Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке регистрации символики объединений граждан

КМ Украины
Постановление КМ от 26.02.1993 № 144
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 лютого 1993 р. N 144

Київ

Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 22 лютого 1994 року N 113,
від 8 червня 1996 року N 621,
від 7 березня 1998 року N 283,
 від 15 червня 2011 року N 633

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 грудня 2012 року N 1209)

На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" і на виконання Постанови Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, що додається.

2. Установити такі розміри збору за реєстрацію символіки зареєстрованих об'єднань громадян:

 всеукраїнських і   - чотири неоподатковуваних мінімумів
   місцевих        доходів громадян;
 
   міжнародних      - два неоподатковуваних мінімумів
               доходів громадян
               і 100 доларів США (за наявності
               ліцензії Національного банку) або
               еквівалент цієї суми у валюті України
               за курсом Національного банку на час
               сплати;
 
   структурних осеред- - 200 доларів  США  (за  наявності
   ків громадських орга-  ліцензії Національного банку)або
   нізацій зарубіжних   еквівалент цієї суми у валюті України
   держав в Україні    за курсом Національного банку на час
               сплати.

(із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України: від 22.02.94 р. N 113, 
 від 08.06.96 р. N 621)

За реєстрацію символіки громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.

3. За видачу об'єднанню громадян дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного збору.

4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію символіки об'єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 22.02.94 р. N 113,
 
від 07.03.98 р. N 283)

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

5. Державній реєстраційній службі здійснювати замовлення бланків свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян та забезпечувати їх постачання.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

6. Зареєстровані об'єднання громадян, що використовують символіку в порядку, який діяв до затвердження Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, вправі її перереєструвати відповідно до цього Положення.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
В. НЕСМІХ

Інд. 39

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

 

 
 

постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 144

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян

(У тексті Положення слово "Мін'юст" у всіх відмінках замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року N 633)

1. Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є їх символами і відмітними знаками.

2. Символіка об'єднань громадян затверджується центральними статутними органами об'єднань відповідно до їх статутів.

3. Реєстрація символіки зареєстрованих об'єднань громадян здійснюється Укрдержреєстром.

4. Для реєстрації символіки об'єднання громадян подається заява до Укрдержреєстру, яка підписується двома членами центрального статутного органу об'єднання громадян.

До заяви додаються:

1) положення про символіку об'єднання громадян;

2) опис символу і відмітного знака;

3) рішення центрального статутного органу про затвердження положення та опису;

4) зображення символіки;

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) копії свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту.

Положення про символіку повинно визначати види символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання.

Документи, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, подаються у трьох примірниках.

(пункт 4 Положення в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.02.94 р. N 113)

5. Заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний строк.

6. Якщо із заявою про реєстрацію символіки звертаються об'єднання громадян, що мають тотожну чи схожу символіку, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про реєстрацію символіки.

7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про відмову в її реєстрації.

8. У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка, що додається.

9. Зареєстрованій символіці об'єднання громадян присвоюється відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки об'єднань громадян, що ведеться Укрдержреєстром.

У Реєстрі зазначається:

назва об'єднання громадян;

дата його реєстрації і номер;

вид символіки;

стислий опис;

дата включення до Реєстру.

10. У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, якщо вона:

1) тотожна чи схожа із уже зареєстрованою символікою;

2) складається з позначень, які не мають відмітних властивостей;

3) являє собою державні герби, прапори або офіційні назви держав, нагороди, печатки та інші подібні відмітні знаки;

4) належить до загальнодержавних символів і термінів;

5) за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності і моралі;

6) містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле окремих осіб без їх згоди;

7) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи релігійні символи;

8) в інших випадках, якщо це суперечить чинному законодавству України.

11. Рішення про реєстрацію символіки об'єднання громадян у 10-денний строк надсилається заявникові.

 

 

 

 

 

Додаток

 

 
 

до Положення про порядок реєстрації
символіки об'єднань громадян

 ************************************
            (назва органу, що здійснює реєстрацію)
 
               СВІДОЦТВО
 
      про реєстрацію символіки об'єднання громадян
         "  "         19__ р.
 
   Назва об'єднання
           *********************************************
   *************************************************************
   Вид об'єднання
          ***********************************************
   *************************************************************
   Вид символіки і відмітного знака
                   *****************************
   *************************************************************
   Опис символіки і відмітного знака
                   ****************************
   *************************************************************
 
   *********************
     Керівник
   *********************            Підпис
     М.П.

____________

Опрос