріат Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

9. Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України:

1) організовує роботу Секретаріату і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Секретаріат завдань;

2) розподіляє обов'язки між заступниками Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та координує їх діяльність;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату, крім Служби Прем'єр-міністра України та служб віце-прем'єр-міністрів України;

4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо структури та граничної чисельності працівників Секретаріату;

5) затверджує штатний розпис Секретаріату, призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Секретаріату, в тому числі на умовах трудового договору (контракту), за поданням заступників Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України, крім осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби Прем'єр-міністра України, служб віце-прем'єр-міністрів України та Служби Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України за поданням керівника відповідної служби, крім осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України;

7) вносить Прем'єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та за погодженням із заступниками Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України - директорів департаментів;

8) доповідає та дає пояснення Прем'єр-міністрові України з питань виконання плану роботи Кабінету Міністрів України, порядку денного засідань Кабінету Міністрів України, особисто подає на підпис Прем'єр-міністрові України проекти нормативно-правових актів та доповідає про виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України; 

9) забезпечує своєчасне направлення членам Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

10) запитує у міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;

11) організовує взаємодію з апаратом центральних і місцевих органів виконавчої влади, зокрема щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

12) вирішує в межах своєї компетенції питання, пов'язані з проходженням державної служби в Секретаріаті;

13) підписує додатки до актів Кабінету Міністрів України;

14) видає накази з питань, що належать до його компетенції;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та доручень Прем'єр-міністра України.

10. Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України має право:

1) давати доручення з питань підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, посадовим особам центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальним за організацію роботи з підготовки зазначених проектів;

2) повертати проекти нормативно-правових актів та інші документи, внесені до Секретаріату з порушенням установленого регламенту або з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) проводити наради з посадовими особами центральних органів виконавчої влади, відповідальними за підготовку проектів нормативно-правових актів, та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України.

11. Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

12. Заступники Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України згідно з розподілом обов'язків:

1) спрямовують, координують і контролюють роботу департаментів, управлінь та відділів Секретаріату, погоджують положення про них, вносять пропозиції щодо структури, штатного розпису та кадрових призначень у підпорядкованих структурних підрозділах;  

2) забезпечують підготовку проектів нормативно-правових актів та інших документів для розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;

3) виконують доручення Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України з питань, віднесених до їх компетенції.

13. Перший заступник Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України, крім обов'язків, зазначених у пункті 10 цього Положення:

1) виконує обов'язки Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та координує діяльність заступників Урядового Секретаря у разі його відсутності;

2) за дорученням Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України представляє Секретаріат у відносинах з іншими державними органами, об'єднаннями громадян та недержавними організаціями.

14. Департаменти, самостійні управління та відділи Секретаріату:

здійснюють функції відповідно до цього Положення і положень про них, які затверджуються Урядовим Секретарем Кабінету Міністрів України;

забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України з питань, що належать до їх компетенції.

15. Департаменти, самостійні управління та відділи очолюють відповідно директори департаментів, начальники управлінь та завідуючі відділами.

Директор департаменту, начальник управління та завідуючий відділом має заступників.

16. Департаменти, самостійні управління, відділи у своїй діяльності взаємодіють із Службою Прем'єр-міністра України, службами віце-прем'єр-міністрів України та Службою Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України шляхом проведення спільних нарад, консультацій, узгодження планів роботи тощо.

17. Заступники Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України, керівники структурних підрозділів, інші працівники Секретаріату несуть персональну відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків, дотримання законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку.

18. Служба Прем'єр-міністра України, служби віце-прем'єр-міністрів України та Служба Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України здійснюють свої функції щодо забезпечення діяльності відповідно Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України і підпорядковуються їм безпосередньо.

Служба Прем'єр-міністра України, служби віце-прем'єр-міністрів України та Служба Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України діють на підставі положень про них.

19. Структура Секретаріату, гранична чисельність та умови оплати праці його працівників визначаються Кабінетом Міністрів України в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на його утримання.

20. Умови матеріально-побутового забезпечення, медичного та транспортного обслуговування працівників Секретаріату визначаються в установленому порядку.

21. Секретаріат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи та бланки встановленого зразка.

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Службу Прем'єр-міністра України

Тимчасове положення втратило чинність 

(Тимчасове положення із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2005 р. N 223
,
 втратило чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 р. N 1451)

____________

Опрос