Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О квотировании и лицензировании экспорта товаров (работ, услуг)

КМ Украины
Декрет КМ от 12.01.1993 № 6-93
Утратил силу

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Декретом Кабінету Міністрів України
від 20 травня 1993 року N 54-93
,
постановами Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 року N 866
,
від 29 грудня 1993 року N 1074
,
від 1 березня 1994 року N 128

Декрет втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 14 вересня 2006 року N 139-V)

З метою встановлення раціональної структури експорту та захисту внутрішнього ринку Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності України не потребує державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності;

рішення про запровадження режиму ліцензування та квотування експорту (імпорту) приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України з визначенням списку конкретних товарів (робіт, послуг), що підпадають під режим ліцензування та квотування, і строків дії цього режиму;

товари (роботи, послуги), які експортуються суб'єктами підприємницької діяльності в межах отриманих ними квот або за міжурядовими угодами, державними контрактами, державними замовленнями в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, не обкладаються митом;

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

квоти на експорт товарів (робіт, послуг) затверджуються Кабінетом Міністрів України;

реалізація квот і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) здійснюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України;

ліцензії видаються суб'єктам підприємницької діяльності на підставі отриманих ними квот або гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону України;

(абзац сьомий статті 1 в редакції Декрету
 Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

сплата вивізного (експортного) мита може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на термін виконання експортного контракту, але не більш як на 90 календарних днів з моменту заповнення вантажних митних декларацій. Порядок видачі, обліку і пред'явлення до оплати зазначених векселів установлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством економіки України;

(статтю 1 доповнено абзацом восьмим згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

при визначенні розміру мита митна вартість товару, що передбачена в контракті, перераховується в національну валюту України за поточним курсом Національного банку України на день сплати мита;

(статтю 1 доповнено абзацом  дев'ятим згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

експорт товарів (робіт, послуг), який здійснюється для погашення заборгованості за іноземними кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України, або іноземними кредитами, отриманими за індивідуальними ліцензіями Національного банку України, не обкладається вивізним (експортним) митом.

(статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

2. Дозволити здійснення експорту товарів (робіт, послуг) понад встановлені квоти, що не випливають з міжнародних зобов'язань України, за умови сплати вивізного (експортного) мита.

3. Затвердити перелік товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, і Положення про порядок реалізації квот і видачі ліцензій на експорт товарів у 1993 році, що додаються.

4. Зупинити дію:

у Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377):

частин третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої і дев'ятої статті 5;

абзацу четвертого частини четвертої статті 9 в частині державної реєстрації учасників зовнішньоекономічної діяльності; 

частин сьомої, одинадцятої і дванадцятої статті 16, а також частини чотирнадцятої цієї статті в частині включення до заявки на ліцензію номера свідоцтва учасника зовнішньоекономічної діяльності та частини сімнадцятої цієї статті в частині строку прийняття рішення про видачу ліцензій або про відмову в її видачі; 

у Законі України "Про іноземні інвестиції" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. N 26, ст. 357) - статті 9 в частині гарантій від зміни законодавства, що регулює вивезення за кордон іноземними інвесторами товарів, придбаних на внутрішньому ринку України, а також частини третьої статті 14 в частині безліцензійного вивозу товарів.

5. Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ

м. Київ
12 січня 1993 року
N 6-93

 

 

 

 

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 12 січня 1993 року N 6-93

 

 

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 54-93) 

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році

(Перелік товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, залишається чинним до 1 березня 1994 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1993 року N 1074)

(У разі здійснення експорту товарів до країн СНД за міжурядовими угодами Перелік товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, залишається чинним до 1 квітня 1994 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1994 року N 128)

Найменування товарів

Код ТН ЗЕД

Зерно, борошно

10.01 - 10.08; 11.01 - 11.05 (крім 10.08 30000)

Насіння ріпака, соняшнику

12.05; 12.06

Мука і шрот із насіння олійних культур, хміль

12.08; 12.10

Живі тварини та продукція тваринництва: жири і масло тваринного та рослинного походження; риба і рибопродукти, молоко сухе незбиране, молоко сухе нежирне

01.01 - 01.04; 02; 03.01 - 03.06; 04.0210; 04.0221; 04.05; 15.01 - 15.07; 15.12; 15.14 - 15.18 (крім 03.01 10100, 10900)

Цукор

17.01 12100.91000, 99100, 99900

Спирт етиловий харчовий та алкогольні напої

22.07; 22.08

Сіль

25.01

* Кольорові метали, сировина для їх виробництва, рідкісні та рідкісноземельні метали, включаючи вторинні, їх сплави, порошки, напівфабрикати, прокат кольорових металів, лом і відходи кольорових металів

26.03; 26.04; 26.06 - 26.09; 26.11 - 26.14; (спецрежиму не підлягає 26.12) 26.15 90 100; 26.15 10000 28.05; 74.01 - 81.13

* Руди і концентрати дорогоцінних металів, метали дорогоцінні в колоїдному стані, сполуки органічні та неорганічні дорогоцінних металів визначеного і невизначеного хімічного складу, амальгами дорогоцінних металів

26.16; 28.43

* Вугілля

27.01, 27.02, 27.04

* Нафта сира

27.09

* Масла та інші продукти перегонки кам'яно-вугільної смоли

27.07 (крім 27.07 40000, 50990, 91000, 99300, 99700), спецрежиму не підлягає 27.07 10900, 50910, 99110, 99500, 99990

* Нафтопродукти, масла та інші продукти нафтопереробки

27.10

* Гази нафтові і газоутворені, вуглеводні інші

27.11

* Електроенергія

27.16

Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, овець або ягнят

41.01 - 41.03

Сировина хутрова, хутровина, хутро, шкури дублені або вироблені

43.01, 43.02

* Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, кришка і порошок з нього, дорогоцінні метали

71.01 - 71.16 (спецрежиму не підлягає 71.01; 71.07 00000; 71.13 - 71.16)

Чавун

72.01

Чорні метали

72.02 - 72.29

Добрива фосфатні

31.03

Добрива калійні

31.04

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

____________
* Товари, експорт яких підпадає під спеціальний режим, передбачений
Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів"

** Товари, експорт яких підпадає під режим квотування і ліцензування тільки в країнах ЄЕС.

(Перелік у редакції Декрету Кабінету
 Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.10.93 р. N 866)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
Декретом Кабінету Міністрів України
від 12 січня 1993 р. N 6-93

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації квот і видачі ліцензій на експорт товарів у 1993 році

Це Положення визначає єдиний порядок квотування і ліцензування всіх видів експортних операцій, у тому числі здійснення виробничо-технічної кооперації та науково-технічних зв'язків, прикордонної та прибережної торгівлі, за компенсаційними угодами, бартерними операціями та операціями з товарами, що переміщуються через кордон як давальницька сировина тощо.

I. Порядок квотування експорту товарів

1. Квоти на експорт товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України, виходячи із прогнозних балансів виробництва і споживання окремих видів товарів.

2. Видача та аукціонний продаж квот провадиться виключно Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України.

3. Безоплатній видачі підлягають квоти на експорт, що здійснюється в межах державних контрактів і державного замовлення. Такі квоти видаються до 1 березня 1993 року.

4. Підставою для безоплатної видачі квоти є належним чином оформлений державний контракт між міністерством (відомством), уповноваженим Кабінетом Міністрів України, і суб'єктом підприємницької діяльності або видане йому технічне завдання на виконання державного замовлення.

5. Аукціонному продажу підлягають квоти на експорт товарів, що не підпадають під державне замовлення і державні контракти.

6. Порядок аукціонного продажу квот встановлюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України за погодженням з Міністерством економіки України.

Перелік і розміри експортних квот для аукціонного продажу, а також умови проведення аукціону повідомляються Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України через засоби масової інформації не пізніш як за 20 днів до дня проведення аукціону.

7. Доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України, спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону, а решта - до бюджетів відповідних органів місцевого самоврядування, за постійним місцезнаходженням покупця експортної квоти.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно із Декретом
 Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

8. Підставою для відмови у видачі квоти може бути лише вичерпання загальної квоти на експорт відповідного товару, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

II. Порядок видачі ліцензій на експорт товарів

9. Видача ліцензій здійснюється виключно Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України згідно з переліком товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році.

Підставою для видачі ліцензії є одержання квоти або гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону України, якщо товар вивозиться понад квоту.

(абзац другий пункту 9 в редакції Декрету
 Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

10. Генеральні ліцензії видаються при експорті товарів у межах державного контракту і державного замовлення, а також за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

В інших випадках видаються разові ліцензії.

11. Ліцензії не підлягають передачі іншим юридичним особам крім випадків передачі ліцензій на виконання контракту посереднику, який реалізує товари на підставі договору комісії, доручення або агентської угоди.

12. Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" та цим Декретом.

13. До заявки на ліцензію, оформленої належним чином у трьох примірниках, додаються такі документи:

лист-звернення суб'єкта підприємницької діяльності про видачу ліцензій;

копія контракту і специфікації до нього;

документ, що підтверджує одержання квоти.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 54-93)

14. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для розгляду заявок на видачу ліцензій.

15. Ліцензії видаються заявникові на строк до одного календарного року. За мотивованим проханням строк їх дії може бути продовжено, що підтверджується у письмовій формі.

16. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій приймається не пізніше 15 днів від дати надходження заявки і реєстрації її в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України.

Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у разі:

неподання документів, зазначених у пункті 12 цього Положення, та неправильності їх оформлення;

експорту товарів за демпінговими цінами, тобто такими, що не відповідають індикативним цінам, визначеним Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України;

вичерпання встановлених Кабінетом Міністрів України квот, що випливають з міжнародних зобов'язань України.

17. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України подає до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця Міністерству економіки України інформацію про видані ліцензії з виділенням окремим рядком даних про ліцензії в межах квот для державних потреб.

____________ 

Опрос