Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О виртуальных активах

Проект закона Украины от 11.06.2020 № 3637
Дата рассмотрения: 09.06.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про віртуальні активи

Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають у зв'язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Терміни та визначення, які вживаються у цьому Законі, мають наступні значення:

1) віртуальний актив - особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими.

2) гаманець віртуального активу - програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, який надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатися ними в системі обігу віртуальних активів.

3) забезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, який надає його власнику право вимоги щодо інших, крім самого віртуального активу, об'єктів цивільних прав.

4) ключ віртуального активу - набір технічних засобів, реалізованих в системі обігу віртуальних активів, які дозволяють контролювати віртуальним активом.

5) незабезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, який не надає його власнику будь-яких прав вимоги щодо інших об'єктів цивільних прав.

6) постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один або декілька таких видів діяльності та/або операцій для іншої фізичної та/або юридичної особи або від імені:

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи;

участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;

7) ринок віртуальних активів - сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обігу віртуальних активів;

8) система обігу віртуальних активів - програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, в якому забезпечується ідентифікація та обіг віртуальних активів.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до правовідносин, які виникають:

1) при постачанні послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;

2) при постачанні послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг не має зареєстрованого місцезнаходження або постійного представництва на території України;

3) у зв'язку зі здійсненням правочину відносно віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить міжнародним договорам України.

2. Якщо до правочину про розпорядження об'єктами цивільних прав, якими забезпечено віртуальний актив, застосовується законодавство України відповідно до умов договору або закону, розпорядження таким віртуальним активом здійснюється відповідно до законодавства України.

Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи

1. Законодавство України про віртуальні активи складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до цього Закону.

Розділ II. Правовий режим віртуальних активів

Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів

1. Віртуальні активи є майном, особливості обігу якого визначаються Цивільним кодексом України та цим Законом.

2. Під забезпеченням віртуального активу розуміється право власника віртуального активу на об'єкти цивільних прав, в тому числі, але не обмежуючись, право на майно, майнові правами, на права вимоги, отримання послуг, майнові права об'єктів інтелектуальної власності, якими забезпечені віртуальні активи.

3. Забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено, а право вимоги на відповідний об'єкт цивільних прав передається набувачу такого віртуального активу.

Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів в цивільний обіг та виведення віртуальних активів з цивільного обігу

1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним в системі обігу відповідного віртуального активу, якщо немає можливості іншим чином достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи його обігу.

2. Обіг віртуального активу починається в момент його створення та здійснюється до моменту припинення його обігу.

3. Особа, що несе зобов'язання за забезпеченим віртуальним активом, має забезпечити припинення його обігу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, вибули з цивільного обігу з тих чи інших підстав, а можливість заміни забезпечення такого віртуального активу не передбачена правочином про створення відповідного забезпеченого віртуального активу або правочином про відчуження такого віртуального активу.

Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами

1. Право власності на віртуальний актив набувається з факту створення віртуального активу, укладення та виконання правочину відносно віртуального активу, норм закону або рішення суду, і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу.

2. Умови набуття, переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть бути виражені у формі алгоритмів та функцій системи обігу віртуальних активів, у межах якої його створено.

3. Володіння віртуальним ключем віртуального активу прирівнюється до володіння віртуальним активом.

4. Власник ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, за винятком випадків, коли:

1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником ключа;

2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до норми закону або рішення суду, що набрало законної сили;

3) віртуальний актив набуто неправомірно.

5. За відсутності рішення суду, яким встановлено інше, та яке набрало законної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у минулому, на законних підставах мала та має права власності на цей віртуальний актив протягом терміну володіння ключем віртуального активу щодо такого віртуального активу.

6. Зміст права власності на віртуальний актив включає в себе право володіти ключем віртуального активу і віртуальним активом як таким, право користуватись віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій власний розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема, шляхом передачі права власності на віртуальний актив.

7. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується в системі обігу віртуальних активів.

8. Якщо законодавство України містить приписи щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктами цивільних прав, які забезпечують віртуальний актив, такі вимоги підлягають виконанню при укладенні та виконанні правочину щодо таких віртуальних активів.

Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження віртуальними активами

1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом означає розпорядження майновим правом на об'єкт цивільних прав, яким забезпечено відповідний віртуальний актив.

2. Забезпечення віртуального активу об'єктом цивільних прав означає відповідне обмеження на вільний обіг такого об'єкту в порядку іншому, ніж обіг відповідного віртуального активу.

Стаття 8. Обмеження щодо укладення правочинів з відчуження віртуальних активів. Нікчемність правочинів з віртуальними активами

1. На обіг забезпечених віртуальних активів розповсюджуються всі обмеження, які застосовуються до обігу об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені.

2. У випадку, якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об'єктом цивільних прав, який знаходиться під арештом або вилучено з цивільного обігу, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-який вже укладений правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним.

Розділ III. Учасники ринку віртуальних активів

Стаття 9. Права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів

1. Учасники ринку віртуальних активів мають право:

1) самостійно обирати контрагента серед учасників ринку віртуальних активів для здійснення операцій з віртуальними активами;

2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо такого постачальника послуг, правил його роботи, вичерпного переліку умов здійснення ним операцій, а також наявних можливостей захисту власних прав;

3) на належну якість послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

4) відкривати та використовувати для здійснення операцій з віртуальними активами рахунки в банківських та інших фінансових установах;

5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи як з боку держави, так і з боку інших учасників ринку віртуальних активів;

6) на захист своїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних";

7) самостійно обирати ціни віртуальних активів, за якими здійснюються операції з ними.

2. Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані:

1) добросовісно та на власний ризик здійснювати операції з віртуальними активами;

2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливостями функціонування систем обігу віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами;

3) при здійсненні операцій з віртуальними активами суворо дотримуватись вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", міжнародних угод з цих питань, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, які регулюють обіг віртуальних активів;

4) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за запитом інших учасників ринку віртуальних активів зобов'язані надавати необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо себе, правил своєї роботи, вичерпного переліку умов здійснення операцій, а також наявних можливостей захисту прав користувачів - інших учасників ринку віртуальних активів.

Стаття 10. Послуги зі зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів

1. Послугами зі зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів є забезпечення зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів в інтересах третіх осіб, яке надає можливість розпорядження віртуальними активами.

2. Не вважається зберіганням або адмініструванням віртуальних активів діяльність, яка не надає зберігачу або адміністратору можливості самостійно розпоряджатися віртуальними активами або контролювати ключі віртуальних активів третіх осіб.

3. До договору про надання послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів застосовуються, серед іншого, положення Цивільного кодексу України про зберігання.

Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів

1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи, гроші та валютні цінності за дорученням та в інтересах третіх осіб.

2. Обмін віртуальних активів на валютні цінності здійснюється з урахуванням вимог, встановлених валютним законодавством України.

3. Не вважається обміном віртуальних активів діяльність з обміну, що здійснюється учасниками ринку віртуальних активів у власних інтересах.

Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів

1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб з гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуальних активів інших осіб.

2. Наданням послуги переказу віртуальних активів не вважається будь-яка супутня діяльність, пов'язана із забезпеченням процесу чи частини процесу переказу при умові, що постачальник таких послуг не може безпосередньо впливати, приймати рішення та контролювати здійснення переказу віртуальних активів.

Стаття 13. Фінансові послуги, пов'язані з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів

1. Фінансові послуги, пов'язані з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів, є укладання правочинів з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів від імені іншої особи, за дорученням, за рахунок, та в інтересах такої особи.

Розділ IV. Державне регулювання обігу віртуальних активів

Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обігу віртуальних активів

1. Загальними принципами державного регулювання обігу віртуальних активів є:

1) створення сприятливих умов для розвитку ринку віртуальних активів;

2) забезпечення прозорості державного регулювання ринку віртуальних активів, залучення учасників ринку до обговорення змін у державному регулюванні ринку віртуальних активів;

3) забезпечення прозорості, чесності і добросовісності ведення діяльності усіма учасниками ринку віртуальних активів з метою уникнення і протидії шахрайству та іншим видам протиправної діяльності;

4) забезпечення всебічних, ефективних механізмів захисту прав та інтересів усіх учасників ринку віртуальних активів;

5) забезпечення рівності всіх учасників ринку віртуальних активів;

6) забезпечення захисту добросовісної конкуренції на ринку віртуальних активів;

7) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учасниками ринку віртуальних активів;

8) забезпечення технологічної нейтральності державного регулювання.

Стаття 15. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів

1. Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації України (далі - Мінцифри).

2. Мінцифри у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінцифри в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:

1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування сфери обігу віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів;

2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні сфери обігу віртуальних активів;

3) здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;

4) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку сфери обігу віртуальних активів;

6) узагальнення практики застосування законодавства про віртуальні активи в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

7) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Мінцифри в рамках покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів;

2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу віртуальних активів;

3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу віртуальних активів;

4) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними державними органами та неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними з регулюванням сфери обігу віртуальних активів;

5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування сфери обігу віртуальних активів Україні;

6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу віртуальних активів в Україні;

7) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;

8) спільно з Національною комісію з цінних паперів та фондового ринку регулює введення в обіг та обіг віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами;

9) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу віртуальних активів;

10) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів;

11) встановлює відповідно до закону порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

12) здійснює державну реєстрацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

13) здійснює створення, адміністрування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

14) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

15) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг віртуальних активів;

16) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності;

17) надає методологічну, освітню та іншу допомогу постачальникам послуг.

5. Мінцифри має право:

1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності постачальників послуг шляхом розробки та затвердження обов'язкових до виконання нормативно-правових актів, а також затверджувати акти рекомендаційного характеру;

2) здійснювати нагляд та контроль за діяльністю постачальників послуг в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

3) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити постачальника послуг з Державного реєстру постачальників послуг у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів;

4) розглядати справи про порушення законодавства про обіг віртуальних активів та накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;

5) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;

6) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання учасниками ринку вимог законодавства про обіг віртуальних активів;

7) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг віртуальних активів;

8) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;

9) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

10) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.

Стаття 16. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Суб'єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови виконання вимог, які визначені цим Законом.

2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, допускається виключно на підставі державної реєстрації у порядку, визначеному Мінцифри.

3. Суб'єктам господарювання дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови додаткової реєстрації такого виду діяльності.

Стаття 17. Державна реєстрація діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Державна реєстрація діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється Мінцифри.

2. Процедура державної реєстрації передбачає отримання заявником (особою, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) рішення про реєстрацію від Мінцифри.

3. Державна реєстрація проводиться в порядку, встановленому Мінцифри, після оплати заявником реєстраційного збору та за результатами розгляду заяви та документів, доданих до неї. Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Порядок подання заяви, перелік документів і відомостей, необхідних для державної реєстрації постачальника послуг віртуальних активів, а також внесення змін до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Мінцифри.

5. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів), повинен відповідати наступним вимогам:

1) серед керівників та засновників мати виключно осіб, які мають бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність.

6. Мінцифри в установленому ним порядку приймає рішення про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в державній реєстрації протягом тридцяти днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.

7. Державна реєстрація здійснюється за умови, що заявник відповідає усім встановленим вимогам цього Закону. Строк дії державної реєстрації на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є необмеженим.

8. Мінцифри відмовляє у державній реєстрації діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо:

1) документи, подані для державної реєстрації, містять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію виключно за умови, що Мінцифри протягом строку розгляду таких документів та не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів, направила заявнику запит щодо отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї;

2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, не відповідає усім встановленим вимогам законодавства та нормативно-правовим актам Мінцифри.

Рішення Мінцифри про відмову у державній реєстрації, повинно бути мотивованим із зазначенням конкретної причини, що зумовило його прийняття.

9. Зміни у видах діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, допускаються після внесення відповідних змін до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на підставі заяви постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

10. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти Мінцифри про зміни у будь-якій інформації, що внесена до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, протягом десяти робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому Мінцифри.

11. Скасування державної реєстрації діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснює Мінцифри шляхом виключення постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

12. Підставами для скасування державної реєстрації є:

1) заява постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, більш ніж двох правопорушень протягом календарного року.

Стаття 18. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів ведеться Мінцифри.

2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є електронною базою даних, в яку вноситься інформація, необхідна для виконання регуляторних функцій Мінцифри. Перелік такої інформації встановлюється Мінцифри.

3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Мінцифри.

Стаття 19. Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу віртуальних активів

1. Контроль за виконанням вимог цього Закону у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінцифри в межах його повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

2. Контроль за обігом забезпечених віртуальних активів на умовах, передбачених цим Законом, в межах своєї компетенції можуть здійснювати також і інші державні органи, до компетенції яких віднесено регулювання обігу окремих об'єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів з такими об'єктами цивільних прав.

3. У разі створення або введення в цивільний обіг віртуального активу, забезпеченого фінансовими інструментами, державними органами, що регулюють введення в обіг та обіг такого віртуального активу виступають Мінцифри спільно з Національною комісію з цінних паперів та фондового ринку. Контроль за дотриманням законодавства щодо введення в обіг та обігу віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами, здійснює Мінцифри.

Стаття 20. Відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Мінцифри застосовує до осіб, винних у порушенні вимог законодавства у сфері обігу віртуальних активів, наступні фінансові санкції:

1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без державної реєстрації, - штраф у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж зареєстрована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - штраф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви про реєстрацію в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) за несвоєчасне інформування Мінцифри про зміну даних, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або підзаконними нормативно-правовими актами, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг звітності, передбаченої інформації та/або подання недостовірної інформації до Мінцифри, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Мінцифри або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачених частиною першою цієї статті Закону, визначається Мінцифри.

Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів

Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів

1. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.

2. Мінцифри у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід у сфері ринку віртуальних активів, рекомендації міжнародних чи міжурядових організацій, а також забезпечує імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом.

Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва та порядок їх реалізації

1. Мінцифри відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями, у частині обміну досвідом та інформацією.

2. Мінцифри має право в рамках міжнародного співробітництва укладати в письмовій формі угоди (договори, меморандуми, протоколи тощо) у вигляді міжнародних договорів міжвідомчого характеру або документів, які не регулюються міжнародним правом, чи приєднуватися до них.

3. Надання Мінцифри відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.

4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів в межах їх повноважень покладається в межах власних компетенцій на відповідні державні, наглядові, правоохоронні та судові органи.

Розділ VI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

Частину першу статті 190 після слів "сукупність речей" доповнити словами "віртуальні активи".

Додати нову статтю 190-1 наступного змісту:

"Стаття 190-1. Віртуальні активи

1. Віртуальні активи є різновидом майна, розпорядження яким здійснюється відповідно до норм Закону України "Про віртуальні активи" та цього Кодексу.

2) Додаток до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" 3392-VI від 19.05.2011 (Відомості Верховної Ради України від 25.11.2011 N 47, стор. 2002, стаття 532) доповнити п. 156 наступного змісту:

156. 

Рішення про державну реєстрацію постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

Закон України "Про віртуальні активи". 

3) у Законі України "Про адміністративні послуги" N 5203-VI від 06.09.2012 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 32, ст. 409):

Частину другу статті 2 доповнити п. 17 у наступній редакції:

"17) здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів".

4) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 50-51, ст. 2057):

Пункт 51 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

"51) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

надання посередницьких послуг, пов'язаних з продажем чи пропозицією продажу віртуальних активів".

4. Міністерству цифрової трансформації України розробити і ввести в дію протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом:

1) Порядок реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

2) Порядок ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

3) Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачених частиною першою статті 20 Закону;

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та вжити інші організаційні заходи, необхідні для виконання повноважень, покладених на Мінцифри цим Законом.

5. Міністерству цифрової трансформації України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити нормативно-правові акти про особливості випуску та обігу забезпечених віртуальних активів, які забезпечуються фінансовими інструментами.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Санкції, передбачені статтею 20 цього Закону, застосовуються щодо порушень, що вчинені після спливу шести місяців від дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг.

 

Голова Верховної Ради
України

Д. О. Разумков

Опрос