Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры"

Проект закона Украины от 20.05.2020 № 3517
Дата рассмотрения: 20.05.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19.09.2019 N 113-IX виключити цифру "38".

2. У пункті 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19.09.2019 N 113-IX після слів "Генеральним прокурором" доповнити словами "та є зареєстрованим у Міністерстві юстиції України".

3. Пункт 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19.09.2019 N 113-IX викласти у наступній редакції:

"Атестація прокурорів включає такі етапи:

Визначення відповідності прокурора займаній посаді, стану професійної підготовки, його особистих якостей та результатів службової діяльності. Для з'ясування рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори можуть виконувати письмове практичне завдання;

Проведення співбесіди з метою виявлення відповідності професійної етики та доброчесності".

4. У частині 2 пункту 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19.09.2019 N 113-IX слова "графік проведення співбесід" замінити словами "графік проведення атестації прокурорів":

5. Пункт 16 виключити.

6. У пункті 19 виключити частину 2) "рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної, місцевої, військової прокуратури".

У зв'язку з цим частини 3) та 4) пункту 19 вважати частинами 2) та 3), відповідно.

7. Доповнити Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19.09.2019 N 113-IX пунктом 19-1 наступного змісту:

"Вказані у пункті 19 прокурори, які неуспішно пройшли атестацію, за рекомендацією кадрової комісії відповідному керівникові переводяться за їхньої згодою на іншу посаду з меншим обсягом роботи, що відповідаєїх професійному рівню, або звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

Д. Разумков

Опрос