Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении концессионного конкурса и заключении концессионных договоров на объекты права государственной и коммунальной собственности, предоставляемые в концессию

КМ Украины
Постановление КМ от 12.04.2000 № 642
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2000 р. N 642

Київ

Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 травня 2004 року N 605
,
від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
від 6 грудня 2017 року N 949
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1047)

Відповідно до Закону України "Про концесії" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію (додається).

Уповноважити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства давати роз'яснення з питань застосування цього Положення.

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 25

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок підготовки та проведення концесійного конкурсу, визначення переможця концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, які можуть надаватись у концесію, згідно з переліками, затвердженими відповідно Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.

2. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

3. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про концесії".

4. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем.

5. Рішення про переможця концесійного конкурсу та надання у концесію об'єкта права державної або комунальної власності за результатами концесійного конкурсу приймає концесієдавець.

6. У разі коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, концесійний договір може бути укладений концесієдавцем із цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.

7. Заявки на участь у концесійному конкурсі та пропозиції подаються протягом 60 календарних днів з дня оголошення конкурсу і розглядаються протягом 45 календарних днів з останнього дня їх подачі.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Під час розгляду заявок та пропозицій претенденти мають право вносити зміни до пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу з метою їх удосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніш як за 10 календарних днів до закінчення строку розгляду заявок та пропозицій.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

8. Заявки на участь у концесійному конкурсі та пропозиції, отримані концесієдавцем після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються претенденту за його рахунок.

9. У разі коли на отримання об'єкта в концесію відповідно до законодавства необхідна згода органу Антимонопольного комітету, претендент має право звернутися із заявою про надання йому такої згоди на будь-якому етапі конкурсу з урахуванням пункту 38 цього Положення.

10. Спори, пов'язані з проведенням концесійного конкурсу, вирішуються відповідно до законодавства.

11. З переможцем концесійного конкурсу укладається концесійний договір після погодження всіх його умов.

Порядок утворення та роботи конкурсної комісії

12. Для проведення концесійного конкурсу концесієдавець утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі не менш як п'ять осіб, призначає голову і відповідального секретаря комісії та затверджує положення про комісію.

До складу комісії входять представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, а також Мінекономрозвитку та Держгеокадастру у разі надання концесії на об'єкт права державної власності.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.12.2017 р. N 949)

До складу комісії можуть входити фахівці заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також експерти.

13. Голова комісії та відповідальний секретар комісії обов'язково повинні бути представниками концесієдавця.

14. Комісія:

визначає відповідно до законодавства та цього Положення строки проведення конкурсу;

розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект інформаційного оголошення про проведення конкурсу і подає їх концесієдавцю на затвердження;

реєструє заявки на участь у конкурсі;

забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі та надає претендентам роз'яснення щодо конкурсної документації;

розглядає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу;

готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу;

за дорученням концесієдавця повідомляє переможця про результати конкурсу.

15. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 всіх членів комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх членів комісії.

16. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо претендента концесійного конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Конкурсна документація

17. Конкурсна документація містить:

інструкцію для претендентів;

проект концесійного договору; 

інші документи (за рішенням концесієдавця).

18. Інструкція для претендентів містить інформацію і вимоги щодо умов конкурсу, порядку його проведення, розроблення, оформлення і подання пропозицій, а у разі потреби - інформацію стосовно об'єкта концесії, що повинна міститися у заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об'єкта у концесію.

Інформація і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення і оформлення пропозицій включає:

процедурні питання (адреса, за якою комісія приймає пропозиції, останній строк подання, умови реєстрації та відхилення пропозицій, порядок повідомлення претендентів про результати конкурсу, порядок проведення переговорів з переможцями конкурсу);

вимоги до складу документації та порядок оформлення пропозицій (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок внесення змін до пропозицій);

повідомлення про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством.

Інформація щодо умов конкурсу містить відомості про:

основні критерії і порядок оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу;

конкурсні пропозиції претендента, які повинні включати:

- види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

- умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;

- перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

- умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);

 - умови найму, використання праці працівників - громадян України;

- умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

(абзац чотирнадцятий пункту 18 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

- умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх компенсації;

- умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- умови відновлення об'єкта концесії та його повернення;

- умови страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію;

- відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з проектування, будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії, розрахунки вартості робіт з будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу конкурсанта забезпечити виконання істотних умов концесійного договору.

За рішенням концесієдавця до інструкції може входити й інша інформація, в тому числі умови і вимоги, передбачені спеціальними законами про концесійну діяльність у окремих сферах господарської діяльності.

До складу документації щодо проведення конкурсу пропозицій входить:

запрошення для участі у конкурсі пропозицій;

пропозиція (оформлена згідно з установленим порядком);

пояснювальна записка до пропозиції.

19. У разі коли претендент вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (підрядників, співінвесторів, кредиторів, постачальників), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість претендента із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, гарантійні листи тощо). 

За рішенням концесієдавця перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі пропозицій, може бути доповнений.

Оголошення концесійного конкурсу

20. Інформацію про оголошення концесійного конкурсу щодо надання нових концесій чи поновлення концесій, строк дії яких закінчився, концесієдавець публікує в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування.

21. Інформація про оголошення концесійного конкурсу та його умови має містити відомості щодо:

органу, який надає концесію;

об'єкта концесії (найменування, характеристики тощо);

абзац четвертий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац п'ятий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац шостий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац сьомий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац восьмий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

абзац дев'ятий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

розміру реєстраційного внеску;

строку, на який надається концесія;

абзац дванадцятий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

строку, до якого подаються заявки на участь у концесійному конкурсі та конкурсна документація;

строку, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу;

комісії, до якої слід звертатися з метою отримання додаткової інформації.

абзац шістнадцятий пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

22. У разі звернення претендентів до комісії їм надається додаткова інформація про:

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження концесійної діяльності;

обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсяги товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесіонер;

обсяги відомостей про претендента;

основні обов'язки концесіонера;

фінансові та інші гарантії концесієдавця;

необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством;

особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

форму заявки на участь у концесійному конкурсі.

Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту для участі у концесійному конкурсі.

(пункт 22 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Порядок подання, розгляду заявок на участь у концесійному конкурсі та визначення претендентів

23. Після оголошення концесійного конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, надсилає в комісію заявку на участь у концесійному конкурсі.

Неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації може бути підставою для недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі.

24. Заявка на участь у концесійному конкурсі має містити такі відомості:

а) щодо фізичних осіб:

- прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані;

- наявність банківських реквізитів;

- декларація про доходи;

- телефон, телефакс;

б) щодо юридичних осіб:

- повне найменування, місцезнаходження, телефон, телефакс;

- дата, місце і орган реєстрації;

- організаційно-правова форма;

- загальні відомості про посадових осіб.

До заявки додаються:

засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

дані, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності:

баланс підприємства (форма 1) - для резидентів; 

звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2) - для резидентів;

звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3) - для резидентів;

розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням дати їх виникнення;

відомості щодо наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.

За рішенням концесієдавця у заявці можуть наводитися й інші відомості.

Заявку підписують уповноважені посадові особи претендента (у необхідних випадках - також головний бухгалтер) і завіряє печаткою претендент.

25. Комісія реєструє заявку на участь у концесійному конкурсі у порядку, встановленому концесієдавцем, та подає її на розгляд концесієдавцю. Концесієдавець приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі з обгрунтуванням причин відмови і протягом двох тижнів з дня реєстрації заявок повідомляє претендентів про допущення (недопущення) їх до участі у конкурсі. Претендентам, які допущені до участі у концесійному конкурсі, одночасно надається інформація щодо способу, строків і місця одержання конкурсної документації та розміру реєстраційного внеску.

26. Конкурсна документація надається претенденту за наявності платіжних документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Порядок організації та проведення конкурсу пропозицій і оголошення переможця концесійного конкурсу

28. Порядок, строк подання та правила оформлення пропозицій визначаються конкурсною документацією.

29. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.

30. Концесієдавець зобов'язаний відхилити від участі у концесійному конкурсі претендента у разі:

умисного подання ним свідомо неправдивої інформації про себе;

подання ним неповної або неточної інформації.

Інформація про відхилення претендентів від подальшої участі у концесійному конкурсі та мотиви прийняття такого рішення доводяться до їх відома.

31. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого комісія готує висновки концесієдавцю для визначення переможця.

Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу.

32. Основними критеріями визначення переможця концесійного конкурсу є:

надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів;

найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта концесії);

найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об'єкта концесії;

розмір витрат з експлуатації об'єкта концесії, який забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації об'єкта концесії, його самоокупність;

найкоротші строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків;

найкоротші строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії;

найкращі умови використання об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб;

максимальне використання у концесійній діяльності працівників - громадян України, в тому числі і звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію.

За рішенцям концесієдавця можуть бути встановлені й інші критерії визначення переможця концесійного конкурсу, в тому числі передбачені спеціальними законами про концесійну діяльність в окремих сферах господарської діяльності.

33. Рішення щодо визначення переможця концесійного конкурсу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

Голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу голоси членів комісії поділилися порівну.

34. Після затвердження результатів концесійного конкурсу або якщо концесійний конкурс не відбувся, діяльність комісії зупиняється на підставі рішення концесієдавця.

35. Концесійний конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

усі подані пропозиції не відповідають умовам концесійного конкурсу;

усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;

вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами конкурсної документації не виконані усіма претендентами у встановлений строк.

36. За результатами концесійного конкурсу комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:

найменування об'єкта концесії;

склад комісії;

строк договору концесії;

відомості про претендентів концесійного конкурсу;

пропозиції претендентів концесійного конкурсу;

результати голосування за оцінкою пропозицій;

обгрунтування визначення переможця концесійного конкурсу.

Протокол підписується всіма членами комісії. Комісія не пізніше ніж через три дні після підписання надсилає протокол концесієдавцю для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.

37. Концесієдавець під час розгляду результатів концесійного конкурсу може прийняти рішення:

про затвердження результатів концесійного конкурсу, переможця конкурсу та запрошення його на процедуру підписання концесійного договору;

про відхилення результатів концесійного конкурсу.

У разі відхилення рішення комісії концесієдавець повинен надати їй обгрунтовану відповідь.

38. На підставі висновків комісії концесієдавець приймає рішення про переможця концесійного конкурсу у тижневий строк з моменту подання протоколу комісії. Комісія за дорученням концесієдавця повідомляє переможця конкурсу про прийняте рішення у п'ятиденний строк.

Якщо у випадках, передбачених законодавством, переможець конкурсу до моменту прийняття рішення про визначення його переможцем не подав комісії документ про згоду органу Антимонопольного комітету на отримання концесії, він у тижневий строк з дня повідомлення про визначення його переможцем в установленому Антимонопольним комітетом порядку подає відповідному органу цього комітету заяву та необхідні документи для одержання такої згоди.

У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав (надав) документ про згоду органу Антимонопольного комітету на отримання концесії, концесієдавець у тижневий термін після неодержання (одержання) такої згоди відхиляє рішення комісії про визначення переможця конкурсу (приймає рішення про визначення переможця конкурсу).

39. Концесієдавець і комісія несуть відповідальність за дотримання законодавства та цього Положення.

Порядок укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, які надаються у концесію

40. У п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу комісія за дорученням концесієдавця повинна надіслати повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору та його підписання і протягом десяти робочих днів опублікувати результати концесійного конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених у пункті 20 цього Положення.

Сторони за домовленістю можуть внести до проекту концесійного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.

41. Від моменту прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу до моменту підписання концесійного договору концесієдавець не має права вести переговори про укладення концесійного договору з іншими особами, в тому числі з іншими претендентами.

42. Якщо переможець концесійного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні для концесієдавця умови підписання концесійного договору або не надав установлених у конкурсній документації гарантій, які підтверджують змогу переможця концесійного конкурсу забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності, рішення про переможця концесійного конкурсу анулюється, комісія разом з концесієдавцем має право розпочати переговори з іншими претендентами з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення концесії.

43. Підписання концесійного договору здійснюється концесієдавцем і переможцем концесійного конкурсу в тижневий строк після узгодження проекту концесійного договору та укладення договору оренди землі.

44. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

45. Концесієдавець у триденний строк після підписання сторонами тексту договору повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна, який веде реєстр концесійних договорів.

46. Концесійний договір вступає в силу з моменту його підписання.

____________

Опрос