Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Уставе Государственной службы по карантину растений Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 28.10.1993 № 892
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1993 р. N 892

Київ

Про Статут Державної служби з карантину рослин України

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 жовтня 2004 року N 1364)

На виконання постанови Верховної Ради України від 30 червня 1993 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про карантин рослин" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Статут Державної служби з карантину рослин України, що додається.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 22 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1993 р. N 892

СТАТУТ
Державної служби з карантину рослин України

I. Загальні положення 

1. Відповідно до Закону України "Про карантин рослин" на території України Державною службою з карантину рослин здійснюється система державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх перероблення, сировини, окремих вантажів тощо від карантинних об'єктів.

2. Державна служба з карантину рослин у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства сільського господарства і продовольства України, а також цим Статутом.

3. Державна служба з карантину рослин України складається із центрального спеціально уповноваженого органу з карантину рослин - Головної державної інспекції з карантину рослин з Центральною науково-дослідною карантинною лабораторією та Центральним фумігаційним загоном Міністерства сільського господарства і продовольства України та інших спеціальних органів у галузі карантину рослин, підпорядкованих Головній державній інспекції з карантину рослин.

Іншими спеціальними органами з карантину рослин є:

прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим;

Прикордонні державні обласні і державні обласні інспекції з карантину рослин;

державні міські інспекції з карантину рослин;

міжрайонні і районні пункти з карантину рослин;

прикордонні пункти з карантину рослин при морських і річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях);

пункти пропуску з карантину рослин на державному кордоні України;

обласні фумігаційні загони, карантинні лабораторії.

У разі необхідності пункти з карантину рослин можуть створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із заготівлею, вивезенням, ввезенням, перевезенням і використанням підкарантинних матеріалів та об'єктів.

4. Основними завданнями Державної служби з карантину рослин України є:

охорона території країни від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних об'єктів;

своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних об'єктів, а також запобігання проникненню їх в регіони країни, де вони відсутні;

здійснення державного контролю за додержанням особливого карантинного режиму і проведенням заходів щодо карантину рослин під час вирощування, заготівлі, вивезення, ввезення, перевезення, зберігання, перероблення, реалізації та використання підкарантинних матеріалів та об'єктів.

5. Організаційна структура і штатна чисельність Державної служби з карантину рослин затверджуються Міністерством сільського господарства і продовольства України за поданням Головної державної інспекції з карантину рослин.

Головна державна інспекція з карантину рослин України, прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим, прикордонні державні обласні, державні обласні та міські інспекції з карантину рослин є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

II. Компетенція Державної служби з карантину рослин

6. До відання Головної державної інспекції з карантину рослин України належить:

керівництво роботою Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії та Центрального фумігаційного загону, прикордонної державної інспекції з карантину рослин Республіки Крим, прикордонних державних обласних, державних обласних і державних міських інспекцій з карантину рослин;

визначення порядку завезення і використання насіння, рослин і продукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення на території України та за її межами за погодженням з карантинними службами тих країн, з якими Україна має договори, на підставі конвенції або угоди між державами про співробітництво;

вивчення видового складу, біології та екології карантинних й інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, відсутніх на території країни, розроблення прогнозу їх поширення з метою запобігання завезенню туди, де вони можуть призвести до збитків;

видання відповідних наказів, інструкцій, положень, правил та інших нормативних документів з карантину рослин;

ведення обліку і видання інформації щодо поширення карантинних об'єктів;

проведення експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів;

видача карантинних документів на імпорт насіння, рослин і продукції рослинного походження;

внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження особливого карантинного режиму;

координація спільно з Міністерством сільського господарства і продовольства України, Українською академією аграрних наук науково-дослідних робіт з карантину рослин;

здійснення контролю за додержанням законодавства з карантину рослин, у тому числі під час укладання договорів (контрактів) на завезення з-за кордону продукції рослинного походження;

пропаганда знань з карантину рослин;

державний контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

7. До відання прикордонної державної інспекції з карантину рослин Республіки Крим, прикордонних державних або державних обласних і державних міських інспекцій з карантину рослин належить:

видача сертифікатів на насіння, рослини і продукцію рослинного походження, що експортуються, а також, що вивозяться із зон особливого карантинного режиму;

проведення карантинної перевірки і лабораторної експертизи завезених з-за кордону підкарантинних матеріалів та об'єктів (у тому числі і тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів).

організація оздоровлення і знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, транспортних засобів, що прибувають із-за кордону;

державний контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

організація систематичних і проведення контрольних обстежень сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і перероблення насіння, рослин і продукції рослинного походження, пунктів ввезення підкарантинних матеріалів та об'єктів, прилеглої до них території;

контроль за діяльністю інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що проводять карантинну перевірку насіння, рослин і садового матеріалу, завезених із-за кордону;

здійснення державного контролю за виробництвом, заготівлею, транспортуванням, зберіганням, переробленням, використанням, реалізацією насіння, рослин і продукції рослинного походження, що експортуються або імпортуються;

вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для локалізації та ліквідації карантинних об'єктів, запобігання їх поширенню;

контроль за проведенням карантинних заходів відповідно до міжнародних угод і конвенцій;

пропаганда знань з карантину рослин;

внесення до відповідних органів подання про запровадження (зняття) особливого карантинного режиму;

залучення для участі у своїй роботі громадських уповноважених з карантину рослин із числа працівників заготівельних, транспортних, переробних та інших підприємств, установ і організацій.

III. Обов'язки і правила посадових осіб Державної служби з карантину рослин та професійні вимоги до спеціалістів в галузі карантину рослин

8. Головним державним інспектором з карантину рослин України є керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України, який призначається і звільняється з посади Міністерством сільського господарства і продовольства України.

Головним державним інспектором з карантину рослин Республіки Крим, області і міста є керівник відповідного органу з карантину рослин, який призначається і звільняється з посади Головним державним інспектором з карантину рослин України.

9. Головні, провідні спеціалісти та спеціалісти всіх категорій прикордонної державної інспекції з карантину рослин Республіки Крим, прикордонних державних обласних, державних обласних, державних міських інспекцій з карантину рослин, завідуючі прикордонними пунктами з карантину рослин у морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях) за посадою є одночасно державними інспекторами з карантину рослин відповідної території або пункту.

10. Під час здійснення карантинного контролю головний державний інспектор з карантину рослин України, головні державні інспектори з карантину рослин Республіки Крим, областей та міст, а також державні інспектори з карантину рослин мають право:

затримувати на період проведення фітосанітарної експертизи підкарантинні матеріали та об'єкти, що вивезені без карантинних сертифікатів з території, де встановлено особливий карантинний режим, або ввезені з-за кордону без карантинного дозволу;

безперешкодно відвідувати відповідні об'єкти в зоні обслуговування, вимагати інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;

відбирати зразки насіння, рослин, продукції рослинного походження та інших матеріалів для проведення лабораторної експертизи згідно із законодавством;

накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства з карантину рослин;

безкоштовного проїзду міським і приміським громадським транспортом;

носити формений одяг установленого зразка.

11. Головний державний інспектор з карантину рослин України, головні державні інспектори з карантину рослин Республіки Крим, областей та міст керують службою з карантину рослин, здійснюють державний контроль і несуть відповідальність за проведення карантинних заходів відповідно на території України, Республіки Крим, областей та міст.

У разі виявлення карантинних об'єктів головний державний інспектор з карантину рослин України, головний державний інспектор з карантину рослин Республіки Крим, державні інспектори з карантину рослин впродовж 24 годин вносять подання про введення особливого карантинного режиму до відповідного органу місцевого чи регіонального самоврядування, органу державної виконавчої влади або Кабінету Міністрів України і мають право:

давати обов'язкові для виконання розпорядження щодо здійснення карантинних заходів;

затримувати транспортні засоби, які можуть сприяти поширенню карантинних об'єктів;

знезаражувати підкарантинні матеріали та об'єкти;

вилучати, знищувати або направляти на технічне перероблення підкарантинні матеріали;

видавати відповідні висновки органам страхування.

12. Рішення державного інспектора, прийняте в межах його повноважень, щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, зберігання чи використання підкарантинних матеріалів, є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, організаціями, установами і громадянами.

13. Частково повноваження державних інспекторів з карантину рослин за погодженням з головним державним інспектором з карантину рослин України, головними державними інспекторами з карантину рослин Республіки Крим, області і міст можуть надаватися громадським уповноваженим з карантину рослин із числа працівників заготівельних, транспортних, переробних та інших підприємств, установ і організацій, а також громадянам згідно з Положенням про громадських уповноважених, затвердженим Міністерством сільського господарства і продовольства України.

14. Професійною діяльністю в галузі карантину рослин можуть займатися громадяни України, які мають відповідно вищу або середню спеціальну освіту.

Спеціалісти в галузі карантину рослин працюють на умовах трудового договору (контракту).

Перепідготовка спеціалістів у галузі карантину рослин з наступною атестацією здійснюється за рахунок коштів державного бюджету один раз на п'ять років.

Порядок атестації спеціалістів у галузі карантину рослин визначається головним державним інспектором з карантину рослин України.

Спеціалісти у галузі карантину росли, які порушили службові обов'язки, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

IV. Фінансування карантинних заходів 

15. Заходи щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації карантинних об'єктів, а також контрольні обстеження сільськогосподарських угідь фінансуються з коштів державного бюджету.

V. Фінансування та матеріально-технічного забезпечення Державної служби з карантину рослин 

16. Фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів Державної служби з карантину рослин здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також позабюджетних коштів.

Фінансування наукового забезпечення карантину рослин здійснюється за рахунок коштів Української академії аграрних наук та Міністерства сільського господарства і продовольства України.

Позабюджетними джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин є:

надходження від підприємств, установ, організацій та громадян за інспектування підкарантинних матеріалів та об'єктів, а також інших платних послуг згідно з договорами;

частина коштів від сплати штрафів;

інші джерела, що не заборонені законодавством.

VI. Підкарантинні матеріали та об'єкти 

17. Карантинні заходи поширюються на підкарантинні матеріали та об'єкти:

насіння і посадковий матеріал, сільськогосподарські лісові і декоративні культури, рослини та їх частини (живці, цибулини, бульби, плоди т. п.), а також інша продукція рослинного походження, яка може переносити шкідників, хвороби рослин і бур'яни;

культури живих грибів, бактерії, віруси, а також нематоди, кліщі і комахи;

колекція комах, збудники хвороб рослин і зразки пошкоджень, що наносяться ними, а також гербарії і колекції насіння;

сільгоспмашини і знаряддя оброблення грунту, всі види тари, окремі промислові товари, упаковка і вироби із рослинних матеріалів, що можуть переносити шкідників, хвороби рослин і бур'яни, моноліти і зразки грунтів, транспортні засоби, які надходять із зарубіжних країн, а також з регіонів України, де введено особливий карантинний режим;

території і приміщення підприємств і організацій, які заготовляють, складають, переробляють і реалізують продукцію рослинного походження, а також землі всіх категорій, які встановлені Земельним кодексом України.

VII. Порядок проведення карантинних заходів при ввезенні в Україну та вивезенні з неї насіння, рослин і продукції рослинного походження 

18. Ввезення в Україну із зарубіжних країн насіння, рослин і продукції рослинного походження допускається у разі наявності:

карантинного дозволу на імпорт, який видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України;

фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину рослин, країні-експортеру;

19. Митне оформлення вантажів проводиться лише після проведення фітосанітарного контролю.

20. Організації, які займаються імпортом насіння, рослин і продукції рослинного походження, зобов'язані не пізніше ніж за 5 днів до можливого ввезення в країну вказаної продукції повідомити Головну державну інспекцію з карантину рослин України.

21. Підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни під час імпортування рослинної продукції зобов'язані:

включати в торговельні договори (контракти) на поставку в Україну із зарубіжних країн чи перевезення через територію України насіння, рослин і продукції рослинного походження вимоги з карантину рослин України, які забезпечують попередження проникнення на територію України карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів;

під час закупівлі за кордоном великих партій насіння, рослин і продукції рослинного походження направляти за свій рахунок державних інспекторів з карантину рослин для фітосанітарного контролю у місцях відвантаження підкарантинних матеріалів в Україні.

22. Насіння, рослини і продукція рослинного походження, які заводяться в Україну із зарубіжних країн, підлягають обов'язковій перевірці у пунктах надходження їх до вантажоодержувача на території України.

23. Прикордонні пункти, через які здійснюється ввезення насіння, рослин і продукції рослинного походження, визначаються за узгодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

24. Вивезення імпортної продукції рослинного походження із морських, річкових портів (пристаней), аеропортів, залізничних станцій і підприємств поштового зв'язку в межі країн допускається після карантинної перевірки у разі наявності карантинних сертифікатів, що видаються на кожну партію вантажу, чи штампа встановленого зразка, який проставляється на вантажних документах державними інспекторами з карантину рослин.

25. Забороняється ввезення в Україну із зарубіжних країн насіння, рослин і продукції рослинного походження, в яких виявлено карантинні та інші небезпечні шкідники, хвороби рослин і бур'яни, всі види культур живих грибів, бактерій, вірусів-збудників хвороб рослин, а також комах, кліщів і нематод, що пошкоджують рослини, за винятком зразків, які завозяться для наукових цілей. 

У разі виявлення вказаних карантинних об'єктів у вантажах після прибуття в український порт (на залізничну станцію) державна інспекція з карантину рослин зобов'язана надати рекомендації власнику вантажу про його подальше використання.

26. Порядок пропуску окремих плодів свіжих фруктів і городини, не заражених карантинними об'єктами, із зарубіжних країн встановлюється Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

27. Насіння, рослини чи посадковий матеріал, які становлять особливу цінність і направляються на адресу науково-дослідних установ, повинні за висновком державного інспектора з карантину рослин пройти перевірку в інтродукційно-карантинному розсаднику.

28. Насіння, рослини і продукція рослинного походження, завезені в Україну із зарубіжних країн, у разі виявлення в них карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів підлягають обов'язковому знезараженню хімічними чи іншими засобами, очищенню від бур'янів, висіву чи висадці в інтродукційно-карантинних розсадниках і оранжереях з метою виявлення прихованого зараження і оздоровлення вказаного рослинного матеріалу, технічному переробленню чи використанню в районах, де немає небезпеки розповсюдження виявлених шкідників, хвороб рослин і бур'янів. Виявлення прихованого зараження в окремих випадках може бати здійснено шляхом лабораторного аналізу.

29. Карантинна перевірка насіння і посадкового матеріалу проводиться відповідно до Положення про порядок карантинної перевірки імпортного насіннєвого і посадкового матеріалів на території України, що затверджується Міністерством сільського господарства і продовольства України і Українською академією аграрних наук.

30. Хімічне знезараження насіння, рослин і продукції рослинного походження від карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин на прикордонних пунктах з карантину рослин, через які завозиться цей вантаж, проводиться обласними фумігаційними загонами Державної служби з карантину рослин України.

31. Знезараження насіння, рослин і продукції рослинного походження, тари, транспортних засобів від карантинних та інших небезпечних шкідників і хвороб рослин проводиться за розпорядженням і під контролем державних інспекторів з карантину рослин відповідно до інструкцій, що затверджуються Головною державною інспекцією з карантину рослин України:

обласними фумігаційними загонами державної служби з карантину рослин України, коли за карантинним станом продукції є необхідність проведення хімічного знезараження, безпосередньо на прикордонних пунктах з карантину рослин;

вантажоодержувачами в місцях надходження, реалізації чи використання продукції, коли провести знезараження за технічними умовами неможливо безпосередньо на прикордонних пунктах з карантину рослин чи в місцях відвантаження;

транспортними організаціями або вантажоодержувачами, коли ними проводилось вивантаження продукції рослинного походження, транспортних засобів, заражених карантинними та іншими шкідливими об'єктами, у всіх випадках, незалежно від карантинного стану продукції рослинного походження, що перевозиться.

32. У разі виявлення карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів у насінні, рослинах, продукції рослинного походження та в інших вантажах, завезених в Україну із зарубіжних країн, стосовно яких не можуть бути вжиті ефективні заходи з знезараження і очищення, ця продукція і вантажі за вказівкою Головної державної інспекції з карантину рослин України за узгодженням з представниками замовників-імпортерів повертаються експортеру або знищуються.

33. Транзитні вантажі, що містять насіння, рослини і продукцію рослинного походження, які перевозяться через територію України, підлягають обов'язковій перевірці з боку органів Державної служби з карантину рослин України.

У разі виявлення у вказаних вантажах карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин або бур'янів ці вантажі повинні бути затримані, знезаражені (з дозволу відправника) або повернуті країні-експортеру.

34. Насіння, посадковий матеріал, рослини, штами (раси) збудників хвороб, інші біологічні об'єкти і продукція рослинного походження, які вивозяться із України в зарубіжні країни, повинні відповідати умовам, передбаченим міжнародними договорами з карантину і захисту рослин, а також торговельними договорами (контрактами) і не входити в Перелік біологічних об'єктів, які не підлягають вивезенню з України, що затверджується Міністерством сільського господарства і продовольства України.

35. Організації, які займаються експортом насіння, рослин і продукції рослинного походження, зобов'язані не пізніше ніж за 30 днів до можливого відвантаження вказаної продукції за межі країни поставити до відома органи Державної служби з карантину рослин про відвантаження, спільно з ними визначити місця, звідки доцільно проводити відвантаження продукції, а за 15 днів до відвантаження пред'явити продукцію, що призначена на експорт, для перевірки і лабораторної експертизи.

____________

Опрос