Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке регистрации адвокатских объединений

КМ Украины
Постановление КМ от 27.04.1993 № 302
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 1993 р. N 302

Київ

Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1996 року N 621,
від 7 березня 1998 року N 283,
 від 15 червня 2011 року N 633

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 грудня 2012 року N 1144)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, що додається.
 

2. Установити, що за реєстрацію адвокатських об'єднань справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 8.06.96 р. N 621)

За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми.
 

Вся сума плати зараховується до державного бюджету.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.98 р. N 283)

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 р. N 302

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

(У тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мін'юст" у всіх відмінках замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року N 633)

1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру" реєстрація адвокатських колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань провадиться у Укрдержреєстрі.

2. Для реєстрації адвокатського об'єднання до Укрдержреєстру подаються:

1/ заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;

2/ статут адвокатського об'єднання;

3/ установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об'єднання;

4/ дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;

5/ документ про внесення плати за реєстрацію.

3. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.

4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про:

реєстрацію адвокатського об'єднання;
відмову в реєстрації адвокатського об'єднання;
залишення заяви без розгляду.

5. У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається.

6. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань.

У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єднання і місце його знаходження, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.

7. Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об'єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові.

Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.

8. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у пункті 2 цього Положення, про що Укрдержреєстр повідомляє заявника протягом часу встановленого для розгляду заяв.

У разі усунення причин, на підставі яких було внесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановлені цим Положенням.

9. Про зміни, що сталися в статутних документах, про припинення діяльності, а також про зміну адреси адвокатське об'єднання повідомляє Укрдержреєстр у 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру адвокатських об'єднань.

10. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських об'єднань.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
До Положення про порядок
реєстрації адвокатських
об'єднань

 

 

 

 Герб України
               Державна реєстраційна служба
 С В І Д О Ц Т В О
               про реєстрацію адвокатських об'єднань
 
 
 
 
                  С В І Д О Ц Т В О
               про реєстрацію адвокатського об'єднання
 
                      "____"__________199 р.
 
                      N____
 
               Назва об'єднання_____________________
 
               _____________________________________
 
               _____________________________________
 
               Місце знаходження об'єднання_________

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

____________

Опрос