Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации

Проект закона Украины от 22.06.2020 № 3716
Дата рассмотрения: 22.06.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 48-49, ст.536) такі зміни:

у статті 1:

1) пункт 23 викласти в такій редакції: "безпілотне повітряне судно - будь-яке повітряне судно, в тому числі частина безпілотної авіаційної системи, розроблене для експлуатації в автономному режимі, або для експлуатації за допомогою обладнання для дистанційного керування без пілота на борту";

2) доповнити пунктом 231 такого змісту:

"231) безпілотна авіаційна система - безпілотне повітряне судно та обладнання дистанційного керування ним, що включає, але не обмежується будь-яким приладом, механізмом, апаратом, обладнанням, програмним забезпеченням або аксесуаром, необхідним для безпечної експлуатації безпілотного повітряного судна, який не є частиною безпілотного повітряного судна і не перебуває на його борту";

3) доповнити пунктом 311 такого змісту:

"311) дистанційний пілот - фізична особа, відповідальна за безпечне проведення польоту безпілотного повітряного судна, що виконується завдяки його керуванню за допомогою обладнання для дистанційного керування, або в автоматичному режимі";

у статті 6 пункт 9 частини 1 викласти в такій редакції: "реєстрація та облік об'єктів авіаційної діяльності, ведення державних реєстрів цивільних повітряних суден, аеродромів, експлуатантів безпілотних повітряних суден";

у статті 10 частину 2 викласти в такій редакції "з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, координації та взаємодії на державному рівні всіх органів виконавчої влади уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню авіаційних подій, шляхом"

у статті 10 частину 2 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) розробки, впровадження та забезпечення виконання Державної програми з безпеки польотів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.";

у статті 13 пункт 4 частини 1 викласти в такій редакції:

"4) експлуатацію повітряних суден, крім безпілотних повітряних суден, обов'язковість отримання сертифіката експлуатанта яких не передбачена авіаційними правилами";

у статті 39:

пункт 4 частини 8 виключити;

доповнити частиною 11 такого змісту:

"11. Безпілотні повітряні судна, що мають сертифікат типу, або еквівалентний до нього документ, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації, підлягають реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України у випадках, встановлених авіаційними правилами України.

Інші безпілотні повітряні судна підлягають обліку відповідно до авіаційних правил України.".

Статтю 52 доповнити частиною 4 такого змісту:

"4. Вимоги до компетентностей дистанційного пілота, його підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації встановлюються авіаційними правилами України."

Статтю 118 доповнити частиною 9 такого змісту:

"9. Експлуатант безпілотного повітряного судна зобов'язаний страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам."

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування, крім пункту 8 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 

Голова Верховної Ради України

Д. Разумков

Опрос