Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об управлении имуществом, находящимся в общегосударственной собственности

КМ Украины
Декрет КМ от 15.12.1992 № 8-92
Утратил силу

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про управління майном, що є у загальнодержавній власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Господарським кодексом України
 від 16 січня 2003 року N 436-IV

Декрет втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 21 вересня 2006 року N 185-V)

З метою забезпечення ефективного управління майном, що є у загальнодержавній власності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти на міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснення функцій щодо управління майном, що є у загальнодержавній власності, крім майнових комплексів підприємств, установ, організацій, управління якими здійснюють відповідні служби Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно з законодавчими актами України.

2. Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади відповідно до покладених на них повноважень:

приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності (надалі - підприємства);

затверджують статути (положення) підприємств, контролюють їх дотримання та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);

укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;

здійснюють контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;

дають згоду Фондові державного майна України на створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

готують разом з відповідними місцевими Радами народних депутатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;

беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України з питань загальнодержавної власності.

3. Заборонити міністерствам та іншим підвідомчим Кабінету Міністрів України органам державної виконавчої влади пряме втручання в господарську діяльність підприємств, що є у загальнодержавній власності.

4. Установити, що наймання керівника підприємства, що є у загальнодержавній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

5. Заборонити підприємствам, що є у загальнодержавній власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.

6. Міністерство економіки України організує:

розробку загальних принципів (порядку), методичних матеріалів, пов'язаних з управлінням загальнодержавним майном;

контроль за дотриманням органами, вказаними у статті 1 цього Декрету, встановленого порядку управління загальнодержавним майном. У разі виявлення порушень вносить пропозиції на розгляд відповідних державних органів.

7. Зупинити дію:

1) підпункт 1 статті 7 втратив чинність

2) статей 2 та 5 Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 46, ст. 615) у частині повноважень Фонду державного майна України, крім його повноважень як орендодавця;

3) пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 14 лютого 1992 року "Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 274) у частині повноважень Фонду державного майна України та заборони передачі функцій по управлінню майном, що є загальнодержавною власністю, іншим органам державного управління.

8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ

м. Київ 
15 грудня 1992 року
N 8-92

 
 

 
 
 

Опрос