Идет загрузка документа (346 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об итогах экономического и социального развития за I квартал 2000 года

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.2000 № 747
редакция действует с 03.11.2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2000 р. N 747

Київ

Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 року N 1025
,
 від 10 липня 2000 року N 1074
,
 від 3 листопада 2000 року N 1649

З метою створення умов для довгострокового економічного зростання Кабінет Міністрів України зосередив увагу у 2000 році на реалізації економічної програми, проголошеної в Посланні Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000 - 2004 роки".

У ході виконання визначених на перші 100 днів своєї діяльності завдань Кабінетом Міністрів України здійснено невідкладні заходи щодо забезпечення належних передумов для економічного зростання та прийняття Державного бюджету України на поточний рік, розроблено Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту", яку схвалено Верховною Радою України 6 квітня ц. р.

Підтримка дій Кабінету Міністрів України Президентом України і формування конструктивної більшості у Верховній Раді України сприяли його роботі. Це дало змогу сконцентруватися на розв'язанні найголовніших проблем економічного та соціального розвитку.

Підсумки I кварталу 2000 р. свідчать про посилення позитивної динаміки розвитку національної економіки.

Уперше за роки незалежності України отримано приріст обсягу валового внутрішнього продукту на 5,6 відсотка.

Збережено позитивні тенденції у виробництві промислової продукції, обсяги якої зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 9,7 відсотка. Найбільший приріст обсягів виробництва досягнуто на підприємствах, які працюють на внутрішній ринок і випускають продукцію кінцевого споживання (у деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості - 33,8 відсотка, легкій промисловості - 31,8, харчовій - 30,8 відсотка). Випуск товарів широкого вжитку збільшився на 27,3 відсотка, завдяки чому зріс товарооборот за всіма напрямами реалізації (на 9,2 відсотка).

Уперше після багаторічного спаду спостерігалося зростання виробництва у машинобудуванні та металообробці, яке становило 6,9 відсотка. За січень - лютий збільшено обсяг експорту машин та устаткування на 15 відсотків.

Зростання виробництва вплинуло на збільшення доходів населення, бюджетних надходжень та прибутку підприємств. За січень - лютий порівняно з відповідним періодом минулого року реальні надходження до бюджету зросли на 11 відсотків, прибуток підприємств - в 1,9 раза, наявні грошові доходи населення - на 12 відсотків.

Поліпшилися показники зовнішньої торгівлі та її геоекономічна структура. Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні - лютому становив 4,3 млрд. доларів США і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 23,5 відсотка, у тому числі експорт - 1,9 млрд. доларів США (на 25,1 відсотка), імпорт - 2,4 млрд. доларів США (22,2 відсотка). Збільшився експорт продукції харчової промисловості (19,4 відсотка), мінеральних продуктів (40,8), продукції хімічної та нафтохімічної промисловості (47,8), виробів з пластмаси та каучуку (19,7 відсотка), чорних металів (в 1,5 раза), алюмінію (в 1,6 раза).

Обсяги інвестицій в основний капітал зросли на 26,2 відсотка. Витрати на придбання машин та устаткування збільшилися майже у 1,5 раза, а їх частка в обсязі капітальних вкладень - з 37 до 42 відсотків.

Збільшилися обсяги кредитування економіки комерційними банками, чому сприяло зменшення ставки рефінансування Національного банку та норм обов'язкового резервування. Обсяги кредитування зросли на 17,5 відсотка.

Проведено реструктуризацію державного зовнішнього боргу з терміном погашення у 2000 - 2001 роках на суму 2,7 млрд. доларів США. Виконання цих зобов'язань відстрочено на 7 років. Це дало змогу скоротити видатки на погашення та обслуговування заборгованості у поточному році на 1,2 млрд. доларів США.

З урахуванням потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2000 рік особливого значення набувають співробітництво з Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного фінансування та перегляд системних кредитних проектів Світового банку.

Узгоджені зусилля Кабінету Міністрів України і Національного банку спрямовувалися на забезпечення прогнозованості та лібералізації валютного курсу, прийняття збалансованого державного бюджету.

У лютому здійснено перехід до проведення політики плаваючого обмінного курсу гривні. Девальвація гривні стосовно долара США у січні і лютому становила відповідно 4,9 та 0,4 відсотка, у березні сталася ревальвація гривні на 1,3 відсотка.

Позитивний вплив на динаміку обмінного курсу гривні справило підвищення ефективності управління державними фінансами; поліпшення умов функціонування міжбанківського валютного ринку, що полягало в обмеженні спекулятивних операцій комерційних банків; збільшення внаслідок зростання обсягу експорту пропонування іноземної валюти; скасування пільг, наданих експортерам з продажу валютної виручки.

Протягом I кварталу Національний банк забезпечив стабільність валютних резервів, які на 31 березня ц. р. становили 1074 млн. доларів США.

Виважена грошово-кредитна політика Національного банку сприяла стримуванню інфляції та збільшенню потенційних можливостей комерційних банків з кредитування. Грошова маса з початку року збільшилася на 2,1 млрд. гривень, або на 9,7 відсотка, поліпшилася її структура. Питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси на 1 квітня порівняно з початком року зменшилася з 43,4 до 39,1 відсотка. Зросла питома вага коштів, залучених комерційними банками, у тому числі за рахунок строкових депозитів фізичних осіб.

Зростання споживчих цін у січні - березні перевищило 10 відсотків і було найбільшим з 1997 року. При цьому продовольчі товари подорожчали на 11,5, непродовольчі - на 3,3, платні послуги - на 13,1 відсотка.

У ході адміністративної реформи упорядковано систему центральних органів виконавчої влади, удосконалено їх структуру та скорочено кількість, зменшено чисельність працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів майже на 17 тис. чоловік.

Пожвавлення економічної діяльності в усіх галузях економіки сприяло збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. За I квартал до зведеного бюджету надійшло 9 млрд. гривень, у тому числі до державного бюджету - 6,5 млрд. гривень. Реальні доходи державного бюджету (за винятком спеціального фонду) порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 11 відсотків.

У березні на дотації місцевим бюджетам спрямовано 743,1 млн. гривень, що у 3 рази перевищило показник січня - лютого цього року.

Незважаючи на відсутність зовнішніх джерел фінансування, Національний банк не залучався до погашення державного зовнішнього та внутрішнього боргу.

Загальні видатки державного бюджету у I кварталі становили 5,6 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом 1999 року реальні видатки (за винятком спеціального фонду) зменшилися на 7,7 відсотка.

Збільшення надходжень до бюджету від сплати окремих податків і зборів (обов'язкових платежів) не вплинуло на зменшення недоїмки. На 1 квітня вона становила 13,2 млрд. гривень і зросла з початку року на 11,7 відсотка. При цьому заборгованість з несплаченої пені досягла 8 млрд. гривень.

Залишається напруженою ситуація з відшкодуванням з державного бюджету податку на додану вартість. На 1 квітня невідшкодована сума цього податку становила більш як 2,5 млрд. гривень.

Набула гостроти проблема повернення до державного бюджету реструктуризованих сум податкової заборгованості, яка на 1 лютого 2000 р. становила 217 млн. гривень. Незадовільною залишається організаторська робота міністерств, інших центральних органів виконавчої влади із забезпечення підприємствами, що входять до сфери їх управління, погашення зазначеної заборгованості.

Незважаючи на появу позитивних ознак, процес поліпшення фінансового становища підприємств залишається надзвичайно складним, обтяженим платіжною кризою. Скорочення обсягів бартерних операцій не вплинуло на поліпшення розрахунків за реалізовані товари та послуги. За січень - лютий дебіторська заборгованість зросла майже на 10 млрд. гривень (5,8 відсотка), кредиторська - на 13 млрд. гривень (5,7 відсотка).

У звітному періоді нарощувалися обсяги видобування вугілля підприємствами вугільної промисловості. Видобуто 16,8 млн. тонн готового вугілля, що на 8,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року (у I кварталі 1999 р. спостерігалося зменшення на 6,3 відсотка). Це сприяло створенню умов для забезпечення безперебійної роботи теплових електростанцій. В середньому за добу на електростанції поставлялося 84,1 тис. тонн вугілля проти 64,8 тис. тонн у I кварталі минулого року. Внаслідок цього виробництво електричної енергії тепловими електростанціями збільшилося порівняно з I кварталом минулого року на 16,3 відсотка.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення в роботі вугільної промисловості, залишається незадовільним фінансове становище переважної більшості підприємств галузі: кредиторська заборгованість досягла 10 млрд. гривень і майже у 2 рази перевищила дебіторську, заборгованість із сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до Пенсійного фонду та державних цільових фондів становить більш як 2,3 млрд. гривень.

Незадовільним залишається рівень проведення розрахунків у грошовій формі за отриману вугільну продукцію підприємствами енергетики та обласними паливопостачальними організаціями. Заборгованість споживачів за цю продукцію збільшилася проти відповідного періоду минулого року в 1,9 раза і досягла 1,3 млрд. гривень.

Найгострішою проблемою галузі є наявність заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат. Загальна невиплачена сума заробітної плати з початку року збільшилася на 130,5 млн. гривень і становить майже 2 млрд. гривень. Продовжує зростати заборгованість з виплати сум за регресними позовами та одноразової допомоги працівникам, пов'язаних з втратою професійної працездатності.

У результаті вжитих заходів вдалося поліпшити розрахунки за спожитий природний газ та електроенергію. Рівень оплати природного газу грошима за березень порівняно з лютим збільшився з 14,5 до 19,4 відсотка. За електроенергію у березні грошима оплачено 38 відсотків її вартості (у січні цей показник становив 15,1 відсотка).

Відмова від послуг посередників сприяла істотному зростанню обсягів платежів промислових підприємств Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" як постачальнику електроенергії за нерегульованим тарифом. Збільшення їх з 13 млн. гривень у січні ц. р. до 226 млн. гривень у березні дало змогу не тільки повністю погасити заборгованість із заробітної плати працівникам атомних електростанцій, яка накопичувалася ще з 1997 року, а й здійснити планові платежі поточного року за ядерне паливо для атомних електростанцій, яке вже відвантажено з Російської Федерації.

Здійснювалися заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з поставкою нафти і нафтопродуктів. Підписано Меморандум про спільну діяльність Кабінету Міністрів України та постачальників нафти і нафтопродуктів щодо стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів і забезпечення проведення весняно-польових робіт пально-мастильними матеріалами та угоди з основними постачальниками нафти і нафтопродуктів щодо координації дій із забезпечення ними внутрішнього ринку.

Внаслідок прийняття Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" обсяги поставки російської нафти в Україну збільшилися в березні з 11,6 тис. тонн у першій половині до 230 тис. тонн у другій. З початку року вдалося майже в 10 разів збільшити обсяги імпорту дизельного пального.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" дає змогу створити прозорий механізм ціноутворення, забезпечити рівний доступ споживачів до ринку енергоносіїв, підвищити рівень платіжної дисципліни та значно збільшити обсяг надходження коштів до виробників енергоресурсів.

Водночас в Міністерстві палива та енергетики, Міністерстві економіки, Фонді державного майна, Національній комісії регулювання електроенергетики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" не організовано на належному рівні роботу з виконання ряду найважливіших завдань з реформування енергетичного сектору, передбачених Указом Президента України від 10 березня 2000 р. N 457 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України", в частині створення прозорих, конкурентоспроможних і ефективних механізмів організації ринків енергоносіїв, прискорення процесу приватизації, застосування виключно конкурсних засад надання права на постачання енергоресурсів і забезпечення на цій основі значного зниження цін на електроенергію та природний газ, подолання кризи платежів та стабільного задоволення оплаченого попиту на енергоносії.

Обсяги переробки нафти порівняно з I кварталом 1999 р. зменшилися на 55,5 відсотка. Це зумовлено як несприятливими для України зовнішніми факторами (зростання світової ціни на сиру нафту, запровадження Російською Федерацією обмежень на поставку нафти в Україну, підвищення розміру експортного мита), так і повільними темпами приватизації, недотриманням уповноваженими особами та власниками пакетів акцій умов щодо завантаження підприємств сировиною.

План видобування нафти і газового конденсату на I квартал 2000 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1998 р. N 1321 "Про додаткові заходи стабілізації та нарощування обсягів видобування нафти і газу в Україні", перевиконано на 3 відсотки. Обсяги видобування газу підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зросли порівняно з I кварталом 1999 р. на 1,3 відсотка.

Однією з основних залишається проблема розрахунків за використані електричну, теплову енергію та природний газ. Через неефективну роботу обласних комісій з питань розрахунків за спожиті енергоносії сума заборгованості за використану електроенергію збільшилася з початку року на 1,2 млрд. і перевищила 6,7 млрд. гривень. Найбільшими боржниками є споживачі електричної енергії Донецької області - 1,42 млрд. гривень (що становить 21,3 відсотка загальної заборгованості по Україні), Луганської та Дніпропетровської областей - по 0,9 млрд. гривень.

Сума заборгованості за спожитий природний газ в поточному році зросла майже на 2,5 млрд. гривень і на 1 квітня становила 7,9 млрд. гривень. Найнижчий рівень проплат за фондами облдержадміністрацій допущено в областях Луганській - 9 відсотків, Харківській і Тернопільській - по 13, Донецькій - 13,7 відсотка.

Реформування аграрного сектора проводилося відповідно до Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки".

На початок квітня 2000 р. змінили юридичний статус практично всі колишні колективні сільськогосподарські підприємства. Проведено державну реєстрацію статутних документів 12,4 тис. нових суб'єктів господарювання.

У цілому по Україні з 6,2 млн. осіб, яким видано сертифікати на земельну частку (пай), 5,4 млн. уклали договори оренди землі, а половина з них - договори оренди майна. Уповільненими темпами проводиться ця робота у Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській, Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Автономній Республіці Крим.

Прийнято цілий ряд нормативно-правових актів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування реформованих господарств.

Кабінетом Міністрів України виділено сільськогосподарським товаровиробникам 85 млн. гривень для компенсації частини плати за користування кредитами комерційних банків, наданими під весняно-польові роботи.

На 18 квітня 2000 р. сільськогосподарські товаровиробники отримали банківських кредитів в обсязі 250 млн. гривень, або 60 відсотків узгоджених з банками сум.

З метою насичення ринку нафтопродуктами, недопущення їх дефіциту та значного зростання цін, особливо в період проведення весняно-польових робіт, визначено джерела їх поставки. Передбачено виділення 2 млн. тонн нафти і газового конденсату вітчизняного видобутку, з яких буде вироблено 1070 тис. тонн світлих нафтопродуктів, у тому числі 228 тис. тонн - для проведення весняно-польових робіт. За міжурядовими угодами з Грецією передбачено надходження 500 тис., а з Республікою Азербайджан - 400 тис. тонн дизельного пального, в тому числі 100 тис. тонн - для проведення весняно-польових робіт.

Сільськогосподарським товаровиробникам за рішеннями Кабінету Міністрів України на 18 квітня ц. р. поставлено понад 100 тис. тонн світлих нафтопродуктів, вироблених з нафти вітчизняного видобутку. За оперативними даними, на внутрішній ринок надійшло 750 тис. тонн цих продуктів.

Напруженим залишається становище із забезпеченням сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами, яких на 18 квітня ц. р. було поставлено 489 тис. тонн, або 24 відсотки потреби. Через незадовільну роботу хімічних підприємств селянам недопоставлено майже 40 тис. тонн попередньо оплачених мінеральних добрив.

Весняно-польові роботи через несприятливі погодні умови розпочалися на три тижні пізніше, ніж у 1999 році, хоча вищі темпи їх проведення дали змогу практично досягти минулорічних показників посіву ранніх ярових культур.

Обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на 4,9 відсотка, тоді як за I квартал 1999 р. цей показник зріс на 0,5 відсотка.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення в тваринництві, ситуація в цілому по галузі залишається складною. За січень - березень виробництво молока в усіх категоріях господарств скоротилося на 6,8, яєць - на 1,1 відсотка.

Пожвавлення ділової активності у промисловості та будівництві позитивно вплинуло на роботу підприємств транспорту. За I квартал 2000 р. порівняно з січнем - березнем 1999 р. вантажооборот збільшився на 7 відсотків, у тому числі на автомобільному транспорті - на 23, залізничному - на 18, річковому - на 17 відсотків.

На залізничному транспорті внаслідок відсутності належного контролю з боку Міністерства транспорту за роботою залізниць, незадовільної організації їх роботи мали місце численні порушення фінансово-господарської дисципліни. Поширення набула практика здійснення бартерних операцій. Не зменшується обсяг дебіторської заборгованості.

Істотні недоліки мають місце у роботі щодо проведення операцій з металобрухтом. Це спричинено послабленням контролю з боку державних органів за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності Закону України "Про металобрухт", а також недостатньою врегульованістю питань відповідальності за його порушення.

Триває активізація інвестиційної діяльності. Збільшення інвестицій свідчить про те, що національна економіка долає негативну тенденцію скорочення обсягів валового нагромадження основного капіталу. 

У I кварталі ц. р. зареєстровано прямих іноземних інвестицій обсягом 245,3 млн. доларів США, що в 1,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.

Приватизація проводиться на нових засадах, визначених Указом Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні". Кабінетом Міністрів України затверджено перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу у поточному році.

Органами приватизації з початку року оголошено 55 конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. За результатами проведених конкурсів укладено 11 договорів купівлі-продажу пакетів акцій таких товариств на суму 563,9 мли. гривень. Оголошено три тендери на загальну суму 502,3 млн. гривень.

Фондом державного майна було запропоновано до продажу на фондових біржах та у позабіржовій фондовій торговельній системі 611 пакетів акцій 575 відкритих акціонерних товариств. За підсумками торгів згідно з укладеними контрактами було продано 189 пакетів акцій загальною вартістю 316,7 млн. гривень.

За три місяці бюджетні надходження від приватизації зросли більше ніж у 3 рази порівняно з відповідним періодом минулого року і становили 385 млн. гривень (154 відсотки до плану I кварталу).

На сьогодні у державній власності перебуває понад 4,5 тис. державних підприємств та близько 5 тис. паїв (часток, акцій), що належать державі у майні господарських товариств.

Поряд з цим уповільнився процес опрацювання механізмів утворення державних акціонерних товариств на базі майна підприємств, які не підлягають приватизації (крім казенних).

Недостатніми темпами узгоджуються місцевими органами виконавчої влади переліки земельних ділянок несільськогосподарського призначення та об'єктів незавершеного будівництва, які будуть запропоновані до продажу.

Для стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні протягом 1999 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що дало змогу скоротити термін реєстрації підприємств, зменшити кількість перевірок, що проводяться податковими органами, і збільшити при цьому надходження до бюджетів. На оподаткування за спрощеною системою станом на 1 січня 2000 р. перейшло понад 28 тис. юридичних осіб та більш як 84 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

В той же час мале підприємництво ще не набуло належного розвитку. На 1 тис. чоловік припадає тільки 3 діючих малих підприємства. У сфері малого підприємництва працює всього 2,1 млн. чоловік, у тому числі у малих підприємствах - 1,2 млн. чоловік.

Після тривалого скорочення обсягів зовнішньої торгівлі з початку року намітилися позитивні тенденції. Зростають обсяги торгівлі з Російською Федерацією. Обсяги експорту товарів збільшилися в 1,5 раза, імпорту - на 18 відсотків. Слід відзначити зростання експорту продукції кінцевого споживання (виробів з чорних металів, машин та устаткування, електричних машин, транспортних засобів, меблів, тютюнових виробів, взуття, медикаментів).

Збільшилися порівняно з січнем - лютим 1999 р. обсяги експорту до країн Європи, які становили 608 млн. доларів США (на 22 відсотки), Азії - 487 млн. доларів США (на 20 відсотків), Америки - 161 млн. доларів США (у 2,6 раза).

Проте економічні відносини з Російською Федерацією не відповідають потенційним можливостям країн. Недостатня ефективність міжрегіонального співробітництва обумовлена невизначеністю правового стану міжрегіональних угод та відсутністю належного контролю за їх виконанням, нерозвиненістю сервісної інфраструктури, незначним обсягом інформації про кон'юнктуру ринків, потенційні можливості та потреби регіонів.

Досягнуто значного прогресу в реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, проведено значну роботу з урегулювання питань доступу до його ринків.

Проте доступ українських товарів на переважну більшість ринків Європейського Союзу залишається обмеженим. Насамперед це стосується обмежень на експорт до Європейського Союзу продукції чорної металургії, текстильних виробів та одягу, антидемпінгових заходів.

З метою виконання Основних напрямів соціальної політики на 1997 - 2000 роки підвищено розмір мінімальної заробітної плати, запроваджено механізм компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та індексацію доходів громадян.

Протягом I кварталу 2000 р. здійснювалися заходи щодо активної державної підтримки незайнятого населення. Було працевлаштовано 111,2 тис. осіб (на 24,1 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року), пройшли професійне навчання 21,4 тис., взяли участь у громадських роботах 30,2 тис. осіб (на 52 відсотки більше). Однак рівень безробіття продовжує зростати і на 1 квітня становив 4,5 відсотка чисельності працездатного населення в працездатному віці.

Водночас залишаються нерозв'язаними соціальні проблеми, особливо щодо пенсійного забезпечення, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат, подолання бідності, реформування соціальної сфери.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 10 березня становила 6,5 млрд. гривень і зросла з початку року на 2,3 відсотка, у тому числі в бюджетній сфері - 0,6 млрд. гривень (на 5,1 відсотка).

Найбільше зростання заборгованості допущено в областях Харківській - 19 млн. гривень, або на 4,4 відсотка, Луганській - 18 млн. (3,1), Вінницькій - 15,6 млн. (7,1), Хмельницькій - 14,9 млн. (7,6), Херсонській - 12,8 млн. гривень (7,4 відсотка).

Не вдалося зменшити суму заборгованості із соціальних виплат, які фінансуються з місцевих бюджетів: за січень - березень ц. р. вона зросла на 9,1 млн. гривень, або на 2,3 відсотка, і на 1 квітня ц. р. становила 403,8 млн. гривень. Найбільше зростання допущено в областях Закарпатській - на 27,8 відсотка, Хмельницькій - на 26, Херсонській - на 24, Тернопільській - на 12,5 відсотка.

Порівняно з початком року кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, зменшилася на 400 тис. чоловік.

Протягом I кварталу ц. р. надходження до Пенсійного фонду становили майже 3 млрд. гривень, у тому числі власні надходження - 2,7 млрд. гривень, що на 23,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Збільшенню надходжень до Пенсійною фонду і скороченню заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошового забезпечення сприяли заходи Кабінету Міністрів України, здійснювані на виконання Указу Президента України від 31 серпня 1998 р. N 957 "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій". Тільки за 2 місяці ц. р. з додаткових джерел до Пенсійного фонду надійшло 110,5 млн. гривень.

У березні вдалося зменшити заборгованість з виплати пенсій на 235,7 млн. гривень, зокрема в областях Харківській - 24,5 млн. гривень, Київській - 18,8 млн., Луганській - 15,8 млн., Львівській - 15,6 млн., Полтавській - 14,1 млн. та Рівненській - 10,1 млн. гривень. Своєчасно отримують пенсію 52,1 відсотка пенсіонерів.

На 1 квітня сума заборгованості з виплати пенсій становила 1,3 млрд. гривень, або 1,3 місячної потреби у коштах на виплату пенсій. Найвищий цей показник у областях Тернопільській - 3,7 місяця, Вінницькій - 3,5, Хмельницькій - 3,1, Волинській - 3 місяці.

На стан фінансування виплати пенсій та грошової допомоги впливає наявність заборгованості перед Пенсійним фондом державного бюджету і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (на 1 квітня 2000 р. - відповідно 833,1 та 288,1 млн. гривень), заборгованості з виплати заробітної плати, що обумовила недоодержання 2,2 млрд. гривень страхового збору, недоїмки перед Пенсійним фондом (1,3 млрд. гривень). Значною залишається недоїмка підприємств і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (29,4 млн. гривень), і насамперед в Автономній Республіці Крим (5,9), областях Херсонській (6,3), Луганській (3,9), Чернівецькій (2,8 млн. гривень).

Має місце значний виробничий травматизм, особливо у вугільній промисловості, що є наслідком невиконання законодавства з питань охорони праці.

Щоденно у вугільній галузі травмується 65 чоловік, а один гине. За кожен 1 млн. тонн видобутого вугілля суспільство змушено розраховуватися життям чотирьох шахтарів.

Обсяги бюджетних видатків на охорону здоров'я у I кварталі становили майже 900 млн., з них місцевих бюджетів - 823,6 млн. гривень. Реальні видатки державного бюджету на охорону здоров'я порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 7,3 відсотка.

Розпочато поступове запровадження системи багатоканального фінансування медичної галузі. Підтримувався розвиток мережі закладів охорони здоров'я недержавної форми власності - нині в Україні діє 2 тис. таких закладів, що становить понад 12 відсотків їх загальної кількості.

Збільшено кількість сільських медичних закладів, направлення на роботу одержали 2 тис. медпрацівників, поліпшено матеріально-технічне забезпечення цих закладів.

Розв'язано одну з найгостріших проблем - забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами короткої та пролонгованої дії, яких уже виготовляється 7 видів. Вживаються заходи до запобігання епідемії туберкульозу.

Однак діяльність Міністерства охорони здоров'я, спрямована на створення єдиного медичного простору, не була достатньо послідовною і рішучою.

Залишається соціально гострою ситуація з пільговим забезпеченням ліками, якого потребують близько 18 млн. громадян. На придбання цих ліків необхідно 2,8 млрд. гривень.

У поточному навчальному році здійснювалися заходи, спрямовані на реформування та структурну перебудову системи освіти з метою удосконалення мережі навчальних закладів та підготовки спеціалістів, створення умов для переходу з 2001 року на 12-річний термін навчання у загальноосвітній школі. Особлива увага приділялася фінансуванню навчальних закладів та забезпеченню їх підручниками.

Вдалося зберегти створений раніше потенціал у сфері культури. Діюча мережа закладів культури практично не змінилася, обсяги фінансування культури порівняно з I кварталом минулого року збільшено в 1,5 раза. Продовжувалися реставраційно-ремонтні роботи на об'єктах Національного заповідника "Софія Київська", Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Аналіз звітних даних свідчить про певні позитивні тенденції в економіці регіонів.

Зростання виробництва спостерігається у 22 регіонах, що супроводжується збільшенням обсягів сплати податків, зборів і внесення інших обов'язкових платежів до бюджету. Зокрема, надходження прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів, неподаткові надходження порівняно з відповідним періодом 1999 року зросли в 1,1 - 2,9 раза.

У доходах місцевих бюджетів частка взаємозаліків та вексельних розрахунків становила лише 3,5 відсотка. Майже в усіх регіонах, крім Миколаївської та Івано-Франківської областей, відбулося скорочення здійснюваних бартерних операцій.

У третині регіонів починаючи з грудня минулого року спостерігається стійка тенденція скорочення заборгованості з виплати заробітної плати, в 19 - заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошової допомоги.

Проте в економічному і соціальному розвитку регіонів зберігаються значні відмінності. Процес переорієнтації промисловості регіонів на збільшення продукції кінцевого призначення вкрай уповільнений. Так, позитивна динаміка у машинобудуванні спостерігається лише у 7 регіонах, деревообробній та целюлозно-паперовій галузях - у 6, промисловості будівельних матеріалів та легкій - у 7, харчовій - у 12 регіонах.

Аналіз показників економічного і соціального розвитку у I кварталі свідчить, що здійснені перетворення ще не стали достатніми для нагромадження необхідного потенціалу економічного зростання:

не вдалося забезпечити належне зміцнення фінансової системи та підвищення конкурентоспроможності економіки;

не виведено з критичного стану енергетичний та аграрний сектори;

зростає взаємна заборгованість підприємств;

не подолано негативні тенденції у соціальній сфері, повільно погашається заборгованість із заробітної плати та пенсій;

напруженою залишається ситуація з погашенням до кінця року зовнішніх боргових зобов'язань.

З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку, забезпечення фінансової стабілізації в усіх галузях національної економіки та підвищення на цій основі життєвого рівня населення Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища (додаються). 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити неухильне виконання зазначених заходів, зосередивши особливу увагу на розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку, та проводити щомісячний моніторинг цих заходів.

2. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій активізувати роботу, спрямовану на забезпечення в повному обсязі платежів до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду, проаналізувати причини збитковості підприємств, що належать до сфери їх управління, і разом з податковими органами вжити заходів для виконання цими підприємствами зобов'язань перед бюджетами усіх рівнів.

3. Звернути увагу Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Куніцина С. В., голів обласних державних адміністрацій: Херсонської - Вербицького О. Є., Чернівецької - Бауера Т. Й., Луганської - Єфремова О. С. на необхідність вжиття заходів для скорочення недоїмки установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з платежів до Пенсійного фонду.

4. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству юстиції активізувати роботу щодо сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, організаціям, які є головними розпорядниками коштів державного бюджету, подати у тритижневий термін Міністерству фінансів план дій щодо забезпечення функціонування бюджетних установ та виконання пріоритетних заходів у межах асигнувань, установлених їм у Державному бюджеті України на 2000 рік.

Міністерству фінансів провести аналіз поданих матеріалів і доповісти про його результати Кабінетові Міністрів України.

6. Міністерству економіки та Міністерству фінансів прискорити доопрацювання та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України з питань функціонування спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності".

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Фонду державного майна, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити додаткових заходів до зменшення заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат та платежів до бюджету, забезпечити під час укладання контрактів з керівниками підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, та об'єднань державних підприємств включення до них умови про погашення до кінця 2000 року заборгованості з виплати заробітної плати працівникам цих підприємств та внесення платежів до бюджету.

8. Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській обласним державним адміністраціям вжити заходів до зменшення заборгованості із соціальних виплат.

9. Харківській, Луганській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській обласним державним адміністраціям забезпечити розгляд комісіями з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників підприємств та організацій, де суми цієї заборгованості зросли.

10. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з:

Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним комітетом по земельних ресурсах, Національним банком та Українською академією аграрних наук прискорити розроблення необхідної нормативно-правової бази щодо інфраструктури та механізму іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості з урахуванням платоспроможності сільськогосподарських підприємств та забезпечення повернення наданих кредитів; 

Міністерством палива та енергетики, Державним комітетом промислової політики для своєчасного завершення комплексу весняно-польових робіт забезпечити насичення ринку пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин у необхідних обсягах, активізувати їх закупівлю сільськогосподарськими товаровиробниками шляхом укладення регіональних контрактів та інших договорів, а також залучення до цього комерційних структур; 

Міністерством економіки, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Центральною спілкою споживчих товариств, Українською академією аграрних наук активізувати формування інфраструктури аграрного ринку та підвищити ефективність його функціонування, передбачивши при цьому економічну взаємопов'язаність діяльності товарних бірж, оптових ринків, агроторговельних домів, аукціонів, ярмарків, заготівельних кооперативів, підприємств фірмової торгівлі тощо, які б забезпечували заготівлю і реалізацію виробленої продукції в усіх секторах агропромислового виробництва, та постачання необхідних матеріально-технічних ресурсів і сировини; 

Державним комітетом по земельних ресурсах забезпечити активне проведення аграрної реформи, звернувши особливу увагу на пропаганду переваг форм господарювання, заснованих на приватній власності на землю та майно, на необхідність створення ринку землі, удосконалення міжгалузевих відносин, розширення інтеграційних процесів, розвитку кооперації та підприємництва, запобігання розкраданню майна сільськогосподарських підприємств, що реформуються, дотримання гарантій правового захисту селян - власників земельних часток (паїв) і громадян, зайнятих у соціальній сфері села, подолання формального підходу до цієї справи; 

Міністерством економіки та Міністерством фінансів удосконалити механізм використання сільськогосподарської техніки на умовах лізингу з метою максимального використання можливостей сільськогосподарського машинобудування для відновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробників, забезпечення формування у повній мірі лізингового фонду, ефективного його використання, своєчасного повернення лізингових платежів. 

11. Звернути увагу керівництва Міністерства палива та енергетики, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на невиконання вимог Указу Президента України від 10 березня 2000 р. N 457 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 59 "Про забезпечення дисципліни розрахунків за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію" щодо припинення постачання електричної, теплової енергії та природного газу боржникам та його відновлення тільки після внесення ними поточної плати за спожиті енергоресурси і попередити про персональну відповідальність за стан справ в енергетичному секторі економіки.

12. Міністерству палива та енергетики:

у десятиденний термін разом з відповідними центральними органами виконавчої влади підготувати узгоджений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення відносин між суб'єктами оптового ринку електричної енергії України";

разом з іншими органами виконавчої влади вжити вичерпних заходів до забезпечення розрахунків за енергоносії виключно у грошовій формі;

забезпечити протягом року виплату працівникам вугільної промисловості у повному обсязі поточної заробітної плати, сум за регресними позовами та одноразової допомоги, пов'язаних з втратою професійної працездатності, та погашення у II кварталі ц. р. заборгованості із зазначених виплат, що утворилася з початку року;

здійснити заходи щодо поліпшення роботи підрозділів Державного енергетичного нагляду з метою посилення контролю за споживанням електричної енергії, запобігання її розкраданню, зменшення технологічних втрат в електромережах. Розглянути питання матеріального стимулювання працівників цих підрозділів у разі зменшення заборгованості споживачів енергії та своєчасної і повної оплати використаної енергії;

здійснити невідкладні заходи щодо підписання Протоколу про поставки нафти і нафтопродуктів у 2000 році до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації від 7 вересня 1994 р. про співробітництво у розвитку паливно-енергетичних комплексів.

13. Національній комісії регулювання електроенергетики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки у першому півріччі поточного року здійснити заходи щодо впорядкування тарифів на електроенергію з метою повного відшкодування витрат на її виробництво та скасування перехресного субсидування.

14. Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державній податковій адміністрації, Міністерству палива та енергетики, Службі безпеки закінчити у травні ц. р. детальну перевірку фінансово-господарської діяльності Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 1999 рік, звернувши особливу увагу на стан розрахунків за отриману від Компанії електроенергію.

Інформацію про результати перевірки та відповідні пропозиції подати Кабінетові Міністрів України до 1 червня ц. р.

15. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України":

у двотижневий термін підготувати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів щодо реформування газового ринку країни;

завершити у першому півріччі поточного року формування частки майна Компанії у статутному фонді закритого акціонерного товариства "Газтранзит";

протягом місяця провести реструктуризацію боргів за природний газ перед ВАТ "Газпром".

16. Національній комісії регулювання електроенергетики разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та Міністерством економіки до 10 травня 2000 р. внести пропозиції щодо впорядкування цін на природний газ для підприємств теплоенергетики комунальної власності, бюджетних установ та організацій, населення.

17. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594 "Про забезпечення додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за використаний природний газ" та від 11 грудня 1999 р. N 2261 "Про внесення доповнень до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594" щодо розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ пропорційно відсотковому відношенню вартості спожитого газу до вартості виробленої теплової енергії. Про виконання поінформувати Кабінет Міністрів України до 10 травня 2000 року.

18. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики, іншим центральним органам виконавчої влади під час формування проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2001 рік передбачити впровадження енергозберігаючих заходів. 

19. Міністерству економіки, Державному комітетові промислової політики, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції підготувати і внести до Кабінету Міністрів України проекти законодавчих актів, спрямованих на посилення відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства, яким регулюється здійснення операцій з металобрухтом. 

20. Міністерству транспорту:

опрацювати та подати у двотижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реорганізації структури управління залізничним транспортом;

з метою збільшення обсягів перевезень забезпечити у 2000 році здійснення маркетингової і тарифної політики, залучення транзитних вантажних потоків, більш ефективне використання можливостей міжнародних транспортних коридорів.

21. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва узагальнити до 1 вересня 2000 р. практику реалізації державної політики підтримки підприємництва Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і підготувати пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

22. Державній податковій адміністрації, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Державному комітетові статистики разом з місцевими органами виконавчої влади і об'єднаннями підприємців проаналізувати до 1 липня 2000 р. ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва і внести пропозиції щодо її вдосконалення.

23. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади активізувати роботу в комітетах Верховної Ради України з метою прискорення прийняття Верховною Радою України внесених на її розгляд Кабінетом Міністрів України законопроектів, що регулюють підприємницьку діяльність.

24. Фонду державного майна, Міністерству економіки, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

активізувати роботу в комітетах Верховної Ради України для прискорення розгляду внесених Кабінетом Міністрів України законопроектів з питань приватизації;

забезпечити дотримання пріоритетних напрямів у приватизації державного майна, визначених Указом Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні".

25. Фонду державного майна:

активізувати роботу, спрямовану на залучення промислових інвесторів до участі в приватизації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств, а також залучення до цієї роботи іноземних радників;

докорінно поліпшити інформаційне забезпечення процесу приватизації, зокрема маркетингові дослідження, рекламу та розповсюдження інформації про українські підприємства, з метою залучення до приватизації потенційних стратегічних інвесторів;

разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади активізувати роботу з підготовки підприємств до приватизації;

не допускати продажу об'єктів приватизації неконкурентними способами та зосередити увагу на продажу акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, єдиними пакетами виключно на конкурсах або тендерах;

разом з Міністерством економіки, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації роботи приватизованих підприємств;

проаналізувати у двомісячний термін ефективність діяльності підприємств, повноваження з управління державними корпоративними правами яких були передані міністерствам, іншим органам виконавчої влади, та за результатами проведеного аналізу внести пропозиції щодо доцільності подальшої безконкурсної передачі державних корпоративних прав в управління органам виконавчої влади.

26. Фонду державного майна, Міністерству економіки, Антимонопольному комітетові, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з Міністерством юстиції переглянути існуючий порядок приватизації, передусім щодо продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, з метою недопущення участі у ній офшорних компаній, які приховують реального власника. З питань, які потребують законодавчого врегулювання, подати в місячний термін Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

27. Фонду державного майна, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, яким в установленому порядку передано повноваження з управління державними корпоративними правами, вжити вичерпних заходів, спрямованих на:

підвищення ефективності роботи осіб, уповноважених представляти інтереси держави в спостережних радах (правліннях) господарських товариств, пакети акцій (частки, паї) яких належать державі, та щокварталу починаючи з 1 червня 2000 р. подавати Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію;

забезпечення надходження у повному обсязі до державного бюджету дивідендів від державної частки у статутному фонді господарських товариств відповідно до затвердженого плану-графіка.

28. Фонду державного майна та Міністерству фінансів терміново завершити узгодження нормативного акта щодо впорядкування надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на здавання в оренду цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств та нерухомого майна.

29. Керівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади вжити вичерпних заходів для забезпечення дієвого контролю за передачею в оренду нерухомого майна державними підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління зазначених органів, насамперед шляхом отримання відповідного дозволу Фонду державного майна, його регіональних відділень та представництв.

30. Міжвідомчій комісії з аналізу діяльності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), у тримісячний термін провести аналіз роботи приватизованих підприємств та подати до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про його результати разом з відповідними висновками і пропозиціями.

31. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном, сприяти виконанню Фондом державного майна завдань щодо обсягів приватизації та надходження від неї коштів до державного бюджету насамперед шляхом активного пропонування для продажу інвестиційне привабливих об'єктів та перегляду переліків об'єктів, що не підлягають приватизації.

32. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з Міністерством охорони здоров'я активізувати роботу з формування Державного медичного реєстру з метою створення до кінця поточного року реального банку даних про стан здоров'я найбільш постраждалих громадян.

33. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом II кварталу 2000 р. вжити заходів до поліпшення забезпечення медичних закладів необхідними ліками вітчизняного виробництва, а також безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів. 

34. Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади до 1 жовтня 2000 р. вжити заходів для передачі до сфери управління Міністерства охорони здоров'я відомчих закладів охорони здоров'я (крім закладів системи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону та Служби безпеки). 

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 р. N 1025)

35. Міністерству охорони здоров'я забезпечити протягом 2000 року перехід до такої системи надання медичної допомоги, як "сімейний лікар" - основної ланки первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

36. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, до 1 липня 2000 р. розробити механізм поетапної передачі цих закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки (крім закладів системи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки). 

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановами 
Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 р. N 1025
,
 від 10.07.2000 р. N 1074

37. Міністерству освіти і науки внести пропозиції щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації з метою їх злиття та усунення дублювання підготовки фахівців.

38. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2001 рік передбачити цільові асигнування для фінансування комп'ютеризації сільських загальноосвітніх шкіл.

39. Міністерству освіти і науки, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Національною академією наук до 1 серпня 2000 р. опрацювати додаткові заходи щодо активізації наукової та промислово-інноваційної діяльності, передбачивши впровадження механізмів мотивації інноваційного процесу, посилення його комерціалізації та спрямованості на задоволення ринкового попиту. Внести пропозиції щодо відкриття у другому півріччі 2000 р. довгострокової кредитної лінії для фінансування інноваційних проектів.

40. Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до збереження історико-культурної спадщини, відродження і розвитку основних культурних осередків і національних художніх колективів, оптимізації мережі закладів культури, особливо в сільській місцевості, впровадження механізму залучення інвестицій у культуру, пошуку альтернативних джерел її фінансування.

41. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вишукати можливості для відшкодування витрат за користування транспортом дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та здійснити протягом 2000 року безоплатну передачу дошкільних закладів колективних сільськогосподарських і переробних підприємств у комунальну власність із забезпеченням їх належного функціонування.

42. Міністерству економіки і Міністерству закордонних справ провести до 1 липня 2000 р. аналіз діяльності спільних міжурядових комісій з питань економічного співробітництва та внести пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

43. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації проаналізувати за підсумками першого півріччя роботу підприємств у спеціальних економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку, зокрема в частині реалізації інвестиційних проектів, та в умовах економічних експериментів. Інформацію подати Кабінетові Міністрів України до 1 вересня 2000 року.

44. Міністерству економіки і Міністерству фінансів у місячний термін:

розробити графік стягнення у 2000 році заборгованості з підприємств, установ, організацій за отримані ними в минулі роки з державного резерву матеріальні цінності, передбачивши спрямування отриманих коштів на погашення заборгованості колишнього Державного комітету по матеріальних резервах з обов'язкових платежів до державного бюджету та на поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву; разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснити із залученням органів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки відповідні заходи, спрямовані на повернення зазначеної заборгованості;

розробити стратегію реформування системи державного матеріального резерву і подати її на розгляд Кабінету Міністрів України.

Просити Генеральну прокуратуру та Службу безпеки надати допомогу у поверненні заборгованості підприємств, установ, організацій за отримані ними з державного резерву матеріальні цінності.

45. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади терміново забезпечити підготовку проектів положень про відповідні органи виконавчої влади та подання проектів актів законодавства щодо змін, які випливають з Указу Президента від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади".

46. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 18

 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища

Завдання 

Заходи 

Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

1. Політична стабільність та посилення дієздатності Уряду 

1.1. Забезпечення політичної та громадської підтримки урядової політики 

Забезпечення взаємної довіри, ефективної співпраці і солідарної відповідальності органів виконавчої та законодавчої влади за проведення економічних реформ 

Налагодження конструктивної співпраці органів виконавчої та законодавчої влади. Підписання Меморандуму про співробітництво і солідарну відповідальність Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України (далі - Уряд) 

Червень 

Кабінет Міністрів України 

Забезпечення підтримки громадськістю урядової політики 

Постійно 

Кабінет Міністрів України 

Дотримання положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на 1999 - 2000 роки 

Постійно 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення механізмів співпраці Уряду і об'єднань підприємців з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва 

Грудень 

Мінекономіки
Держпідприємництва
Держпромполітики
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст разом з об'єднаннями організацій 

Сприяння розвиткові суспільного діалогу і конструктивній співпраці з недержавними організаціями. Залучення об'єднань громадян, недержавних інституцій до розроблення політичних рішень, що приймаються Урядом, організація спільних дискусій, конференцій, семінарів, "круглих столів" 

Постійно 

Міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади 

Інформування громадськості про засади формування і результати проведення Урядом своєї політики. Запровадження публічної експертизи проектів найбільш важливих соціально-економічних рішень із залученням неурядових установ, експертів, представників засобів масової інформації 

Забезпечення конструктивної співпраці із засобами масової інформації
Широке висвітлення у засобах масової інформації, теле- і радіопередачах та Інтернеті ходу реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

Постійно 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення міжнаціональної злагоди з максимальним урахуванням інтересів і створенням сприятливих умов для розвитку всіх корінних народів і національних меншин в Україні 

Розроблення проекту Концепції державної етнонаціональної політики 

Травень 

Мін'юст
Національна академія наук 

Сприяння прийняттю Закону України "Про реабілітацію та забезпечення прав осіб з числа національних меншин, що зазнали репресій та були депортовані з території України" 

 

  

Мін'юст 

Розроблення проекту Програми адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, які повернулися в Україну, відродження і розвитку їх культури та освіти 

Грудень 

Мін'юст
Міністерство освіти і науки
Мінкультури
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці 

Координація роботи засобів масової інформації щодо висвітлення міжнаціональних відносин 

Постійно 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Держбуд
Держкомзв'язку
Держкомзем
Держкомрелігій
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Створення дієвого механізму реалізації державної міграційної політики щодо забезпечення національних інтересів України

 

  

Розроблення проекту Державної міграційної програми України на 2001 - 2005 роки 

Грудень 

Мін'юст
МЗС
МВС
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Держкомкордон 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців" 

Грудень 

Мін'юст
МЗС
МВС
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Держкомкордон 

Налагодження співробітництва між державою і церквою 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про надання підтримки релігійним організаціям у проведенні ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах, що мають історико-культурну цінність" 

Червень 

Держкомрелігій
Мінкультури
Держбуд 

Підтримання постійного діалогу з українською діаспорою 

Проведення регулярних зустрічей з представниками зарубіжних громадських організацій, залучення їх до обговорення найважливіших проблем українського суспільства та визначення шляхів їх розв'язання 

Постійно  

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Запровадження системи постійного теле- та радіомовлення України на території компактного проживання української діаспори 

Грудень 

НКАУ
МЗС
Національна телекомпанія
Національна радіокомпанія 

Активізація роботи з ООН та іншими міжнародними організаціями. Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають із членства в цих інституціях

 

  

Ліквідація заборгованості України перед міжнародними організаціями
Сплата внесків (з погашенням заборгованості) до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна Перерахування у повному обсязі на рахунок МЗС коштів, передбачених у державному бюджеті на ці цілі 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Державне казначейство
МЗС
Мінфін 

Запровадження мораторію на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших проплат за рахунок коштів державного бюджету 

Протягом року 

МЗС
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

1.2. Реформування правової системи. Зміцнення законності та правопорядку 

Наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

Організація підвищення кваліфікації державних службовців з питань забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Розроблення спеціальних програм навчання та залучення закладів освіти, що готують державних службовців, до їх реалізації 

Постійно 

Мін'юст
Міністерство освіти і науки
Головдержслужба
Мінфін
Мінекономіки
МЗС
Українська Академія державного управління 

Розроблення проекту Закону України щодо врегулювання питань надання державної допомоги підприємствам 

Грудень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінагрополітики
Мінфін
Мін'юст
Антимонопольний комітет

Утворення Центру інформації та документації з питань права Європейського Союзу 

Грудень 

Мін'юст
Мінфін
 

Реформування адміністративного законодавства

 

  

Визначення загальних засад реформування адміністративного права, розроблення проекту Концепції реформування адміністративного права 

Після прийняття Верховною Радою України постанови щодо Концепції судово-правової реформи 

Мін'юст 

Визначення єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та їх державного обліку. Створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (нова редакція) 

Грудень 

Мін'юст 

Реформування системи органів юстиції, вдосконалення та розширення їх функції у сфері проведення державної правової політики, передусім у сфері юридичного забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина

  

Удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення ефективної діяльності органів юстиції. Сприяння прийняттю Закону України "Про органи юстиції" 

Грудень 

Мін'юст 

Удосконалення системи функціонування служби громадянства та реєстрації фізичних осіб
Підготовка проектів Законів України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб" 

Червень 

Мін'юст, МВС 

(графа підрозділу 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 р. N 1025)

Приведення у відповідність із Законами України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" інших актів законодавства
Запровадження нового порядку видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, оплати вчинюваних нотаріальних дій за єдиними тарифами на всій території України 

Грудень 

Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про нотаріат" (нова редакція) 

Грудень 

Мін'юст 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України, які визначать механізм реалізації положень нової редакції Закону України "Про нотаріат" 

Після набрання чинності Законом України "Про нотаріат" (нова редакція) 

Мін'юст 

Реформування судової системи, утворення адміністративних судів 

Приведення системи здійснення судочинства у відповідність з Конституцією України.
Сприяння прийняттю Законів України "Про статус суддів", "Про кваліфікаційні комісії та кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України", "Про органи суддівського самоврядування" 

Протягом року 

Мін'юст 

Розвиток міжнародного правового співробітництва 

Розширення договірно-правової бази у сфері надання правової допомоги в цивільних та кримінальних справах
Підготовка до підписання договорів:  

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу і правові відносини у цивільних справах 

Грудень 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу у цивільних справах 

Грудень 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу і правові відносини у цивільних справах 

Грудень 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу і правові відносини у цивільних та кримінальних справах  

Грудень 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу і правові відносини у цивільних справах 

Грудень 

Мін'юст
МЗС 

між Україною та Румунією про правову допомогу і правові відносини у цивільних справах 

Грудень 

Мін'юст
МЗС
Держмитслужба 

Розроблення проекту програми українсько-американського співробітництва у сфері надання Україні підтримки у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на 2000 - 2005 роки 

Грудень 

Мін'юст
МВС
МЗС 

Забезпечення вступу України до Гаазької конференції з міжнародного приватного права та приєднання до її основних конвенцій 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мін'юст
МЗС 

Забезпечення національної безпеки, обороноздатності держави та недоторканності її кордонів (із збереженням балансу інтересів особи і суспільства) при оптимізації відповідних витрат 

Створення умов для матеріально-технічного забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань на рівні оборонної достатності 

Постійно 

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про створення умов для розрахунків з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які проводять роботи і надають послуги з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту і утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі їм частини зразків озброєння та військової техніки" 

Червень 

Міноборони 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання питань господарської діяльності Збройних Сил та інших військових формувань 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Міноборони
Мін'юст 

Боротьба з корупцією та організованою злочинністю, впровадження цілісної системи дій, спрямованих на викорінення причин виникнення корупції та "тінізації" економіки

  

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання взаємовідносин державних службовців і суб'єктів господарювання, посилення контролю та відповідальності за виконання державними службовцями своїх обов'язків 

Грудень 

Мін'юст 

Створення нормативно-правової бази щодо посилення боротьби з корупцією та протидії "тінізації" економіки
Розроблення проекту Цивільно-процесуального кодексу України (нова редакція) та інших актів законодавства, що передбачені Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки та випливають з Концепції боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки 

Після прийняття Цивільного кодексу України та Закону України "Про судоустрій" 

Мін'юст
МВС
СБУ
за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України 

Розроблення проекту Закону України "Про запобігання відмиванню коштів, здобутих незаконним шляхом" 

Червень 

Мін'юст
Мінфін
МВС
СБУ
за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України 

Розроблення проекту Кримінально-процесуального кодексу України (нова редакція) 

Після прийняття Кримінального кодексу України та Закону України "Про судоустрій" 

Мін'юст
МВС
СБУ
за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України 

Вжиття заходів щодо зменшення незаконного відпливу валюти за межі України 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба разом з Національним банком 

Створення ефективної функціональної системи страхування експорту відповідно до міжнародної практики 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба разом з Національним банком 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба разом з Національним банком 

Врегулювання питань щодо прирівняння операцій з перерахування коштів у національній валюті нерезидентам через ЛОРО-рахунки до операцій придбання валюти на міжбанківському валютному ринку і поширення на них дії порядку оформлення заявок та надання відповідних довідок органами податкової служби 

Грудень 

Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом з Національним банком 

Розроблення проекту Програми протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 рік 

Травень 

Мінекономіки
МВС
Мінфін
Міністерство екології та природних ресурсів
МОЗ
Мін'юст
Держстандарт
Держмитслужба
Держкомкордон
СБУ 

Підвищення ефективності державного фінансового контролю 

 

  

Мінфін
Мінекономіки 
Мін'юст
Держмитслужба 

Розроблення проекту Закону України "Про державний фінансовий контроль" 

Червень 

Запровадження порядку відпуску підприємствами та організаціями товарно-матеріальних цінностей, що перебувають у державній власності, за умови гарантованої оплати
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про визначення засад координації діяльності підприємств, що перебувають у державній власності, та підприємств, у статутному фонді яких держава має частку, з питань реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Збільшення розмірів штрафних санкцій за порушення умов видачі векселів
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до Правил виготовлення і використання вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. N 528" 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про обіг векселів в Україні" 

Мінфін
Мінекономіки
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державна податкова адміністрація
Мін'юст разом з Національним банком 

Вивчення досвіду розвинутих країн з проведення аналізу "тіньового" сектору економіки (із залученням міжнародної технічної допомоги) 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Держкомстат
інші центральні органи виконавчої влади 

Врегулювання питання легалізації "тіньових" капіталів та їх інвестування в економіку України
Розв'язання проблеми амністії капіталів некримінального походження
Створення умов для добровільного повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно перебувають за її межами 

Розроблення проекту Закону України "Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податків" 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Врегулювання діяльності небанківських фінансових установ 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо методичних рекомендацій з питань виявлення та припинення діяльності організацій, які працюють за принципом фінансової "піраміди" 

Грудень 

Державна податкова адміністрація
Мінфін
МВС
СБУ
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком 

Посилення роз'яснювальної роботи серед населення щодо убезпечення від шахрайських дій фінансових структур, організація теле- і радіопередач, публікації добірки матеріалів у періодичних виданнях з цих питань 

Постійно 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Державна податкова адміністрація
Мінфін
МВС
СБУ
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком 

Опрацювання комплексу заходів, спрямованих на запобігання створенню та діяльності фіктивних фірм 

Серпень 

Мін'юст
СБУ
МВС
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки 

Створення ефективної системи закупівель за рахунок державних коштів
Забезпечення дотримання порядку, згідно з яким закупівля товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів здійснюється виключно на конкурсній основі 

Розроблення проектів постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення системи державних закупівель (на виконання Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти") та проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" 

Жовтень 

Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Мін'юст 

Підвищення якості судової експертизи 

Створення Єдиного державного реєстру сертифікованих криміналістичних методик Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження Єдиного реєстру сертифікованих криміналістичних методик" 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мін'юст
МВС 

Забезпечення надійного контролю за набуттям права власності та рухом капіталу 

Сприяння прийняттю Законів України "Про декларування майнового стану" та "Про декларування доходів" 

 

  

Державна податкова адміністрація
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

1.3. Посилення дієздатності Уряду 

Впровадження нової системи організації роботи Кабінету Міністрів України та процедур прийняття рішень 

Законодавче визначення повноважень і порядку діяльності Кабінету Міністрів України
Сприяння прийняттю Закону України "Про Кабінет Міністрів України"
Законодавче визначення повноважень і порядку діяльності центральних органів виконавчої влади  

  

Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про Кабінет Міністрів України" 

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба 

Розроблення проекту Закону України "Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб" 

Після прийняття Законів України "Про судоустрій" та "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба 

Визначення нових процедур та організації роботи Кабінету Міністрів України  

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 
  

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" 

Травень 

Визначення повноважень і порядку діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України  

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 
  

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України і Тимчасового положення про Службу Прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів України" 

Травень 

Розмежування функцій центральних органів виконавчої влади з розроблення державної політики, розпорядчо-виконавчих та з надання державних послуг

Нормативно-правове визначення питань спрямування і координації роботи окремих центральних органів виконавчої влади через міністрів 

 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок спрямування і координації міністрами діяльності центральних органів виконавчої влади 

Червень 
 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України: 

 

 

про утворення відповідних урядових органів державного управління, затвердження положень про ці органи та призначення їх керівників 

Травень - червень 
 

Центральні органи виконавчої влади 
 

про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю

 
 

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 
 

Удосконалення структури органів виконавчої влади всіх рівнів  

Уточнення функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади  

  

Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
  

Проведення функціонального обстеження апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2000 р. N 208 "Про підвищення ефективності системи державної служби" та уточнення відповідно до результатів обстеження організаційних структур апарату цих органів 

2000 р. з переходом на 2001 р. 

Розроблення проектів Указів Президента України про внесення змін до положень про відповідні центральні органи виконавчої влади (за результатами функціонального обстеження) 

Грудень з переходом на 2001 р. 

Центральні органи виконавчої влади 

Реформування системи державної служби 

 

 

 

 

  

Підвищення ефективності діяльності системи державної служби
Розроблення проекту Указу Президента України про план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби 

У півторамісячний термін після затвердження Стратегії реформування системи державної служби 

Головдержслужба
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін 

Розроблення проекту Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

Червень 

Головдержслужба
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Сприяння прийняттю Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 

 

  

Головдержслужба
Мін'юст 

Підготовка проекту Кодексу загальних правил поведінки державного службовця 

Червень 

Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
МВС
СБУ 

Удосконалення нормативно-методичної бази з організації та проведення атестації державних службовців 

Грудень 

Головдержслужба 

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про розвиток єдиної державної комп'ютерної інформаційної системи "Кадри" 

Червень 

Головдержслужба
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо упорядкування системи оплати праці державних службовців, підвищення стимулюючої ролі посадових окладів працівників державних органів та органів місцевого самоврядування 

Червень 

Мінпраці
Головдержслужба
Мінфін
Мін'юст 

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

Проведення акредитації закладів освіти і ліцензування навчальних програм 

Грудень 

Державна акредитаційна комісія
Міністерство освіти і науки
Головдержслужба
Українська Академія державного управління 

Розширення системи підготовки державних службовців за спеціальністю "державна служба" освітнього напряму "державне управління" 

Вересень 

Головдержслужба 

Розроблення проекту Національної програми підготовки державних службовців 

Червень 

Головдержслужба
інші центральні органи виконавчої влади  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

1.4. Нові умови розвитку регіонів 

Децентралізація функцій виконавчої влади з делегуванням регіонам їх значної частини, розмежування та збалансування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Передача частини повноважень центральних органів виконавчої влади місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування  

  

Комісія з розробки Концепції державної регіональної політики
Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін 

Розроблення проекту Концепції державної регіональної політики 

Червень 

Приведення структури місцевих органів виконавчої влади у відповідність із системою центральних органів виконавчої влади
Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України: 

  

Комісія з розробки Концепції державної регіональної політики
Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін 

про впорядкування структури місцевих держадміністрацій 

Травень 

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба 

про граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання місцевих держадміністрацій 

Травень 

Мінфін
Мінекономіки
Головдержслужба
Мінпраці
Мін'юст 

про примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районних у м. Києві держадміністрацій 

Травень 

Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін
Київська міськдержадміністрація 

про порядок утворення додаткових структурних підрозділів місцевих держадміністрацій та введення додаткової посади заступника голови місцевої держадміністрації 

Травень 

Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін 

Здійснення адміністративно-територіальної реформи 

Сприяння прийняттю Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України" 

 

  

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін 

Розроблення ефективного механізму контролю за виконанням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень 

Розроблення проектів Законів України "Про внесення змін до Закону "Про місцеві державні адміністрації", "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Вересень 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Головдержслужба
Мінпраці
Держбуд 

Забезпечення фінансової самодостатності регіонів шляхом закріплення за ними достатніх джерел доходів місцевих бюджетів і оптимізації міжбюджетних трансфертів 

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів
Сприяння прийняттю Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

  

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Головдержслужба
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 

Сприяння прийняттю Бюджетного кодексу України 

  

Мінфін
Мін'юст 

Прискорення доопрацювання та сприяння прийняттю Закону України "Про місцеві податки і збори" 

Протягом року 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Завершення процесу формування власності територіальних громад 

Передача об'єктів соціальної сфери у власність територіальних громад
Сприяння прийняттю Закону України "Про державно-правовий експеримент з розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені Київської області" 

 

  

Мін'юст
Мінекономіки
Фонд державного майна 

Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" 

  

Мінекономіки
Фонд державного майна
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Затвердження на законодавчому рівні критеріїв, за якими регіони можуть бути віднесені до депресивних (слаборозвинутих), впровадження ефективних механізмів надання їм державної підтримки та стимулювання соціально-економічного розвитку 

Визначення критеріїв депресивності, класифікація депресивних (слаборозвинутих) територій  

  

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст
Держбуд
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 
 

Розроблення проекту Закону України "Про прискорення соціального та економічного розвитку депресивних (слаборозвинутих) територій" 

Червень 

Розроблення Генеральної схеми планування території України 

Листопад 

Держбуд 
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Держкомзем
Міністерство екології та природних ресурсів
Національна академія наук
Місцеві держадміністрації

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення експертизи містобудівної документації 

У тримісячний термін після набрання чинності Законом України "Про планування і забудову територій" 

Держбуд
МВС
МОЗ
Міністерство екології та природних ресурсів
Держкомзем
Мінтранс 

Удосконалення законодавства з питань діяльності спеціальних економічних зон та територій із спеціальним інвестиційним режимом та механізму контролю за їх функціонуванням 

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо впорядкування визначення пріоритетних видів діяльності на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку 

Червень 

Мінекономіки
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
адміністрації спеціальних (вільних) зон 

2. Якість життя людини, соціальна справедливість і гуманітарний розвиток 

2.1. Відстеження процесів людського розвитку 

Відстеження процесів людського розвитку 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про методологічно-організаційні засади проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року 

Грудень 

Держкомстат
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення Національної системи показників, що характеризують людський розвиток, для країни та її регіонів 

Грудень 

Держкомстат
Мінекономіки
Мінпраці
Національна академія наук 

2.2. Створення умов для тривалого, здорового та духовно насиченого життя 

Ефективне регулювання ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості, перекваліфікація працівників, які вивільнюються у зв'язку з реструктуризацією економіки, запровадження дієвого механізму надання молоді першого робочого місця після закінчення або припинення навчання, посилення державного регулювання міждержавної трудової міграції, звільнення із строкової військової або альтернативної невійськової служби 

Визначення основних напрямів соціальної політики 

 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
МОЗ
Міністерство освіти і науки
Держбуд
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Указу Президента України "Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" 

Червень 

Розширення сфери застосування нормування праці 

 

Мінпраці
Мінфін
Мін'юст
 

Розроблення проекту Методики розрахунку нормативної чисельності окремих категорій працівників на основі нормативів часу і навантаження 

Вересень 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо сприяння підприємствам у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві 

Грудень 

Мінпраці
Міністерство освіти і науки
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо обмеження прихованого безробіття та надання вимушених довгострокових відпусток працівникам з ініціативи адміністрації, зменшення фінансового навантаження на підприємства у разі звільнення надлишкової чисельності працюючих 

Протягом року 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом з Федерацією професійних спілок

Збереження та створення робочих місць
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про Генеральну схему створення нових робочих місць 

У тримісячний термін після затвердження Програми структурної перебудови економіки України на 2001 - 2004 роки 

Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму

Розроблення Державної програми зайнятості населення на 2001 - 2004 роки 

Грудень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Національна академія наук

Вивчення питання щодо можливого запровадження механізму збору в консульських установах України інформації про українських громадян - трудових мігрантів і внесення відповідних пропозицій 

Серпень 

МЗС
Мінпраці
МВС
СБУ
Мінекономіки
Держкомстат 

Вжиття заходів щодо розширення кола країн, з якими можливе укладення міждержавних і міжурядових угод з питань трудової міграції, насамперед з тими, де працюють українські громадяни 

Серпень 

Мінпраці
МЗС
МВС
Мін'юст 

Проведення експертизи міждержавних і міжурядових угод про взаємне працевлаштування та соціальний захист громадян щодо наявності положень про захист українських громадян - трудових мігрантів та внесення у разі потреби відповідних доповнень до цих угод 

Грудень 

Мінпраці
МЗС
Мін'юст 

Опрацювання питання щодо доцільності утворення Державної міграційної служби та внесення відповідних пропозицій 

Серпень 

Мін'юст
МВС
Держкомкордон
МЗС
Мінпраці 

Проведення політики щодо поступового переходу від визначення заробітної плати як частки у витратах підприємства до заробітної плати як ціни робочої сили
Проведення виваженої політики доходів та реформування системи оплати праці, створення механізму формування ціни робочої сили, подолання її штучного заниження, відновлення стимулюючої функції заробітної плати 

Удосконалення механізмів визначення мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної заробітної плати  

  

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат разом з Федерацією професійних спілок
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оплату праці" 

Серпень 

Сприяння прийняттю Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" 

Грудень 

Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст 

Опрацювання питання щодо можливості підвищення розмірів державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми та внесення відповідних пропозицій 

Вересень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Мін'юст 

Впровадження механізмів погашення та недопущення у майбутньому заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат 

Погашення заборгованості з виплати пенсій та державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми 

Протягом року 

Пенсійний фонд
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці 

Здійснення контролю за неухильним додержанням керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності вимог законодавства в частині оплати праці, посилення взаємодії з вирішення цього питання із судовими органами і прокуратурою, сприяння підвищенню ролі державних інспекторів праці у забезпеченні погашення заборгованості та поліпшення оплати праці 

Протягом року 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом з Верховним Судом України та Генеральною прокуратурою України 

Посилення кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій за несвоєчасну виплату заробітної плати 

  

  

Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення" 

  

Мін'юст
Мінпраці
Мінфін 

Створення умов для заохочення відстрочення виходу на пенсію
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" 

  

Мінпраці
Пенсійний фонд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до графіка розмежування джерел фінансування виплат з Пенсійного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 111" 

Травень 

Пенсійний фонд
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Більш раціональне використання коштів державного та місцевих бюджетів, зокрема перехід від системи діючих пільг до адресної допомоги малозабезпеченим категоріям населення. Створення умов для підвищення сукупних доходів громадян, подолання тенденції зубожіння нації та демографічної кризи 

Розроблення проекту Програми запобігання бідності 

Вересень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомстат
Національна академія наук 

Опрацювання разом з Верховною Радою України пропозицій щодо механізму реалізації Закону України "Про прожитковий мінімум" 

Липень 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
МОЗ
Держкомстат 

Вивчення питання щодо запровадження індексації сукупного грошового доходу, розмір якого дає право на отримання державної грошової допомоги одинокими непрацездатними громадянами та внесення відповідних пропозицій 

Травень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про виплату у 2000 році установами Ощадбанку грошових заощаджень громадян 

Липень 

Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст разом з Національним банком 

Підготовка пропозицій щодо запровадження для окремих категорій непрацездатних громадян залежно від рівня доходів субсидій на оплату послуг, пов'язаних із забезпеченням їх життєдіяльності (користування телефоном, транспортом тощо) 

Червень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держбуд 

Реформування системи соціального страхування 

Розроблення проектів законів України щодо страхових тарифів на державне соціальне страхування та проектів постанов Кабінету Міністрів України з реалізації положень законів з окремих видів страхування 

Жовтень 

Мінпраці
МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
разом з фондами соціального страхування та об'єднаннями профспілок і роботодавців 

Удосконалення механізмів соціальної підтримки людей похилого віку, ветеранів війни та інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення становища дітей та підвищення ролі жінок у суспільстві 

Завершення реорганізації 60 відділень соціальної допомоги в територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян 

Грудень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади 

Забезпечення організації соціального обслуговування вдома додатково 50 тис. громадян похилого віку та інвалідів 

Протягом року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади 

Здійснення заходів щодо підтримки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, бездоглядних дітей 

Постійно 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

Розроблення проекту Державної програми поліпшення становища дітей на 2001 - 2005 роки 

Червень 

МОЗ
МНС
МЗС
Міністерство освіти і науки
Мінкультури
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
МВС
Національна академія наук
Академія педагогічних наук
Академія медичних наук 

Підготовка проектів:
Національної програми дій щодо поліпшення становища жінок та створення умов для реалізації рівних можливостей чоловіків і жінок у суспільстві

Національної програми "Українська родина" 

Грудень 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
МОЗ
Міністерство освіти і науки
МЗС
Мінкультури
Мінпраці
МВС
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Національна академія наук
Академія медичних наук 

Підготовка типових положень про спеціалізовані заклади соціального спрямування  

Червень  

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
МВС
Мін'юст
Міністерство освіти і науки 

Сприяння збереженню та розвитку мережі державних і громадських закладів соціального призначення (центрів соціальних служб для молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді, які постраждали від насильства, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді) 

Постійно 

Розроблення проекту положення та проведення експерименту щодо створення соціального житлового комплексу для випускників шкіл-інтернатів, професійно-технічних училищ, дитячих будинків сімейного типу тощо з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Листопад 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
МВС
Мін'юст 

Забезпечення рівних можливостей доступу інвалідів до соціальної інфраструктури, здійснення реабілітації інвалідів, у тому числі з використанням засобів фізичної культури і спорту, для забезпечення їх зайнятості та залучення до активного життя 

Створення умов для реабілітації інвалідів  

  

Мінпраці
МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держбуд 

Розроблення проекту Національної програми професійної реабілітації та зайнятості інвалідів 

Грудень 

Своєчасне виявлення функціонально неспроможних сімей та надання їм адресної допомоги 

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги в частині врахування доходів від земельної ділянки (паю) 

Жовтень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Запровадження трирівневої пенсійної системи, вдосконалення чинного пенсійного законодавства 

Розроблення проектів Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і "Про додаткове добровільне пенсійне забезпечення" 

Травень 

Мінпраці
Пенсійний фонд
Мінфін
Мінекономіки
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст 

Запровадження персоніфікованого обліку зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування 

Протягом року 

Пенсійний фонд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Забезпечення переходу на дванадцятирічну загальну середню освіту, розроблення і впровадження нового змісту дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Забезпечення поступового переходу до нового змісту і структури загальної середньої освіти з дванадцятирічним терміном навчання 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

Сприяння прийняттю Законів України "Про дошкільну освіту і виховання", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту" 

 

  

Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про загальноосвітні навчальні заклади 

Грудень 

Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

Упорядкування мережі сільських шкіл, реалізація Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

Протягом року 

Міністерство освіти і науки
Міністерство аграрної політики
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Комп'ютеризація навчального процесу 

Розроблення проекту цільової Комплексної програми комп'ютеризації навчального процесу в навчальних закладах 

Грудень 

Міністерство освіти і науки
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Розроблення та впровадження нового покоління вітчизняних підручників, навчальних посібників і засобів навчання 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення підручниками бібліотечних фондів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів до початку нового навчального року 

Червень 

Міністерство освіти і науки
Мінфін
Мінекономіки
Національна академія наук разом з Національним банком 

Оптимізація мережі навчальних закладів, зміна структури підготовки кадрів 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про передачу державних вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки 

Грудень 

Міністерство освіти і науки
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про ліцензування та атестацію навчальних закладів 

Листопад 

Міністерство освіти і науки
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Академія педагогічних наук 

Надання пільгових кредитів для здобуття вищої освіти 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах 

Травень 

Міністерство освіти і науки
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін 

Пропаганда здорового способу життя, створення умов для належного фізичного виховання людини 

Розвиток центрів фізичного здоров'я населення  

  

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Мінекономіки
МОЗ
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Міністерство освіти і науки
Держстандарт
Міністерство екології та природних ресурсів
Академія медичних наук 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

Вересень 

Реалізація Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" 

Постійно 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
облдержадміністрації 

Реформування системи охорони здоров'я шляхом пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги, створення єдиного медичного простору медичних послуг, формування механізмів керованого розвитку платних медичних послуг і запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, поліпшення фінансування охорони здоров'я 

Забезпечення державних гарантій безоплатної медичної допомоги за територіальним принципом (єдиний медичний простір)
Підвищення якості й доступності медичної допомоги населенню
Поетапне запровадження багатоканального фінансування системи охорони здоров'я та зменшення навантаження на державний бюджет
Впровадження механізму сімейної медицини
Проведення конкурсів на залучення іноземних інвестицій у сферу охорони здоров'я  

  

МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
інші центральні органи виконавчої влади
Академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проекту Програми розвитку охорони здоров'я до 2004 року, проектів Законів України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я", "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", "Про внесення змін до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", проектів постанов Кабінету Міністрів України про Програму державних гарантій забезпечення громадян України безоплатною медичною допомогою та про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в Україні
Заснування центрального закладу "Асістанс-Україна" 

Грудень з переходом на 2001 рік та наступні роки 

Зниження смертності в усіх вікових групах населення, особливо населення працездатного віку, збільшення тривалості життя, соціальний захист і заохочення материнства 

Поліпшення надання медичної допомоги дітям, жінкам, інвалідам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

  

МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
МНС
Мінпраці
Держкомстат
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Академія медичних наук
Національна академія наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми збереження репродуктивного здоров'я населення України, про комплексні заходи розвитку дитячої кардіохірургічної служби, про галузеву Програму медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2000 рік 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Виконання Комплексної програми профілактики інвалідності серед населення працездатного віку на 2000 - 2005 роки 

Постійно 

Збереження здоров'я населення, виховання бережливого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточення, пропаганда здорового способу життя, посилення боротьби з пияцтвом, тютюнопалінням, наркоманією та іншими шкідливими звичками, сприяння розвитку фізкультури та спорту, служб гігієни 

Недопущення неконтрольованого ввезення та використання харчових домішок і продукції з їх вмістом, посилення контролю за якістю гуманітарної допомоги, недопущення ввезення на територію країни небезпечної для здоров'я продукції та товарів 

Постійно 

МОЗ
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст 
Міністерство освіти і науки
Міністерство аграрної політики
Держстандарт
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму Держмитслужба
Академія медичних наук 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів, про внесення змін і доповнень до переліку харчових домішок, дозволених до використання у харчових продуктах
Розроблення проекту Комплексної програми пропаганди здорового способу життя 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Розвиток вітчизняного виробництва лікарських засобів та виробів медичного призначення, поліпшення забезпечення медичних закладів необхідними ліками вітчизняного виробництва 

Зменшення на 3 - 4 відсотки імпортозалежності України від зарубіжних виробників, збільшення обсягів виробництва медикаментів та виробів медичного призначення, поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами та вакциною
Розширення та оптимізація асортименту лікарських засобів вітчизняного виробництва
Організація виробництва субстанцій та напівфабрикатів вітчизняного виробництва для випуску медичних та ветеринарних препаратів
Організація виробництва вакцини на ДП "Львівлікпрепарати", антибіотиків на ДП "Ензим" (м. Ладижин, Вінницька область) 

Протягом року з переходом на 2001 рік та наступні роки 

МОЗ
Мінекономіки
Національна академія наук
Академія медичних наук 

Збереження історико-культурної спадщини народу 

Забезпечення нормативно-правового регулювання діяльності музеїв, заповідників, запобігання розкраданню, незаконному вивезенню за кордон історичних і культурних цінностей 

  

  

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Музейний фонд країни", "Про правила торгівлі антикваріатом", "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, охорони та зберігання державної частини Музейного фонду України", "Про заходи щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" 

Грудень 

Мінкультури 
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд 

Розроблення проектів рішень Кабінету Міністрів України, спрямованих на реалізацію Закону України "Про охорону культурної спадщини" 

Після прийняття Закону України "Про охорону культурної спадщини" 

Держбуд
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

Розвиток і функціонування української мови як державної 

Розроблення додаткових заходів щодо розширення сфери функціонування української мови як державної та проекту відповідної постанови Кабінету Міністрів України 

Листопад 

Міністерство освіти і науки
Мінкультури
Мін'юст 
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Національна академія наук
Головдержслужба
Мінекономіки
Мінфін 

Забезпечення виконання Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998 

Постійно 

Зростання авторитету держави у світовому співтоваристві шляхом здобуття найвищих досягнень у спорті 

Забезпечення участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх 2000 - 2004 років, інших міжнародних спортивних змаганнях 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Розвиток науки, освіти, культури і мистецтв, театру і кінематографії, музейної справи, образотворчого мистецтва, книговидання 

Підготовка проектів Законів України:
Про культуру 

Грудень 

Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст 

Про гастрольну діяльність 

Листопад 

Мінкультури
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки 

Про неприбуткові підприємства 

Червень 

Мінкультури
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2000 рік" з визначенням державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників, створення вистав, концертних програм; придбання творів образотворчого, драматичного, музичного мистецтва; створення фільмів та аудіовізуальних програм; проведення реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках історії та культури; випуск друкованої продукції (підручників, літератури для дітей та юнацтва, літературно-художніх творів українською мовою, наукових, виробничих, довідкових, інформаційних, енциклопедичних видань, літератури мовами національних меншин тощо) 

Травень 

Мінекономіки
Мінфін
Міністерство освіти і науки
Мінкультури
Держбуд
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
інші центральні органи виконавчої влади 

Створення умов для розвитку українського кіномистецтва 

Розроблення проекту державної програми "Основні напрями розвитку кінематографії України до 2005 року" та проектів актів законодавства щодо її реалізації 

Жовтень 

Мінкультури
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1315 "Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів", про розміри авторської винагороди за написання літературних сценаріїв, музики та постановочної винагороди за створення фільмів на умовах державного замовлення 

Вересень 

Мінкультури 

Внесення пропозицій щодо утворення інституту екранних мистецтв (м. Київ) та інституту підготовки технічних кадрів для кіно (м. Львів) 

Червень 

Мінкультури
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство освіти і науки 

Підтримка професійних творчих спілок і народної творчості 

Сприяння створенню благодійного фонду допомоги діячам культури і мистецтв 

Квітень 

Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки 

Розроблення проекту Державної цільової програми "Про підтримку професійної музичної творчості" 

Жовтень 

Мінкультури
Міністерство освіти і науки 

Упорядкування та якісний розвиток мережі культурно-освітніх закладів 

Підготовка проекту Державної програми розвитку музейної справи 

Листопад 

Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Міністерство освіти і науки
Мін'юст
Національна академія наук 

Розвиток інформаційного простору 

Удосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності державних телерадіокомпаній
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" 

 

  

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національною радою з питань телебачення та радіомовлення 

Упорядкування правових засад діяльності державного, суспільного, комунального і приватного телерадіомовлення, забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу, розвиток технічних засобів мовлення 

Розроблення проекту Концепції державної інформаційної політики на засадах Пакту про громадянські права та Європейської конвенції з прав людини 

Грудень 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення порядку видачі ліцензій на використання ефіру і радіочастотних ресурсів 

Жовтень 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

Створення телеканала "Культура" та молодіжного спортивного телеканала 

Грудень 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
Мінкультури
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму разом з Національною радою з питань телебачення та радіомовлення 

Забезпечення виконання завдань Національної програми інформатизації на 2000 рік щодо створення національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу 

Протягом року 

Держкомзв'язку
Мінкультури 

Сприяння розвитку внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму 

Розроблення проектів:  

  

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство освіти і науки
Мінтранс
МЗС
МНС
Мінкультури
Мінпраці
Держмитслужба
Держкомкордон
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року 

Грудень 

Програми захисту і безпеки туристів на 2001 - 2005 роки 

Червень 

Туристичного кодексу 

Червень 

Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо звільнення від цього податку операцій з реалізації санаторно-курортних путівок) 

Травень 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

2.3. Безпека життєдіяльності людини 

Забезпечення функціонування дієвої державної системи охорони праці на підприємствах усіх форм власності і запровадження жорсткої відповідальності власників і керівників підприємств за збереження життя та здоров'я людей на виробництві 

Розроблення проекту Закону України "Про охорону праці" (нова редакція) 

Жовтень 

Мінпраці
МОЗ
МВС
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань охорони праці
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень з питань охорони праці 

   

Мінпраці 

Посилення вимог щодо безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
Сприяння прийняттю Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" 

   

Мінпраці 

Підвищення відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за безпечність продукції, що виробляється ними
 

  

Мінпраці
Державний комітет промислової політики
МОЗ
Мін'юст
МНС
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки 

Розроблення проекту Закону України "Про безпечність промислової продукції" 

Грудень 

Розроблення проекту Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

Жовтень 

Мінпраці
Державний комітет промислової політики
МОЗ
МВС
МНС
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проекту Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки 

Грудень 

Мінпраці
Держпромполітики
МОЗ
МВС
Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Створення Національного екологічного фонду з метою концентрації в ньому всіх видів екологічних зборів та інших надходжень для цільового використання їх на фінансування невідкладних екологічних заходів загальнодержавного та регіонального значення 

Розроблення проекту Закону України "Про Національний екологічний фонд" 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Національна академія наук 

Створення державної системи моніторингу довкілля та управління використанням природних ресурсів 

Створення і ведення кадастрів використання природних ресурсів 

 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Держбуд
Держкомстат
Держводгосп
Держкомлісгосп
Держкомзем 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок ведення регіональних кадастрів природних ресурсів" 

Грудень 

Формування умов для впровадження механізмів сталого розвитку 

Розроблення проекту Концепції сталого розвитку 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Міністерство аграрної політики
Мінпраці
Міністерство освіти і науки
Національна академія наук 

Створення державної системи управління, охорони, раціонального використання і відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття 

Розроблення проектів Законів України:
Про програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки
Про Національну програму збереження біологічного різноманіття на 2000 - 2015 роки 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Національна академія наук
Мінфін
Мінекономіки
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Створення державної системи регулювання екологічної безпеки 

Нормативно-правове забезпечення функціонування державної системи регулювання екологічної безпеки 

  

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
МОЗ
МНС
Міністерство екології та природних ресурсів  

Розроблення проекту Закону України "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку" 

Грудень 

Сприяння прийняттю Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" 

  

Впровадження нових правових інструментів щодо розширення можливостей участі громадськості у розв'язанні природоохоронних проблем 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мін'юст
Держкомстат 

Реалізація екологічних програм, спрямованих на поліпшення якості повітря, води, розвиток заповідної справи та створення цілісної екомережі, запровадження і додержання принципів екологічно збалансованого розвитку 

Розроблення проекту Державної програми розвитку водного господарства 

Грудень 

Держводгосп
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство аграрної політики
Держбуд
МНС
МОЗ
Міністерство палива та енергетики
Мінтранс
МЗС
Мін'юст
Держкомзем
Держкомлісгосп
Держпромполітики

Забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою 

 

Держводгосп
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Держбуд

Розроблення проекту Комплексної державної програми першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою 

Грудень 

Забезпечення захисту земель населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

 

Держводгосп
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Держбуд

Розроблення проекту Комплексної державної програми захисту земель населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

Грудень 

Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь 

 

Держводгосп
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Держбуд

Розроблення проекту Комплексної державної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь 

Грудень 

Запровадження системи заходів щодо охорони та оптимізації використання земель
Урегулювання загальних засад раціонального використання, охорони та відтворення земель 

 

Держкомзем
Міністерство аграрної політики
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Мін'юст
Українська академія аграрних наук 

Розроблення проекту Закону України "Про охорону земель і родючості грунтів" 

Грудень 

Упорядкування користування землями лісового фонду 

 

Держкомлісгосп
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Міністерство аграрної політика
Держкомзем
Мін'юст

Впровадження механізму позбавлення права користування землями лісового фонду користувачів, які не мають спеціальних підрозділів для ведення лісового господарства, та передачі цих земель у користування державним лісогосподарським підприємствам 

Грудень 

Наближення національного природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу 

 

 

Розроблення проектів:
постанови Кабінету Міністрів України щодо виконання рекомендацій 6-ї сесії Комітету екологічної політики Європейського екологічного комітету ООН щодо огляду результативності природоохоронної діяльності в Україні 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Законів України:
Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

Липень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

Про екологічний аудит 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
МОЗ
МНС
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" 

Травень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
МОЗ
Мінтранс
МНС
Держпромполітики 

Забезпечення участі офіційної делегації України у конференції міністрів охорони довкілля в м. Алмати у 2000 році 

Вересень 

Міністерство екології та природних ресурсів
МЗС
Мінекономіки

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

Урегулювання загальних засад захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

   

МНС  

Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" 

  

МНС
Міністерство екології та природних ресурсів 

Розроблення проекту Основ законодавства України з питань надзвичайних ситуацій 

Серпень 

МНС
Міністерство екології та природних ресурсів
МОЗ
Мінекономіки
Держбуд
Мін'юст 

Розроблення проекту Програми запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2001 - 2005 роки 

Червень 

МНС
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
Міністерство екології та природних ресурсів
МОЗ
Мін'юст
Мінтранс 

Проведення суцільної паспортизації об'єктів і територій підвищеної небезпеки та визначення переліку населених пунктів, віднесених до груп щодо реалізації заходів з цивільної оборони 

Грудень 

МНС
Міністерство палива та енергетики
Держпромполітики
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Мін'юст 

Радикальне реформування сил реагування на надзвичайні ситуації 

Проведення першого етапу реформи системи цивільного захисту населення
Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань реалізації Законів України "Про аварійно-рятувальні служби" та "Про Цивільну оборону України" 

Протягом року 

МНС
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство палива та енергетики
Мінпраці
Мін'юст
Держпромполітики
Мінтранс 

Створення нових механізмів впливу на зниження техногенного навантаження об'єктів підвищеної небезпеки. Підвищення безпеки проживання населення у сейсмічно небезпечних районах 

Реалізація комплексних цільових програм захисту населення і територій від небезпечних природних явищ  

  

МНС
Держбуд
Львівська, Одеська облдержадміністрації Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо програм інженерних робіт у містах Львові та Одесі 

Червень 

Відселення громадян із зсувонебезпечних районів та забезпечення їх житлом 

Протягом року 

МНС
Мінекономіки
Мінфін 

Розроблення проектів: 

  

  

Комплексної цільової програми протизсувних заходів
Програми відселення громадян з будинків, які знаходяться в зонах активних зсувних процесів у Закарпатській області 

Грудень 

Міністерство екології та природних ресурсів
Держбуд
Мін'юст
Мінтранс
Держводгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Закону України "Про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах" 

Серпень 

НКАУ
МНС
Міністерство екології та природних ресурсів
Держбуд
Національна академія наук 

Підтримка та сприяння реалізації спільних міжнародних проектів з питань цивільного захисту населення і територій 

Розроблення проектів спільних рішень щодо запобігання та реагування на повені в Карпатському регіоні 

Грудень 

МНС
МЗС
Волинська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Чернівецька облдержадміністрації 

Забезпечення безпеки функціонування атомних електростанцій 

Розроблення та здійснення заходів щодо стратегії підвищення безпеки енергоблоків на атомних електростанціях  

  

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Міністерство палива та енергетики
МНС
Мін'юст 

Розроблення проекту Концепції Державної науково-технічної програми підвищення ядерної та радіаційної безпеки на період до 2010 року 

Грудень 

Запровадження цивільної відповідальності за ядерну шкоду  

  

Міністерство палива та енергетики
Міністерство екології та природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Розроблення проекту Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду" 

Червень 

Запровадження платежів за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Сприяння прийняттю Закону України "Про збір за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" 

   

Міністерство екології та природних ресурсів
Мінфін
Міністерство палива та енергетики
Державна податкова адміністрація
МНС
МОЗ
Мін'юст 

Впровадження механізму надання дозволів на використання наукової інформації та результатів досліджень, одержаних у зонах радіоактивного забруднення  

  

МНС
Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство палива та енергетики
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології" 

Червень 

Запровадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії  

  

Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
МНС
МВС
СБУ
МОЗ
Мінфін
Мінтранс
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо реалізації положень Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" 

Грудень 

Удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

Розроблення проекту Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на період до 2010 року 

Після прийняття Верховною Радою України відповідної концепції 

МНС
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Забезпечення адресності пільг та компенсацій особам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи 

Розроблення проектів Концепції захисту населення України у зв'язку з Чорнобильською катастрофою та постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

Червень 

МНС
МОЗ
Мінфін
Мін'юст
Національна академія наук
Національна комісія радіаційного захисту населення 

Розроблення плану заходів щодо організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Грудень 

МНС
МОЗ
Академія медичних наук
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Затвердження переліку об'єктів, що будуються за Чорнобильською будівельною програмою 

Червень 

МНС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Спорудження у 2000 році 196 квартир на території Київської та Житомирської областей для переселення сімей (за їх бажанням) із зони безумовного (обов'язкового) відселення 

Грудень 

МНС
Житомирська і
Київська облдержадміністрації 

Спорудження (придбання) 91 квартири в Київській області для переселення сімей, які проживають на території зони відчуження Чорнобильської АЕС 

Грудень 

МНС
Київська облдержадміністрація 

Продовження робіт, пов'язаних з будівництвом першої черги комплексу переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів 

Продовження робіт, пов'язаних з будівництвом першої черги комплексу переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів "Вектор" 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

МНС
інші центральні органи виконавчої влади 

Продовження разом з країнами "великої сімки" та Європейського Союзу реалізації проекту перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему 

Виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему
Прискорення будівництва об'єктів на Чорнобильській АЕС, необхідних для її закриття
Забезпечення у повному обсязі фінансування частки України у міжнародних проектах закриття Чорнобильської АЕС та SIP
Реалізація відповідних положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
Урахування частки витрат України у процесі розроблення проектів Державного бюджету України на 2001 і 2002 роки  
Виконання комплексної програми робіт на об'єкті "Укриття" 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Міністерство палива та енергетики
МНС
Мінфін
Мінекономіки 

3. Економічне зростання  

3.1. Створення макроекономічних умов зростання 

Застосування принципів середньострокового планування при формуванні державного бюджету та створення передумов для програмно-цільового планування 

Розроблення трирічних податково-бюджетних прогнозів 

Вересень 

Мінфін
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Економічного меморандуму Кабінету Міністрів України 

Вересень 

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення структури програмної класифікації видатків державного бюджету 

Грудень 

Мінфін
Мінекономіки 

Розроблення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2001 рік 

Травень 

Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат разом з Національним банком 

Розроблення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2001 рік 

Серпень 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Міністерство аграрної політики
Фонд державного майна
Держкомстат разом з Національним банком 

Розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2001 рік 

Серпень 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Міністерство аграрної політики
Фонд державного майна
Держкомстат разом з Національним банком 

Розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" 

Протягом року 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Міністерство аграрної політики
Фонд державного майна
Держкомстат разом з Національним банком 

Зниження податкового тиску 

Скорочення кількості податків, зборів та інших обов'язкових платежів, зокрема скасування збору до інноваційного фонду, зменшення розміру нарахувань на фонд оплати праці, розширення бази оподаткування шляхом скасування податкових пільг 

   

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст
центральні органи виконавчої влади
Державна податкова адміністрація 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" щодо скасування вексельного механізму справляння податку на додану вартість 

Липень 

Утворення узгоджувальної комісії з розроблення проекту Податкового кодексу України  

  

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проекту Податкового кодексу України 

Червень 

Визначення адекватних заходів покарання за правопорушення у сфері оподаткування 

  

Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Мінфін 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" 

Вересень 

Запровадження публічної звітності органів місцевого самоврядування перед платниками податків щодо використання податкових надходжень
Запровадження бюджетних звітів 

Червень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади 

Вжиття невідкладних заходів щодо посилення податкової і платіжної дисципліни, забезпечення виконання доходів бюджетів усіх рівнів 

Постійно 

Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення надходження коштів до загального фонду державного бюджету згідно з розписом доходів і видатків, затвердженим Мінфіном, та інформування не пізніше ніж 5 числа кожного місяця Мінфіну про виконання завдань за попередній місяць 

Постійно 

Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Фонд державного майна
НАК "Нафтогаз України" 

Консолідація усіх рахунків Державного казначейства за коштами державного бюджету в Національному банку  

   

Забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 15 вересня 1999 р. N 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства"
Виконання плану заходів щодо запровадження єдиного казначейського рахунка 

Протягом року 

Державне казначейство 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" 

Червень 

Держкоменергозбереження
Мінфін
Мінекономіки 

Розроблення проекту Указу Президента України щодо внесення змін до Указу Президента України від 4 березня 1998 р. N 167 у частині вилучення готівки на спеціальні розподільчі рахунки Державного казначейства для погашення податкової заборгованості платників податків 

Травень 

Державна податкова адміністрація
Мінфін 

Створення та впровадження у системі товарного і грошового обліку комп'ютеризованих та малогабаритних грошово-касових апаратів з автономним джерелом живлення, розрахункових комплексів на базі перспективних моделей вітчизняних електронних контрольно-касових апаратів і засобів обчислювальної техніки 

Грудень 

Держпромполітики
Державна податкова адміністрація 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

Удосконалення звітності розпорядників бюджетних коштів 

Листопад 

Мінфін
Державне казначейство 

Запровадження жорстких бюджетних обмежень 

Упорядкування надання пільг з метою досягнення соціальної справедливості 

  

Держкомзв'язку
Мінтранс
Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проектів Законів України "Про призупинення дії деяких законів України щодо пільг в оплаті послуг зв'язку окремим категоріям громадян", "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування пільг окремим категоріям громадян на проїзд громадським транспортом", "Про впорядкування надання пільг громадянам в оплаті житлово-комунальних послуг", "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо надання пільг окремим категоріям працюючих громадян з оплати житлово-комунальних послуг" 

Червень 

Проведення інвентаризації державних і галузевих програм, які не забезпечені джерелами фінансування або які не фінансуються
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до відповідних актів законодавства 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

Удосконалення процедури виділення бюджетних коштів шляхом розроблення порядку ведення обліку зобов'язань розпорядників коштів державного бюджету з метою забезпечення контролю за їх взяттям 

Вересень 

Державне казначейство
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проектів Законів України:
Про реструктуризацію зобов'язань щодо відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість станом на 1 січня 2000 року
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо заборони використання коштів податку на додану вартість на фінансування бюджетних видатків за наявності невідшкодованих сум цього податку та про встановлення кримінальної відповідальності за порушення такого порядку
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" щодо встановлення з 1 січня 2001 року ставки акцизного збору на бензини моторні у розмірі 100 євро за 1000 кілограм 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Держмитслужба 

Про скасування з 1 січня 2001 р. збору до інноваційного фонду 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України в частині запровадження відповідальності за умисну несплату податків, зборів (обов'язкових платежів) 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Про запровадження мораторію на надання пільг із сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів), що справляються під час провадження зовнішньоекономічної діяльності в окремих галузях економіки, на територіях пріоритетного розвитку, у спеціальних економічних зонах юридичними та фізичними особами, і призупинення дії положень законів, якими такі пільги уже надані 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба 

Фінансове оздоровлення підприємств  

Розблокування рахунків підприємств шляхом скасування картотеки, примусового стягнення коштів з їх рахунків (крім випадків такого стягнення за рішеннями судів та виконавчими написами нотаріусів), забезпечення права вільного розпорядження коштами на рахунках
Сприяння прийняттю Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 

   

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національним банком 

Посилення контролю за погашенням недоїмки і поточною сплатою за спожиту підприємствами, установами та організаціями воду 

Постійно 

Державна податкова адміністрація
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
разом з органами Міністерства екології та природних ресурсів
Держводгосп 

Опрацювання питання про доцільність відновлення дії механізму перерахування до державного бюджету підприємствами та установами сум кредиторської та депонентської заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 

Жовтень 

Мінфін 

Подолання платіжної кризи 

  

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи" 

Червень 

Проведення аналізу застосування бартерних схем розрахунків та вжиття заходів щодо їх значного скорочення. Розроблення комплексу заходів з метою запобігання застосуванню бартерних операцій в поточному році 

Протягом року 

Центральні органи виконавчої влади 

Доопрацювання проекту Закону України "Про реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування" з метою поширення дії Закону на всі підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування 

Травень 

Держпромполітики 

Визначення механізму погашення фактичної заборгованості Збройних Сил та інших військових формувань за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася на 1 січня 2000 року 

Квітень 

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки 

Забезпечення погашення зазначеної заборгованості 

Червень 

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки 

Активізація співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
Концентрація зусиль на відновленні програми розширеного фінансування, що підтримується Міжнародним валютним фондом, як необхідного фактора реструктуризації значної частини державного боргу 

   

Продовження співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями
Продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом за програмою "Механізм розширеного фінансування", Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку 

Протягом року 

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади разом з Національним банком 

Проведення переговорів із Світовим банком стосовно нової стратегії співробітництва 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін разом з Національним банком 

Забезпечення виконання умов третього траншу проекту реструктуризації фінансового сектору з метою отримання від Світового банку 100 млн. доларів США 

Червень 

Національний банк
Мінфін
Ощадбанк 

Підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку"
(Проект розвитку залізничних шляхів України) 

Травень 

Мінтранс
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва) 

Червень 

Мінекономіки
Київська міськдержадміністрація
МЗС
Мінфін
Мін'юст 

Зменшення державного боргу та обсягів залучення кредитів під державні гарантії, удосконалення структури торговельного і платіжного балансу

  

  

   

Визначення стратегії зовнішніх запозичень 

Грудень 

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Укрексімбанк разом з Національним банком 

З метою удосконалення процедури надання державних гарантій за іноземними кредитами розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання порядку залучення зовнішніх державних запозичень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік":
постанови Кабінету Міністрів України про заходи щодо забезпечення погашення і обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії 

Травень 

Мінфін
Укрексімбанк
Державна податкова адміністрація
Міністерство аграрної політики
МОЗ
Держпромполітики
Фонд державного майна
Мін'юст 

постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення відкритих аукціонів з продажу права вимоги за простроченою понад два роки заборгованістю юридичних осіб-резидентів з відшкодуванням витрат державного бюджету на виконання гарантійних та кредитних зобов'язань Уряду 

Липень 

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про Фонд управління державним боргом
Визначення доцільності переходу на внутрішнє запозичення в іноземній валюті у населення (на пред'явника) та у юридичних осіб через їх оформлення цінними паперами 

Грудень 

Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" 

Грудень 

Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст 

Законодавче врегулювання питання управління державним боргом
Сприяння прийняттю Закону України "Про державний борг" 

   

Мінфін 

Сприяння Національному банку в проведенні ним політики забезпечення стабільності національної валюти 

Реструктуризація на довгостроковій основі заборгованості за облігаціями внутрішньої державної позики, які перебувають у власності Національного банку, вжиття спільних заходів щодо збільшення золотовалютних резервів 

   

Мінфін
Мін'юст разом з Національним банком 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про випуск процентних конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року" 

Червень 

  

Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" 

  

Національний банк 

Підвищення ефективності валютного регулювання 

Сприяння прийняттю Закону України "Про валютне регулювання" 

   

Мінфін
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація разом з Національним банком 

Удосконалення законодавства, що регулює взаємовідносини банків з позичальниками, з метою посилення відповідальності за неповернення кредитів 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сприяння у виконанні Національним банком комплексу заходів щодо оздоровлення та зміцнення банківської системи, посилення її надійності, підвищення рівня капіталізації банків, всебічного розвитку спеціалізованих банківських (у тому числі іпотечних) установ, фінансово-інвестиційних інституцій
Вжиття додаткових заходів для реалізації Указу Президента України від 23 січня 1999 р. N 44 "Про Комплексні заходи щодо оздоровлення банківської системи на 1999 - 2000 роки"

Протягом року 

Центральні органи виконавчої влади 

Сприяння прийняттю Закону України "Про банки і банківську діяльність" (нова редакція) 

 

Національний банк 

Сприяння Національному банку у: 

 

 

створенні умов для гарантування вкладів фізичних осіб у комерційних банках
створенні нормативно-правової бази з питань страхування депозитів
прийнятті Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" 

Протягом року 

Центральні органи виконавчої влади 
 
 

запровадженні Національної системи масових електронних платежів 

Грудень 

розробленні проекту Закону України "Про кредит" 

Жовтень 

Розроблення та здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення та підвищення ролі Державного експортно-імпортного банку у виконанні основних завдань зовнішньоекономічної політики держави 

 

Укрексімбанк
Мінфін
Мінекономіки 
Мін'юст разом з Національним банком

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо акціонування Укрексімбанку" 

Червень 

Розроблення та реалізація програми фінансового оздоровлення Ощадбанку 

Вересень 

Ощадбанк
Мінфін
Мінекономіки разом з Національним банком

Сприяння Національному банку у досягненні оптимальної структури його кредитної емісії шляхом збільшення питомої ваги коштів на рефінансування комерційних банків та у створенні умов для активнішого залучення коштів населення у банківську систему

Постійно 

Кабінет Міністрів України 

Створення сприятливих умов для припливу капіталів в економіку України 

Розроблення проекту Закону України "Про Український банк реконструкції та розвитку" 

Травень 

Мінекономіки
Мінфін
Фонд державного майна
Міністерство освіти і науки
Мін'юст разом з Національним банком 

3.2. Розкриття підприємницького потенціалу нації 

Законодавче забезпечення захисту прав власності 

Забезпечення надійної гарантії реалізації прав приватної власності громадян, державного захисту приватних власників, підприємців, інвесторів та кредиторів, запровадження механізмів переведення фінансової відповідальності суб'єктів господарювання у майнову, спрощення процедури переходу майна, що перебуває під заставою, до кредитора 

Протягом року 

Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Сприяння прийняттю: 

 

 

Цивільного кодексу України (нова редакція) 

 

Мін'юст 

Законів України: 

 

 

Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно 

 

Мін'юст
Мінекономіки
Держбуд

Про власність (нова редакція) 

 

Мін'юст
Мінекономіки
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Держкомстат

Про здійснення операцій з нерухомим майном 

 

Мін'юст
Мінекономіки

Створення умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 

Удосконалення процедур відновлення платоспроможності підприємств-боржників або їх банкрутства 

Травень 

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

Забезпечення відкритості та прозорості приватизації, надання інвесторам інформації про об'єкти та умови приватизації, залучення до її проведення радників
Підвищення ефективності передприватизаційної підготовки підприємств, розширення бази приватизації, продаж промисловим інвесторам контрольних пакетів акцій ліквідних підприємств

  

  

  

   

Сприяння прийняттю законів України:
Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

   

Мінекономіки
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
Мін'юст 

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (щодо груп та об'єктів, що не підлягають приватизації)  

   

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мін'юст 

Про Державну програму приватизації  

   

Фонд державного майна Мінекономіки Антимонопольний комітет  

Розширення повноважень Фонду державного майна 

  

Фонд державного майна 
Мінекономіки
Мін'юст
 

Розроблення проекту Закону України "Про Фонд державного майна України" (нова редакція)  

Червень 

Підвищення ефективності системи державного контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації 

  

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Визначення порядку повернення у власність держави об'єктів приватизації у разі розірвання договорів купівлі-продажу за невиконання їх умов або визнання їх недійсними 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" 

Запровадження:
нової методики оцінки вартості державного майна у процесі приватизації 

У місячний термін після затвердження стандартів бухгалтерського обліку основних засобів 

Фонд державного майна
Мінфін
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

національних стандартів з експертної оцінки рухомого та нерухомого майна, нематеріальних активів 

Протягом шести місяців після затвердження нової методики оцінки вартості майна у процесі приватизації 

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Розроблення проекту Закону України "Про приватизацію державного майна" 

Червень 

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст
Держбуд 

Запровадження індивідуального підходу до приватизації стратегічно важливих підприємств, зокрема енергетичних підприємств та ВАТ "Укртелеком"
Сприяння прийняттю Закону України "Про особливості приватизації ВАТ "Укртелеком" 

Протягом року 

Фонд державного майна
Держкомзв'язку
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Міноборони
Мін'юст 

Складення на основі регіональних програм щодо завершення недобудов переліків об'єктів незавершеного будівництва і здійснення їх передачі Фонду державного майна для організації аукціонів з продажу таких об'єктів 

Червень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації Центральні органи виконавчої влади 

Реформування системи державного регулювання з метою забезпечення невтручання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в діяльність суб'єктів господарювання, усунення правових та організаційних перешкод у провадженні підприємницької діяльності 

Розроблення проекту Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" 

Жовтень 

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мін'юст
НКРЕ
Антимонопольний комітет
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення конфіденційності статистичної інформації щодо юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності 

Постійно 

Держкомстат
Мін'юст
Держпідприємництва Мінекономіки 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів" 

Червень 

Держпідприємництва
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Сприяння прийняттю Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" та "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" в частині визначення критеріїв суб'єктів малого підприємництва 

   

Держпідприємництва
Держкомстат
Мінекономіки 

Створення рівних умов діяльності для суб'єктів підприємництва незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності та країни походження капіталу 

Розроблення та забезпечення реалізації Комплексної програми реструктуризації державних підприємств Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1998 р. N 1 "Про програми реструктуризації об'єднань "Укртелеком" і "Укрпошта"
Удосконалення законодавства з питань діяльності акціонерних товариств 

Червень 

Мінекономіки
Держпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Держкомзв'язку
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
Мінекономіки
Держпідприємництва
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про акціонерні товариства" 

Грудень 

Посилення ролі та значення об'єднань підприємців
Розроблення проекту Указу Президента України про уповноважених з питань підприємництва при Президентові України  

Грудень 

Держпідприємництва
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України: 

  

  

про Положення про контроль за дотриманням сторонами зобов'язань, передбачених договором підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів, що здійснюється із залученням державних капітальних вкладень 

Грудень 

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

про порядок відшкодування додаткових витрат на будівництво, зумовлених порушенням плану його фінансування 

Грудень 

Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з припиненням будівництва 

Грудень 

Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Мін'юст 

про встановлення граничних розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів 

У місячний термін після прийняття змін до Закону України "Про місцеве самоврядування" 

Держбуд
Мінекономіки
Мін'юст 

про спрощений механізм ціноутворення у будівництві 

Грудень 

Держбуд
Мінфін
Мінекономіки 

Оптимізація системи збирання інформації від суб'єктів підприємництва
Розроблення порядку та механізму використання в статистичній практиці адміністративних джерел інформації 

Грудень 

Держкомстат
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану статистичних робіт на 2000 рік" 

Травень 

Держкомстат
Мінекономіки
Мінфін 

Підвищення ефективності використання державного майна

   

Законодавче і нормативно-правове врегулювання питань щодо управління державними підприємствами та державними корпоративними правами 

  

Мінекономіки
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Доопрацювання проекту Закону України "Про управління об'єктами права державної власності" та сприяння його прийняттю 

Грудень 

Розроблення нормативно-правових актів на виконання Закону України "Про управління об'єктами права державної власності" 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про управління об'єктами права державної власності" 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст 

Забезпечення ефективності використання державного майна, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, установах і в організаціях, що належать до сфери управління органів виконавчої влади
Забезпечення обов'язкової періодичності проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підпорядкованих об'єктів не рідше одного разу на два роки. Підвищення дієвості роботи відомчих контрольно-ревізійних підрозділів 

Постійно 

Керівники органів виконавчої влади 

Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України про результати проведених ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та про результати внутрівідомчого контролю 

Постійно 

ГоловКРУ 

Активізація роботи щодо забезпечення нарахування дивідендів на частку державного майна та забезпечення проведення загальних зборів з метою прийняття рішення про нарахування дивідендів на частку державного майна кожного підприємства, занесеного до Реєстру державних корпоративних прав 

Червень 

Фонд державного майна 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про управління державними корпоративними правами 

Червень 

Фонд державного майна
Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст 

Проведення інвентаризації договорів оренди державного майна
Приведення договорів оренди державного майна у відповідність з вимогами законодавства 

Грудень 

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади 

Перетворення державних підприємств, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, у відкриті акціонерні товариства 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про корпоратизацію підприємств" 

Міністерства
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту Закону України "Про корпоратизацію підприємств" 

Червень 

Мінекономіки
Міністерство палива та енергетики
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Держпромполітики
Мін'юст 

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про розвиток мережі навчально-ділових центрів, молодіжних бізнес-центрів, молодіжних бізнес-інкубаторів 

Грудень 

Держпідприємництва
Мінпраці
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Міністерство освіти і науки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві органи виконавчої влади 

Стимулювання приватної ініціативи та розвитку підприємництва  

Сприяння прийняттю Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" 

   

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Розроблення проекту Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2000 - 2001 роки 

Червень 

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Впровадження нових механізмів фінансової підтримки підприємництва
Забезпечення функціонування Кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва  

Постійно 

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін 

Впровадження механізму пільгової оренди малими підприємствами об'єктів виробничої сфери, незадіяних виробничих потужностей та обладнання, що належать державним підприємствам 

Постійно 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування 

Розширення можливостей для надання гарантій, кредитів та мікрокредитів суб'єктам малого підприємництва 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
Український фонд підтримки підприємництва 

Створення мережі регіональних фондів підтримки підприємництва 

Протягом року 

Розроблення Програми підготовки господарських фахівців 

Червень 

Мінекономіки
Держпідприємництва
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба 

Підготовка кадрів для малого бізнесу
Розроблення освітньої програми з питань підприємництва на 2000 - 2001 роки 

Протягом року 

Держпідприємництва
Міністерство освіти і науки 

Розроблення Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва 

Червень 

Держпідприємництва
Мінекономіки 

Розроблення регіональних комплексних програм розвитку малого підприємництва на 2001 - 2002 роки 

Грудень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи виконавчої влади 

Забезпечення розвитку та підвищення ефективності функціонування товарних бірж металів, енергоносіїв та сільськогосподарських продуктів
Сприяння прийняттю Закону України "Про товарні біржі" 

Протягом року 

Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст 

Упорядкування організаційної структури органів державної реєстрації суб'єктів господарювання 

Створення системи державної реєстрації суб'єктів господарювання та державного інформаційного банку даних про суб'єктів господарювання  

  

Держпідприємництва
Держкомстат
Мінекономіки
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

Розроблення проекту Закону України "Про систему державної реєстрації суб'єктів господарювання" 

Протягом року 

Забезпечення умов для утворення промислово-фінансових груп, у тому числі транснаціональних
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про промислово-фінансові групи" 

Протягом року 

Мінекономіки 

Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення скоординованої роботи з підготовки фахівців з питань національних стандартів бухгалтерського обліку 

Протягом року 

Міністерство освіти і науки
Мінфін

Впровадження методології переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти

Грудень 

Мінфін 

Внесення змін до системи статистичних спостережень у зв'язку з переходом бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти 

Грудень 

Держкомстат
Мінфін

Сприяння прийняттю Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" 

 

Держкомстат 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про розроблення системи національних рахунків 

Вересень 

Держкомстат
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади разом з Національним банком

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Червень 

Держкомстат
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національним банком

Реформування та розширення аудиторської діяльності відповідно до міжнародних норм проведення обліку та аудиту 

 
 

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національним банком
Аудиторська палата
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Розроблення проектів Законів України: 

 

Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (щодо проведення аудиторських перевірок згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку) 

Грудень 

Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (щодо скорочення терміну подання річного звіту) 

Грудень 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

Усунення бар'єрів на шляху входження суб'єктів господарської діяльності на існуючі ринки, зокрема на монополізовані 

Удосконалення інституційних і правових засад реалізації конкурентної політики Сприяння прийняттю Закону України "Про захист економічної конкуренції" 

Протягом року 

Антимонопольний комітет 

Удосконалення законодавства, що регулює конкуренцію та сприяє підвищенню ефективності державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій  

Розроблення проектів Указів Президента України про національні комісії регулювання транспорту та зв'язку 

Травень 

Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Мінтранс
Мінфін
Держкомзв'язку
Держпідприємництва
Мін'юст 

Розроблення інших нормативно-правових актів з питань реалізації Закону України "Про природні монополії" 

У двомісячний термін після набрання чинності Законом України "Про природні монополії" 

Антимонопольний комітет
Мінекономіки
Мінфін
Держпідприємництва
НКРЕ
Мін'юст 

Підвищення конкурентоспроможності української продукції 

Започаткування роботи із впровадження принципу добровільності стандартів, запровадження міжнародних і європейських стандартів 
Розроблення проекту Закону України "Про стандартизацію" 

Червень 
  

Мінекономіки
Держстандарт
Держбуд 
Мін'юст 

Забезпечення гармонізації національної нормативно-правової бази з європейським законодавством. Створення умов для прямого впровадження міжнародних та європейських стандартів. Започаткування роботи із впровадження принципу добровільності акредитації. Розмежування функцій сертифікації та акредитації 

Протягом року 

Держстандарт
Мінекономіки
Держпідприємництва
Мін'юст 

Розроблення проектів Законів України:
Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Про підтвердження відповідності
Про стандартизацію 

Червень 

   

3.3. Розвиток внутрішнього ринку  

Сприяння підвищенню продуктивності та збільшенню обсягів виробництва, розширенню внутрішнього ринку високотехнологічної продукції

  

   

Розроблення проекту Концепції державної промислової політики в умовах ринкової економіки з метою адаптації підприємств всіх форм власності до ринкової кон'юнктури, вдосконалення менеджменту та управління державними корпоративними правами, раціонального завантаження виробничих потужностей і виведення з експлуатації тих, що не мають перспективи в налагодженні конкурентоспроможного виробництва, передачі в комунальну власність об'єктів житлово-комунальної сфери підприємств, завершення переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, проведення оцінки основних виробничих фондів відповідно до реальної ринкової вартості 

Грудень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Держбуд
Антимонопольний комітет
Мінфін
Держкомстат
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Забезпечення виконання пріоритетних завдань в галузі тракторного, сільськогосподарського та продовольчого машинобудування шляхом виконання Програми виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998 - 2005 роки 

Протягом року 

Держпромполітики 

Забезпечення розвитку приладобудування та електронної промисловості на основі реалізації Концепції розвитку вітчизняного приладобудування і засобів автоматики для потреб атомної енергетики і Концепції відродження та розвитку електронної промисловості
Розроблення проектів Програми приладобудування для атомної промисловості і Програми відродження та розвитку електронної промисловості на період до 2005 року 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Держпромполітики
Міністерство палива та енергетики 

Забезпечення розвитку літакобудування 

Реалізація стратегії проектування та виробництва літаків нових зразків  

Протягом року  

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінфін  
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про державну підтримку літакобудування" 

Грудень 

Забезпечення розвитку системи лізингу машин і обладнання 

Протягом року 

Мінекономіки
Держпідприємництва
Мін'юст 
  

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" (нова редакція) 

Грудень 

Удосконалення відносин на ринку цінних паперів

Сприяння прийняттю Законів України:
Про цінні папери і фондову біржу (нова редакція)

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

Про похідні цінні папери

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

Про обіг векселів

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національним банком

Запровадження національного фондового індексу

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Мінекономіки
Держкомстат

Визначення методології розрахунку національного фондового індексу 

Грудень 

Удосконалення нормативно-правової бази з питань підвищення вимог до діяльності реєстраторів і сприяння відокремленню реєстраторів від емітентів

Грудень

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

Запровадження депозитарних розписок на акції українських емітентів для збільшення попиту іноземних інвесторів

Грудень 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Фонд державного майна
Мін'юст

Збільшення обсягів та підвищення якості страхових послуг 

Зняття обмежень на участь іноземного капіталу в статутних фондах страховиків-резидентів Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" 

Грудень 

Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з Національним банком 

Збільшення обсягів житлового будівництва   

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про прогнозні показники розвитку житлового будівництва на період до 2005 року (в розрізі регіонів і джерел фінансування) 

Жовтень 

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Місцеві органи виконавчої влади 

Забезпечення виконання Державної та регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій 

Постійно 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Підготовка проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" у частині звільнення від зазначеного податку вартості робіт з будівництва житла незалежно від джерел фінансування 

Травень 

Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Розвиток системи кредитування для придбання і спорудження житла громадянами України, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молодими сім'ями, сільськими жителями, військовослужбовцями

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:

 

 
 

про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва

Протягом трьох місяців після набрання чинності Законом України "Про іпотеку"

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Держкомзем
Національний банк
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст

про затвердження Положення про порядок накопичення та використання житлових заощаджень

Протягом двох місяців після набрання чинності Законом України "Про житлові заощадження громадян"

Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст разом з Національним банком

Розроблення проектів Законів України:

 

 

Про житлові заощадження громадян

Протягом двох місяців після набрання чинності Житловим кодексом України, Законом України "Про гарантування вкладів населення" та за результатами експерименту на базі холдингової компанії "Київміськбуд" і банку "Аркада"

Мінфін
Держбуд
Мінекономіки
Ощадбанк
Фонд державного майна
Мін'юст разом з Національним банком

Про довгострокове пільгове кредитування громадян для будівництва (реконструкції) житла

Протягом двох місяців після набрання чинності Законом України "Про іпотеку"

Мінфін
Держбуд
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму

Розроблення проекту Програми забезпечення житлом молодих сімей на період до 2010 року

Грудень 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст

Надання за рахунок державного житлового фонду на умовах оренди соціального житла громадянам, які потребують соціального захисту 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок визначення категорій громадян, яким надається соціальне житло 

У двомісячний термін після набрання чинності Житловим кодексом України 

Мінпраці
Мінекономіки
Міністерство аграрної політики
Мінфін
Держбуд
Мін'юст 

4. Конкурентоспроможність національної економіки  

4.1. Структурні зрушення 

Створення прозорих, конкурентних і ефективних ринків енергоносіїв 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про продаж нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля власного видобутку через аукціони 

Квітень 

Мінекономіки
Міністерство палива та енергетики
Мінфін 

Розроблення проекту Закону України "Про основи функціонування оптового ринку електричної енергії" 

Серпень 

Міністерство палива та енергетики
НКРЕ
Мінекономіки 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:
про вдосконалення відносин між суб'єктами ринку електроенергії
про реформування газового ринку
про забезпечення збалансованого використання енергоресурсів бюджетними організаціями та установами і коштів, передбачених на ці цілі в бюджетах усіх рівнів 

Травень 

Міністерство палива та енергетики
НКРЕ
Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Мінфін
НАК "Нафтогаз України" 

Підготовка проекту Закону України "Про відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику" 

Червень 

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про реструктуризацію або списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу перед бюджетами усіх рівнів, що утворилася станом на 1 січня 2000 року" 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Міністерство палива та енергетики 

Опрацювання питання щодо заборони оформлених під податкову заставу у підприємств паливно-енергетичного комплексу енергоносіїв для наступної реалізації їх з дисконтом 

Травень 

Державна податкова адміністрація
Міністерство палива та енергетики 

Створення умов для забезпечення самофінансування нафтогазодобувної галузі 

Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо порядку зарахування до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, отриманого як плата за його транзит територією України 

Квітень 

Мінекономіки
Мінфін
Міністерство палива та енергетики
НАК "Нафтогаз України"
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Дотримання ринкових умов формування цін на енергоресурси 

Удосконалення тарифної та цінової політики в електроенергетиці, ліквідація перехресного субсидування населення за рахунок віднесення витрат на тарифи для промислових споживачів шляхом переходу до ринкового формування тарифів та розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів 

Грудень 

НКРЕ
Міністерство палива та енергетики
Мін'юст 

Запобігання перехресному субсидуванню та перехресному інвестуванню у паливно-енергетичному секторі 

Завершення переходу до ринкового формування тарифів на електроенергію (крім тарифів на електроенергію для побутових потреб населення) 

Червень  

НКРЕ 

Внесення пропозиції щодо можливого запровадження для населення, бюджетних установ і організацій та підприємств комунальної теплоенергетики єдиної ціни на природний газ власного видобутку та газ, отриманий в оплату транзитних послуг 

Квітень 

НКРЕ
Міністерство палива та енергетики
НАК "Нафтогаз України"
Мінекономіки
Держбуд 

Надання вугільній галузі державної підтримки, в тому числі на реструктуризацію вугледобувних і вуглепереробних підприємств, підвищення ефективності її використання

Проведення реструктуризації вугільної промисловості, організація роботи із закриття нерентабельних і будівництва нових шахт для створення додаткових робочих місць

Протягом року

Міністерство палива та енергетики

Розроблення проектів рішень Кабінету Міністрів України:

 

 

про напрями використання коштів, передбачених у державному бюджеті, на витрати, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості

Квітень 

Міністерство палива та енергетики
Мінфін
Мінекономіки 
Мін'юст

про розвиток вугільної промисловості, реструктуризацію шахтобудівного комплексу, забезпечення зайнятості шахтобудівників

Травень

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
облдержадміністрації

про внесення змін, пов'язаних з прийняттям Гірничого закону України, до постанов Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 623 "Про заходи соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв'язку із закриттям (ліквідацією) неперспективних підприємств Міністерства вугледобувної промисловості", від 16 червня 1998 р. N 910 "Про затвердження норм безкоштовного забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення" та від 29 червня 1999 р. N 1164 "Про внесення змін до Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості"

Червень

Міністерство палива та енергетики
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Мінекобезпеки
Мін'юст
облдержадміністрації

Скасування пільг з оплати енергоносіїв, передбачених для окремих категорій споживачів 

Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати спожитої електричної енергії" 

Червень 

Мінекономіки
Міністерство палива та енергетики
НКРЕ
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст 

Розвиток енергетичного потенціалу України 

Прискорення будівництва пріоритетних об'єктів електроенергетики, в тому числі на Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях та Дністровській ГАЕС 

 

  

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінфін 

Підготовка пропозицій щодо укладання міжнародних угод з питань фінансування зазначених об'єктів 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо використання цільової надбавки до тарифу на електроенергію НАЕК "Енергоатом", що використовується для завершення будівництва і введення в експлуатацію об'єктів Запорізької АЕС, Ташлицької ГАЕС, енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС та N 4 Рівненської АЕС, завершення будівнитцва житла та об'єктів соціальної сфери у м. Славутичі, утримання Чорнобильської АЕС після припинення її експлуатації, фінансування програм припинення експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, фінансування українського внеску в реалізацію міжнародних проектів, пов'язаних із виведенням цієї електростанції з експлуатації 

Червень 

Міністерство палива та енергетики
НАЕК "Енергоатом"
НКРЕ
Мінекономіки
Мін'юст 

Забезпечення диверсифікації джерел постачання нафти та газу в Україну

Підготовка до укладення: 

 

 

Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у розвитку паливно-енергетичних комплексів на 2000 рік відповідно до протоколу від 7 вересня 1994 року

Червень

Міністерство палива та енергетики
МЗС
Мінекономіки
Мін'юст

Угоди між Урядом України і урядами Казахстану, Туркменістану, Азербайджану та Ірану про співпрацю в енергетичному секторі

2000 - 2001 роки

МЗС
Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мін'юст

Забезпечення реалізації проекту постачання казахстанської нафти в Україну через нафтопроводи "Тенгіз - Новоросійськ", "Армавір - Трудова" і "Микитівська - Лисичанськ" шляхом їх з'єднання

2000 - 2001 роки

Міністерство палива та енергетики
МЗС
Мінекономіки
Мінфін

Підвищення енергетичної незалежності України 

Розроблення проекту Концепції стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу на період до 2030 року 

Вересень 

Міністерство палива та енергетики
НКРЕ
Мінекономіки
Мінфін 

Уточнення показників Національної енергетичної програми України на період до 2010 року 

Вересень 

Мінекономіки
Міністерство палива та енергетики
НКРЕ
Держкоменергозбереження
НАК "Нафтогаз України"
Мінфін
Мін'юст 

Визначення джерел фінансування для створення державного резерву ядерного палива у 2001 році в обсязі піврічної потреби атомних електростанцій України 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Міністерство палива та енергетики
НКРЕ 

Забезпечення модернізації об'єктів електроенергетики та міждержавних магістральних інженерних споруд 

Розроблення проекту Програми реконструкції теплових та гідроелектростанцій, ліній електропередачі 

Грудень 

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство екології та природних ресурсів
Мін'юст 

Створення ядерно-паливного циклу та розв'язання проблем закриття Чорнобильської АЕС 

Розроблення проекту Концепції розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2010 року
Розроблення проекту Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні (нова редакція) 

Грудень 

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство екології та природних ресурсів 

Розширення використання нетрадиційних джерел енергії (метан вугільних пластів, вітро- та мала гідроенергетика тощо) 

Розроблення проекту Закону України "Про альтернативні джерела енергії"
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики" 

Грудень 

Держкоменергозбереження
НКРЕ
Мінфін
Мінекономіки
Державний комітет промислової політики
Міністерство палива та енергетики
Мін'юст 

Реалізація положень Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива"
Створення інформаційно-аналітичної системи оцінки потенціалу відновлюваних та вторинних джерел енергії 

2000 - 2001 
роки 

Держкоменергозбереження
інші центральні органи виконавчої влади 

Розширення застосування та виробництва високооктанових кисневмісних домішок до бензинів 

2000 - 2001 роки 

Міністерство аграрної політики
Держкоменергозбереження 

Реалізація першочергових заходів щодо розвитку промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу на 1999 - 2000 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1999 р. N 1634 "Про розвиток промислового добування метану вугільних родовищ Донбасу" 

Протягом року 

Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки Мінекобезпеки 

Стимулювання застосування пристроїв обліку енергії та впровадження ефективних механізмів самофінансування енергозберігаючих заходів 

Розроблення додаткових заходів, спрямованих на виконання Комплексної державної програми енергозбереження України 

Червень 

Держкоменергозбереження
Мінфін
Міністерство палива та енергетики
Мінекономіки
Держбуд 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" в частині удосконалення механізмів фінансування заходів з енергозбереження 

Червень 

Держкоменергозбереження
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо посилення відповідальності за порушення у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів 

Червень 

Держкоменергозбереження
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення міжгалузевих норм використання палива для опалювальних котлів та механізму дотримання цих норм теплопостачальними організаціями 

Липень 

Держкоменергозбереження
Мінекономіки 

Підготовка та реалізація енергозберігаючих проектів за рахунок використання кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку 

Грудень 

Держкоменергозбереження 

Визначення регіонів для створення демонстраційних зон високої енергоефективності за підтримки Європейської економічної комісії ООН 

Травень 

Держкоменергозбереження
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Удосконалення систем обліку і контролю за споживанням енергоносіїв 

Протягом року 

Міністерство палива та енергетики
НКРЕ 

Розроблення проекту Концепції створення автоматизованої системи обліку електроенергії та заходів щодо її реалізації 

Травень 

Міністерство палива та енергетики
Державний комітет промислової політики
Держкомнергозбереження
НКРЕ
Держбуд
Держстандарт 

Визначення науково обґрунтованих показників споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами та організаціями 

Червень 

Держкоменергозбереження
Мінфін
Мінекономіки 

Завершення розроблення галузевих та регіональних методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів та питомих витрат на виробництво енергоємної продукції на 2001 рік 

Вересень 

Центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Завершення реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності 

Розроблення проекту Програми перетворення реформованих сільськогосподарських підприємств - правонаступників КСП у прибуткові господарства 

Грудень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Держкомзем
Українська академія аграрних наук
Держпідприємництва 

Забезпечення виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки". Зосередження особливої уваги на збереженні колективного майна, запобіганні зловживанням з боку посадових осіб при розподілі землі та майнових паїв, правопорушенням при забезпеченні матеріально-технічними ресурсами, насамперед пально-мастильними матеріалами, сільськогосподарських підприємств на період весняно-польових робіт 

Протягом року 

Міністерство аграрної політики
Держкомзем
МВС разом з іншими центральними органами виконавчої влади 

Завершення укладання договорів оренди землі та майнових часток (паїв) з їх власниками 

Травень 

Міністерство аграрної політики
Держкомзем
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

Підтримка розвитку особистих підсобних господарств 

Розроблення проекту Закону України "Про особисте селянське господарство" 

Травень 

Міністерство аграрної політики
Держкомзем
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Мінпраці
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

Проведення земельної реформи 

Розроблення проекту Земельного кодексу України (нова редакція) 

Травень 

Держкомзем
Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство аграрної політики
Держкомлісгосп
Держводгосп
Держбуд
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про Державний земельний кадастр" 

Протягом трьох місяців після набрання чинності Земельним кодексом України (нова редакція) 

Держкомзем
Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство аграрної політики
Мінфін
Мінекономіки
Держкомлісгосп
Держводгосп
Держбуд
Українська академія аграрних наук
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про купівлю та продаж земельних ділянок" 

Протягом трьох місяців після набрання чинності Земельним кодексом України (нова редакція) 

Міністерство аграрної політики
Держкомзем
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
Мін'юст
Міністерство екології та природних ресурсів
Держкомлісгосп
Держводгосп 

Прискорення формування необхідної інфраструктури аграрного ринку 

Впровадження механізму реалізації продовольства і матеріально-технічних ресурсів для потреб агропромислового комплексу через товарні біржі із скасуванням обмежень на вільний рух продукції 

Протягом року 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Розроблення проекту Указу Президента України щодо основних засад формування і функціонування аграрного ринку в 2000 - 2004 роках 

Липень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Держпідприємництва
Антимонопольний комітет
Держмитслужба
Укоопспілка
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Розроблення проекту Положення про порядок укладання зустрічних контрактів на біржовому ринку на поставку сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних ресурсів 

Червень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та розширення мережі машинно-технологічних станцій 

Розроблення проекту програми становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій 

Серпень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Держпідприємництва
Держкомзем
Українська академія аграрних наук 

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1325 "Про заходи щодо забезпечення діяльності державного лізингового підприємства "Украгролізинг" щодо удосконалення механізму лізингу сільськогосподарської техніки з метою максимального використання можливостей вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для відновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств 

Серпень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Украгролізинг
Мін'юст 

Створення 75 фірмових регіональних технічних центрів для забезпечення своєчасного і якісного технічного обслуговування складної сільськогосподарської техніки 

Квітень - вересень 

Держпромполітики
Міністерство аграрної політики 

Опрацювання і впровадження нової моделі ринку сільськогосподарської техніки для забезпечення її виробництва, вільного вибору і придбання, впровадження нових форм фірмового обслуговування цієї техніки та надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам 

Листопад 

Держпромполітики
Міністерство аграрної політики
Мінекономіки 

Удосконалення економічних і фінансово-кредитних відносин в аграрному секторі 

Сприяння прийняттю Закону України "Про іпотеку" 

Червень 

Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму іпотечного кредитування під заставу землі" 

Протягом трьох місяців після набрання чинності Законом України "Про іпотеку" 

Міністерство аграрної політики
Держкомзем
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального страхування селян в умовах запровадження приватної власності на землю та різних форм господарювання" 

Вересень 

Мінпраці
Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Пенсійний фонд
Мін'юст
Українська академія аграрних наук разом з Національним банком 

Прискорення передачі об'єктів соціальної сфери, що перебувають на балансі підприємств агропромислового комплексу, у комунальну власність 

Розроблення проекту Указу Президента України "Про основні засади розвитку соціальної сфери села" 

Грудень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінпраці
Держбуд
МОЗ
Міністерство освіти і науки
Мінкультури
Мін'юст
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук 

Розроблення і впровадження економічних інструментів державного впливу, що відповідають вимогам функціонування аграрного виробництва в ринковому середовищі 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з питань державного регулювання виробництва і реалізації продукції з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" 

Травень 

Міністерство аграрної політики
Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба 

Підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зменшення витрат на її виробництво, захисту українських товаровиробників на зовнішньому та внутрішньому ринках 

Проведення аналізу ефективності реалізації Закону України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" та підготовка пропозицій щодо доцільності поширення цього експерименту в інших регіонах 

Вересень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінфін
Міністерство освіти і науки
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Держмитслужба
Чернівецька облдержадміністрація 

Сприяння прийняттю Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" 

 

  

Держпромполітики
Міноборони 

Реформування суднобудівної галузі на основі визначення оптимальних обсягів її виробничих потужностей для виконання замовлень на будівництво сучасних суден, військових кораблів, надання комплексу послуг з їх ремонту 

Забезпечення реалізації положень Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"

 

Держпромполітики
Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба
Мін'юст
Міноборони 

Розроблення проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо визначення переліку підприємств суднобудівної промисловості, на які поширюється дія зазначеного Закону, і переліку та обсягів матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден 

Червень 

Створення умов для подальшої комерціалізації космічної діяльності, продовження реалізації міжнародних програм ракетно-космічного комплексу морського базування "Морський старт", ряду інших міжнародних проектів 

Підготовка спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Гарантії від некомерційних ризиків у галузі високих технологій та промислової конверсії" 

Грудень 

НКАУ 

Реструктуризація військово-промислового комплексу з урахуванням вимог щодо забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань основними видами озброєння і військової техніки в обсягах і на технічному рівні, необхідних для гарантованої оборони і безпеки держави, а також збільшення експортних поставок продукції та послуг 

Розроблення проекту Закону України "Про розвиток експортного потенціалу підприємств концерну "Бронетехніка України" в галузі розроблення, виробництва та модернізації броньованих бойових машин" 

Грудень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Міноборони 

Розроблення технологій утилізації морських та авіаційних боєприпасів, проведення утилізації 20 тис. тонн звичайних видів боєприпасів 

Грудень 

Держпромполітики Міноборони 

Визначення потреби Військово-Морських Сил і морських сил Прикордонних військ у бойових кораблях та допоміжних суднах 

Грудень 

Міноборони
Держкомкордон
Держпромполітики 

Удосконалення структури експорту металургійної продукції шляхом переорієнтації на експорт кінцевої продукції (труби, металовироби, листовий та сортовий прокат) 

Створення системи балансового забезпечення металургійного комплексу сировиною, металобрухтом, феросплавами, коксівним вугіллям тощо, подальший розвиток внутрігалузевої виробничої кооперації з метою забезпечення заготовкою трубних та металовиробних підприємств 

Червень 

Держпромполітики
Міністерство палива та енергетики 

Упорядкування діяльності, пов'язаної із заготівлею брухту чорних та кольорових металів. Підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Законів України "Про металобрухт", "Про давальницьку сировину", до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу України 

Травень 

Мінекономіки
Держпромполітики
МВС
Мін'юст
Держпідприємництва
СБУ 

Розроблення проекту Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу на період до 2010 року 

Вересень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінфін 

Проведення моніторингу ефективності реалізації Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" з метою поширення його дії на підприємства інших галузей промисловості
Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до складу підприємств - учасників експерименту 

Травень 

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінфін
Міністерство екології та природних ресурсів
Державна податкова адміністрація 

Розроблення проекту Закону України "Про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"

(позиція в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2000 р. N 1649)

Грудень 

Держпромполітики
Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Мінекоресурсів
Державна податкова адміністрація 

Розвиток виробництва мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, полімерів та виробів з них 

Розроблення Концепції розвитку хімічної промисловості 

Вересень 

Держпромполітики
Мінекономіки
Мінфін
Міністерство аграрної політики
МОЗ
Міністерство екології та природних ресурсів
Національна академія наук 

Розроблення проекту галузевої програми реконструкції агрегатів синтезу аміаку на базі науково-технічних розробок вітчизняних науково-дослідних інститутів 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Держпромполітики 

Формування законодавчої основи розвитку житлово-комунального господарства, нормативної бази встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та забезпечення їх запровадження
 
 
 
 

Проведення роботи щодо запровадження нових житлово-комунальних тарифів Впровадження нових тарифів на комунальні послуги для промислових споживачів

Травень

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації

Розроблення проекту Житлового кодексу України (нова редакція)

Вересень

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Підготовка проектів Законів України:

 

 

Про питну воду

Вересень 

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
МОЗ
Мін'юст
Міністерство екології та природних ресурсів
Держпромполітики
Держводгосп

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги"

Червень 

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Започаткування процесу приватизації об'єктів інфраструктури житлово-комунальної сфери 

Сприяння прийняттю Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, товариства власників житла" 

 

  

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Земельного кодексу України в частині визнання суб'єктом земельних правовідносин об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків щодо володіння, користування і розпорядження прибудинковими територіями 

Липень 

Держкомзем
Держбуд
Фонд державного майна 

Запровадження конкурсного порядку відбору суб'єктів з числа підприємств різних форм власності для надання житлово-комунальних послуг 

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:

 

 

про затвердження Положення про Державну житлову інспекцію України з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів соціально-культурного призначення 

Грудень 

Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

про Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій 

Вересень 

Держбуд
Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Мін'юст 

4.2. Інвестиційна та інноваційна політика 

Концентрація ресурсів на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень за напрямами, в яких Україна має значний науковий, технологічний та виробничий потенціал і які можуть забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок 

 

  

Розроблення проекту Концепції амортизаційної політики 

Травень 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Оптимізація напрямів вкладення державних інвестицій та забезпечення їх ефективного використання 

  

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про розподіл державних централізованих капітальних вкладень та переліки об'єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2000 році 

Травень 

Ефективне використання коштів державного бюджету на фінансування капітального будівництва 

  

Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Державне казначейство
Міністерство палива та енергетики
Фонд державного майна
МНС
Держпідприємництва
Держпромполітики
Міністерство аграрної політики
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст разом з Національним банком 

Розроблення проекту Положення про державне фінансування капітального будівництва 

Травень 

Впровадження ринкових механізмів підтримки прикладних досліджень і розробок 

Створення системи регіональних центрів науково-технологічного та інноваційного розвитку, регіональних центрів трансферу високих технологій
Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань підтримки інноваційної діяльності 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Міністерство освіти і науки
Мінекономіки
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Мінфін
Міноборони
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Запровадження програмно-цільового підходу до фінансування розвитку академічного, освітянського та виробничого секторів наукової сфери 

Впровадження програмно-цільових методів у науково-технологічну та інноваційну сфери діяльності 

  

Мінекономіки
Міністерство освіти і науки
Мін'юст
МОЗ
Держкомстат
Міноборони 

Розроблення проекту Закону України "Про державні цільові програми" 

Грудень 

Приведення системи правового захисту об'єктів інтелектуальної власності у відповідність з міжнародними нормами 

Розроблення законопроектів та інших нормативних актів щодо приведення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність з основними міжнародними нормами, зокрема з положеннями Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності 

Грудень 

Міністерство освіти і науки
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Мінекономіки
Мінфін
НКАУ
Національна академія наук державні галузеві академії наук
Міноборони 

Поетапне введення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності та інтелектуального продукту 

  

Міністерство освіти і науки Національна академія наук
державні галузеві академії наук
Мін'юст
Фонд державного майна
НКАУ
Міноборони 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про заходи, спрямовані на удосконалення системи захисту інтелектуальної власності 

Грудень 

Розвиток та впровадження в Україні новітніх інформаційних технологій 

Створення умов для забезпечення реалізації Національної програми інформатизації, розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:
про перелік державних замовників завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2000 рік
про порядок формування та виконання галузевих програм і проектів інформатизації
про порядок формування та виконання регіональних програм і проектів інформатизації 

 
 
 
 
 
Червень 

 
 
 
 
 
Держкомзв'язку 
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Забезпечення розвитку та впровадження в практику новітніх інформаційних технологій, передусім мережі Інтернет  

  

Держкомзв'язку
Мінекономіки
Міністерство освіти і науки
Мін'юст
Національна академія наук 

Розроблення проекту Концепції розвитку державної інформаційної інфраструктури 

Вересень 

Розроблення концептуальних положень легалізації програмних продуктів для ЕОМ, зокрема іноземного виробництва, та організації боротьби з нелегальним їх використанням в Україні 

Грудень 

Держкомзв'язку
Мінекономіки
МВС
Мінкультури
Міністерство освіти і науки
Мінфін
Мін'юст 

Реформування правової бази галузі зв'язку 

Підготовка проектів Законів України:
Про телекомунікації
Про поштовий зв'язок 

Червень 

Держкомзв'язку
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

4.3. Розвиток експорту 

Забезпечення входження України у світовий економічний простір 

Розроблення проекту Програми інтеграції України до Європейського Союзу 

Червень 

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст разом з іншими центральними органами виконавчої влади 

Підготовка та участь у засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом 

Червень 

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

Забезпечення обміну статистичними даними між Держкомстатом і Євростатом відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Держкомстатом і Євростатом 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Держкомстат 

Розширення доступу українських товарів на ринки країн Європейського Союзу шляхом збільшення квот та усунення торговельних обмежень 

Нарощування обсягів експорту текстильної продукції

  

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Держпромполітики 

Підготовка до укладення угоди з Європейським Союзом про торгівлю текстильною продукцією без кількісних обмежень 

Грудень 

Проведення переговорів з Європейською комісією щодо збільшення обсягів експорту прокату чорних металів до держав Європейського Союзу Підготовка до укладення угоди про збільшення квот на експорт продукції чорних металів до держав Європейського Союзу 

Грудень 

Держпромполітики
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст 

Вступ України до Світової організації торгівлі 

Забезпечення проведення двосторонніх консультацій та переговорів на експертному рівні стосовно доступу до ринку товарів з країнами - членами Світової організації торгівлі (СОТ). Підготовка і підписання відповідних документів за результатами консультацій та переговорів 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС
Міністерство аграрної політики
Держпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

Підготовка та участь у проведенні засідань робочої групи з питань вступу України до СОТ 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС 

Проведення роботи щодо впорядкування митно-тарифної політики 

Протягом року 

Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба
Міністерство аграрної політики
Мін'юст
Держпромполітики 

Забезпечення визнання за Україною статусу країни з ринковою економікою 

Здійснення заходів щодо забезпечення реалізації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом і врегулювання проблемних питань торгівлі з Європейським Союзом 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Укладення з Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю 

Продовження спільних з Європейським Союзом досліджень щодо створення зони вільної торгівлі
Проведення переговорів з Європейською комісією стосовно утворення спільної робочої групи з питання створення зони вільної торгівлі 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС 

Запобігання антидемпінговим розслідуванням щодо експорту української продукції 

Підтримка українських товаровиробників на зовнішніх ринках
Забезпечення проведення комплексу заходів, пов'язаних з антидемпінговими розслідуваннями, що проводяться зарубіжними країнами стосовно українських товарів 

Постійно 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Удосконалення механізму функціонування міжурядових комісій 

  

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст 

Розроблення проекту Положення про Українську частину Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва (нова редакція) 

Липень 

Укладення та реалізація двосторонніх угод з країнами - торговельними партнерами в галузі взаємного визнання оцінки відповідності, розширення участі України в роботі міжнародних і європейських організацій із стандартизації та сертифікації  

Розроблення і запровадження українського варіанта європейської системи класифікаторів CPV та прийняття відповідних рішень 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Держпромполітики
Держстандарт
НКАУ 

Гармонізація національного законодавства з міжнародними та європейськими нормами, проведення переговорів з представниками Європейської комісії з питань підписання Протоколу до угоди стосовно європейської оцінки відповідності
Продовження практики укладення та реалізації двосторонніх угод з країнами - торговельними партнерами України про взаємне визнання оцінки відповідності 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Держстандарт
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст 

Сприяння розвиткові експорту наукоємної продукції, забезпечення випереджувального зростання її виробництва, поглиблення інтеграції в загальноєвропейський науково-технологічний простір
Підготовка та підписання угоди між Україною та Європейським Союзом щодо науково-технічного співробітництва 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Міністерство освіти і науки
МЗС
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Мінекономіки
Мінфін
Національна академія наук
державні галузеві академії наук 

Поліпшення торговельно-економічних відносин з країнами СНД та Балтії 

Виконання Державного плану розвитку українсько-російських відносин на 2000 рік у частині торговельно-економічного співробітництва 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Підготовка двосторонніх програм довгострокового економічного співробітництва з країнами Центральної Азії та Закавказзя 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Реалізація двосторонніх програм довгострокового економічного співробітництва з Республікою Казахстан, Республікою Узбекистан та Грузією, Республікою Молдова, Республікою Білорусь 

У визначені програмами терміни 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

Розширення присутності українських товаровиробників на ринках Узбекистану, Казахстану та Азербайджану з метою збільшення обсягів поставок енергоносіїв та інших товарів критичного імпорту
Підготовка та укладення двосторонніх угод у сфері економічного співробітництва з країнами Центральної Азії 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

Вдосконалення державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Формування розгалуженої системи збуту товарів і послуг за кордоном
Підвищення ефективності діяльності торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном шляхом перегляду структури їх розміщення в окремих регіонах 

Протягом року 

Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про торговельно-економічні місії у країнах, ринки яких є перспективними для українського експорту (Латинська Америка, Азія, Африка, Південно-Східна Європа) 

Грудень 

   

Розроблення системи спрощених процедур у господарському обороті шляхом запровадження електронного документообігу
Розроблення проектів Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" 

Грудень 

Мінекономіки
Держкомзв'язку
Державна податкова адміністрація
Мінфін
Держмитслужба
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Удосконалення механізмів і спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру в сфері зовнішньоекономічної діяльності, внесення пропозицій щодо делегування частини повноважень Мінекономіки з оформлення документів дозвільного характеру місцевим держадміністраціям 

Червень 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
НКАУ
Міністерство аграрної політики
Держпромполітики
Держмитслужба  

Удосконалення системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

  

Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Мінфін
Держмитслужба
Держкомстат
МВС
СБУ
Мін'юст разом з Національним банком 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо прискорення створення прозорої уніфікованої системи обміну інформацією між органами державного управління, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних та іноземних суб'єктів господарської діяльності 

Грудень 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо виключення абзацу другого пункту 9 статті 11 з метою недопущення продовження терміну дії договорів з переробки сировини, за якими були проведені фактичні витрати до 1 жовтня 1997 р., або якщо до цього терміну така давальницька сировина повністю чи частково була вивезена за межі митної території України) 

Червень 

Державна податкова адміністрація
Мінфін
Держмитслужба
Мінекономіки 

Проведення регулярних двосторонніх консультацій та переговорів з урядами США та Канади (у тому числі в рамках спільних міжурядових комісій) з метою виявлення та подальшого усунення перешкод у двосторонньому торговельно-економічному співробітництві
Розроблення плану заходів щодо усунення існуючих перешкод у торгівлі за результатами переговорів 

Постійно 

Мінекономіки
МЗС 

Утвердження України як транзитної держави
Створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів 

Розвиток транспортної системи України, інтеграція транспортної системи України в європейську та світову системи

  

Мінекономіки
Мінтранс
Мінфін
Держмитслужба
Держкомкордон
Мін'юст 

Розроблення проекту комплексної державної програми "Україна як транзитна держава" 

Жовтень 

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері міжнародних перевезень 

Підвищення рівня безпеки та якості авіаперевезень і збільшення обсягів перевезень на ринку послуг
Приведення законодавства у відповідність з вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) та проведення єдиної регуляторної транспортної політики; регламентація діяльності підприємств авіаційного транспорту щодо впливу на безпеку та якість авіаперевезень  

  

Мінтранс
Мінекономіки
Держпідприємництва
Мінфін
Мін'юст 
  

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Повітряного кодексу України" 

Грудень з переходом на 2001 рік 

Поетапне зменшення перехресного субсидування населення за рахунок віднесення витрат на тарифи на транспортні перевезення і послуги зв'язку для промислових споживачів Усунення диспропорцій у механізмах ціноутворення в галузях транспорту 

Протягом року з переходом на 2001 рік 

Мінекономіки
Мінтранс
Держкомзв'язку
Мінфін
Мін'юст 

Залучення іноземних та вітчизняних інвесторів до будівництва автомобільних доріг на концесійних засадах Будівництво платних автомобільних доріг на основі запровадження концесійних засад 

Постійно 

Мінтранс
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Зменшення обсягів вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни, шляхом їх вилучення та реалізації
Вдосконалення механізму реалізації залежалих вантажів 

  

  

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. N 33 "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни" 

Грудень 

Мінекономіки
Мінтранс
Мінфін
Мін'юст 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" 

Грудень 

Держмитслужба
Держкомкордон
МЗС 

Підготовка пропозицій про внесення змін до Законів України "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про карантин рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", а також до постанов Кабінету Міністрів України, які регламентують здійснення контролю в пунктах пропуску 

Грудень 

Держкомкордон
Мінтранс
Міністерство екології та природних ресурсів
Міністерство аграрної політики
Держмитслужба
МЗС 

____________

Опрос