Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О повышении заработной платы на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях

КМ Украины
Постановление КМ от 02.06.1993 № 393
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 1993 р . N 393

Київ

Про підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в установах, організаціях

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 1994 року N 720
,
від 8 лютого 1995 року N 102
,
від 5 жовтня 1996 року N 1226

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 лютого 2000 року N 207)

(Чинність постанови у частині підвищення посадових окладів поширено на військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, військ цивільної оборони, інших військових формувань та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1993 року N 419)

(Мінімальну межу коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок (окладів) робітників першого розряду та працівників наскрізних професій і мінімального розміру заробітної плати у всіх галузях народного господарства України, передбачених додатками N 1 - 3 до цієї постанови, з 1 червня 1993 року підвищено у два рази згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року N 473)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підвищити з 1 червня 1993 року тарифні ставки і посадові оклади в такому порядку:

на державних підприємствах, установах і організаціях, що перебувають на господарському розрахунку, а також на орендних, заснованих на державній власності, тарифні ставки робітників в межах регіонів, передбачених додатками N 1 - 3. При цьому вказане підвищення може бути проведено в межах фонду споживання, збільшеного у порівнянні з 1990 роком у 170 разів;

посадові оклади керівників, спеціалістів і службовців з урахуванням збільшення тарифних ставок робітників і співвідношень в оплаті праці, що склалися між категоріями працівників у 1990 році;

на підприємствах і в організаціях, діяльність яких повністю або частково фінансується із бюджету і на яких тарифні ставки і посадові оклади працівників установлюються за умовами оплати праці, що діють на госпрозрахункових підприємствах і організаціях, виходячи з реальних можливостей, але не більше ніж у 170 разів проти діючих у 1990 році;

абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.10.96 р. N 1226)

у бюджетних установах і організаціях, в яких умови оплати праці працівників визначені іншими нормативними документами, - за коефіцієнтами згідно з додатком N 5;

в органах державної виконавчої влади, судової влади, прокуратури, митних органах, податкових інспекціях та інших, у яких умови оплати праці працівників установлено Кабінетом Міністрів України, - за коефіцієнтами згідно з додатком N 6.

Рекомендувати підриємствам, установам і організаціям підвищити частку тарифів у середньомісячній заробітній платі працівників до 65 - 70 відсотків.

2. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

до укладання галузевих тарифних угод установити для підпорядкованих підприємств, об'єднань і організацій мінімальні тарифні ставки з урахуванням їх співвідношень за видами виробництв, робіт, професій, що склалися в 1990 році, в межах, передбачених додатками N 1 - 3 до цієї постанови;

переглянути у разі необхідності розміри посадових окладів керівників державних підприємств, організацій та об'єднань з урахуванням підвищення посадових окладів керівників відповідних органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47.

3. Міністерству фінансів визначити джерела фінансування видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 червня 1993 р. тарифних ставок і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій.

4. Міністерству праці та Міністерству фінансів давати в необхідних випадках роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

5. Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству статистики, Міністерству юстиції у двотижневий строк внести пропозиції щодо змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1993 р. N 71 "Про регулювання фондів споживання у 1993 році."

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 45 "Про порядок визначення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій";

постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 57 "Про порядок перегляду розмірів посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів" ;

постанову Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 74 "Про єдині тарифні умови оплати праці робітників і службовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами";

постанову Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1993 р. N 109 "Про міжгалузеві співвідношення в оплаті праці працівників державних підприємств, установ і організацій";

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. N 121 " Про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців" стосовно поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 57.

пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. N 125 "Про умови оплати праці працівників митної системи";

абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1993 р. N 257 "Про умови оплати праці працівників органів внутрішніх справ".

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
тарифних ставок робітників першого розряду і мінімального розміру заробітної плати за галузями народного господарства України

******************************************************************
Галузі народного господарства,      Кількість мінімальних
види виробництв, робіт, діяльності    розмірів заробітної плати
                     у місячній тарифній ставці
                     робітника 1 розряду
******************************************************************
 
Машинобудування                  1,08 - 3,22
 
Металообробка                   1,06 - 2,5
 
Вугільна промисловість              1,45 - 5,5
 
Торф'яна промисловість              1,19 - 3,1
 
Гірничі роботи на підприємствах і в
організаціях чорної і кольорової металур-
гії, на видобутку слюди графіту і солі, в
гірничохімічній промисловості, геологороз-
відці, на будівництві метрополітенів, туне-
лів і підземних споруд спеціального призна-
чення                       1,45 - 4,58
 
Підприємства металургійної промисловості     1,17 - 3,2
 
Енергетична промисловість:
 
   на експлуатації, реконструкції, ремон-
   ті і наладці обладнання, на верстатних
   роботах і на роботах в спеціалізованих
   цехах атомних електростанцій, атомних
   станцій теплопостачання           1,31 - 3,5
 
   на експлуатації обладнання теплових
   електростанцій, гідроелектростанцій,
   електричних та теплових мереж; підприємств
   державного енергетичного нагляду, вироб-
   ничих лабораторій енергосистем        1,25 - 2,5
 
Нафтова і газова промисловість          1,08 - 3,72
 
Хімічна , нафтохімічна, хіміко-фармацевтична,
мікробіологічна промисловість; промисловість
по переробці нафти, сланців, газу і по вироб-
ництву нафтопродуктів               1,08 - 3,2
 
Лісова промисловість, лісові і мисливські гос-
подарства                     1,02 - 3,12
 
Целюлозно-паперова промисловість         1,08 - 2,5
 
Деревообробна промисловість            1,06 - 2,26
 
Промисловість будівельних матеріалів,
скляна і фарфоро-фаянсова промисловість,
виробництво м'якої покрівлі            1,06 - 4,24
 
Легка промисловість                1,02 - 2,34
 
Харчова промисловість               1,02 - 2,34
 
Рибна промисловість                1,02 - 2,34
 
Поліграфічне виробництво             1,06 - 2,34
 
Виготовлення музичних інструментів        1,06 - 2,26
 
Експлуатаційні роботи, ремонт, налагоджен-
ня і обслуговування рухомого складу, шля-
хів, штучних споруд та інших технічних
засобів залізничного транспорту і метро-
політенів                     1,06 - 2,6
 
Цивільна авіація                 1,17 - 2,82
 
Дорожні роботи                  1,17 - 2,56
 
Сільське господарство               1,02 - 3,12
 
Підприємства і організації гідрометеоро-     1,06 - 2,26
логічної служби
 
Підприємства і організації зв'язку та
держдруку (крім робітників, для яких не
застосовуються тарифні сітки)           1,06 - 2,26
 
Будівельні, будівельно-монтажні та ремонт-
но-будівельні роботи               1,28 - 3,16
 
Житлово-комунальне господарство          1,06 - 2,56
 
Роботи, пов'язані з обслуговуванням кому -
нальних котелень                 1,06 - 2,34
 
Побутове обслуговування населення         1,02 - 2,72
 
Геологорозвідувальні, топографо-геодезич -
ні та лісовпорядні роботи, буріння техніч-
них свердловин на полях діючих і тих, які
будуються, вугільних (сланцевих) шахт і
розрізів                     1,27 - 2,94
 
Торгівля і громадське харчування         1,02 - 2,38
 
Матеріально-технічне постачання          1,08 - 2,6
 
Робітники, які зайняті на ремонті устатку-
вання, на верстатних роботах і на роботах
у спеціалізованих цехах усіх галузей народ-
ного господарства (крім атомної енергетики)    1,06 - 2,6
 
Робітники, які зайняті на ремонті і наладці    1,17 - 2,6
електронно-обчислювальної техніки усіх галу-
зей народного господарства
 
Механізатори, які зайняті на вантажно-розван-
тажувальних роботах в усіх галузях народного
господарства                   1,08 - 2,34
**************************************

ПРИМІТКИ :

1. Зазначені коефіцієнти визначені з урахуванням доплат за умови праці: у вугільній, нафтовій, газовій промисловості; на гірничих роботах підприємств і організацій чорної і кольорової металургії , на видобутку слюди і солі, в гірничохімічній промисловості; на будівництві метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального призначення; на основних виробництвах цементних заводів, підприємств по виробництву азбестоцементних виробів, по видобутку і переробці нерудних будівельних матеріалів, по видобутку і збагаченню азбесту і графіту, промисловості будівельних матеріалів, скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, виробництва м'якої покрівлі, на підприємствах хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної, хіміко-фармацевтичної промисловості та промисловості по переробці нафти, сланців, газу і по виробництву нафтопродуктів.

2. Конкретні коефіцієнти за підгалузями, видами виробництв, робіт тощо у передбачених цим додатком межах встановлюються в галузевих тарифних угодах.

3. Розміри тарифних ставок робітників першого розряду визначаються множенням відповідного коефіцієнта на встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати. Тарифні ставки робітників наступних розрядів визначаються шляхом множення тарифної ставки робітника 1 розряду на відповідний тарифний коефіцієнт, встановлений галузевою тарифною угодою.

4. Погодинні тарифні ставки визначаються діленням обчислених згідно з приміткою 3 місячних тарифних ставок на відповідну середню місячну норму робочого часу.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
тарифних ставок (окладів) окремих професій робітників і мінімального розміру заробітної плати за галузями народного господарства України

******************************************************************
Професії робітників за галузями       Кількість мінімальних
  народного господарства         розмірів  заробітної
                      плати у місячній та -
                      рифній ставці (окладі)
******************************************************************
 
Електроенергетична промисловість:
 
   електромонтери                 2,56 - 6,25
 
   машиністи котельного устаткування,
   котлотурбінних цехів, енергоблоків,
   турбінних відділень АЕС, щита керу-
   вання агрегатами
                           2,56 - 7,0
Залізничний транспорт:
 
   робітники локомотивних бригад, які
   обслуговують локомотиви і моторва -
   гонний нерухомий склад магістраль -
   ного залізничного транспорту і мет-
   рополітенів :
 
   машиністи локомотивів              2,36 - 7,84
 
   помічники машиністів              1,9 - 6,08
                          
   кочегари паровозів               1,62 - 4,72
                           
   робітники підприємств і цехів
   промислового  залізничного транс-
   порту, які обслуговують локомотиви
   і мотор-вагонний рухомий склад на
   роботах у кар'єрах (розрізах),
   підприємствах промислового заліз -
   ничного транспорту і в залізничних
   цехах чорної і кольорової металур-
   гії, вугільної (сланцевої) і цемент-
   ної промисловості, підприємств гір-
   ничної хімії по добуванню азбесту,
   графіту, слюди і солі, електроенер -
   гетичної, лісової і торфяної промис-
   ловості, машинобудування; в морських
   портах:
 
   машиністи локомотивів              2,21 - 6,4
 
   помічники машиністів локомотивів        1,67 - 4,72
 
 у залізничних цехах інших підприємств
 і організацій:
 
   машиністи локомотивів              2,05 - 5,06
 
   помічники машиністів локомотивів        1,56 - 3,81
 
Річковий транспорт:
 
   рядовий склад річкового флоту          1,37 - 3,24
 
Морський транспорт:
 
   члени екіпажів морських суден (крім       1,88 - 4,38
   командного складу)
 
Автомобільний транспорт:
 
   водії вантажних автомобілів           1,36 - 6,48
 
   водії легкових автомобілів           1,36 - 3,24
 
   водії автомобілів швидкої медичної
   допомоги і автомобілів, обладнаних
   звуковими сигналами типу "Сирена"        1,56 - 5,5
 
   водії автобусів                 1,43 - 5,5
 
Міський електротранспорт:
 
   водії трамваїв                 1,67 - 4,96
 
   водії тролейбусів                2,03 - 5,5
 
Підприємства зв'язку і держдруку:
 
   телеграфісти, телеграфісти міжмісь-
   кого телефонного зв'язку, сортуваль-
   ники поштових відправлень і виробів
   друку, радіооператори, фотооперато-
   ри, оператори зв'язку, поштарі         1,37 - 3,5
 
 
   телефоністи міського, місцевого
   (виробничого) телефонного зв'язку,
   телефоністи довідкової служби
   міської телефонної мережи            1,37 - 3,24
 
   інші робітники                  1,37 - 5,5
 
Торгівля і громадське харчування:
 
   продавці, контролери-касири,контро-        1,44 - 4,24
   лери, касири торговельного залу
 
   комірники, старші комірники            1,37 - 3,74
 
Рибна промисловість:
 
   члени екіпажів морських суден ви-
   робничого флоту                  1,5 - 4,0
***************************************

ПРИМІТКИ :

1. Конкретні коефіцієнти у межах передбачених цим додатком встановлюються в галузевих тарифних угодах залежно від важкості виконуваних робіт, умов праці, технічних характеристик машин, механізмів, і обладнання тощо.

2. Конкретні розміри місячних окладів визначаються шляхом множення відповідного коефіцієнта на встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати, а погодинних тарифних ставок - шляхом ділення одержаного результату на середньомісячну норму робочу часу.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
розмірів тарифних ставок (місячних посадових окладі) працівників наскрізних професій і мінімального розміру заробітної плати

******************************************************************
                       Кількість мінімальних
                       розмірів заробітної
                       плати  у  тарифній
                       ставці   (місячному
                       посадовому окладі)
******************************************************************
 
         Службовці
Завідуючі: канцелярією, центральним складом;
старший товарознавець                 1,63 - 4,0
 
Завідуюча друкарським бюро; старші: касир,
інкасатор, інспектор, товарознавець, пере-
кладач-дактилолог, стенографістка 1 кате-       1,5 - 3,75
горії
 
Касир, інкасатор, інспектор; завідуючі:
архівом, господарством, складом, копію-
вально-розмножувальним бюро, фотолабора-
торією, кінним двором; стенографістка 2
категорії, друкарка 1 категорії            1,38 - 3,5
 
Завідуючі об'єднаними архівами з обсягом
матеріалів:
 
   до 75 тис.одиниць схову              1,63 - 3,75
 
   понад 75 тис.одиниць схову            3,75 - 4,25
 
Друкарка 2 категорії, секретар-стеногра -
фістка, диспетчер по відпуску готової про-
дукції, експедитор по перевезенню вантажу,
таксувальник, старший табельник, секретар
навчальної частини (диспетчер), секретар
сліпого викладача                   1,25 - 3,25
 
Секретар-друкарка, секретар, агент по поста-
чанню, рахівник, кресляр, діловод, архіварі-
ус, калькулятор, нарядник, обліковець, табе -
льник, копіювальник, експедитор, завідуючий
коморою схову                     1,13 - 3,0
 
       Робітники
 
Машиніст по пранню та ремонту спецодягу, ро -
бітник виробничих лазень                1,25 - 3,0
 
Вагар, возій, кастелянша, контролер водопро -
відного господарства, конюх, наглядач гід-
ротехнічних об'єктів, підсобний (транспортний)
робітник, двірник, садівник, світлокопіювальник,
склографіст, (ротаторник), склопротиральник, при-
биральник територій, виробничих приміщень       1,13 - 2,5
 
Водій електро- та автовізка, водій самохідних ме-
ханізмів, дезінфектор, комірник, контролер газово-
го господарства, палітурник документів, приймаль -
ник замовлень, приймальник сільськогосподарських
продуктів і сировини, наглядач гідротехнічних спо-
руд (старший)                     1,25 - 2,75
 
Банщик, підлогонатирач                 1,13 - 2,26
 
Оператор електронно-обчислювальних машини       1,63 - 3,75
 
Оператор електронно-обчислювальних машини 
(старший)                       1,75 - 4,0
 
Оператор обчислювальних машини:
 
   I категорії                    1,5 - 3,5
 
   II категорії                     1,38 - 3,25
 
Оператор копіювальних і розмножувальних машин:
 
   при одержанні копій на папері          1,25 - 3,0
 
   при виготовленні друкарських форм з тек-     
   стових і штрихових оригіналів          1,63 - 3,25
 
   при виготовленні друкарських з оригіна -
   лів, які містять напівтонові та растрові
   зображення                    1,75 - 3,5
 
Інструктор виробничого навчання робітників ма-
сових професій                    2,74 - 4,41
 
Робітник по благоустрію (на роботах по видаленню
 нечистот вручну)                   1,63 - 3,75
 
Водій транспортно-прибиральної машини, комірник
(старший), оператор автоматичного газового захисту  1,38 - 3,0
 
Гардеробник, кубівник, кур'єр, кучер, сатураторник,
прибиральник службових приміщень, швейцар       1,0 - 2,0
 
Сторож                        1,0 - 3,0
 
Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-
пропускному пункті                  1,25 - 3,25
 
Опалювач, маркірувальник               1,0  - 2,25
 
Ліфтер                        1,0  - 2,25
 
Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
   від 2,5 до 5 метрів за секунду         1,25 - 2,5
   від 5 до 7 метрів за секунду           1,38 - 2,75
   понад 7 метрів за секунду            1,5  - 3,0
 
Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання,
комірник на складах кислот і хімікатів        1,38 - 3,25
 
   Робітники, зайняті на вантажно-розванта-
   тажувальних роботах
 
При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані
металу, агломерату і шлаку; при навантаженні
(розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного
брикету, креозоту, подової і анодної маси, аз-
бесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу;
при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих
для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і
вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг     2,1 - 4,50
 
При навантаженні (розвантаженні) в залізничні ваго-
ни, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для
здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і ванта -
жів з вагою одного місця більш як 50 кг; при наван-
таженні (розвантаженні) в судна інших вантажів    1,9 - 4,06
 
При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони,
автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на
внутрішньоскладській переробці вантажів        1,69 - 3,60
 
   Робітники комплексних бригад, що виконують ван-
   тажно-розвантажувальні роботи із застосуванням
   засобів комплексної механізації і суміщують про-
   фесії вантажника і механізатора
 
При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані ме-
талу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розванта-
женні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, крео-
зоту, подової і анодної маси, азбесту, цементу, інших
шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзли-
ся, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг  2,36 - 5,58
 
При навантаженні (розвантаженні) інших вантажів    2,1  - 4,98

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток N 4

 

 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 102)

 

 

 

КОЕФІЦІЄНТИ
 
підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій, для яких умови оплати праці визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44 та наступними змінами і доповненнями до неї

Додаток N 4 втратив чинність

(додаток N 4 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.10.94 р. N 720,
 від 08.02.95 р. N 102,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.96 р. N 1226) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 102)

КОЕФІЦІЄНТИ
 підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій, на які не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44

******************************************************************
  Частина посадового окладу в кількості   * Коефіцієнт
     мінімальних заробітних плат      *
******************************************************************
          1                 20,5
 
      Від 2 до 4 (включно)             6,1
 
      Від 5 до 10 (включно)            3,6
 
        Понад 10                1,5
******************************************************************

Примітка. Визначення конкретного розміру посадового окладу провадиться в такому порядку: в установах і організаціях, в яких посадові оклади встановлені нормативними актами в карбованцях, визначаються коефіцієнти співвідношень посадових окладів до мінімального розміру заробітної плати шляхом ділення посадового окладу, встановленого до 1 січня 1990 р., на 2300 карбованців;

коефіцієнти співвідношень посадових окладів до мінімального розміру заробітної плати розподіляються на частини (1, 3, 6 і решта);

кожна частина посадового окладу множиться на мінімальну заробітну плату 60000 крб. і відповідний коефіцієнт. Результати підсумовуються.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

(додаток N 5 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.10.94 р. N 720,
 від 08.02.95 р. N 102)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 6 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 102)

КОЕФІЦІЄНТИ*
 підвищення посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів

******************************************************************
  Частина посадового окладу в кількості  *   Коефіцієнт
    мінімальних заробітних плат     *
******************************************************************
     Від  1 до 3 (включно)           10,9
 
     Від  4 до 10 (включно)           3,7
 
        Понад 10               2,8
 
******************************************************************

Примітка. Для визначення конкретного розміру посадового окладу, встановленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35, коефіцієнти співвідношення посадових окладів до мінімальної заробітної плати розподіляються на частини (3, 7 і решта). Кожна частина посадового окладу множиться на мінімальну заробітну плату 60000 крб. і відповідний коефіцієнт. Результати підсумовуються.

____________
* При обчисленні окладів за військові звання військовослужбовців, спеціальні звання працівників органів внутрішніх справ, класні чини працівників органів Прокуратури, кваліфікаційні класи суддів та арбітрів застосовуються коефіцієнти, встановлені у додатку N 6 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 393 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 720)

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

(додаток N 6 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.10.94 р. N 720,
 від 08.02.95 р. N 102)

Опрос