Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ от 28.12.1992 № 731
редакция действует с 21.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 1992 р. N 731

Київ

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 року N 420
,
 від 16 жовтня 1998 року N 1640
,
від 16 травня 2002 року N 629
,
від 14 квітня 2004 року N 472
,
від 5 липня 2004 року N 834
,
 від 28 жовтня 2004 року N 1440
,
 від 14 жовтня 2005 року N 1020
,
 від 31 травня 2006 року N 784
,
 від 8 грудня 2006 року N 1688
,
 від 13 квітня 2007 року N 618
,
 від 26 березня 2008 року N 248
,
від 9 квітня 2008 року N 338
,
від 10 грудня 2008 року N 1068
,
від 23 травня 2009 року N 531
,
 від 2 вересня 2010 року N 797
,
 від 1 серпня 2011 року N 833
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
 від 17 травня 2012 року N 385
,
 від 28 листопада 2012 року N 1107
,
 від 30 січня 2013 року N 61
,
 від 29 травня 2013 року N 373
,
 від 4 вересня 2013 року N 706
,
від 23 жовтня 2013 року N 785
,
від 14 травня 2015 року N 301
,
від 17 липня 2015 року N 512
,
від 21 жовтня 2015 року N 874
,
від 25 травня 2016 року N 339
,
від 17 січня 2018 року N 55
,
від 28 листопада 2018 року N 997
,
від 30 січня 2019 року N 56
,
від 20 листопада 2019 року N 947
,
від 11 грудня 2019 року N 1031

(У назві та тексті постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року N 1640)

(У тексті постанови слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 248)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що додається.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 28.10.2004 р. N 1440)

За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, засоби масової інформації.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
абзац четвертий пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 874)

Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади у місячний термін повідомляти орган державної реєстрації про вжиті заходи.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади:

своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;

забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов'язаннями України у сфері європейської інтеграції та правом Європейського Союзу (acquis ЄС), а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 31.05.2006 р. N 784
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 08.12.2006 р. N 1688
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. N 339)

не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку;

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

надсилати щомісяця органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на вимогу органів юстиції - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.

(пункт 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 797)

21. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

22. Київській міській державній адміністрації забезпечити подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, виданих нею як місцевим органом виконавчої влади та як виконавчим органом Київської міської ради.

(постанову доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. N 833)

3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць, граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - на 92 одиниці.

4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного бюджету на 1993 рік асигнування на утримання додаткової чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції та його місцевих органів, а також на витрати для створення і ведення банку даних про нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади.

5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1993 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

(У назві та тексті Положення слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року N 1640)

(У тексті Положення та у додатку 1 до нього слова "реєструючий орган" в усіх відмінках замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року N 1688)

(У тексті Положення слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках і слова "органи господарського управління і контролю" виключено, слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінено словом "Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 248)

(У тексті Положення слово "Держкомпідприємництво" в усіх відмінках замінено словом "Держпідприємництво" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року N 1107)

(У тексті Положення слово "Держпідприємництва" замінено словом "ДРС", а слова "acquis communautaire" - словами "зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року N 339)

1. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які виступають суб'єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та цього Положення.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 08.12.2006 р. N 1688)

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 від 08.12.2006 р. N 1688
,
 від 04.09.2013 р. N 706)

2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення в електронній (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки) або паперовій формі в порядку, визначеному Мін'юстом, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. N 55,
від 11.12.2019 р. N 1031)

4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також з урахуванням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу (acquis ЄС), практики Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 від 08.12.2006 р. N 1688
,
 від 25.05.2016 р. N 339)

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 р. N 531)

5. На державну реєстрацію не подаються акти:

а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми;

в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);

г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення вищестоящих органів;

д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

(підпункт "е" пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688
,
 абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

6. Державну реєстрацію здійснюють:

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - Мін'юст;

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, їх структурних підрозділів - відповідні міжрегіональні управління Мін'юсту.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
від 17.07.2015 р. N 512
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1031)

абзац четвертий пункту 6 виключено

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 26.03.2008 р. N 248
,
від 17.07.2015 р. N 512
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2016 р. N 339
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1031)

абзац п'ятий пункту 6 виключено  

(абзац п'ятий пункту 6 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. N 339)

(абзаци перший і другий пункту 6 замінено абзацами
 першим, другим, третім, четвертим і п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим)

Якщо дія нормативно-правового акта поширюється на території інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в міжрегіональному управлінні Мін'юсту за місцем перебування органу, що видав нормативно-правовий акт.

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
від 11.12.2019 р. N 1031)

7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію протягом п'яти робочих днів після його прийняття у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
 від 17.05.2012 р. N 385)

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

(пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
 від 16.10.98 р. N 1640,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:

а) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового акта чи окремих його норм;

б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

б1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

(пункт 9 доповнено підпунктом "б1" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
 підпункт "б1" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством.

У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які приймають цей акт;

(підпункт "в" пункту 9 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1068)

г) оригінал та дві копії рішення ДРС про погодження проекту регуляторного акта;

(пункт 9 доповнено новим підпунктом "г" згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 472
,
 у зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "ґ"
,
 підпункт "г" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.10.2005 р. N 1020,
 від 13.04.2007 р. N 618
,
 від 26.03.2008 р. N 248
,
 від 20.10.2011 р. N 1109
,
 від 28.11.2012 р. N 1107
,
 від 29.05.2013 р. N 373
,
від 23.10.2013 р. N 785)

ґ) довідка щодо відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2016 р., N 21, ст. 829);

(пункт 9 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. N 629
,
підпункт "ґ" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248
,
у редакції
постанов Кабінету Міністрів
 України від 09.04.2008 р. N 338
,
від 25.05.2016 р. N 339)

д) висновок Мін'юсту, міжрегіональних управлінь Мін'юсту щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

(пункт 9 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784
,
 підпункт "д" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
від 17.07.2015 р. N 512
,
від 25.05.2016 р. N 339
,
від 11.12.2019 р. N 1031)

е) висновок про проведення антидискримінаційної експертизи;

(пункт 9 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. N 61)

є) висновок про проведення гендерно-правової експертизи.

(пункт 9 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 997)

Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подається висновок Мінцифри про проведення цифрової експертизи за встановленою ним формою.

(пункт 9 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 56,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим
,
абзац дванадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1031)

Якщо проект нормативно-правового акта передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання, разом із нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подається копія рішення Антимонопольного комітету, передбаченого пунктами 1 і 2 частини шостої статті 10 або пунктами 1 - 3 частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", або зазначається у відповідному пункті пояснювальної записки до проекту нормативно-правового акта інформація про непоширення дії зазначеного Закону на підтримку суб'єктів господарювання чи про звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на відповідні положення зазначеного Закону.

(пункт 9 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р. N 947,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін'юстом.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

10. Пункт 10 виключено

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
виключено згідно з постановою Кабінету
  Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

11. Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до органу державної реєстрації, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 8, 9 цього Положення.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акту із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни можуть бути продовжені керівником органу державної реєстрації, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.

Мін'юст та його міжрегіональні управління мають право залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

(пункт 11 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1031)

Абзац четвертий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440) 

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,

111. Нормативно-правовий акт може бути повернутий органом державної реєстрації без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого органом державної реєстрації.

У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органом державної реєстрації зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати органу державної реєстрації копію документа про скасування такого акта.

(Положення  доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440) 

12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, орган державної реєстрації приймає рішення про його державну реєстрацію та заносить його до державного реєстру (додаток 1).

Основною формою ведення державного реєстру є електронна. Кожен запис державного реєстру засвідчується спеціально для цього призначеною електронною печаткою органу державної реєстрації. Відповідне засвідчення здійснює уповноважена особа органу державної реєстрації.

У разі необхідності з відповідного реєстру робляться витяги в електронній та паперовій формах.

У разі подання нормативно-правового акта в електронній формі з державного реєстру одразу за фактом засвідчення запису про державну реєстрацію відповідного акта автоматично надсилається повідомлення органу видання цього акта через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з такими реєстраційними даними: дата державної реєстрації, номер акта згідно з державним реєстром. Реєстраційні дані нормативно-правового акта автоматично завантажуються до реєстраційно-моніторингової картки відповідного акта у системі електронного документообігу органу видання цього акта та не можуть бути спотворені шляхом їх редагування.

У разі подання нормативно-правового акта в паперовій формі на перший аркуш оригіналу акта наносять відмітку (штамп) про реєстраційні дані (додаток 2).

(пункт 12 в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.01.2018 р. N 55)

13. У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);

(підпункт "а" пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт:

(абзац перший підпункту "б" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 08.12.2006 р. N 1688)

порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки;

виходить за межі компетенції органу, що його видав;

містить норми, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

(підпункт "б" пункту 13 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. N 706
,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим
,
абзац четвертий підпункту "б" пункту 13 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 301)

не відповідає вимогам законодавства про мови;

суперечить установленому порядку ведення діловодства;

видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення ДРС); 

(підпункт "б" пункту 13 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
абзац сьомий підпункту "б" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 785)

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій;

(підпункт "в" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
від 10.12.2008 р. N 1068)

г) викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної техніки;

(підпункт "г" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.

(абзац пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420)

Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав, разом з оригіналом цього акта.

(абзац тринадцятий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення міжрегіональних управлінь Мін'юсту може бути оскаржено до Мін'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.

(абзац чотирнадцятий пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
 абзац
чотирнадцятий пункту 13 замінено абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 у зв'язку з цим абзаци
п'ятнадцятий та шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим та сімнадцятим,
 абзац
п'ятнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
від 17.07.2015 р. N 512
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2016 р. N 339
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1031)

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта. 

(пункт 13 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420
,
абзац
шістнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до органу державної реєстрації.

(пункт 13 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

14. У разі подання нормативно-правового акта в паперовій формі наступного дня після державної реєстрації оригінал нормативно-правового акта з реєстраційними даними повертається органу, що його видав.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.01.2018 р. N 55)

15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим.

(пункт 15 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

(пункт 16 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з:

а) виявленням обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта;

б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;

(підпункт "б" пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

в) одержанням повідомлення від ДРС про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" або повідомлення ДРС про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону";

(пункт 17 доповнено новим підпунктом "в" згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 472
,
 у зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г"
,
 підпункт "в" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
від 23.10.2013 р. N 785)

в1) одержанням висновку Мін'юсту, міжрегіональних управлінь Мін'юсту про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

(пункт 17 доповнено підпунктом "в1" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784
,
 підпункт "в1" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248,
від 17.07.2015 р. N 512
,
від 25.05.2016 р. N 339
,
від 11.12.2019 р. N 1031)

г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 17 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

18. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта проводиться органом державної реєстрації, про що повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних причин скасування.

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення.

(абзац другий пункту 18 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

(Положення доповнено пунктом 18 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання органом державної реєстрації позитивного висновку за результатами розгляду скарги.

(абзац перший пункту 19 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта підлягає опублікуванню.

(Положення доповнено пунктом 19 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрації протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 20 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640
,
пункт 20 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

 

Державний реєстр
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248
,
від 17.01.2018 р. N 55)

 

Напис
про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства та іншого органу виконавчої влади

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. N 55)

____________

Опрос