Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о внебюджетном государственном фонде приватизации

КМ Украины
Постановление КМ от 27.01.1993 № 67
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА 

від 27 січня 1993 р. N 67 

Київ

Про затвердження Положення про позабюджетний державний фонд приватизації

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2012 року N 472)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Положення про позабюджетний державний фонд приватизації, що додається.

2. Державним органам, що відповідають за використання коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, що є у загальнодержавній власності, відкрити окремі рахунки для управління цими коштами.

3. Фонду державного майна відкрити валютний рахунок позабюджетного державного фонду приватизації для акумулювання коштів у вільно конвертованій валюті.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ 

Інд. 25 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 1993 р. N 67

ПОЛОЖЕННЯ
про позабюджетний державний фонд приватизації

1. Позабюджетний державний фонд приватизації (надалі - фонд приватизації) утворюється відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" для накопичення та управління коштами, які надходять від продажу об'єктів приватизації, що є у загальнодержавній власності. 

2. Управління коштами фонду приватизації здійснює фонд державного майна.

3. До джерел формування коштів фонду приватизації належать:

кошти одержані від продажу об'єктів приватизації, що є у загальнодержавній власності (підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів підприємств; обладнання, будівель, споруд, ліцензій, патентів та інших матеріальних і нематеріальних активів ліквідованих підприємств і їх підрозділів; часток (паїв), акцій господарських товариств); 

добровільні внески українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, громадських організацій;

інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

4. Фонд державного майна на підставі одержаних від установ банків платіжних доручень здійснює облік надходження коштів по кожному об'єкту, джерелах надходжень, регіонах і в цілому по країні, контролює стан оплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних цінних паперів.

5. Напрями використання і нормативи розподілу коштів фонду приватизації щорічно встановлюються Державною програмою приватизації майна державних підприємств.

Державні органи, що приймають рішення про використання коштів фонду приватизації за кожним напрямом, вказані у додатку.

6. Фонд державного майна щомісячно перераховує кошти із рахунків фонду приватизації на рахунки відповідних державних органів згідно з нормативами їх розподілу.

7. Державні органи, вказані в додатку, щоквартально складають звіт про використання коштів, одержаних від приватизації, за кожним напрямом і надсилають його до Фонду державного майна.

8. Фонд державного майна щоквартально складає звіт про надходження і витрати коштів, одержаних від приватизації, та подає його Кабінету Міністрів України.

Фонд державного майна складає щорічно баланс надходжень і витрат коштів фонду приватизації, який є складовою частиною (розділом) звіту про хід виконання Державної програми приватизації майна державних підприємств. 

9. Державні органи, вказані у додатку, щорічно розробляють пропозиції до Державної програми приватизації майна державних підприємств у частині нормативів розподілу коштів, одержаних від приватизації.

10. Не використані у звітному році кошти фонду приватизації вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Положення про позабюджетний
державний фонд приватизації

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ,
одержаних від продажу об'єктів приватизації

******************************************************************
                 *Державний орган, який приймає
                 *рішення про використання коштів
                 ********************************
                 * національна * вільно конвер-
                 * валюта    * тована валюта
******************************************************************
 
Відшкодування витрат, пов'язаних   Фонд держав-     -
з  приватизацією  (підготовка   ного майна
підприємств до приватизації)
 
Фінансове забезпечення привати-    - " -       -
зації
 
в тому числі:
 
видання державного інформаційно-    - " -       - 
го бюлетеня про приватизацію
 
кадрове забезпечення          - " -       - 
 
Погашення внутрішнього державно-   Мінфін        -
го боргу
 
Кредитування технічного оновлен-   Мінекономіки  Мінекономіки
ня та реконструкції приватизова-
них підприємств
 
Створення нових робочих місць      - " -       - 
 
Створення об'єктів інфраструкту-    - " -       - 
ри ринку
 
Поповнення валютного резерву На-     -     Національний
ціонального банку                  банк

____________

Опрос