Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прав и интересов детей, а также лиц, признанных недееспособными, в сфере здравоохранения

Проект закона Украины от 10.06.2020 № 3625
Дата рассмотрения: 10.06.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів дітей, а також осіб, визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров'я

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2000 р., N 19, ст. 143; 2007 р., N 33, ст. 440, N 34, ст. 445; 2013 р., N 30, ст. 340) викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Згода на медичне втручання

Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Для пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників чи уповноважених ними осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Право законних представників пацієнтів віком до 14 років щодо визначення уповноважених осіб для надання згоди на медичне втручання виникає в разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, встановлення режиму надзвичайної ситуації або введення воєнного чи надзвичайного стану.

Згода пацієнта, його законного представника чи уповноваженої ним особи на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об'єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта, його законних представників чи уповноважених ними осіб, відсутності у пацієнта законного представника, відібрання пацієнта віком до 14 років від батьків у зв'язку із загрозою його життю та здоров'ю, тимчасового влаштування пацієнта віком до 14 років у зв'язку із залишенням його без батьківського піклування. Якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа дає відмову від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, для врятування та збереження його життя рішення про таке втручання може бути ухвалене комісією або консиліумом лікарів у закладі охорони здоров'я, що забезпечує медичне обслуговування пацієнта, у разі неможливості скликання консиліуму лікарем, який надає медичну допомогу.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. У разі коли і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а за неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Згоду на медичне втручання за зверненням лікаря надає орган опіки і піклування в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в разі, коли законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа не дає згоду на медичне втручання або дає відмову від нього, і це може мати для пацієнта тяжкі наслідки, у пацієнта відсутній законний представник.".

2. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143; 2017 р., N 51 - 52, ст. 448):

1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:

"Методи діагностики та лікування і лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів щодо:

особи, яка досягла 14 років, за її усвідомленою письмовою згодою;

особи віком до 14 років (малолітньої особи) за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника, у разі відсутності в такої особи законного представника або ненадання його згоди, що може мати для особи тяжкі наслідки, за згодою органу опіки та піклування;

особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров'я не здатна надати усвідомлену письмову згоду, за письмовою згодою її законного представника, у разі відсутності в такої особи законного представника або ненадання ним згоди, що може мати для особи тяжкі наслідки, за згодою органу опіки та піклування.";

2) у статті 11:

частину другу викласти в такій редакції:

"Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром:

особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особи віком до 14 років (малолітньої особи) на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника;

особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, якщо вона за своїм станом здоров'я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою її законного представника.

У разі незгоди одного з батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення іншого з батьків зазначеної особи до зазначеного органу і може бути оскаржене відповідно до закону, в тому числі до суду. Психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу лікаря-психіатра у разі незгоди обох батьків такої особи або іншого законного представника, його відсутності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Психіатричний огляд особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, проводиться за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу лікаря-психіатра у разі відсутності в такої особи законного представника або його незгоди в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згода органу опіки та піклування про психіатричний огляд може бути оскаржена відповідно до закону, в тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на психіатричний огляд підопічного не пізніше від дня, наступного за днем надання такої згоди.";

після частини дев'ятої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Лікар-психіатр у разі проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника та встановлення наявності в особи психічного розладу зобов'язаний протягом доби поінформувати про результати такого огляду орган опіки та піклування для вжиття заходів соціального захисту особи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;

3) у статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром:

особі, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою;

особі віком до 14 років (малолітній особі) на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника;

особі, визнаній в установленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров'я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, на прохання або за письмовою згодою законного представника такої особи.

У разі незгоди одного з батьків амбулаторна психіатрична допомога особі віком до 14 років (малолітній особі) надається за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення іншого з батьків такої особи до зазначеного органу і може бути оскаржене відповідно до закону, в тому числі до суду. Амбулаторна психіатрична допомога особі віком до 14 років (малолітній особі) надається за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу лікаря-психіатра в разі незгоди обох батьків такої особи або іншого законного представника, його відсутності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Амбулаторна психіатрична допомога особі, визнаній в установленому законом порядку недієздатною, надається за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу лікаря-психіатра в разі відсутності в такої особи законного представника або його незгоди в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згода органу опіки та піклування про надання амбулаторної психіатричної допомоги може бути оскаржена відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на надання амбулаторної психіатричної допомоги підопічному не пізніше дня, наступного за днем надання такої згоди.";

після частини четвертої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Лікар-психіатр у разі рішення суду про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, яке набуло законної сили, зобов'язаний протягом доби поінформувати про це орган опіки та піклування для вжиття заходів соціального захисту особи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини п'яту восьму вважати відповідно частинами шостою дев'ятою;

4) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Особа, яка досягла 14 років, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника. У разі незгоди одного з батьків госпіталізація особи віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги проводиться за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення іншого з батьків такої особи до зазначеного органу і може бути оскаржене відповідно до закону, в тому числі до суду. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу лікаря-психіатра у разі незгоди обох батьків такої особи або іншого законного представника, його відсутності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згода органу опіки та піклування на госпіталізацію особи віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги може бути оскаржена відповідно до закону, в тому числі до суду. Особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно - на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров'я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням суду, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до нього її законного представника або лікаря-психіатра в разі відсутності в такої особи законного представника. Законний представник особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про згоду його підопічного на госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше дня, наступного за днем надання такої згоди. Згода на госпіталізацію фіксується в медичній документації за підписом особи або її законного представника та лікаря-психіатра.

Госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра.

Особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров'я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги за згодою органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до зазначеного органу законного представника такої особи або лікаря-психіатра у разі відсутності в неї законного представника або його незгоди в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, встановлення режиму надзвичайної ситуації або введення воєнного чи надзвичайного стану.

Особа може бути госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, а також у випадках проведення експертизи стану психічного здоров'я особи або застосування до особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, примусового заходу медичного характеру на підставах та в порядку, передбачених законом.";

5) статтю 14 доповнити частиною такого змісту:

"Заклад з надання психіатричної допомоги у разі госпіталізації особи у примусовому порядку без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника зобов'язаний протягом доби поінформувати про це орган опіки та піклування для вжиття заходів соціального захисту особи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос