Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О либерализации внешнеэкономической деятельности

КМ Украины
Декрет КМ от 20.05.1993 № 54-93
Утратил силу

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР
,
від 4 листопада 1997 року N 612/97-ВР
,
 від 17 березня 1999 року N 493-XIV

Декрет втратив чинність, крім пункту 4 статті 1
(згідно із Законом України
 від 14 вересня 2006 року N 139-V)

Декрет втратив чинність
(згідно з Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI)

З метою лібералізації зовнішньоекономічної діяльності й стимулювання експорту виготовлених в Україні товарів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни і доповнення:

1) пункт 1 статті 1 втратив чинність 

(згідно із Законом України
 від 04.11.97 р. N 612/97-ВР)

2) пункт 2 статті 1 втратив чинність 

(згідно із Законом України
 від 19.12.95 р. N 481/95-ВР)

3) у Декреті Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 3-93 "Про вивізне (експортне) мито у 1993 році" змінити ставки вивізного (експортного) мита у 1993 році, виклавши їх у редакції, що додається;

4) у Декреті Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" абзац другий статті 2 викласти в такій редакції:

"Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив та при отриманні організаціями гуманітарної і технічної допомоги, що визначаються Кабінетом Міністрів України".

5) у Декреті Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)":

а) у статті 1:

абзац четвертий після слів "в межах отриманих ними квот", доповнити словами "або за міжурядовими угодами, державними контрактами, державними замовленнями в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"ліцензії видаються суб'єктам підприємницької діяльності на підставі отриманих ними квот або гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону України";

доповнити статтю абзацами восьмим, дев'ятим і десятим такого змісту:

"сплата вивізного (експортного) мита може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на термін виконання експортного контракту, але не більш як на 90 календарних днів з моменту заповнення вантажних митних декларацій. Порядок видачі, обліку і пред'явлення до оплати зазначених векселів установлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством економіки України;

при визначенні розміру мита митна вартість товару, що передбачена в контракті, перераховується в національну валюту України за поточним курсом Національного банку України на день сплати мита;

експорт товарів (робіт, послуг), який здійснюється для погашення заборгованості за іноземними кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України, або іноземними кредитами, отриманими за індивідуальними ліцензіями Національного банку України, не обкладається вивізним (експортним) митом";

б) внести зміни до Переліку товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, затвердженого цим Декретом, виклавши його в редакції, що додається;

в) у Положенні про порядок реалізації квот і видачі ліцензій на експорт товарів у 1993 році, затвердженому вказаним Декретом:

у пункті 7 слова "на території яких розташований покупець експортної квоти" замінити словами "за постійним місцезнаходженням покупця експортної квоти";

абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Підставою для видачі ліцензії є одержання квоти або гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону України, якщо товар вивозиться понад квоту";

з абзаца четвертого пункту 13 виключити слова "або сплати вивізного (експортного) мита".

6) пункт 6 статті 1 втратив чинність 

2. Декрет набуває чинності з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ
 20 травня 1993 року
N 54-93

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1993 року N 3-93

 

 

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 54-93)

СТАВКИ
вивізного (експортного) мита у 1993 році

Група за ТН ЗЕД

Найменування товару

Код ТН ЗЕД

Ставки у відсотках до митної вартості

Примітка

01

Живі тварини

01.01 - 01.04

30

*

02

М'ясо і субпродукти харчові

02.01 - 02.10

30

*

03

Риба і ракоподібні

03.01 - 03.06 (крім 03.01 10100, 10900)

30

*

04

Масло вершкове та інші жири молочні

04.0500

30

*

 

Молоко сухе незбиране,
молоко сухе нежирне

04.0210
04.0221

30

*

 

Яйця птиці

04.0700

10

 

09

Кава, чай

09.01, 09.02

10

 

10

Пшениця та інші зернові культури

10.01 - 10.08 (крім 10.08 30000)

30

*

11

Борошно та інша продукція мукомельного виробництва

11.01 - 11.05

30

*

12

Насіння льону

12.04

10

 

 

Насіння ріпака, соняшнику

12.05, 12.06

30

*

15

Жири і масла тваринного і рослинного походження

15.01 - 15.07, 15.12, 15.14 - 15.18

30

*

17

Цукор, меляса

17.01 12100,
17.01 91000,
17.01 99900,
17.01 99100,
17.03

30
 
 
 
10

*

21

Екстракти, есенції, концентрати кави та чаю, вироби на таких основах або на основі кави і чаю; цикорій обсмажений та інші обсмажені замінники кави і екстракти, есенції і концентрати з них

21.01

10

 

22

Напої алкогольні, спирт етиловий харчовий

22.07, 22.08

30

*

 

Пиво, вина

22.03 - 22.06

10

 

25

Сіль

25.01

30

*

 

Графіт природний

25.04

30

 

 

Цемент

25.23

10

 

 

Каолін та інші каолінові глини

25.07

10

 

 

Мармур, граніт, інші вапняки необроблені або грубо роздроблені, розпиляні або розроблені іншим способом на блоки або плити прямокутної (квадратної) форми

25.15 11000, 25.15 12000, 25.16 12

20

 

26

Руди і концентрати: залізні, марганцеві

26.01,
26.02

5
30

 

 

Руди і концентрати мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові, олов'яні, хромові, вольфрамові, уранові і торієві, молібденові, титанові, ніобієві, танталові, ванадієві, цирконієві, дорогоцінних металів

26.03, 26.04, 26.06 - 26.14, 26.1590100, 26.1510000, 26.16

30

спеціальний режим за Декретом Кабінету Міністрів України "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів" (надалі - спецрежим)

27

Вугілля кам'яне, лігніт кокс і напівкокс, масла та інші продукти високотемпературної перегонки смоли, продукти перегонки нафти, гази нафтові і газоподібні, вуглеводні, електроенергія

27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.10, 27.11 27.16 (крім 27.07 40000 50990, 91000, 99300, 99700)

30

спецрежим (крім 27.07 10900, 40000, 50910, 50990, 91000, 99110, 99300, 99500, 99700, 99990)

 

Нафта сира, в тому числі отримана від бітумінозних матеріалів

27.0900000

30

спецрежим

 

Газ кам'яновугільний, водневий, генераторний і аналогічні гази

27.0500000

10

 

28

Метали лужні і лужноземельні, рідкоземельні, скандій та ітрій, ртуть, метали дорогоцінні в колоїдному стані, сполуки і амальгами дорогоцінних металів

28.05, 28.43

30

спецрежим

 

Водень хлористий, кислоти сірчані, азотні, сульфоазотні, оксид фосфору, кислоти неорганічні інші

28.06 - 28.08, 28.09 - 10000, 28.11

0

 

 

Кислоти фосфору, оксиди бору, кислоти борні, аміак

28.09 20000, 28.10 00000, 28.14

10

 

 

Триполіфосфат натрію, сода кальцинована і бікарбонат натрію, сода каустична, силікат-брила

28.35 31000, 28.36 20000, 28.36 30000, 28.15 11000, 28.39 90900

30

 

 

Перекис водню, карбід кальцію

28.47 00000, 28.49 10000

10

 

29

Етилен, бензол, метанол

29.01 21000, 29.02 20100, 29.02 20900, 29.05 11000

30

 

 

Вінілхлорид, циклогексанон, фталевий ангідрид, капролактам

29.03 29000, 29.17 35000, 29.14 22000, 29.33 71000

30

 

30

Фармацевтичні продукти

30.01 - 30.06

30

 

31

Добрива азотні

31.02

10

 

 

Добрива фосфатні

31.03

30

*

 

Добрива калійні

31.04

20

*

32

Двоокис титану

32.06 10100

30

 

35

Казеїн

35.01

20

 

38

Графіт штучний

38.01

10

 

 

Пластифікатори

38.12 20000

20

 

39

Полімери етилену, пропілену, стиролу, вінілхлориду в первинних формах

39.01 - 39.04

20

 

40

Шини пневматичні гумові, нові, відновлені або використовувані, камери гумові

40.11 - 40.13

5

 

41

Шкіряна сировина (крім хутра) і шкіра

41.01 - 41.03
41.04 - 41.09
41.11

 
30
10

 
*

43

Хутро, хутрова сировина

43.01, 43.02

30

*

44

Деревина і вироби з неї, деревне вугілля

44.01 - 44.18, 44.21

30

 

47

Паперова маса з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів, паперові та картонні відходи, макулатура

47.01 - 47.07

30

 

48

Папір і картон

48.01 - 48.23

30

 

50

Шовк

50.04 - 50.06

10

 

51

Вовна

51.07 - 51.10

10

 

52

Бавовна

52.01 - 52.03

10

 

56

Неткані матеріали

56.03

10

 

71

Перли природні чи культивовані

71.01

30

*

 

Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали

71.02 - 71.08, 71.10, 71.16 (крім 71.0700000)

30

спецрежим

 

Недорогоцінні метали або срібло, оплаковане золотом

71.09 00000

30

*

72

Чавун

72.01

15

*

 

Чорні метали

72.02, 72.03, 72.05 - 72.29

25

*

 

Відходи і лом чорних металів

72.04

40

*

73

Вироби з чорних металів

73.01, 73.02, 73.07, 73.12 - 73.26

10

 

 

Труби із ливарного чавуну

73.03

10

 

 

Труби великих і малих діаметрів із сталі

73.04 - 73.06

10

 

74

Мідь і вироби з неї

74.01 - 74.19

30

спецрежим

75

Нікель і вироби з нього

75.01 - 75.08

30

спецрежим

76

Алюміній і вироби з нього

76.01 - 76.09

30

- " -

78

Свинець і вироби з нього

78.01 - 78.06

30

- " -

79

Цинк і вироби з нього

79.01 - 79.07

30

- " -

80

Олово і вироби з нього

80.01 - 80.07

30

- " -

81

Вольфрам, молібден, тантал, магній, штейн кобальтовий, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, реній, талій, металокераміка і вироби з них, включаючи відходи і брухт

81.01 - 81.13

30

- " -

Ставка експортного мита по інших товарних позиціях, а також усіх видах робіт (послуг) становить 0 відсотків. 

____________
* Товари, які підпадають під режим квотування і ліцензування.

 

 

 

 

 

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 12 січня 1993 року N 6-93

 

 

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 54-93) 

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році

Найменування товарів

Код ТН ЗЕД

Зерно, борошно

10.01 - 10.08; 11.01 - 11.05 (крім 10.08 30000)

Насіння ріпака, соняшнику

12.05; 12.06

Мука і шрот із насіння олійних культур, хміль

12.08; 12.10

Живі тварини та продукція тваринництва: жири і масло тваринного та рослинного походження; риба і рибопродукти, молоко сухе незбиране, молоко сухе нежирне

01.01 - 01.04; 02; 03.01 - 03.06; 04.0210; 04.0221; 04.05; 15.01 - 15.07; 15.12; 15.14 - 15.18 (крім 03.01 10100, 10900)

Цукор

17.01 12100.91000, 99100, 99900

Спирт етиловий харчовий та алкогольні напої

22.07; 22.08

Сіль

25.01

* Кольорові метали, сировина для їх виробництва, рідкісні та рідкісноземельні метали, включаючи вторинні, їх сплави, порошки, напівфабрикати, прокат кольорових металів, лом і відходи кольорових металів

26.03; 26.04; 26.06 - 26.09; 26.11 - 26.14; (спецрежиму не підлягає 26.12) 26.15 90 100; 26.15 10000 28.05; 74.01 - 81.13

* Руди і концентрати дорогоцінних металів, метали дорогоцінні в колоїдному стані, сполуки органічні та неорганічні дорогоцінних металів визначеного і невизначеного хімічного складу, амальгами дорогоцінних металів

26.16; 28.43

* Вугілля

27.01, 27.02, 27.04

* Нафта сира

27.09

* Масла та інші продукти перегонки кам'яно-вугільної смоли

27.07 (крім 27.07 40000, 50990, 91000, 99300, 99700), спецрежиму не підлягає 27.07 10900, 50910, 99110, 99500, 99990

* Нафтопродукти, масла та інші продукти нафтопереробки

27.10

* Гази нафтові і газоутворені, вуглеводні інші

27.11

* Електроенергія

27.16

Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, овець або ягнят

41.01 - 41.03

Сировина хутрова, хутровина, хутро, шкури дублені або вироблені

43.01, 43.02

* Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, кришка і порошок з нього, дорогоцінні метали

71.01 - 71.16 (спецрежиму не підлягає 71.01; 71.07 00000; 71.13 - 71.16)

Чавун

72.01

Чорні метали

72.02 - 72.29

Добрива фосфатні

31.03

Добрива калійні

31.04

** Тканини вовняні

51.11 - 51.13

** Бавовна-волокно, пряжа бавовняна, тканини бавовняні, нитки бавовняні швейні, одяг

52.05; 52.06; 52.08 - 52.12; 62.04

** Льоноволокно, коноплеволокно, тканини лляні

53.01; 53.05; 53.09

** Хімічні нитки

54.02 - 54.05

** Хімічні штапельні волокна і тканини з них

55.09; 55.10; 55.12 - 55.16

** Панчішно-шкарпеткові вироби

61.15

____________
* Товари, експорт яких підпадає під спеціальний режим, передбачений Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів"

** Товари, експорт яких підпадає під режим квотування і ліцензування тільки в країнах ЄЕС.

____________ 

Опрос