Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений и дополнений в Жилищный кодекс Украинской ССР"

КМ Украины
Постановление КМ от 11.10.1993 № 848

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 1993 р. N 848

Київ

Про зміну, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 258) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 6 березня 1954 р. N 265 "Про строки внесення квартирної плати і плати за комунальні послуги" (ЗП УРСР, 1954 р., N 5-6, ст. 18; 1985 р., N 7, ст. 60);

постанову Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1986 р. N 357 "Про граничну ставку квартирної плати, плату за комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а також плату за користуванням майном та надавані послуги" (ЗП УРСР, 1986 р., N 10, ст. 60).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО

Інд. 35

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 1993 р. N 848

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до рішень Уряду

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34; 1991 р., N 3, ст. 15).

1) у пункті 5 слова "в особистій" замінити словами " у приватній" та доповнити його після слів "жилий будинок" і "будинках" відповідно словами "(частину будинків), квартиру" і "(частинах будинків), квартирах";

2) підпункт 5 пункту 13 викласти в такій редакції:

"5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності";

3) підпункт 1 пункту 14 після слів "строковій військовій" доповнити словами "чи альтернативній (невійськовій)" та виключити з нього слово "дійсній";

4) пункт 17 після слів "(частини будинку)" доповнити словом "квартири";

5) у пункті 18:

в абзаці третьому слова "в особистій" замінити словами "у приватній" та доповнити його після слова "будинок" словами "(частину будинку), квартиру";

в абзаці п'ятому слово "особистої" замінити словом "приватної" та доповнити його після слів "або в будинку" словами "(частині будинку), квартирі";

6) підпункт 2 пункту 29 після слів "призову на дійсну строкову військову службу" доповнити словами "або направлення на альтернативну (невійськову) службу" та виключити з нього слово "дійсну";

7) у пункті 53:

абзац перший доповнити реченням такого змісту:

"При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки";

доповнити пункт абзацами другим і третім такого змісту:

"При передачі громадянами житла, яке перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі.

Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог чинного законодавства".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

8) у пункті 64:

перше речення після "в будинку житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами "(за винятком тих, кому жиле приміщення належить на праві приватної власності)";

друге речення виключити;

9) абзац другий пункту 66 визнати таким, що втратив чинність.

2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41; 1988 р., N 1, ст. 1):

1) підпункт 7 пункту 46 визнати таким, що втратив чинність. У зв'язку з цим підпункт 8 вважати підпунктом 7;

2) абзац другий пункту 48 визнати таким, що втратив чинність;

3) у підпункті 4 пункту 50 слова "чи систематичного порушення правил соціалістичного співжиття" виключити.

3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228 (ЗП УРСР, 1985 p., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст. 34; 1991 р., N 3, ст. 15):

1) у пункті 8:

у підпункті 1 слова "абзацом третім" замінити словами "абзацом п'ятим;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності";

2) У пункті 11 слова "жилий будинок в особистій власності" замінити словами "жилий будинок" (квартиру) у приватній власності" та доповнити його після слова "будинках" словом "(квартирах)";

3) пункт 12 після слів "(частини будинку)" доповнити словом "квартири";

4) в абзвці шостому пункту 13 слова "в будинку, що належить громадянину на праві особистої власності" замінити словами "в будинку (квартирі), що належить громадянину на праві приватної власності";

5) підпункт 2 пункту 25 після слів "призову на дійсну строкову військову службу" доповнити словами "або направлення на альтернативну (невійськову) службу "та виключити з нього слово "дійсну".

4. У пункті 14 Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1985 р. N 342 (ЗП УРСР, 1985 р., N 9, ст. 74) слова "(частина будинку) на праві особистої власності" замінити словами "(частина будинку), квартира на праві приватної власності".

5. З абзацу 1 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1986 р. N 235 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р., N 9, ст. 47) виключити слова "для особистої наживи та в інших корисливих цілях".

6. У Положенні про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 (ЗП УРСР, 1988р., N 2, ст. 8):

1) пункт 18 доповнити словами "(за винятком тих, кому жилі приміщення належать на праві приватної власності)";

2) в абзаці другому пункту 30 виключити слова "Союзу РСР".

——————— 
 

Опрос