Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке легализации объединений граждан

КМ Украины
Постановление КМ от 26.02.1993 № 140
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 лютого 1993 р. N 140

Київ

Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 року N 280
,
від 16 жовтня 1998 року N 1640,
 від 13 липня 2001 року N 840
,
 від 18 серпня 2005 року N 769
,
 від 18 січня 2006 року N 25
,
 від 15 червня 2011 року N 633

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 грудня 2012 року N 1193)

На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" і на виконання Постанови Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

 
В. НЕСМІХ

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 140

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок легалізації об'єднань громадян

1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування.

Легалізація спілок об'єднань громадян здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

2. Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Укрдержреєстром, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - структурними підрозділами головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. N 280,
 від 16.10.98 р. N 1640,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

3. Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява (додаток N 1), підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків (додаток N 2), підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

(абзац другий пункту 3 доповнено підпунктом 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. N 769) 

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Абзац п'ятий пункту 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.07.2001 р. N 840)

Абзац шостий пункту 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.07.2001 р. N 840)

4. Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк після надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця після надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк після його прийняття.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2006 р. N 25)

5. Пункт 5 виключено 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2001 р. N 840
,
 виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. N 25)

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації.

7. У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (додаток N 3). 

Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться реєструючим органом.

У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутних органів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності об'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору.

Дані Реєстру всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій, зареєстрованих Укрдержреєстром, публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.06.2011 р. N 633)

9. Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.

У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації.

10. Легалізація об'єднань громадян, що мають одну і ту ж назву, не допускається.

У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2006 р. N 25)

12. Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об'єднання громадян, до реєструючого органу подаються:

1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;

2) протокол з'їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);

3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;

4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту (положення).

У разі внесення до статутних документів змін, що пов'язані із зміною місцезнаходження об'єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об'єднання.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про реєстрацію об'єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з виконанням відповідної позначки на титульному аркуші статуту (положення) або про відмову в їх реєстрації.

У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного органу, мети об'єднання громадян реєструючий орган видає нове свідоцтво про реєстрацію такого об'єднання.

Про зміну своєї назви об'єднання громадян зобов'язане після реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах масової інформації.

(пункт 12 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2005 р. N 769)

13. У разі припинення діяльності об'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Положення про порядок легалізації
об'єднань громадян

ЗАЯВА

_________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених
 
_________________________________________________________________
  представників, рік народження, місце постійного проживання,
 
__________________________________________________________________
  N телефону)
 
__________________________________________________________________
 
подають установчі документи на реєстрацію_________________________
                       (назва об'єднання
 
__________________________________________________________________
   громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)
 
Статут (положення) прийнятий______________________________________
                   (рік, місяць, число,
 
__________________________________________________________________
   назва органу, який прийняв статут)
 
Основна мета діяльності об'єднання________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного
органу об'єднання громадян________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
   Прізвища засновників            Підписи
 
                         Дата
 
   Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому
   -------- законом порядку.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Положення про порядок легалізації
об'єднань громадян

Дані про місцеві осередки
об'єднання громадян

*****************************************************************
 N * Назва  *Прізвище, ім'я,*Кількість*Юридична * Дані про
п)п *місцевого* по батькові *членів  *адреса, N* легалізацію
  *осередку * керівника  *осередку *телефону *
******************************************************************
 
  Примітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний
   -------- статутний орган об'єднання громадян, що подало
        заяву про реєстрацію.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Положення про порядок легалізації
об'єднань громадян

 Основна мета діяльності________________
 
   _______________________________________   _____________________________________________
                          (назва органу, що здійснює реєстрацію)
   _______________________________________
 
   _______________________________________           СВІДОЦТВО
 
   _______________________________________          про реєстрацію
 
   _______________________________________       _____________ об'єднання громадян
 
   _______________________________________        _____________ 19  р.
 
   _______________________________________           N _________
 
   _______________________________________   Назва об'єднання ____________________________
 
   _______________________________________   _____________________________________________
 
   _______________________________________   Вид об'єднання ______________________________
 
   _______________________________________   _____________________________________________
 
   _______________________________________   Постійно діючий центральний статутний орган
 
   _______________________________________   об'єднання __________________________________
                                (повна назва, адреса)
   _______________________________________   _____________________________________________
 
   _______________________________________     _________________
                              Керівник
   _______________________________________     _________________      Підпис
                               М.П.
   _______________________________________
 
 
                              Оборотна сторона
 
                         _____________________________________________
                           (назва органу, що здійснює реєстрацію)
 
                                  СВІДОЦТВО
 
                                 про реєстрацію
                                об'єднання громадян

____________ 
 

Опрос