Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов, имитирующих молоко и молочные продукты

Проект закона Украины от 20.05.2020 № 3516
Дата рассмотрения: 20.05.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів, що імітують молоко та молочні продукти

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37; 2010 р., N 21, ст. 221; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; 2014 р., N 20 - 21, ст. 727; 2014 р., N 23, ст. 873; 2015 р., N 21, ст. 133):

1) назву Закону викласти в такій редакції:

"Про молоко, молочні продукти та харчові продукти, що їх імітують";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробник молока та молочної сировини - оператор ринку харчових продуктів, який, утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

переробне підприємство - оператор ринку харчових продуктів, який має потужності та умови для переробки молочної сировини;

молоко сире (далі - молоко) - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40 град. C і який не піддавався будь-якій обробці;

молочна сировина - молоко, яке не піддавалося переробці, крім фільтрації та/або охолодження, а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

молочні продукти - харчові продукти тваринного походження, одержані з молока та/або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);

традиційні молочні продукти - молочні продукти, до яких відносяться: масло, вершки, сир; молочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій (ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний) або із застосуванням заквасок на кефірних грибках (кефір);

харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти - харчові продукти, які вироблені з молока або молочної сировини, з повною або частковою заміною складових молока (молочного жиру, молочного білка, лактози), з використанням або без використання харчових добавок та які можуть сприйматися споживачем як продукти, аналогічні молочним, і вживатися замість таких продуктів.

Терміни "оператор ринку харчових продуктів", "первинне пакування", "потужності" "харчовий продукт тваринного походження" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"; терміни "маркування" - у значенні, наведеному в Законі України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"";

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, і поширюється на операторів ринку харчових продуктів, які проводять господарську діяльність у цій сфері";

4) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

Основними засадами державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, для життя та здоров'я населення є:

забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх експорту;

здійснення контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти;

сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробниками молока та молочної сировини, переробними підприємствами та операторами ринку харчових продуктів, які здійснюють реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів;

проведення моніторингу ринку молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти;

удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;

розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи;

забезпечення належного інформування споживачів про властивості молока, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, з метою надання споживачам можливості здійснити свідомий вибір харчового продукту відповідно до своїх потреб";

5) у статті 4:

а) назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 4. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти"

б) частину першу викласти в такій редакції:

"Молоко, молочна сировина, молочні продукти та харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти, повинні відповідати вимогам до безпечності та якості харчових продуктів, які встановлені законодавством України про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів";

6) у статті 5:

а) у назві та тексті слова "пакування і маркування" в усіх відмінках замінити словами "первинне пакування" у відповідному відмінку;

б) частину першу викласти у наступній редакції:

"Первинне пакування молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, повинне бути виготовлене з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

в) частину третю виключити;

7) доповнити Закон новою статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Вимоги до маркування молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

Маркування молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, здійснюється відповідно до законодавства України.

У власних назвах та торговельних марках харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, заборонено використання:

слів "молоко" та будь-яких похідних (однокореневих) від нього (крім використання слова "молока" у тексті, зазначення якого вимагається відповідно до частини четвертої цієї статті);

назв молочних продуктів та тварин (корів, овець, кіз, буйволиць, кобил);

зображень молока, молочних продуктів, корів, овець, кіз, буйволиць, кобил.

Вимоги частини другої цієї статті не поширюються на маркування харчових продуктів, які не є молочним продуктом, та які не можуть сприйматися споживачем як молочні продукти та/або мають усталене використання певних назв при їх маркуванні (зокрема, молочна ковбаса, молочний шоколад, молочне печиво тощо).

У маркуванні харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, під основною назвою харчового продукту (або під знаком для товарів і послуг, якщо у маркуванні немає основної назви харчового продукту) на фронтальній частині тари чи упаковки має бути розміщено текст такого змісту: "Імітаційний продукт. Містить замінники складових молока".

Розмір шрифту (висота малих літер) тексту, вказаного у частині четвертій цієї статті, має становити:

для тексту "Імітаційний продукт" - не менше 75 відсотків від найбільшого розміру шрифту (висоти малих літер) основної назви такого продукту або від знаку для товарів і послуг (залежно від того, що із них більше), але у будь-якому разі не менше 1,2 міліметра;

для тексту "Містить замінники складових молока" - не менше 40 відсотків від найбільшого розміру шрифту (висоти малих літер) основної назви такого продукту або від знаку для товарів і послуг (залежно від того, що із них більше), але у будь-якому разі не менше 1,2 міліметра";

8) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

У виробництві молочних продуктів забороняється використання жирів і білків немолочного походження, а у виробництві традиційних молочних продуктів - також будь-яких стабілізаторів і консервантів.

Молоко, молочна сировина, молочні продукти та харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти, підлягають державному контролю згідно із Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

9) доповнити Закон новою статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Вимоги до реалізації молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

Оператор ринку харчових продуктів, який здійснює роздрібну торгівлю молочними продуктами та харчовими продуктами, що імітують молоко і молочні продукти, зобов'язаний розміщувати:

молочні продукти - окремо (в інших секціях, на інших стелажах, полицях, прилавках) від харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, та від інших харчових продуктів;

харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти - окремо (в інших секціях, на інших стелажах полицях, прилавках) від молочних продуктів та від інших харчових продуктів.

Місця розміщення (секції, стелажі, полиці, прилавки) молочних продуктів мають бути позначені текстом такого змісту: "Молочні продукти".

Місця розміщення (секції, стелажі, полиці, прилавки) харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, мають бути позначені текстом такого змісту: "Імітаційні продукти. Містять замінники складових молока".

Текст, вказаний у частинах другій та третій цієї статті, має розміщуватись у фізично зручному та доступному місці, його розмір має бути ідентичним за розміром до назви місця розміщення (секції, стелажа, полиці, прилавку тощо) та бути легко сприйнятним для осіб з фізичними вадами.

Фізичне розділення секції, стелажу, полиці прилавка на частини з окремим розміщенням на таких частинах молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, вважається належним виконанням вимог частини першої цієї статті";

10) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Відкликання, вилучення з обігу, знищення молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, які не відповідають вимогам законодавства

Відкликання, вилучення з обігу, знищення молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, які не відповідають вимогам, законодавства, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

11) назву статті 9 викласти у наступній редакції:

"Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до молока та молочної сировини";

12) статтю 10 викласти у наступній редакції:

"Стаття 10. Організація операторами ринку харчових продуктів контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, здійснюється операторами ринку харчових продуктів відповідно до закону шляхом:

додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, відповідно до нормативно-правових актів;

створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників безпечності та якості молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти";

13) статтю 13 викласти у наступній редакції:

"Стаття 13. Права та обов'язки операторів ринку харчових продуктів

Оператори ринку харчових продуктів у сфері забезпечення безпечності та якості молока, молочної сировини, молочних продуктів, харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, мають права та обов'язки, визначені цим Законом, а також Законами України "Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів";

14) статтю 14 викласти у наступній редакції:

"Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини, молочних продуктів, харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти

Державний контроль та нагляд щодо виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, здійснюється відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

15) статтю 15 виключити;

16) у частині першій статті 16:

а) абзац третій викласти у такій редакції:

"дотацій на молоко незбиране, що відповідає вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти";

б) у абзаці сьомому слова "суб'єктами господарювання" замінити на слова "операторами ринку харчових продуктів";

в) абзац восьмий викласти у такій редакції:

"стимулювання підвищення якості молока, що відповідає вимогам законодавства України, через доплату 25 відсотків до закупівельної ціни для молока атунку екстра";

г) абзаци дев'ятий та десятий виключити;

17) статтю 21 викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Порушення вимог цього Закону тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

За порушення вимог цього Закону оператори ринку харчових продуктів несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини, молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, посадові особи і фізичні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

Порушення вимог до маркування молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, тягне за собою накладення штрафу на операторів ринку харчових продуктів у розмірі 100 відсотків вартості виробленої або одержаної для реалізації партії відповідної продукції.

Порушення вимог до реалізації молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, тягне за собою накладення штрафу на операторів ринку харчових продуктів у розмірі від п'яти до восьми мінімальних заробітних плат.

Провадження у справах про порушення, передбачені частинами четвертою та п'ятою цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

18) абзац четвертий частини першої статті 22 викласти у такій редакції:

"гармонізації законодавства України із вимогами законодавства ЄС та міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями";

19) у тексті Закону слова "і молочні продукти", "та молочні продукти" в усіх відмінках замінити словами "молочні продукти та харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти" у відповідному відмінку.

2. У частині другій статті 1 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 7, ст. 5) слова "Про молоко та молочні продукти" замінити словами "Про молоко, молочні продукти та харчові продукти, що їх імітують".

3. У частині першій статті 2 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 40, ст. 59) слова "Про молоко та молочні продукти" замінити словами "Про молоко, молочні продукти та харчові продукти, що їх імітують".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому положення цього Закону в частині особливих вимог до маркування харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, та до реалізації молочних продуктів та харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти, а також відповідальності за їх порушення вводяться в дію через шість місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Кабінету Міністрів України:

привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос