Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики расчета концессионных платежей

КМ Украины
Постановление КМ от 12.04.2000 № 639
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2000 р. N 639

Київ

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2001 року N 868
,
 від 12 травня 2004 року N 605
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 12 листопада 2012 року N 1222
,
 від 4 лютого 2016 року N 130
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 12 Закону України "Про концесії" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику розрахунку концесійних платежів (додається).

2. Міністерству економіки, Фонду державного майна і Міністерству фінансів проаналізувати наслідки практичного застосування Методики розрахунку концесійних платежів і подати до 1 вересня 2000 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення у разі потреби до неї відповідних змін і доповнень.

3. Уповноважити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства давати роз'яснення з питань застосування зазначеної Методики.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.11.2019 р. N 916)

4. Пункт 4 виключено

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 868
,
 у зв'язку з цим пункт 4 постанови вважати пунктом 5
,
пункт 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 130)

5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 25

 

МЕТОДИКА
розрахунку концесійних платежів

1. Концесійний платіж за право на управління (експлуатацію) майном підприємств, їх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) та добудови об'єкта незавершеного будівництва, визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу та розраховується одним із таких способів:

1) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

Кпл =

Вф х Х %
___________
n

,

де Вф - вартість наданого у концесію об'єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

Х % - ставка концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4) / рік (1);

Вф = Вб х Ік,

де Вб - вартість наданого у концесію об'єкта за результатами його оцінки (переоцінки), проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Ік - індекс інфляції з дати проведення оцінки (переоцінки) наданого у концесію об'єкта до моменту нарахування концесійного платежу за звітний період.

Для зазначеного способу розрахунку концесійного платежу мінімальний розмір ставки концесійного платежу визначається Мінекономіки (за зверненням концесієдавця) залежно від сфери господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано в концесію, на підставі статистичних даних щодо залишкової вартості основних засобів та чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підготовлених Держстатом на підставі форм фінансової звітності підприємств, за видами економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

(абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Мінімальний розмір ставки концесійного платежу Хмін % (у відсотках) розраховується за такою формулою:

Хмін % =

Дсф
_______
ЗВоз

,

де Дсф - середньоарифметичне значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сфері господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано в концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору;

ЗВоз - середньоарифметичне значення залишкової вартості основних фондів у сфері господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано у концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору. При цьому залишкова вартість основних фондів визначається як середньоарифметичне значення залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду та залишкової вартості основних засобів на кінець звітного періоду;

2) як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням суми фіксованого концесійного платежу, визначеної за результатами концесійного конкурсу.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

Кпл = Дч х Х % + Фпл,

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Х % - ставка концесійного платежу, відсотків;

Фпл - сума фіксованого концесійного платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу;

3) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

Кпл =

Вф х Х1 %
___________
n

+ Дч х Х2 %,

де Вф - вартість наданого у концесію об'єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

Х1 % та Х2 % - ставки концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4) / рік (1);

Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік).

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано у концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об'єкт (чим більше концесіонер інвестує в об'єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).

Вибір способу розрахунку концесійного платежу здійснюється концесієдавцем самостійно з урахуванням сфери господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано в концесію.

Концесійний платіж за право на добудову об'єкта незавершеного будівництва встановлюється з дати одержання концесіонером доходу від експлуатації наданого у концесію об'єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після введення його в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору.

2. Концесійний платіж за право на створення (будівництво) нового об'єкта визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу, розраховується як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та встановлюється з дати одержання концесіонером визначеного умовами концесійного договору доходу від експлуатації наданого у концесію об'єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після введення його в експлуатацію.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

Кпл = Дч х Х % + Фпл,

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Фпл - сума фіксованого платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу.

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об'єкт державної або комунальної власності надано в концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об'єкт (чим більше концесіонер інвестує в об'єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).

(Методика із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605,
від 12.10.2011 р. N 1041,
від 12.11.2012 р. N 1222,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 130)

____________

Опрос