Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления

Проект закона Украины от 07.07.2020 № 3711-1
Дата рассмотрения: 07.07.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 37:

1.1. Частину першу викласти у такій редакції:

"1. До складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше двохсот."

1.2. Частину сьому виключити.

2. У статті 59:

У частині другій після слів "Вищої ради правосуддя", доповнити знаками та словами ", Громадської ради доброчесності".

3. У статті 87:

3.1. Частину шосту доповнити пунктами 6 - 8 такого змісту:

"6) звертається з дисциплінарною скаргою щодо судді до органів, що здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів;

7) ініціює проведення моніторингу способу життя судді.

8) здійснює інші дії, необхідні для реалізації її повноважень, визначених законом."

3.2. Частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради доброчесності протягом строку на який їх було призначено, надається право безоплатного та повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень, інших відкритих державних реєстрів, а також повного доступу до суддівського досьє чи досьє кандидата на посаду судді, інших документів та джерел інформації у тому числі до усіх персональних даних, які є у цих документах / джерелах інформації. Члени Громадської ради доброчесності несуть передбачену законом відповідальність за збереження персональних даних."

3.3. Доповнити частинами двадцять першою та двадцять другою:

"21. Члени Громадської ради доброчесності не є державними службовцями. На членів Громадської ради доброчесності поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.

22. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради доброчесності здійснює секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України."

4. У статті 88:

У частині першій слово "одинадцятьма" замінити на слово "п'ятнадцятьма".

5. У статті 93:

5.1. Пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:

"6) затверджує форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) та визначає порядок проведення інших процедур в межах виконання Комісією її повноважень;"

5.2. Пункт 61 частини першої виключити.

6. У статті 94:

6.1. Частину першу викласти у такій редакції:

"1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять шістнадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.".

6.2. У частині другій слово "п'ятнадцяти" замінити на слово "десяти".

7. У статті 95:

7.1. У частині другій слова "Вища рада правосуддя" замінити на слова "конкурсна комісія, утворена відповідно до статті 951 цього Закону".

7.2. У частині третій слова "Вищою радою правосуддя" замінити на слова "конкурсною комісією, утвореною відповідно до статті 951 цього Закону".

7.3. У частині шостій слова "Вищою радою правосуддя" замінити на слова "конкурсною комісією, утвореною відповідно до статті 951 цього Закону".

8. У статті 951:

8.1. Назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 951. Конкурсна комісія для проведення конкурсів на зайняття посад члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої ради правосуддя".

8.2. Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Організацію та проведення конкурсу на зайняття посад члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої ради правосуддя здійснює конкурсна комісія.

До складу конкурсної комісії входять:

1) три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України;

2) три особи, запропоновані донорами, які протягом останніх двох років до моменту формування конкурсної комісії надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах верховенства права та запобігання і протидії корупції(міжнародні експерти);

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідають критеріям доброчесності та професійної етики.

Голова Вищої ради правосуддя затверджує склад конкурсної комісії на підставі пропозицій, отриманих від суб'єктів, визначених абзацами 2 - 4 частини першої цієї статті не пізніше, ніж через п'ять днів з дня завершення строку подання пропозицій до її складу, визначеного цим Законом. Голова Вищої ради правосуддя не може затвердити в складі конкурсної комісії особу, яка не була запропонована у порядку, встановленому цим Законом.

Пропозиції до складу конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після їх надходження до Голови Вищої ради правосуддя оприлюднюються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Конкурсна комісія є повноважною за умови затвердження в її складі чотирьох членів, три з яких є особами, запропонованими донорами. Строк повноважень членів конкурсної комісії становить чотири роки.

Конкурсна комісія затверджує регламент своєї роботи, який оприлюднюються на її офіційному вебсайті та вебсайті Вищої ради правосуддя."

8.3. Частину другу викласти у такій редакції:

"2. Конкурсна комісія затверджує положення про конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке оприлюднюються на її офіційному вебсайті та вебсайті Вищої ради правосуддя. Конкурс на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя комісія проводить в порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду правосуддя".

8.4. Частину третю викласти у такій редакції:

"3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів конкурсної комісії від її складу, за умови що три особи з числа тих, які проголосували за це рішення, є міжнародними експертами. У разі однакової кількості голосів за і проти перевага надається голосам/рішенню трьох міжнародних експертів.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене та скасоване виключно з підстав порушення порядку його ухвалення, встановленого цією частиною.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і прийнятті рішень Комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв'язку."

8.5. Частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Для цілей конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України конкурсна комісія, а також уповноважені особи її секретаріату мають право:

1) в установленому порядку збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, отримувати інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для здійснення повноважень конкурсної комісії;

2) звертатися до кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також будь-якої юридичної особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) на безоплатний повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та інших відкритих державних реєстрів."

8.6. Частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Для цілей конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України члени конкурсної комісії, а також представники її секретаріату зобов'язані відповідно:

1) не використовувати для інших цілей, крім забезпечення здійснення конкурсною комісією передбачених цим Законом повноважень, персональні дані та іншу інформацію, яка стала їм відома під час роботи конкурсної комісії;

2) не брати участі у розгляді питання про такого кандидата за наявності конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість члена конкурсної комісії;

3) вживати заходів щодо захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали їм відомі у зв'язку зі здійсненням їх повноважень."

8.7. Частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя. Для забезпечення своєї діяльності конкурсна комісія може створювати секретаріат як її допоміжний орган. Працівники секретаріату конкурсної комісії не є державними службовцями. Порядок формування секретаріату визначає конкурсна комісія у своєму регламенті.

Фінансування діяльності конкурсної комісії, а також її секретаріату може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги."

8.8. Частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Вища рада правосуддя призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі протоколу конкурсної комісії не пізніше п'яти днів з дня отримання такого протоколу."

8.9. Частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. У разі припинення повноважень чи звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Голова Вищої ради правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про наявність вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про початок формування конкурсної комісії та звертається до суб'єктів, визначених абзацами 2 - 4 частини першої статті 951 цього Закону з прохання запропонувати експертів до складу конкурсної комісії на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя. Пропозиції до складу конкурсної комісії мають бути надіслані до Голови Вищої ради правосуддя протягом 20 днів з дня оголошення про початок формування конкурсної комісії."

9. У статті 96:

9.1. Частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 - 6 частини першої цієї статті, Вища рада правосуддя ухвалює на підставі подання Комісії на найближчому засіданні після отримання такого подання. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до ухвалення рішення Вищою радою правосуддя."

9.2. Частину п'яту виключити.

10. У статті 102:

У частині восьмій після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити знаками та словами ", членам Громадської ради доброчесності".

11. У статті 107:

У частині першій слова "Комісія з питань доброчесності та етики - через її голову або членів Комісії." замінити на слова "Громадська рада доброчесності - через її членів.".

12. У розділі XII "Прикінцеві та перехідні положення":

Пункт 7 доповнити абзацами:

"Верховний Суд України як юридична особа припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Верховного Суду з наслідками, визначеними законом.

Судді Верховного Суду України зараховуються до штату Верховного Суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного Суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та проходять кваліфікаційне оцінювання упродовж одного року з дня такого зарахування.

Виявлення за результатами кваліфікаційного оцінювання невідповідності судді, зарахованого до штату Верховного Суду, займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова такого судді від проходження кваліфікаційного оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50 із наступними змінами):

У статті 3:

Пункт 131 частини першої виключити.

У статті 6:

Частини четверту після слів "етичних стандартів" доповнити словами "як складової доброчесності та професійної етики члена Вищої ради правосуддя. Кандидати на посаду члена Вищої ради правосуддя проходять перевірку на відповідність встановленим для судді етичним стандартам як складової доброчесності та професійної етики члена Вищої ради правосуддя".

У статті 9:

У назві статті слово "прийом" замінити на слово "приймання".

Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Обрання члена Вищої ради правосуддя відбувається за результатами відкритого конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому цією статтею.".

Частину другу викласти у такій редакції:

"2. Про початок конкурсу для добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує на її офіційному веб-сайті:

не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку, на який члена Вищої ради правосуддя обрано (призначено);

не пізніше десяти днів з дня виникнення вакансії на посаду члена Вищої ради правосуддя в разі дострокового припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя чи звільнення члена Вищої ради правосуддя."

Частину третю викласти у такій редакції:

"3. Кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя особисто або електронною поштою (з використанням електронного цифрового підпису) подає документи, визначені частиною першою статті 8 цього Закону, до секретаріату Вищої ради правосуддя протягом двадцяти днів з дня оголошення про початок конкурсу."

У частині п'ятій слова "не має права" замінити словами "не може".

Частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів для обрання членами Вищої ради правосуддя. Після проведення спеціальної перевірки секретаріат Вищої ради правосуддя передає Конкурсній комісії подані кандидатом документи, а також висновок про результати спеціальної перевірки і висновок про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим цим Законом."

Частини вісім - чотирнадцять виключити.

Доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Конкурс для добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя

Організацію та проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя здійснює конкурсна комісія, утворена відповідно до статті 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Конкурсна комісія).

Конкурс для добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя здійснюється окремо для кожного суб'єкта обрання (призначення). Якщо вакантних посад для суб'єкта обрання (призначення) є більше, ніж одна, конкурс проводиться на всі вакантні посади для такого суб'єкта.

Конкурсна комісія затверджує положення про конкурс.

Конкурсна комісія:

1) розглядає документи, подані кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя;

2) відбирає для проходження співбесіди із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої ради правосуддя та відповідають вимогам закону;

3) оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, допущених для проходження співбесіди з Конкурсною комісією;

4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування кандидатів, які відповідають етичним стандартам судді, які є невід'ємною складовою доброчесності та професійної етики члена Вищої ради правосуддя, а також іншим вимогам до члена Вищої ради правосуддя та мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої ради правосуддя;

5) за результатами співбесіди затверджує список кандидатів та передає його суб'єкту обрання (призначення).

Конкурсна комісія передає затверджений список кандидатів разом із документами, поданими кандидатами, суб'єкту обрання (призначення) не пізніше тридцяти днів з моменту отримання нею документів кандидатів відповідно до частини сьомої статті 9 цього Закону.

Якщо кількість кандидатів у списку, отриманому суб'єктом обрання (призначення), не перевищує щонайменше вдвічі кількість вакантних посад, суб'єкт обрання (призначення) може:

1) обрати (призначити) на посади членів Вищої ради правосуддя кандидатів, які є у списку; або

2) звернутись до Конкурсної комісії з вимогою провести додатковий конкурс.

Секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує додатковий конкурс для добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя не пізніше десяти днів з моменту звернення суб'єкта обрання (призначення) до Конкурсної комісії з вимогою провести додатковий конкурс.

Конкурсна комісія передає суб'єкту обрання (призначення) список кандидатів, сформований за результатами додаткового конкурсу. Суб'єкт обрання (призначення) в такому разі обирає (призначає) членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, які зазначені у первинному списку та списку, сформованому за результатами додаткового конкурсу.

Якщо члена Вищої ради правосуддя не було обрано (призначено), секретаріат Вищої ради правосуддя протягом двадцяти днів з моменту звернення суб'єкта обрання (призначення) або завершення строків для обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя, визначених цим Законом, оголошує про проведення повторного конкурсу.

Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Конкурсної комісії від її складу, за умови що три особи з числа тих, які проголосували за це рішення, є міжнародними експертами. У разі однакової кількості голосів за і проти перевага надається голосам/рішенню трьох міжнародних експертів.

Член Конкурсної комісії може брати участь у засіданнях і прийнятті рішень Конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв'язку.

Для цілей конкурсу на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя Конкурсна комісія може:

1) в установленому порядку збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, отримувати інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для здійснення повноважень Конкурсної комісії;

2) звертатися до кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, а також будь-якої юридичної особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя;

3) на безоплатний доступ до відкритих державних реєстрів.

Для цілей конкурсу на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя члени Конкурсної комісії, а також представники її секретаріату зобов'язані відповідно:

1) не використовувати для інших цілей, крім забезпечення здійснення Конкурсною комісією передбачених цим Законом повноважень, персональні дані та іншу інформацію, яка стала їм відома під час роботи Конкурсної комісії;

2) не брати участі у розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії має або мав особисті або ділові стосунки з кандидатом та/або за наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість члена Конкурсної комісії;

3) вживати заходів щодо захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали їм відомі у зв'язку зі здійсненням їх повноважень.

Рішення Конкурсної комісії може бути оскаржене та скасоване виключно з підстав порушення порядку його ухвалення, встановленого частиною десятою цієї статті."

Статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом суддів України

1. Для обрання члена Вищої ради правосуддя з'їздом суддів України Рада суддів України скликає його не пізніше, ніж через десять днів після закінчення строку приймання документів, визначеного частиною п'ятою статті 9 цього Закону. Інформацію про час і місце проведення з'їзду Рада суддів України оприлюднює на своєму вебсайті.

2. З'їзд суддів України обирає членів Вищої ради правосуддя з числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування.

3. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, яких Конкурсна комісія включила до списку кандидатів.

4. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з'їзду суддів України.

5. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду суддів України підписуються рішення про обрання членами Вищої ради правосуддя.

6. Якщо з'їзд суддів України не обрав членів Вищої ради правосуддя, з'їзд може звернутись до Конкурсної комісії з вимогою провести повторний конкурс.

7. Порядок скликання та порядок проведення з'їзду суддів України визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів"."

Статтю 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом адвокатів України

1. Для обрання члена Вищої ради правосуддя з'їздом адвокатів України Рада адвокатів України скликає його не пізніше, ніж через десять днів після закінчення строку приймання документів, визначеного частиною п'ятою статті 9 цього Закону. Інформацію про час і місце проведення з'їзду Рада адвокатів України оприлюднює на своєму вебсайті.

2. З'їзд адвокатів України обирає членів Вищої ради правосуддя шляхом таємного голосування.

3. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, яких Конкурсна комісія включила до списку кандидатів.

4. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з'їзду адвокатів України.

5. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду адвокатів України підписуються рішення про обрання членами Вищої ради правосуддя.

6. Якщо з'їзд адвокатів України не обрав членів Вищої ради правосуддя, з'їзд може звернутись до Конкурсної комісії з вимогою провести повторний конкурс.

7. Порядок скликання та проведення з'їзду адвокатів України визначається Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"."

Статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя всеукраїнською конференцією прокурорів

1. Для обрання члена Вищої ради правосуддя всеукраїнською конференцією прокурорів Рада прокурорів України скликає його не пізніше, ніж через десять днів після закінчення строку приймання документів, визначеного частиною п'ятою статті 9 цього Закону. Інформацію про час і місце проведення конференції Рада прокурорів України оприлюднює на своєму вебсайті.

2. Всеукраїнська конференція прокурорів обирає членів Вищої ради правосуддя шляхом таємного голосування.

3. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, яких Конкурсна комісія включила до списку кандидатів.

4. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів всеукраїнської конференції прокурорів.

5. За результатами голосування головуючим і секретарем всеукраїнської конференції прокурорів підписуються рішення про обрання членами Вищої ради правосуддя.

6. Якщо всеукраїнська конференція прокурорів не обрала членів Вищої ради правосуддя, конференція може звернутись до Конкурсної комісії з вимогою провести повторний конкурс.

7. Порядок скликання та порядок проведення всеукраїнської конференції прокурорів визначаються Законом України "Про прокуратуру"."

Статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

1. Для обрання члена Вищої ради правосуддя з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки скликає з'їзд не пізніше, ніж через десять днів після закінчення строку приймання документів, визначеного частиною п'ятою статті 9 цього Закону. Інформацію про час і місце проведення з'їзду орган, який його скликає, оприлюднює на своєму вебсайті.

2. З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обирає членів Вищої ради правосуддя шляхом таємного голосування.

3. Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, яких Конкурсна комісія включила до списку кандидатів.

4. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

5. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ підписується рішення про обрання членами Вищої ради правосуддя.

6. Для цілей цього Закону до участі у з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради правосуддя допускаються представники:

1) вищих навчальних закладів (університетів, академій чи інститутів, крім вищих військових навчальних закладів та відомчих закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України), які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на день проведення з'їзду здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" протягом щонайменше десяти років та мають ліцензований обсяг на підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" за спеціальністю "Право", "Міжнародне право" щонайменше сімдесят п'ять осіб;

2) науково-дослідних установ, які на день проведення з'їзду перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, пройшли державну атестацію та здійснюють наукову діяльність у сфері права як основну щонайменше десять років.

7. Якщо з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ не обрав членів Вищої ради правосуддя, з'їзд може звернутись до Конкурсної комісії з вимогою провести повторний конкурс.

8. Час і місце проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначаються Вищою радою правосуддя, а в разі неможливості ухвалення рішення Вищою радою правосуддя через відсутність достатньої кількості обраних (призначених) її членів - центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9. Повідомлення про час і місце проведення з'їзду невідкладно надсилається навчальним закладам та науковим установам, які делегують своїх представників на з'їзд.

10. З'їзд проводиться у приміщенні навчального закладу або наукової установи.

11. Порядок проведення з'їзду визначається рішенням з'їзду.

12. Для вирішення організаційно-технічних питань щодо підготовки з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може створюватися організаційний комітет з їх представників у кількості до десяти осіб.

Запрошення до участі в роботі організаційного комітету надсилає орган, який скликає з'їзд.

До складу організаційного комітету не можуть входити посадові особи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки."

Статтю 14 виключити.

Статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Порядок призначення членів Вищої ради правосуддя Президентом України

1. Президент України своїми указами призначає членами Вищої ради правосуддя осіб зі списку кандидатів, сформованого Конкурсною комісією, не пізніше тридцяти днів після отримання такого списку.

2. Якщо протягом цього строку Президент України не призначив членів Вищої ради правосуддя, секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує про проведення повторного конкурсу в строк, встановлений частиною сьомою статті 91 цього Закону."

Статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя Верховною Радою України

1. Верховна Рада України в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України, обирає членами Вищої ради правосуддя осіб зі списку кандидатів, сформованому Конкурсною комісією."

У статті 22:

Частину п'яту доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) затвердження складу Конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої ради правосуддя.".

У статті 24:

Частину третю викласти у такій редакції:

"Рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя з підстав, зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої цієї статті, вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя."

У статті 27:

Частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У складі секретаріату Вищої ради правосуддя діє служба інспекторів.

До складу секретаріату Вищої ради правосуддя входять помічники членів Вищої ради правосуддя, які забезпечують виконання членами Вищої ради правосуддя їхніх повноважень. Помічники членів Вищої ради правосуддя є працівниками патронатної служби.

Помічники члена Вищої ради правосуддя призначаються на посади та звільняються з посад керівником секретаріату за пропозицією відповідного члена Вищої ради правосуддя.

Помічник члена Вищої ради правосуддя діє за дорученням члена Вищої ради правосуддя відповідно до актів, що регулюють діяльність Вищої ради правосуддя, в межах повноважень члена Вищої ради правосуддя, визначених цим Законом."

У статті 28:

У частині першій після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "є автономним допоміжним органом у складі секретаріату Вищої ради правосуддя, який".

У частині другій слова "за поданням відповідного члена Вищої ради правосуддя" замінити на слова "за результатами конкурсу".

Частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Особливості діяльності інспекторів Вищої ради правосуддя та проведення конкурсу на зайняття їх посад визначаються Положенням про інспектора Вищої ради правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуддя.".

Частину п'яту виключити.

Частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Інспектори зі свого складу шляхом таємного голосування обирають керівника, який очолює Службу інспекторів Вищої ради правосуддя."

Частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Інспектор:

1) проводить попередню перевірку дисциплінарної скарги, переданої йому за результатами автоматизованого розподілу;

2) збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали, подає запити в порядку, визначеному статтею 31 цього Закону;

3) готує висновки щодо наявності чи відсутності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

4) представляє висновок на засіданні Вищої ради правосуддя та/або її органів."

Статтю 281 виключити.

У статті 31:

У частині першій слова "член Вищої ради правосуддя" замінити словами "член або інспектор Вищої ради правосуддя".

Частину другу викласти у такій редакції:

"2. Право робити запити від імені Вищої ради правосуддя має Голова Вищої ради правосуддя або його заступник. Член, інспектор Вищої ради правосуддя має право робити запити у справі, по якій він є доповідачем."

У частині третій слова "або члена" замінити словами "члена або інспектора".

У частині п'ятій слова "або члена" замінити словами "члена або інспектора".

Частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ можуть бути надані на вимогу Вищої ради правосуддя, її органу, члена або інспектора Вищої ради правосуддя тільки щодо тих справ, розгляд яких закінчено. Член або інспектор Вищої ради правосуддя не може витребувати матеріали судових справ, розгляд яких не закінчено, крім витребування інспектором Вищої ради правосуддя копій матеріалів судової справи у випадку подання дисциплінарної скарги з підстав, передбачених пунктом другим частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"."

У частині сьомій слова "або члена" замінити словами "члена або інспектора".

Частину восьму виключити.

У частині одинадцятій після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "інспектор або інша".

У статті 42:

Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" скарги щодо дисциплінарного проступку судді або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи Громадської ради доброчесності у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга)."

Частину другу викласти у такій редакції:

"Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють служба інспекторів та Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.".

Частину четверту виключити.

У статті 43:

Абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Інспектор, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги за результатами автоматизованого розподілу (доповідач), протягом шістдесяти днів з моменту отримання скарги:"

У частині другій слово "доповідача" замінити на слово "інспектора".

У статті 44:

Частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Дисциплінарна скарга, подана за рішенням Громадської ради доброчесності, може бути залишена без розгляду і повернена виключно з підстав, визначених у пунктах 1 та 5 цієї частини."

У статті 45:

Частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"У відкритті дисциплінарної справи за дисциплінарною скаргою, поданою за рішенням Громадської ради доброчесності, може бути відмовлено з підстав, визначених у пунктах 1 та 2 цієї частини.".

У статті 46:

Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Дисциплінарна палата протягом тридцяти днів з моменту отримання висновку інспектора розглядає його та додані до нього матеріали без виклику судді та особи, яка подала дисциплінарну скаргу, та за результатами такого розгляду ухвалює рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи.".

У частині третій після слів та знаків "таким рішенням," доповнити словами "або інспектора".

У статті 47:

22.1. У частині першій після слів "за участю" доповнити словом та знаком "інспектора,".

22.2. Частину третю викласти у такій редакції:

"3. У разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі за виключенням випадків, коли суддя не був повідомлений про розгляд дисциплінарної скарги або був повідомлений з порушенням вимог частини четвертої статті 48 цього Закону."

У статті 48:

У частині першій слово "доповідач" замінити словом "інспектор".

Частину другу викласти у такій редакції:

"2. За результатами підготовки справи інспектор готує висновок та не пізніше тридцяти днів з моменту відкриття дисциплінарної справи передає його для розгляду Дисциплінарною палатою."

У частині третій виключити слово "іншим".

Частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Суддя та скаржник мають бути повідомлені про засідання Дисциплінарної палати не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення в порядку, визначеному регламентом Вищої ради правосуддя, та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.".

Частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Учасники дисциплінарної справи мають право подавати докази, надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик свідків, ставити запитання учасникам дисциплінарної справи, висловлювати заперечення, заявляти інші клопотання або відводи, ознайомлюватись з усіма матеріалами справи. Для ознайомлення повинні надаватися усі матеріали (за бажанням учасника - у електронному вигляді), які безпосередньо пов'язані зі скаргою, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних щодо знеособлення персональних даних."

У статті 49:

Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Розгляд дисциплінарної справи відбувається у відкритому засіданні Дисциплінарної палати, в якому беруть участь інспектор, суддя, скаржник, їх представники.

Засідання транслюється на офіційному сайті Вищої ради правосуддя за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання."

Частину сьому викласти у такій редакції:

"7. У засіданні Дисциплінарної палати заслуховуються інспектор, суддя, скаржник, їх представники, свідки та інші особи, які були викликані або запрошені взяти участь у засіданні.

Головуючий на засіданні Дисциплінарної палати роз'яснює свідку його права та обов'язки, встановлені цим Законом, і попереджає свідка під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав."

У статті 50:

Виключити частину третю.

У статті 51:

У частині першій після слова "має" доповнити словами "інспектор, скаржник та".

Частину восьму викласти у такій редакції:

"8. У розгляді скарги не беруть участі члени Вищої ради правосуддя, які входять до Дисциплінарної палати, що ухвалила оскаржуване рішення.".

2) У Законі України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128):

1. У статті 4:

Частину шість викласти у такій редакції:

"6. Право на доступ до всіх інформаційних ресурсів Реєстру, в тому числі до інформації, визначеної статтею 7 цього Закону, мають члени та уповноважені особи Вищої ради правосуддя, члени та уповноважені особи органів та установ, утворених у системі правосуддя для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів, члени конкурсних комісій, утворених у системі правосуддя, члени Громадської ради доброчесності, члени конкурсних комісій, утворених для обрання на адміністративні посади в правоохоронних органах, та інші уповноважені особи, визначені законами України.

Повний доступ надається особі, яка має таке право, протягом трьох робочих днів після набуття нею повноважень, але не пізніше трьох робочих днів після її звернення або звернення керівника відповідного органу або установи до Вищої ради правосуддя.

Особи, що мають таке право, несуть передбачену законом відповідальність за збереження персональних даних."

3). У Законі України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14 - 15, N 16 - 17, ст. 133):

У статті 2081:

У назві статті виключити слова "та порядок їх звільнення".

Частини другу - четверту виключити.

Частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, розглядає документи, подані кандидатами, які включені Конкурсною комісією до списку кандидатів, та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата."

Частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"12. Якщо Верховна Рада не обрала жодного з кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, Апарат Верховної Ради звертається до Конкурсної комісії з вимогою провести повторний конкурс."

Частини тринадцяту-двадцяту виключити.

4) У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35 - 36, N 37, ст. 446):

1. У статті 22:

У частині четвертій після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити знаками та словами ", рішень конкурсної комісії, утвореної відповідно до ст. 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".".

2. У статті 266:

2.1. Назву статті доповнити знаками та словами такого змісту: ",конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад їх членів."

2.2. Частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) законності рішень конкурсної комісії для зайняття посад члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.".

2.3. Частину другу викласти у такій редакції:

"2. Адміністративні справи, зазначені у пунктах 1 - 3, 5 частини першої цієї статті, розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів.".

2.3. Пункт 1 частини четвертої викласти у такій редакції:

"1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, рішення конкурсної комісії, утвореної відповідно до ст. 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" протиправним та нечинним повністю або в окремій його частині;".

3. Члени Вищої ради правосуддя, які на момент набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" обіймали посади членів Вищої ради юстиції, вважаються такими, що обійняли посади членів Вищої ради правосуддя всупереч вимогам частини п'ятої статті 131 Конституції України. Повноваження таких членів Вищої ради правосуддя припиняються з моменту набрання чинності цим Законом.

4. Протягом 90 днів із дня набрання чинності цим Законом за результатами конкурсу формується Вища кваліфікаційна комісія суддів України в порядку та у складі, що визначені Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Протягом п'яти днів з дня набрання чинності цим Законом Голова Вищої ради правосуддя оголошує про початок формування конкурсної комісії за звертається до суб'єктів, визначених абзацами 2 - 4 частини першої статті 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з прохання запропонувати експертів до складу конкурсної комісії.

5. Протягом 60 днів з моменту завершення конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів конкурсна комісія, утворена відповідно до ст. 951 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (далі - Конкурсна комісія) здійснює перевірку членів Вищої ради правосуддя на відповідність вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України "Про Вищу раду правосуддя" та приймає обґрунтоване рішення у разі виявлення невідповідності.

Під час здійснення перевірки членів Вищої ради правосуддя Конкурсна комісія приймає рішення в порядку, визначеному частиною десятою статті 91 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Для цілей здійснення перевірки членів Вищої ради правосуддя Конкурсна комісія, а також її секретаріат мають право:

а) в установленому порядку збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, про членів Вищої ради правосуддя, отримувати інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для здійснення повноважень Конкурсної комісії;

б) звертатися до членів Вищої ради правосуддя, а також будь-якої юридичної особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки членів Вищої ради правосуддя;

в) на повний і безоплатний доступ до відкритих державних реєстрів.

У разі встановлення обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії невідповідності члена Вищої ради правосуддя вимогам, визначеним Конституцією України та (або) Законом України "Про Вищу раду правосуддя", такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від виконання своїх обов'язків, а його повноваження зупиняються з дня, наступного за днем прийняття Конкурсною комісією такого рішення.

Рішення про невідповідність члена Вищої ради правосуддя вимогам, визначеним Конституцією України та (або) Законом України "Про Вищу раду правосуддя", Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Конкурсна комісія направляє органу, який призначив чи обрав такого члена Вищої ради правосуддя, або органу, який скликає відповідний з'їзд або конференцію, подання про звільнення такого члена Вищої ради правосуддя.

З'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з метою звільнення члена Вищої ради правосуддя проводиться не пізніше ніж через 20 днів з моменту отримання органом, який скликає відповідний з'їзд або конференцію, подання Конкурсної комісії.

Орган, який призначив чи обрав відповідного члена Вищої ради правосуддя, приймає рішення про його звільнення з посади не пізніше 60 днів з моменту прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією. Якщо протягом цього строку орган, який призначив чи обрав відповідного члена Вищої ради правосуддя, не прийме рішення про його звільнення, такий член Вищої ради правосуддя вважається відстороненим від здійснення своїх обов'язків до його звільнення з посади відповідно до статті 24 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" або моменту припинення його повноважень.

 

Голова Верховної Ради
України

Д. О. РАЗУМКОВ

Опрос