Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реестре концессионных договоров

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2000 № 72
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2000 р. N 72

Київ

Про реєстр концесійних договорів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1047)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статті 14 Закону України "Про концесії" затвердити Положення про реєстр концесійних договорів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 25

 

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр концесійних договорів

1. Реєстр концесійних договорів (далі - реєстр) запроваджується відповідно до статті 14 Закону України "Про концесії" з метою обліку концесійних договорів, укладених між концесіонерами та уповноваженими на укладення концесійного договору органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

2. Реєстр веде Фонд державного майна.

3. Для реєстрації концесійного договору концесієдавець протягом п'яти днів після укладення концесійного договору, а у разі коли об'єктом концесії є об'єкт права комунальної власності - протягом п'яти днів після реєстрації концесійного договору у виконавчому комітеті відповідної ради, подає до Фонду державного майна такі документи та матеріали:

заяву;

копію рішення відповідної ради про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію (у разі реєстрації концесійного договору щодо об'єкта права комунальної власності);

копію концесійного договору.

У заяві на реєстрацію концесійного договору зазначаються відомості про об'єкт концесії, концесієдавця та концесіонера, а саме:

для об'єкта концесії - склад і вартість майна, його місцезнаходження (у разі передачі в концесію майна підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів); вид підприємницької діяльності, на який надається концесія (у разі надання концесії на такий вид);

для концесієдавців - найменування, юридична адреса, телефон;

для концесіонерів юридичних осіб - найменування, юридична адреса, телефон, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

для концесіонерів фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

4. За результатами розгляду поданих документів і матеріалів Фонд державного майна приймає рішення про реєстрацію концесійного договору у реєстрі або про відмову в його реєстрації.

5. У разі реєстрації концесійного договору його дані вносяться до реєстру за формою згідно з додатком.

Про реєстрацію концесійного договору заявник повинен бути повідомлений протягом п'яти днів після внесення даних до реєстру.

6. Підставою для відмови у реєстрації концесійного договору може бути:

невідповідність поданих документів і матеріалів вимогам законодавства та цього Положення;

наявність у поданих документах і матеріалах недостовірних даних. 

7. Про відмову у реєстрації концесійного договору заявник повинен бути повідомлений у письмовій формі (з обґрунтуванням причини) протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.

8. У разі зміни даних, що вносяться до реєстру, концесієдавець подає до Фонду державного майна відповідну інформацію, про що робиться відмітка у реєстрі.

 

Форма,
за якою вносяться дані до реєстру

N
п/п 

Дата
реєстрації
договору 

Номер
реєстрації
договору 

Найменування
концесієдавця 

Найменування концесіонера (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), юридична адреса (для фізичної особи - адреса постійного місця проживання) 

Майно, що надане в концесію, його місцезнаходження (у разі надання концесії на вид підприємницької діяльності - вид діяльності) 

Термін, на який укладено концесійний договір 

Розмір концесійного платежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос