Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке отселения и самостоятельного переселения граждан с территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС

КМ Украины
Постановление КМ от 16.12.1992 № 706
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 1992 р. N 706

Київ

Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 1994 року N 218
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. На виконання статті 4 Закону України "Про статут і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" затвердити Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

2. Громадяни, які одержали направлення для працевлаштування та забезпечення житлом до прийняття цієї постанови, підлягають працевлаштуванню та забезпеченню житлом за цими направленнями.

3. Для забезпечення житлом громадян, які самостійно переселяються з населених пунктів, віднесених до радіоактивно забруднених, державні адміністрації областей за місцем переселення щорічно до 15 жовтня подають Міністерству у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відомості про кількість громадян (сімей), які виявили бажання одержати житлові приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або житлово-будівельних (житлових) кооперативів, побудувати житловий будинок або придбати будинок (квартиру) у власність, та про потребу в капітальних вкладеннях на будівництво і придбання житла.

4. Покласти на Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вирішення питань, пов'язаних з переселенням і забезпеченням житлом осіб, які у зв'язку з Чорнобильською катастрофою евакуйовані в 1986 році за межі України і виявили бажання повернутися назад.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

пункти 8, 11, 12, 13 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315 "Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС";

постанову Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21 травня 1990 р. N 115 "Про забезпечення житлом громадян, які підлягають додатковому переселенню з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС";

постанову Ради Міністрів Української РСР від 30 червня 1990 р. N 149 "Про передачу громадянам, які переселені з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, жилих будинків в особисту власність".

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 1992 р. N 706

ПОРЯДОК
відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1. Громадяни, які проживають у населених пунктах, віднесених до зони безумовного (обов'язкового) відселення, відселяються організовано у збудовані з цією метою будинки (квартири).

За бажанням громадяни, які не дали згоди на організоване переселення із зони безумовного (обов'язкового) відселення, можуть переселятися самостійно. У цьому разі капіталовкладення, що виділяються на обов'язкове переселення, перераховуються державними адміністраціями областей, з території яких провадиться відселення, обласним державним адміністраціям за обраним зазначеними громадянами місцем проживання цільовим призначенням на кожну сім'ю для забезпечення її житлом.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

2. Списки громадян, які відселяються організовано, складаються районними державними адміністраціями, виконкомами міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів за місцем проживання на підставі їхніх заяв і затверджуються обласними державними адміністраціями.

Згідно з цими списками районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів за місцем переселення громадян видають ордери на житло.

Громадянин зобов'язаний отримати ордер на житло, яке йому надається, протягом місяця з моменту його офіційного повідомлення.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

Якщо громадянин без поважних причин протягом установленого терміну не отримав ордера або відмовився від житла, яке йому пропонується при організованому переселенні, комісія, призначена главою районної державної адміністрації або головою виконкому міської (міста обласного підпорядкування) Ради народних депутатів, складає акт про відмову і надсилає його обласній державній адміністрації, яка надає зазначене житлове приміщення іншим особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в першу чергу із зони обов'язкового (безумовного) відселення. В цьому випадку за громадянином залишається право на самостійне переселення.

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

3. Громадяни, які самостійно переселяються із зон безумовного (обов'язкового), гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, одержують направлення для переселення та працевлаштування за зразком, що додається. Направлення видається на підставі заяви громадянина за підписом усіх повнолітніх членів сім'ї та довідки з місця проживання про склад сім'ї. В разі переселення із зони посиленого радіоекологічного контролю сім'ї, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18 років, додатково подають висновки лікарсько-консультаційної комісії про неможливість проживання у цій зоні.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

У направлення вписуються всі члени сім'ї, які проживають у будинку (квартирі). При цьому також ураховуються тимчасово відсутні члени сім'ї, за якими згідно із законом зберігається житлове приміщення.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

Направлення видається відповідною обласною державною адміністрацією за попереднім оформленням його районною державною адміністрацією або виконкомом міської (міста обласного підпорядкування) Ради народних депутатів.

4. Громадяни, які мають зазначені у пункті 3 цього Порядку направлення, звертаються до обласної державної адміністрації за запропонованим місцем проживання для їх реєстрації та визначення конкретних місць проживання і працевлаштування, з'ясування питань щодо забезпечення житлом (одержання в будинках державного чи громадського житлового фонду або житлово-будівельних (житлових) кооперативів, будівництво житлового будинку або придбання будинку (квартири) у власність).

Громадяни зобов'язані зареєструватися в обласній державній адміністрації за обраним місцем проживання протягом трьох місяців з дня одержання направлення. Якщо громадянин протягом цього терміну не зареєструвався, направлення втрачає чинність.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

Зміна адреси переселення допускається лише один раз. У разі такої зміни раніше видане направлення повертається до обласної державної адміністрації, яка його видала.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

Вилучення направлення з квартирної справи дозволяється тільки на письмовий запит обласної державної адміністрації, яка його видала.

(пункт 4 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

5. Для пошуку та придбання житлових будинків (квартир) громадяни звертаються до районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів за новим місцем проживання.

Оцінна комісія районної державної адміністрації, виконкому міської (міста обласного підпорядкування) Ради народних депутатів складає акт про вартість житлового будинку (квартири), який є підставою для оформлення договору купівлі-продажу.

Вартість будинків (квартир) державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, встановлюється оцінними комісіями відповідно районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів, підприємств, установ і організацій. Оцінна вартість будинків державного житлового фонду не може бути вищою від залишкової балансової вартості.

Кошти за будинок (квартиру), який купується, перераховуються обласною державною адміністрацією на рахунок продавця житла виходячи із вартості житлової площі розміром не більше 13,65 кв. метра на кожного члена сім'ї та вартості відповідної частини надвірних будівель.

6. Громадянам, які виявили бажання побудувати житлові будинки садибного типу з надвірними будівлями або одержати приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кошти виділяються обласними державними адміністраціями за новим місцем проживання виходячи з нормативної житлової площі не більше 13,65 кв. метрів на кожного члена сім'ї, а також вартості 1 кв. метра житлової площі нового будівництва в даній місцевості, вартості відповідної частини надвірних будівель.

Порядок і розмір виділення коштів для будівництва житла встановлюються обласними державними адміністраціями.

7. Оплата вартості проїзду і витрат на перевезення майна до нового місця проживання, виплата одноразової допомоги у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на кожного члена сім'ї за заявою громадянина (при наявності у нього направлення з відміткою обласної державної адміністрації за місцем переселення про визначення нового місця проживання) провадяться місцевими Радами народних депутатів за попереднім місцем проживання.

У разі коли громадянином не здійснено переїзд на нове місце проживання протягом місяця після одержання зазначених компенсацій місцева Рада народних депутатів, яка їх виплатила, звертається з позовом до суду про повернення цих коштів їх одержувачем.

Громадяни мають право здійснити переїзд до нового місця проживання за власний рахунок з наступною компенсацією витрат місцевими Радами народних депутатів за нормами, встановленими відповідними обласними державними адміністраціями.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

9. Направлення для переселення та працевлаштування не видаються громадянам, які виїхали з радіоактивно забруднених населених пунктів до прийняття Урядом рішення про переселення (14 грудня 1989 року), а також тим, які самостійно прибули до населених пунктів після віднесення їх до радіоактивно забруднених територій або повернулися на радіоактивно забруднені території після переселення.

10. Компенсація громадянам вартості домашнього майна, яке за ступенем радіоактивного забруднення не може бути перевезено на нове місце проживання, виплачується обласними державними адміністраціями за попереднім місцем проживання.

11. Громадяни, які переселяються з радіоактивно забруднених територій за направленнями обласних державних адміністрацій, одержують ордери на вселення в надані їм житлові приміщення після подання районній державній адміністрації, виконкому міської (міста обласного підпорядкування) Ради народних депутатів довідки з попереднього місця проживання про здачу раніше займаного житлового приміщення.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.94 р. N 218)

12. Житлові будинки, що належали громадянам, які переселилися на нове місце проживання, на праві приватної власності, після виплати їм компенсації зараховуються на баланс районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів або відповідних підприємств, установ, організацій.

13. Спірні питання, пов'язані з видачею направлень для переселення та працевлаштування, вирішуються обласними державними адміністраціями за місцем проживання громадян, які виявили бажання переселитися.

Спірні питання, пов'язані з одержанням житла, вирішуються обласними державними адміністраціями за новим місцем проживання цих громадян.

 

ЗРАЗОК

                                 обласна державна
________________ адміністрація за
                                 місцем проживання
                                 громадян

                                 обласна державна
________________ адміністрація за
                                 місцем переселення
                                 громадян

Додаток
до Порядку відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

НАПРАВЛЕННЯ

Серія N

Гр. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                           (члени сім'ї, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, родинні стосунки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
переселяються з _______________________________________________________________________
                                                                                                          (населений пункт, район)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 4 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Заступник глави обласної
державної адміністрації

 
______________________

 
______________
(підпис)

          М. П.

Надається право на одержання, будівництво або придбання житла і працевлаштування у _________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місто обласного підпорядкування, район, село)

Заступник глави обласної
державної адміністрації
за місцем переселення
громадян

 
______________________

 
______________
(підпис)

          М. П. 

"___" ____________ 199_ р.

ліва сторона

______________________________________________________

обласна державна адміністрація

______________________________________________________

районна державна адміністрація

______________________________________________________

(виконком міської (міста обласного підпорядкування) Ради народних депутатів)

______________________________________________________

 

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ

Серія N

Гр. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                          (члени сім'ї, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, родинні стосунки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
переселяються з _______________________________________________________________________
                                                                                                    (населений пункт, район)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 4 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Заступник глави районної
державної адміністрації ______________________

 
______________
(підпис)

(Заступник голови
________________________ міськвиконкому)

 
______________
(підпис)

          М. П. 

"___" ____________ 199_ р.

Направлення одержав _______________
                                                                  (підпис)

"___" ____________ 199_ р.

____________ 

Опрос