Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников аппарата органов государственной исполнительной власти и других органов

КМ Украины
Постановление КМ от 21.01.1993 № 35
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 21 січня 1993 р. N 35

Київ

Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 30 квітня 1993 року N 320
,
 від 23 вересня 1993 року N 782
,
 від 28 червня 1994 року N 437
,
 від 27 січня 1995 року N 63
,
 від 5 червня 1995 року N 390
,
від 4 липня 1995 року N 488
,
 від 2 вересня 1996 року N 1003
,
 від 22 липня 1998 року N 1132

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 лютого 2000 року N 207)

(Чинність постанови поширено стосовно порядку визначення посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств і відомств на військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією та центральних органів управлінь інших військових формувань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 року N 121)

(Умови оплати праці (доплати, надбавки, преміювання, інші види матеріального стимулювання), затверджені цією постановою, поширено на працівників секретаріату Національної ради соціального партнерства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1993 року N 368-р)

(На працівників апарату Представництва Президента України в Республіці Крим поширено умови оплати праці, затверджені цією постановою (крім абзацу п'ятого підпункту "б" та підпунктів "в" і "г" пункту 2) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1994 року N 376)

Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 1995 року N 1043

З метою упорядкування оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити шкали співвідношень посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів згідно з таблицями N 1 - 15.

2. Надати право керівникам органів державної виконавчої влади та інших органів у межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих:

а) вносити у затверджені структури апарату цих органів зміни, викликані необхідністю застосування нових прогресивних організаційних форм праці, затверджувати штати, установлювати керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до вказаних шкал співвідношень; 

б) установлювати: 

заступникам керівників органів державної виконавчої влади та інших органів, заступникам керівників їх структурних підрозділів, не передбачених цією постановою, посадові оклади на 2 - 7 процентів нижче посадового окладу відповідного керівника;

посадові оклади для окремих спеціалістів, не передбачених цією постановою стосовно до розмірів окладів, визначених на основі шкал співвідношень відповідних категорій працівників;

керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям надбавки:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

абзац шостий підпункту "б" пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.95 р. N 390)

спеціалістам і службовцям (за винятком заступників керівників органів державної виконавчої влади та інших органів, керівників підрозділів та їх заступників) доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати, з інших причин) до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи для цієї мети до 50 відсотків окладу відсутнього працівника. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх жінок, які перебувають у відпустці по вагітності і пологах, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років чи у відпустці без збереження заробітної плати, тривалістю, визначеною у медичному висновку але не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, установлювати у розмірі до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи для цієї мети всю економію заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин працівники; 

в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання, створеного у розмірі 4-місячного фонду заробітної плати та економії фонду заробітної плати; 

г) надавати працівникам матеріальну допомогу, спрямовуючи для цієї мети кошти у розмірі місячного посадового окладу. 

Преміювання керівників органів державної виконавчої влади та інших органів, їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових окладів здійснюється за рішенням вищестоящих органів державної виконавчої влади у межах наявних коштів на оплату праці.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.95 р. N 390)

4. Зберегти працівникам державної податкової служби виплату надбавок за персональні звання та винагороди за вислугу років, а також пільги в порядку і розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року N 559.

5. Поширити чинність цієї постанови на:

працівників Фонду державного майна, оплата праці яких повинна здійснюватись на основі шкали співвідношень посадових окладів працівників центрального апарату міністерств до мінімального розміру заробітної плати;

працівників об'єднань, установ і організацій, оплата праці яких за рішенням відповідних державних органів здійснювалася на основі шкал співвідношення окладів до мінімального розміру заробітної плати апарату працівників органів державної виконавчої влади.

6. Міністерству праці та Міністерству юстиції у двотижневий строк подати пропозиції щодо приведення рішень Уряду у відповідність з цією постановою.

7. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів та іншими відповідними міністерствами і відомствами затвердити умови оплати праці працівників органів державної виконавчої влади, що не передбачені даною постановою.

8. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних адміністрацій установлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 року N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці"

9. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1993 року. 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ 

 

ШКОЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Адміністрації Президента України до мінімального розміру заробітної плати

Найменування посад 

Коефіцієнти 

Радник Президента України - Голова ради,
Голова Комісії Президента України 

18,0 

Секретар Адміністрації Президента України 

17,0 

Перший помічник Президента України -
Керівник групи помічників та референтів Президента України 

16,0 

Керівник Служби Президента України 

15,5 - 16,0 

Прес-секретар Президента України -
Керівник Прес-служби Президента України 

16,0 

Помічник Президента України 

15,5 

Головний консультант служби Президента України 

13,0 

Старший консультант служби Президента України 

11,0 

Референт Президента України 

11,0 

Завідуючий відділом 

15,5 

Завідуючий канцелярією 

13,5 

Завідуючий сектором 

13,5 

Помічник Секретаря Адміністрації Президента України, помічник Радника Президента України - Голови ради Президента України, помічник Радника Президента України - Голова комісії 

12,5 

Завідуючий групою 

13,5 

Головний бухгалтер 

13,0 

Головний консультант 

12,5 

Старший консультант 

10,5 

Консультант 

8 - 9 

Спеціаліст I категорії 

7,5 - 8,5 

Спеціаліст II категорії 

6,5 - 7,5 

Спеціаліст 

5,5 - 6,5 

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Верховної Ради України до мінімального розміру заробітної плати

(На часткову зміну шкали співвідношень, передбаченої в цій таблиці, установлено коефіцієнт для визначення посадових окладів завідуючих секретаріатами комісій Верховної Ради України у розмірі 15,0 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року N 63)

Найменування посад 

Коефіцієнт 

Керівник Секретаріату Верховної Ради України 

17,0 

Керуючий справами Верховної Ради України 

17,0 

Перший помічник - завідуючий секретаріатом Голови Верховної Ради України 

16,0 

Завідуючий відділом, керівники:
групи наукових консультантів, центру комп'ютеризованих інформаційних систем, прес-центру Верховної Ради України 

15,5 - 16,0 

Радник, помічник Голови Верховної Ради України 

15,5 

Помічники - завідуючі секретаріатами Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України 

14,0 

Завідуючий самостійною групою 

15,0 

Завідуючий канцелярією 

13,5 

Завідуючі: секретаріатами комісій, секторами 

13,5 

Завідуючий групою сектора 

11,0 - 12,0 

Головний: консультант, референт служби методично-наукового забезпечення 

13,0 

Головний: консультант, референт, спеціаліст;
помічник Керівника Секретаріату Верховної Ради України 

12,5 

Старший: консультант, референт служби методично-наукового забезпечення 

11,0 

Старший: консультант, референт;
провідний спеціаліст 

10,5 

Консультант, референт; референт-консультант народного депутата України 

8,0 - 9,0 

Спеціаліст I категорії 

7,5 - 8,5 

Спеціаліст II категорії 

6,5 - 7,5 

Спеціаліст 

5,5 - 6,5 

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Кабінету Міністрів України до мінімального розміру заробітної плати

Найменування посад 

Коефіцієнт 

Перший віце-прем'єр-міністр 

19 

Віце-прем'єр-міністр, Міністр Кабінету Міністрів 

18 

Головний радник Прем'єр-міністра 

17 

Завідуючий відділом, керівники: 
прес-служби, групи експертів 

15,5 - 16,0 

Радник Прем'єр-міністра 

15,5 

Завідуючий експертно-аналітичним центром
Першого віце-прем'єр-міністра, завідуючий сектором 

13,5 

Завідуючий канцелярією прем'єр-міністра 

14,0 

Керівник служби: першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, головного радника Прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів 

13,5 

Головний спеціаліст, консультант, експерт, експерт-консультант при раднику Прем'єр-міністра 

12,5 

Помічник Віце-прем'єр-міністра,
помічник Міністра Кабінету Міністрів 

12,5 

Провідний спеціаліст, аналітик-програміст при раднику Прем'єр-міністра 

10,5 

Спеціаліст I категорії 

7,5 - 8,5 

Спеціаліст II категорії 

6,5 - 7,5 

Спеціаліст 

5,5 - 6,5 

Примітка. 

Посадові оклади працівників Юридичного відділу встановлюються на 0,5 мінімального розміру заробітної плати вище ніж посадові оклади відповідних працівників інших відділів. 

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств і відомств України  до мінімального розміру заробітної плати

(На часткову зміну таблиці N 4 затверджено посадові оклади керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Міністерства економіки, Міністерства фінансів згідно з таблицею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1996 року N 1003, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1996 року N 1003)

  Найменування посад

Коефіцієнти

Міністерства і державні комітети

Комітети, Головні управління та інші підвідомчі Кабінету Міністрів органи державної виконавчої влади

1

2

3

Міністр

17,0

 

Голова державного комітету

16,0

 

Голова комітету

 

15,0

Перші заступники:

 

 

- Міністра

16,0 

 

- голови державного комітету

 15,0

 

- голови комітету

 

14,0

Заступники:

 

 

- Міністра

15,5 

 

- голови державного комітету

 14,5

 

- голови комітету

 

13,5

Керівники: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів органу державної виконавчої влади

 

15,0

Перший заступник керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів органу державної виконавчої влади

 

14,0

Заступник керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів органу державної виконавчої влади

 

13,5

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

12,0 - 13,0

10,0 - 11,0

Начальник відділу у складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

10,5 - 11,5

9,0 - 10,0

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

9,0 - 10,0

8,0 - 9,0

Провідний спеціаліст

8,0 - 9,0

7,0 - 8,0

Спеціаліст 1 категорії

7,0 - 8,0

6,5 - 7,5

Спеціаліст 2 категорії

6,0 - 7,0

5,5 - 6,5

Спеціаліст

5,0 - 6,0

4,5 - 5,5

 

 

 

Таблиця N 5

 

 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1993 р. N 320)

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
 посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Ради Міністрів Республіки Крим та її апарату до мінімального розміру заробітної плати

Таблиця N 5 втратила чинність

(таблиця N 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. N 320
,
 втратила чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.06.94 р. N 437)

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міністерств і відомств Республіки Крим до мінімального розміру заробітної плати

Таблиця N 6 втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 червня 1994 року N 437)

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій до мінімального розміру заробітної плати

  Найменування посад

Коефіцієнти

по групах областей

поза групою та м. Київ

1

2,
м. Севастополь

Представник Президента України -
Глава місцевої державної адміністрації

18

17

16

Перший заступник Глави місцевої державної адміністрації

17,0

16,0

15,0

Заступник Глави місцевої державної адміністрації, секретар місцевої державної адміністрації

15,0

14,0

13,0

Завідуючий відділом

10,0 - 11,0

9,0 - 10,0

8,5 - 9,5

Помічник Представника Президента України

8,0 - 9,0

8,0 - 9,0

7,5 - 8,5

Економічний радник, консультант, завідуючий секретаріатом заступника Глави місцевої державної адміністрації, завідуючий прес-службою

8,0 - 9,0

8,0 - 9,0

7,5 - 8,5

Головний спеціаліст

7,5 - 8,0

7,5 - 8,0

7,0 - 7,5

Провідний спеціаліст

6,5 - 7,5

6,5 - 7,5

6,5 - 7,0

Спеціаліст I категорії

6,0 - 7,0

6,0 - 7,0

6,0 - 6,5

Спеціаліст II категорії

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

Спеціаліст

4,0 - 5,0

4,0 - 5,0

4,0 - 5,0

 

 

 

Таблиця N 8

 

 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1993 р. N 320)

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
 посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій до мінімального розміру заробітної плати

(таблиця N 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. N 320)

  

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, самостійних відділів та інших служб обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій  до мінімального розміру заробітної плати

  

Коефіцієнти по групах областей 

поза групою, м. Київ 

2,
м. Севастополь 

Начальник управління, самостійного відділу 

11,0 - 12,0 

10,0 - 11,0 

9,5 - 10,5 

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу 

9,0 - 10,0 

8,5 - 9,5 

8,0 - 9,0 

Головний спеціаліст 

7,0 - 8,0 

6,5 - 7,5 

6,5 - 7,0 

Провідний спеціаліст 

6,0 - 7,0 

6,0 - 7,0 

6,0 - 6,5 

Спеціаліст I категорії 

5,5 - 6,5 

5,5 - 6,5 

5,5 - 6,0 

Спеціаліст II категорії 

5,0 - 5,5 

5,0 - 5,5 

5,0 - 5,5 

Спеціаліст 

4,0 - 5,0 

4,0 - 5,0 

4,0 - 5,0 

  

 

 

Таблиця N 10

 

 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1993 р. N 320)

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
 посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь та самостійних відділів й інших служб районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій до мінімального розміру заробітної плати

(таблиця N 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.04.93 р. N 320)

  

 

 

Таблиця N 11

 

 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35

 

 
 
 

(в редакції, постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782) 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників та окремих спеціалістів Головної державної податкової інспекції України  до мінімального розміру заробітної плати

 Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань. 

(таблиця N 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.93 р. N 782)

  

 

 

Таблиця N 12

 

 
 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782) 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників та окремих спеціалістів податкових інспекцій Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя до мінімального розміру заробтної плати

Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.

(таблиця N 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.93 р. N 782)

  

 

 

Таблиця N 13

 

 
 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782) 

 

 

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників та окремих спеціалістів податкових інспекцій по містах (крім міст Києва і Севастополя) до мінімального розміру заробітної плати

Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії встановлюються для працівників          підрозділів податкових розслідувань.

(таблиця N 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.93 р. N 782)

  

 

 

Таблиця N 14

 

 
 
 
 
 

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 р. N 35
(в редакції, постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 1993 р. N 782) 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і окремих спеціалістів державних податкових інспекцій районів, районів міст Києва та Севастополя до мінімального розміру заробітної плати

Примітка. Коефіцієнти по посадах головного, провідного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії встановлюються для працівників підрозділів податкових розслідувань.

(таблиця N 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.93 р. N 782)

 

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів службовців апарату органів державної виконавчої влади та інших органів до мінімального розміру заробітної плати

(Таблиця N 15 втратила чинність у частині, що стосується посадових окладів службовців апарату Ради Міністрів Республіки Крим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1994 року N 437)

(Таблиця 15 втратила чинність у частині посадових окладів службовців міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 року N 1132)

Найменування посад 

Коефіцієнти 

Секретаріат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, апарат Кабінету Міністрів України 

Рада Міністрів Республіки Крим 

Міністерства і відомства України, Республіки Крим; державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя, їх управління та самостійні відділи; головна, обласні /Республіка Крим/ державні податкові інспекції 

Державні адміністрації районів, районів міст Києва та Севастополя; їх управління та самостійні відділи; міські, районні державні податкові інспекції 

Відповідальний черговий 

7,5 - 8,0 

6,0 - 6,5 

6,0 - 6,5 

4,5 - 5,0 

Завідуючі: архівом, протокольною частиною, підрозділом по обліку і доставці документів, бібліотекою 

6,5 - 7,0 

5,0 - 6,5 

4,5 - 5,5 

4,0 - 5,5 

Старші: інспектор, статистик; завідуючі: друкарським бюро, копіювально-розмножувальним бюро 

5,5 - 6,5 

5,0 - 6,0 

4,5 - 5,0 

4,0 - 4,5 

Завідуючі: експедицією, господарством, складом, орденською коморою;
касир, інспектор, статистик, бібліотекар 

4,5 - 5,0 

4,0 - 4,5 

4,0 - 4,5 

3,5 - 4,5 

Завідуючий військово-обліковим бюро 

-  

-  

-  

3,5 - 4,5 

Секретар керівника 

4,5 - 5,0 

4,0 - 4,5 

4,0 - 4,5 

3,5 - 4,5 

Комендант 

5,0 - 5,5 

4,5 - 5,0 

4,0 - 4,5 

3,5 - 4,5 

Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору 

5,0 - 5,5 

4,5 - 5,0 

4,5 - 5,0 

4,5 - 5,0 

Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 

4,0 - 5,0 

3,5 - 4,5 

3,5 - 4,5 

3,5 - 4,5 

Друкарка II категорії, секретар-друкарка 

4,0 - 4,5 

3,5 - 4,5 

3,5 - 4,5 

3,5 - 4,5 

Діловод, архіваріус 

4,0 - 4,5 

3,5 - 4,0 

3,5 - 4,0 

3,0 - 3,5 

Експедитор 

2,5 - 3,5 

2,5 - 3,0 

2,5 - 3,0 

2,5 - 3,0 

____________ 

Опрос