Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственного департамента авиационного транспорта

КМ Украины
Постановление КМ от 29.03.2000 № 573
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2000 р. N 573

Київ

Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2002 року N 1207
,
 від 25 жовтня 2002 року N 1583
,
 від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2004 року N 1263)

Відповідно до Указів Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади" та від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити у складі Міністерства транспорту на базі Державної авіаційної адміністрації, що ліквідується, Державний департамент авіаційного транспорту як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державний департамент авіаційного транспорту (додається).

3. Установити, що Державний департамент авіаційного транспорту є правонаступником Державної авіаційної адміністрації.

4. Розмістити апарат Державного департаменту авіаційного транспорту у м. Києві по просп. Перемоги, 14.

5. Внести до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889 (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 48; Офіційний вісник України, 1998 р., N 24, ст. 881; 1999 р., N 1, ст. 16), такі зміни:

в абзаці першому пункту 1 слова "Державній авіаційній адміністрації України" замінити словами "Державному департаменті авіаційного транспорту";

у тексті Положення слово "Укравіація" в усіх відмінках замінити словом "Укравіатранс" у відповідному відмінку.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 815 "Питання Державної авіаційної адміністрації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 831);

пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1281 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1484).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент авіаційного транспорту

1. Державний департамент авіаційного транспорту (Укравіатранс) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінтрансу та йому підпорядковується.

2. Укравіатранс у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, конвенціями, стандартами і рекомендаціями міжнародних організацій цивільної авіації, цим Положенням та наказами Мінтрансу.

У межах своїх повноважень Укравіатранс організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Укравіатранс узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх Мінтрансу.

3. Основними завданнями Укравіатрансу є:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики з питань розвитку цивільної авіації;

здійснення централізованого державного регулювання у галузі цивільної авіації;

організація та забезпечення виконання авіаційних перевезень, робіт та послуг;

проведення реєстрації та сертифікації об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування їх діяльності;

здійснення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки і безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації;

реалізація затверджених Мінтрансом основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та заходів щодо екологічної безпеки у галузі цивільної авіації;

забезпечення захисту авіації від незаконного втручання в її діяльність;

ефективне використання повітряного простору України, в тому числі у військових цілях;

організація обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

забезпечення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи управління повітряним рухом та її удосконалення;

розроблення нормативної бази для регулювання діяльності цивільної авіації, у тому числі для обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

розроблення та реалізація разом з Міноборони заходів, спрямованих на забезпечення суверенітету України у її повітряному просторі;

регулювання діяльності як пов'язаної з використанням повітряного простору України, так і не пов'язаної з його використанням, але здатної створити небезпеку під час повітряного руху в повітряному просторі України, а також у міжнародному повітряному просторі, в якому обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами здійснюється відповідними державними органами України;

налагодження і розвиток зовнішньоекономічних зв'язків та представництво України в міжнародних авіаційних організаціях;

забезпечення захисту інтересів національних авіаперевізників, національного ринку авіаперевезень та регулювання доступу до нього експлуатантів усіх форм власності;

підготовка проектів національних, державних і галузевих програм розвитку цивільної авіації та участь у їх реалізації.

4. Укравіатранс відповідно до покладених на нього завдань:

реалізує у межах своїх повноважень єдину економічну, тарифну, фінансову, кадрову, науково-технічну, страхову, інвестиційну, соціальну політику в галузі цивільної авіації та розробляє на основі результатів аналізу діяльності цивільної авіації пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє прогнози, проекти програм і концепцій розвитку цивільної авіації України, національної програми авіаційної безпеки, мінімізації можливих збитків від діяльності цивільної авіації; бере участь у розробленні і забезпечує фінансування державних програм, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт і здійснює контроль за використанням результатів цих програм та робіт на авіаційних підприємствах;

видає відповідно до законодавства ліцензії на провадження авіаційної діяльності та відповідні дозволи, у тому числі ті, що пов'язані з наданням комерційних прав експлуатантам усіх форм власності, згідно з єдиними нормами і правилами;

надає дозволи в установленому порядку на виконання польотів цивільних повітряних суден;

проводить реєстрацію, сертифікацію та надає допуски до експлуатації цивільних повітряних суден, аеродромів, посадочних майданчиків, аеропортів; регламентує використання повітряного простору; проводить сертифікацію технічних засобів, які застосовуються під час використання повітряного простору, сертифікацію експлуатантів, розробників та виробників авіаційної техніки, а також підприємств з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень; присвоює повітряним суднам, внесеним до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, державні та реєстраційні розпізнавальні знаки;

надає дозволи на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах з присвоєнням радіотелефонних і радіотелеграфних позивних;

здійснює контроль за організацією та забезпеченням повітряних перевезень вищих посадових осіб;

здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки польотів, льотної придатності цивільних повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, придатності до експлуатації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів, інших об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незаконного втручання, а також забезпечує державне регулювання, нормативний супровід, контроль та перевірку ефективності системи авіаційної безпеки України;

проводить службове розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами на території України та в установленому порядку - з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

здійснює контроль за ефективним використанням повітряного простору України, регламентує організацію обслуговування повітряного руху, а також забезпечує раціональний та ефективний розподіл повітряного простору України в інтересах національної економіки та оборони;

розробляє заходи щодо зменшення шкідливого впливу авіаційної діяльності на навколишнє природне середовище та здійснює нагляд за їх виконанням;

організовує розроблення та здійснення заходів підтримки льотної придатності повітряних суден, ефективності їх експлуатації та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також запровадження бюлетенів промисловості з питань доробки авіаційної техніки;

погоджує технічні вимоги щодо розроблення нової цивільної авіаційної техніки, радіоелектронних засобів забезпечення польотів, навігації, зв'язку, автоматизованих систем управління повітряним рухом та тренажерів, бере участь у роботі державних комісій з питань випробування та прийняття в експлуатацію нової авіаційної техніки, пально-мастильних матеріалів, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування повітряного руху, радіотехнічного та аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

проводить експертизу проектів будівництва нових і реконструкції діючих аеропортів та подає висновки на затвердження Мінтрансу, узгоджує проекти будівництва і будівництво об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, що можуть впливати на роботу радіотехнічних засобів цивільної авіації;

розробляє вимоги щодо рівня кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу, експлуатантів усіх форм власності і служб авіаційної безпеки цивільної авіації, представників України в міжнародних організаціях цивільної авіації, представників перевізників України в інших державах відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), а також організовує та контролює їх підготовку, перепідготовку, сертифікацію та атестацію, проводить сертифікацію навчальних закладів цивільної авіації, що належать до сфери управління Мінтрансу, і бере участь у сертифікації інших навчальних закладів з питань підготовки спеціалістів цивільної авіації;

організовує та забезпечує функціонування мережі спеціального зв'язку на авіаційних підприємствах і в організаціях, розробляє та погоджує з відповідними органами заходи щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці;

організовує пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів цивільної авіації в загальній державній системі Державної авіаційної служби пошуку і рятування;

виконує функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, у визначених ним межах;

розробляє та подає Мінтрансу пропозиції щодо встановлення аеропортових, аеронавігаційних та інших зборів, здійснення антимонопольних приватизаційних та страхових заходів;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку проекти нормативних документів, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації;

сприяє створенню системи інформаційного забезпечення авіаційної діяльності та своєчасному і якісному розповсюдженню авіаційної інформації;

використовує науковий потенціал України з метою розвитку цивільної авіації;

організовує ведення статистичного обліку у галузі;

бере участь у реалізації державної політики зайнятості, охорони праці та соціального захисту працівників цивільної авіації;

сприяє розвиткові авіаційного спорту;

розробляє та подає до Мінтрансу проекти міжнародних договорів, призначає авіаційних перевізників відповідно до положень міжурядових договорів про повітряне сполучення;

забезпечує створення умов для діяльності України в Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO), інших міжнародних організаціях і представляє в них інтереси України, сприяє розвитку міжнародних науково-технічних та інформаційних зв'язків у сфері авіаційної діяльності, за погодженням з Мінтрансом бере участь у міжнародних конференціях з питань діяльності цивільної авіації;

забезпечує надходження коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях та їх використання;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за станом профілактики правопорушень і додержанням законодавства на авіаційних підприємствах і в організаціях;

здійснює заходи щодо розвитку, підтримки та захисту конкуренції у галузі;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Укравіатрансу, на авіаційних підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління Мінтрансу;

організовує роботу із забезпечення мобілізаційної готовності та цивільної оборони авіаційних підприємств і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, їх підготовки до роботи в умовах особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Укравіатранс має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах, визначених законом.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1207)

6. Працівники Укравіатрансу, які направляються у службові відрядження, можуть безоплатно користуватися літаками авіакомпаній (у разі наявності вільних місць та за згодою авіакомпаній).

7. Укравіатранс видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Укравіатранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Директор Укравіатрансу має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту, погодженим з директором Укравіатрансу. Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Укравіатрансу.

9. Директор Укравіатрансу:

здійснює керівництво діяльністю Укравіатрансу і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту за виконання покладених на Укравіатранс завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників Укравіатрансу та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступників директора Укравіатрансу;

підписує видані у межах компетенції Укравіатрансу накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравіатрансу, а також обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку галузі в Укравіатрансі утворюється колегія у складі директора Укравіатрансу (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Укравіатрансу.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравіатрансу.

11. Граничну чисельність працівників Укравіатрансу в межах граничної чисельності працівників Мінтрансу, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Укравіатрансу затверджує Міністр транспорту.

Структуру Укравіатрансу затверджує його директор за погодженням з Міністром транспорту.

Положення про структурні підрозділи Укравіатрансу затверджує директор Укравіатрансу.

(пункт 11 в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1583
,
 від 17.07.2003 р. N 1106)

12. Штатний розпис і кошторис Укравіатрансу затверджує його директор за погодженням з Міністром транспорту та Мінфіном.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1583
,
 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

13. Укравіатранс утримується за рахунок коштів державного бюджету.

14. Укравіатранс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос