Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об исчислении времени в Украине

Проект закона Украины от 09.10.2020 № 4201
Дата рассмотрения: 09.10.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обчислення часу в Україні

Метою цього закону є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.

Стаття 1. Предмет регулювання цього закону

1. Цей Закон визначає правові засади встановлення одиниць часу, обчислення часу та регулює відносини, що виникають при поширенні інформації про точний час і календарну дату в Україні.

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

григоріанський календар - система обчислення часу, в основу якої покладено період циклічного обертання Землі навколо Сонця, за якої тривалість одного циклу обертання Землі навколо Сонця дорівнює 365,2425 доби, і яка містить дев'яносто сім високосних років на чотириста років;

державний еталон одиниць часу і частоти - державний еталон, що забезпечує відтворення, зберігання і передачу одиниць часу і частоти та національної шкали координованого часу України UTC (UA) із найвищою в Україні точністю, визнаний Службою єдиного часу і еталонних частот як основа для встановлення і застосування значень усіх наявних у державі еталонів цієї одиниці вимірювання;

календарна дата - порядковий номер календарного дня, порядковий номер або найменування календарного місяця та порядковий номер календарного року;

календарний день (доба) - проміжок часу, який триває двадцять чотири години, що має порядковий номер в календарному році;

календарний місяць - період часу тривалістю від двадцяти восьми до тридцяти одного календарного дня, що має найменування і порядковий номер у календарному році;

календарний рік - проміжок часу з 1 січня по 31 грудня, який триває 365 або 366 (у високосному році) календарних днів, що має порядковий номер відповідно до григоріанського календарю;

календарний тиждень - проміжок часу з понеділка до неділі, який триває сім календарних днів;

секунда - одиниця часу Міжнародної системи одиниць (SI), що за своєю тривалістю рівна 9192631770 періодам випромінювання, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133;

хвилина - проміжок часу, який триває шістдесят секунд;

година - проміжок часу, який триває шістдесят хвилин;

шкала Всесвітнього часу UT - шкала часу, що задається положенням Сонця (середнього) відносно нульового (Грінвіцького) меридіана;

шкала Всесвітнього координованого часу UTC - шкала часу, що узгоджена за визначеними принципами із шкалою Всесвітнього часу UT;

національна шкала координованого часу України UTC (UA) - впорядкована числова послідовність одиниць часу, що відтворена і збережена Службою єдиного часу і еталонних частот на основі державного еталону одиниць часу і частоти та синхронізована зі шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

київський час - час годинної зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2;

Служба єдиного часу і еталонних частот - система структурних підрозділів підприємств, установ та організацій, які постійно провадять науково-метрологічну діяльність щодо вимірювань часу і частоти в єдиних на всій території України одиницях і шкалах та забезпечення споживачів часо-частотною інформацією з відповідною технічною базою.

Стаття 3. Правові засади обчислення часу

1. Правовою основою обчислення часу є Конституція України, Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері обчислення часу, а також міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Положення законів і інших нормативних правових актів України, що стосуються предмета регулювання цього закону, застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону.

3. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Обчислення календарної дати

1. На території України для обчислення календарної дати використовується григоріанський календар.

2. Початковою точкою для обчислення календарної дати є 00 годин 00 хвилин 00 секунд 1 січня 1 року.

Стаття 5. Обчислення часу календарного дня

1. На території України обчислення часу здійснюється відповідно до київського часу, що є єдиним для всієї території України.

2. Сезонний перехід часу на території України не здійснюється.

3. Час календарного дня обчислюється годинами, хвилинами та секундами.

4. За початкову точку календарного дня (доби) приймається момент часу, що відповідає 00 годинам 00 хвилинам 00 секундам.

5. Закінченням календарного дня (доби) вважається момент часу, що відповідає 24 годинам 00 хвилинам 00 секундам.

6. Обчислення годин, хвилин і секунд протягом календарного року не змінюється, крім можливої корекції секунд, пов'язаної із зміною параметрів обертання Землі навколо власної осі. Заходи, пов'язані із зазначеною корекцією, здійснює Служба єдиного часу і еталонних частот.

Стаття 6. Обчислення часу при визначенні розпорядку роботи, у сфері транспорту та зв'язку

1. Розпорядок роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, визначається та встановлюється за київським часом.

2. Київський час установлюється та застосовується як єдиний час за яким здійснюються звітно-облікові процеси для єдиної транспортної системи України та сфери телекомунікацій.

3. Обчислення суднового часу в морі проводиться за міжнародною системою годинних поясів. Під час перебування суден на рейдах (у портах) іноземних держав використовується час, який установлено на відповідних рейдах (у портах).

Стаття 7. Поширення інформації про точний час і календарну дату

1. Служба єдиного часу і еталонних частот поширює інформацію про точний час і календарну дату, а також еталонні сигнали часу та частоти, сигнали синхронізації з національною шкалою координованого часу України UTC (UA) з використанням комп'ютерних мереж, наземних і супутникових систем зв'язку (в частині передачі сигналів часу), систем радіозв'язку (включаючи спеціалізовані радіостанції), радіомовлення та телебачення (включаючи супутникове) згідно із зазначеною шкалою.

2. Інформація про точний час і календарну дату, що поширюється Службою єдиного часу і еталонних частот, є офіційною, відкритою та безкоштовною.

3. Особливості поширення інформації про точний час і календарну дату в період воєнного чи надзвичайного стану в Україні, загальної або часткової мобілізації, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Право власності на засоби і об'єкти Служби єдиного часу і еталонних частот

1. Державні еталони одиниць часу і частоти, засоби поширення інформації про точний час і календарну дату, що забезпечують функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, є державною власністю України, вилучаються з цивільного обороту і не підлягають відчуженню.

2. Державні еталони одиниць часу і частоти мають статус національного еталону, визначеного Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Стаття 9. Відповідальність за порушення цього закону

1. Особи, винні в порушенні цього закону, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з моменту його офіційного оприлюднення.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з моменту офіційного оприлюднення цього Закону розробити пропозиції про приведення підзаконних нормативно-правових актів України у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у 2021 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос