Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Условиях государственного обязательного личного страхования военнослужащих и военнообязанных, призванных на сборы, и порядке выплат им и членам их семей страховых сумм

КМ Украины
Постановление КМ от 19.08.1992 № 488
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 1992 р. N 488

Київ

Про Умови державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 1995 року N 206
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 29 листопада 2006 року N 1658

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2013 року N 975)

(Виплату страхових сум за страховими випадками, що сталися до 1 січня 2007 року, відповідно до Умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених цією постановою, завершено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499)

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Умови державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ФОКІН

Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
І. ЄМЕЦЬ 

Інд. 29 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНІ 
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 488

УМОВИ
державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум

1. Державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, проводиться Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються Міністерству оборони, Міністерству транспорту та зв'язку, Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки та іншим військовим формуванням, що створені Верховною Радою України*.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206,
від 04.09.2003 р. N 1402
,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 29.11.2006 р. N 1658)

2. Страхові платежі з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори**, включаючи витрати Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" на його проведення в розмірі 6 процентів загальної суми цих платежів, перераховуються страхувальниками на спеціальний рахунок Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

3. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік.

(пункт 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

4. Страхові платежі сплачуються страхувальниками щомісячно до 25 числа в розмірі 1/12 частини річної суми.

5. Страхові платежі, що не використані в поточному році на виплату страхових сум, підлягають зарахуванню до чергових платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату цих сум, доплачуються страхувальниками.

6. Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" виплачує страхові суми:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
  постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

а) у разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям у розмірі 100-кратного мінімального прожиткового рівня на час загибелі або смерті;

б) у разі втрати застрахованим працездатності, що сталася внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних в період проходження служби (зборів), - у розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у процентному відношенні до загальної суми страхування на випадок загибелі або смерті.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б", у зв'язку за настанням страхової події провадиться за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цю ж саму страхову подію. При цьому страхова сума з даного виду страхування виплачується незалежно від виплат за іншими видами страхування і виплат у порядку відшкодування збитків.

7. Вимоги щодо виплати страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть пред'явити Національній акціонерній страховій компанії "ОРАНТА" протягом трьох років з дня настання страхової події.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206) 

Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня одержання Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" усіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

У разі відмови у виплаті страхових сум Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у такий же строк письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідні військові органи (підрозділи) із зазначенням мотивів відмови. 

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
  постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому законодавством порядку.

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206)

8. При настанні страхових подій, передбачених пунктом 6 цих Умов, виплата страхових сум провадиться Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особовий рахунок одержувача у відповідній установі банку, видачі чека або поштового переказу за його рахунок.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206) 

Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особовий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування.

9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:

а) настала у зв'язку з учиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисного заподіяння застрахованим собі тілесного ушкодження.

10. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину районний військовий комісаріат (відповідний військовий орган або підрозділ) за місцем проживання застрахованого видає спадкоємцям, які звернулись, довідку за встановленою формою (додаток N 1) для подання в нотаріальну контору.

11. Для визначення права на виплату страхових сум застрахований або його спадкоємці оформляють у районному військовому комісаріаті (відповідному військовому органі, підрозділі) та подають до Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" такі документи: 

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206) 

а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за встановленою формою (додаток N 2), копію свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину, документ, що засвідчує особу спадкоємця;

б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за вказаною формою, копію довідки медико-соціальної експертної комісії про розмір втрати працездатності, документ, що засвідчує особу.

12. Військові частини, установи, військово-навчальні заклади, підприємства й організації Міністерства оборони, інші військові формування зобов'язані надавати за запитами Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" документи про обставини страхових подій, необхідні для вирішення питання про виплату страхових сум.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206) 

____________
* Надалі - страхувальники.
** Надалі - застраховані. 

 

 

Штамп районного військового
комісаріату (військового
органу або підрозділу)
 
 
 

Додаток N 1
до Умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум

ДОВІДКА

 
*****************************************************************
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори.
 
   Страхова сума  підлягає  виплаті  спадкоємцям  загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 6 Умов державного
обов'язкового  особистого  страхування  військовослужбовців  і
військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та
членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488.
 
   Довідка видана для подання нотаріальній конторі.
 
 
   М. П.              Районний військовий комісар
                  (керівник військового органу
                   або підрозділу)
 

 

 

 

Додаток N 2
до Умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум

 Начальнику відділення Національної
          акціонерної страхової компанії "ОРАНТА"
 ___________________________________
                району (міста)
           від ________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові,
           ____________________________________
               місце проживання)

ЗАЯВА
на виплату страхової суми

     Прошу виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що
_________________________________________________________________
       (вказується страхова подія)
_________________________________________________________________
 
Раніше одержував (не одержував) страхову суму_____________________
-------------------------------------------(розмір страхової суми)
   (непотрібне закреслити)
 До заяви додаю такі документи:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
"____" ________________ 19 ___ р.  Підпис ____________________
_________________________________________________________________
 
    М. П.       _________________________________________
(районного військо-  (військове звання, прізвище та ініціали)
вого комісаріату,   проходив службу (збори) з " "    19 р.
військового органу,  по " "    19  р.  у частинах, підроз-
підрозділу)      ділах _____________________________________
           (Міністерства оборони, Національної гвар-
           дії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,Державної прикордонної 
 служби тощо)______________________________
"  "    199 р.  ___________________________________________
 
 
          Районний військовий комісар ________________
          (керівник військового орга-   (підпис)
          ну, підрозділу)

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з постановами 
Кабінету Міністрів України від 22.03.95 р. N 206
,
 від 04.09.2003 р. N 1402
,
 від 25.05.2006 р. N 726)

____________ 

Опрос