Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного комитета по проблемам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 16.02.2000 № 316
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2000 р. N 316

Київ

Про утворення Міжвідомчого комітету з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 1004
,
 від 21 січня 2003 року N 106

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та підготовки пропозицій щодо комплексного розв'язання проблем правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України у цій сфері, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - Комітет).

2. Затвердити головою Комітету Табачника Дмитра Володимировича, Віце-прем'єр-міністра України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 1004,
 від 21.01.2003 р. N 106)

Голові Комітету в місячний термін затвердити його персональний склад.

3. Затвердити Положення про Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

1. Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - Комітет) є постійно діючим координаційним органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є координація діяльності органів виконавчої влади щодо:

забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності;

недопущення незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань імпорту, експорту, тиражування та використання об'єктів інтелектуальної власності;

виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема стосовно ефективного захисту від розповсюдження контрафактної продукції на оптичних лазерних дисках.

4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, боротьби з незаконним їх використанням;

планує та організує проведення заінтересованими органами виконавчої влади комплексних міжвідомчих заходів, спрямованих на попередження і припинення порушень законодавства у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності;

узагальнює досвід роботи щодо забезпечення в Україні правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності і розробляє відповідні рекомендації;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань створення, правової охорони та правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, а також щодо підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності.

5. Комітет має право:

отримувати в установленому порядку інформацію з питань, що належать до його компетенції, документи і матеріали від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

утворювати у разі потреби тимчасові та постійні робочі групи, залучати до роботи в них спеціалістів органів виконавчої влади, наукових, творчих, міжнародних неурядових та інших організацій, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Комітет у межах своїх повноважень приймає рішення з питань забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності та їх правомірного використання і контролює їх виконання. Рішення оформляються і доводяться до виконавців у вигляді протоколів засідань Комітету.

Рішення Комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади.

7. Комітет утворюється у складі голови - Віце-прем'єр-міністра України за посадою, трьох заступників голови, членів Комітету та відповідального секретаря.

Голова Комітету призначається Кабінетом Міністрів України.

Заступниками голови Комітету за посадою є заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра юстиції, заступник Міністра освіти і науки.

Голова Комітету організує його роботу, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та прийнятих рішень.

Відповідальний секретар Комітету забезпечує підготовку матеріалів до його засідань, веде протоколи засідань та здійснює діловодство.

8. Персональний склад Комітету затверджується його головою.

До складу Комітету входять представники Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства економіки, Державного комітету промислової політики, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Генеральної прокуратури (за згодою), Служби безпеки, Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук та державних галузевих академій, представники творчих спілок.

9. Формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру необхідності (за рішенням голови Комітету), але не рідше одного разу на півроку. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

10. При Комітеті утворюються підкомітети за напрямами діяльності, які очолюються заступниками голови Комітету. Положення про підкомітети затверджується головою Комітету. Формою роботи підкомітетів є засідання, які проводяться в міру необхідності (за рішенням голови підкомітету), але не рідше одного разу на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини їх членів.

Рішення підкомітету приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів підкомітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови підкомітету.

Персональний склад підкомітету затверджується головою Комітету за поданням заінтересованих міністерств, інших органів виконавчої влади.

Організаційно-технічне забезпечення роботи підкомітету здійснює орган виконавчої влади, представник якого його очолює.

11. Комітет має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос