Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О транспортно-экспедиционном обслуживании внешнеторговых и транзитных грузов

КМ Украины
Постановление КМ от 21.09.1993 № 770
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 1993 р. N 770

Київ

Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 року N 1919

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 вересня 2005 року N 864)

З метою захисту інтересів вантажовласників та створення умов для формування ринкових відносин у сфері транспортно-експедиційного обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів (додаються). 

2. Державному митному комітету разом із Міністерством зовнішніх економічних зв'язків забезпечити контроль за проходженням зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України.

3. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і Міністерство транспорту щорічно укладають генеральну угоду про перевезення експортно-імпортних вантажів, які поставляються за міжурядовими угодами та під гарантії Уряду України.

4. Міністерству статистики і Міністерству зовнішніх економічних зв'язків розробити до 30 жовтня 1993 р. систему та форми звітності про стан перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.

Міністерству транспорту, Державному митному комітетові, Державному комітетові по нафті і газу забезпечити запровадження цієї звітності.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 34 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1993 р. N 770

ПРАВИЛА
здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів

Ці Правила визначають основні умови здійснення транспортно-експедиційного обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів (надалі, як правило, - вантажі) та порядок організації їх перевезення і є обов'язковими для всіх учасників транспортно-експедиційного процесу.

Транспортно-експедиційна діяльність

1. Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності - експедиторами, які діють за дорученням вантажовідправників і вантажоодержувачів (надалі - вантажовласників). 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)

Експедитори виконують свої функції без будь-якого втручання в господарську діяльність транспортних підприємств.

2. Транспортно-експедиційні послуги, які надаються експедиторами, складаються з комплексу послуг, пов'язаних з підготовкою та відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем за проходженням і одержанням вантажів.

3. Експедитори відповідно до доручень вантажовласників:

організовують перевезення та перевалку вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом;

забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення зовнішньоторговельних вантажів різними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;

фрахтують національні та іноземні судна і забезпечують їх подачу в порти для своєчасного відправлення вантажів;

надають послуги, пов'язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням та комплектуванням вантажів, передають їх транспортним організаціям для перевезення;

провадять своєчасні розрахунки з портами і транспортними організаціями за перевезення, перевалку та зберігання зовнішньоторговельних вантажів;

оформляють документи відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, страхують вантажі;

ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій;

забезпечують із залученням відповідних транспортних підприємств та організацій збереження вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;

організовують експертизу вантажів у портах і на залізничних станціях;

здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання;

подають в установленому порядку транспортним підприємствам заявки на відправлення експортних, транзитних і реекспортних вантажів та наряди на відвантаження імпортних, транзитних і знятих з експорту вантажів;

беруть участь у складанні актів у випадках, передбачених чинним законодавством;

вирішують з транспортними організаціями та іншими власниками транспорту питання відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам цих транспортних засобів;

складають обмірні ескізи на негабаритні та надважкі вантажі, організовують фумігацію вантажів;

організовують перевезення особистих речей громадян.

4. Транспортні підприємства:

організовують зберігання вантажів, у тому числі реекспортних і знятих з експорту, під час їх перевезення, перевантажування і складування;

здійснюють в установлені терміни доставку вантажів за призначенням і забезпечують своєчасне навантаження та розвантаження транспортних засобів за цінами і тарифами, визначеними чинним законодавством України;

ведуть облік руху вантажів і запасної тари, надають необхідні відомості експедитору для подальшого інформування вантажовласників;

проводять інвентаризацію вантажів на підставі заяв експедитора, за його участю і за його рахунок;

забезпечують доступ до вантажосупровідних і перевізних документів, створюють рівні умови та сприяють експедиторам у здійсненні ними своїх функцій;

5. Відносини учасників транспортно-експедиційної діяльності встановлюються на основі договорів. Учасники цієї діяльності вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству.

6. Вантажовласники надають експедиторам відомості та документи для виконання покладених на них зобов'язань (ліцензії, сертифікати, свідоцтво, декларації тощо). 

7. Кожен із учасників транспортно-експедиційного процесу вправі передати виконання частини своїх обов'язків іншому учаснику на підставі договору, в якому визначаються умови відповідних послуг і порядок їх оплати.

8. Планування перевезень вантажів всіма видами транспорту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Транзитні перевезення

9. Транзитні перевезення - це перевезення через територію України вантажів (продукції, товарів), вироблених за її межами без будь-якого їх використання в Україні та передачі іншому власнику.

10. До транзитних перевезень прирівнюють також транспортування через територію України нафти, нафтопродуктів, природного газу та інших рідин і газоподібних речовин трубопроводами.

11. Транзитні перевезення здійснюються відповідно до чинного в Україні митного, транспортного та іншого законодавства, а також цих Правил.

12. Проходження транзитних вантажів, а також транспортних засобів, може здійснюватися як з перевантаженням, складуванням, роздрібненням партій, зі зміною виду транспорту, так і без таких операцій.

13. Транзитні перевезення здійснюються найбільш раціональними шляхами сполучення через відповідні пункти пропуску державного кордону. При цьому створюються рівні умови проходження вантажів (продукції, товарів) незалежно від того, якій державні вони належать, чи будь-яких інших обставин, що стосуються їхнього власника.

14. Ці правила не поширюються на транзит багажу, який перевозиться пасажирами, та на поштові відправлення, а також на транзит вантажів військового призначення.

______________ 
 

Опрос