Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля

Проект закона Украины от 25.06.2020 № 3743
Дата рассмотрения: 25.06.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 143 викласти в такій редакції:

"Стаття 143. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 1222, частиною другою, третьою статті 1321 цього Кодексу зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені статтею 1322 цього Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, несе вантажовідправник - фізична особа або керівник суб'єкта господарювання, яка/який подає перевізнику вантаж для перевезення та вносить відомості до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документу на вантаж

Відповідальна особа, зазначена у частині першій цієї статті, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, у випадках, передбачених статтею 2797 цього Кодексу.".

2) у статті 1222:

в абзаці другому частини другої слова "двохсот" замінити словами "трьох тисяч";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Суб'єктом правопорушення, передбаченого частиною другою цієї статті, є відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 143 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України.";

3) у статті 1321:

частину другу викласти в такій редакції:

"Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів, автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами, зокрема, при перевезенні неподільного вантажу без відповідного дозволу, або подільного вантажу, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі: сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм до 2 % включно; триста неоподаткованих мінімумів доходів громадян - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 2 % до 5 %; п'ятисот у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 % до 10 % включно; однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 10 %, але не більше 20 %; двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20 %, але не більше 30 %; трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 30 %."

доповнити частиною третьою та приміткою такого змісту:

"Відмова від габаритно-вагового контролю, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Дія частини першої цієї статті не поширюється на правопорушення, пов'язані з перевищенням габаритних та/або вагових параметрів. Суб'єктом правопорушення, передбаченого частинами другою, третьою цієї статті, є відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 143 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України. Підставою для звільнення від відповідальності є наявність у суб'єкта правопорушення дозволу на проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.";

4) доповнити статтею 1322 такого змісту:

"Стаття 1322. Порушення при внесенні відомостей у товаро-транспортну накладну або інші визначені законодавством документи на вантаж

Внесення (зазначення) недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу в товарно-транспортну накладну або інший визначений законодавством документ на вантаж, що не відповідає фактичним, який перевозиться та перевищує допустимі габаритні або вагові параметри, внесення (зазначення) відомостей про масу або габарити вантажу в товарно-транспортну накладну або інший визначений законодавством документ, які перевищують параметри встановлені законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушення, передбаченого цією статтею, є вантажовідправник, зазначений у частині третій статті 143 цього Кодексу.";

5) доповнити статтею 18852 такого змісту:

"Стаття 18852. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, завдань, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та/або водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) у статті 221:

після цифри та слова "122, частиною" доповнити словом "першою";

після цифри "18850," доповнити цифрою "18852,";

7) у статті 229:

у частині першій після слів та цифр "(стаття 119," доповнити словами та цифрами "частина друга статті 1222, частини друга, третя статті 1321, стаття 1322,)";

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

"1) на автомобільному транспорті - посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (частина друга статті 1222 частини друга, третя статті 1321, стаття 1322, 1332); керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п'ята статті 133, частина друга статті 134, абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135);"

8) у статті 255:

у пункті 1 частини першої:

в абзаці другому після цифр "122," доповнити словами та цифрами "частина перша статті 1222,";

в абзаці восьмому після слів "перевезення пасажирів і вантажів" доповнити цифрою ", 18852";

9) у статті 258:

частину другу після слів "Національної поліції," доповнити словами та цифрами "передбачених частиною другою статті 1222, частинами другою, третьою статті 1321, статтею 1322";

частину сьому викласти в такій редакції:

"У разі виявлення адміністративного правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.";

10) статтю 276 після частини четвертої доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 1222, частинами другою, третьою статті 1321, статтею 1322 цього Кодексу зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, розглядаються за місцем оброблення таких правопорушень.".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

11) у статті 2795:

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі якщо адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачене частиною другою статті 1222, частинами другою, третьою статті 1321 та статтею 1322 цього Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а в разі необхідності - за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюють відповідальну особу або вантажовідправника, зазначених у частині першій та третій статті 143 цього Кодексу.";

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (за умови ідентифікації такої посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису) отримує інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи - вантажовідправника.";

у частині четвертій слова "зафіксоване в автоматичному режимі" доповнити словами "зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі";

у частині п'ятій слова та цифри "зазначеній у частині першій статті 143 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "зазначених у частинах першій та третій статті 143 цього Кодексу";

у частині шостій слова та цифри "зазначеній у частині першій статті 143 цього Кодексу," замінити словами та цифрами "зазначених у частинах першій та третій статті 143 цього Кодексу,";

у частині сьомій слова та цифри "зазначена у частині першій статті 143 цього Кодексу," замінити словами та цифрами "зазначені у частинах першій та третій статті 143 цього Кодексу,";

у частині восьмій після слів "Єдиному державному реєстрі транспортних засобів" доповнити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиному державному демографічному реєстрі";

12) у статті 2796:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 2796. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України";

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 1222, частинами другою, третьою статті 1321 цього Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою на те посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.";

у частині третій слова "зафіксоване в автоматичному режимі" замінити словами "зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі";

13) у статті 2797:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 2797. Звільнення відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 143 цього Кодексу, особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті";

у частині першій слова "зафіксоване в автоматичному режимі" замінити словами "зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі";

14) у статті 2798:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 2798. Інформування відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 143 цього Кодексу, про правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті";

у частині першій слова "в автоматичному режимі" замінити словами "за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі,";

у частині четвертій слова "зафіксоване в автоматичному режимі," замінити словами "зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі,";

15) у статті 289 після слів "зафіксовані в автоматичному режимі," доповнити словами "у сфері безпеки на автомобільному транспорті,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос