Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944 - 1951 годах были принудительно переселены с отдельных территорий Польской Республики

Проект закона Украины от 02.03.2021 № 5188
Дата рассмотрения: 02.03.2021 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944 - 1951 роках були примусово переселені з окремих територій Польської Республіки

Верховна Рада України постановляє:

I. У Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 26, ст. 896) внести такі зміни:

Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

депортація - насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР, союзних республік або Польської Республіки у період 1944 - 1951 років;

компенсація - відшкодування державою депортованій особі, а в разі її смерті - спадкоємцям, матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації;

територія Польської Республіки - територія УРСР, яка була передана Польській Республіці у відповідності до Договору між СРСР і Польською Республікою "Про обмін ділянками державних територій" від 15 лютого 1951 року, а саме території колишніх Нижньо-Устриківського та частин Хирівського і Стрілківського районів колишньої Дрогобицької області".

2. У статті 3:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, осіб українського етнічного походження з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР/УРСР, Польської Республіки у період 1944 - 1951 років, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства";

2) доповнити частиною сьомою такої редакції:

"Держава гарантує компенсацію депортованим особам, а в разі їхньої смерті - спадкоємцям, матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації".

3. Частину першу статті 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"осіб українського етнічного походження, які були примусово переселені (що супроводжувалося вилученням майна, встановленням режиму спецпоселень і обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав) з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР/УРСР, Польської Республіки у період 1944 - 1951 років, мають громадянство України і яким видано посвідчення депортованої особи, а в разі їхньої смерті - спадкоємцям.".

4. Частину другу статті 5 доповнити словами "Польської Республіки";

5. Назву статті 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Порядок та умови компенсації депортованим особам"

6. Доповнити новою статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Державні гарантії, порядок і умови компенсації та пільги особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки у період 1944 - 1951 років, а в разі їх смерті - спадкоємцям

Держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки у період 1944 - 1951 років, а в разі їх смерті - спадкоємцям, право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої їм внаслідок депортації, у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України у вигляді одноразової матеріальної допомоги.

Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи.

На осіб українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки у період 1944 - 1951 років, незалежно від року їх народження, а в разі їхньої смерті - спадкоємцям, поширюються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для учасників війни, а на членів сімей депортованих осіб - пільги, передбачені названим законом для членів сімей учасників війни.".

7. Абзац шостий частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

"затверджує порядок надання одноразової матеріальної допомоги, зокрема одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос